Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020 do 15.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 439/2020 Sb. (č. 1108)

č. 471/2020 Sb. (č. 1195)

č. 521/2020 Sb. (č. 1294)

č. 593/2020 Sb. (č. 1373)

č. 21/2021 Sb. (č. 55)

INFORMACE

391

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. září 2020 x. 957

vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX STAV

na xxxx xx 00:00 xxxxx dne 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. předsedovi xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx I.,

2. členům xxxxx xxxxxxx vládu x xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx souvisejícím x vyhlášeným nouzovým xxxxxx, xxxxx člen xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx x xxxxx svých xxxxxxxxx, a xx xxxx jejich xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění funkce xxxxxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, na něž xx xxxxx vztahovat xxxxxx x povinnosti;

IV. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx bodu I. xxxxxx usnesení;

VI. toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5. xxxxx 2020 x 00:00 xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx uplynutím 30 dnů xx xxxxxx xxxx účinnosti.

Provedou:

ministři,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 391/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.10.2020 x xxxxxxxx xxxxx 14.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

439/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 (x. 1108)

x xxxxxxxxx od 30.10.2020

471/2020 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 1195)

s xxxxxxxxx xx 20.11.2020

521/2020 Xx., o prodloužení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 (x. 1294)

s xxxxxxxxx xx 10.12.2020

593/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX XxX-2 (x. 1373)

x xxxxxxxxx xx 23.12.2020

21/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (x. 55)

x xxxxxxxxx xx 22.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx č. 391/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.