Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 439/2020 Sb. (č. 1108)

č. 471/2020 Sb. (č. 1195)

INFORMACE

391

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxx 2020 x. 957

vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky

NOUZOVÝ STAV

na xxxx xx 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxx samostatným xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx I.,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx jím xxxxxx ministerstvo xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5. října 2020 v 00:00 xxxxx x jeho xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxx xxxx účinnosti.

Provedou:

ministři,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 391/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.10.2020 x platnost xxxxx xxxxxxxxx 20.11.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

439/2020 Xx., x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (x. 1108)

x xxxxxxxxx xx 30.10.2020

471/2020 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (x. 1195)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.