Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020 do 15.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 439/2020 Sb. (č. 1108)

č. 471/2020 Sb. (č. 1195)

č. 521/2020 Sb. (č. 1294)

č. 593/2020 Sb. (č. 1373)

č. 21/2021 Sb. (č. 55)

INFORMACE

391

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxx 2020 č. 957

vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky

NOUZOVÝ STAV

na xxxx xx 00:00 xxxxx dne 5. xxxxx 2020 na xxxx 30 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx ve smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. předsedovi xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X.,

2. členům xxxxx xxxxxxx xxxxx x předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která člen xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo činí x xxxxx svých xxxxxxxxx, x xx xxxx jejich uplatněním;

III. xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxx infrastruktury mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx xx budou vztahovat xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5. xxxxx 2020 v 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx uplynutím 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 391/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.10.2020 x platnost xxxxx 14.2.2021.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

439/2020 Xx., x prodloužení nouzového xxxxx x souvislosti x epidemií xxxx XXXX XxX-2 (x. 1108)

x účinností od 30.10.2020

471/2020 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 1195)

s xxxxxxxxx xx 20.11.2020

521/2020 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (x. 1294)

s xxxxxxxxx xx 10.12.2020

593/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 1373)

x xxxxxxxxx xx 23.12.2020

21/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (č. 55)

x xxxxxxxxx od 22.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx č. 391/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.