Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

391

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxx 2020 č. 957

vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX STAV

na xxxx xx 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 na xxxx 30 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx krizové situace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá

1. předsedovi xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X.,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx nouzovým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxx kritické zaměstnance, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nezbytná xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx ochranná a xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 5. xxxxx 2020 v 00:00 xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx uplynutím 30 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 391/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.10.2020 x xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 3.11.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.