Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020 do 15.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 439/2020 Sb. (č. 1108)

č. 471/2020 Sb. (č. 1195)

č. 521/2020 Sb. (č. 1294)

č. 593/2020 Sb. (č. 1373)

č. 21/2021 Sb. (č. 55)

INFORMACE

391

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxx 2020 x. 957

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky

NOUZOVÝ XXXX

xx xxxx xx 00:00 xxxxx dne 5. xxxxx 2020 na xxxx 30 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) a §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx;

XX. xxxxxx

1. předsedovi xxxxx řídit a xxxxxxxxxxx úkoly xxxxx xxxx I.,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx nouzovým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx uplatněním;

III. xxxxxxx, xx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je nezbytná xxx xxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx vztahovat xxxxxx a xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx předsedu xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx bodu X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 5. xxxxx 2020 v 00:00 xxxxx a xxxx xxxxxxxx končí uplynutím 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy

Na vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 391/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.10.2020 x platnost xxxxx 14.2.2021.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

439/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 1108)

x xxxxxxxxx xx 30.10.2020

471/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (x. 1195)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

521/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (x. 1294)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

593/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 1373)

x xxxxxxxxx od 23.12.2020

21/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x souvislosti s xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (č. 55)

x xxxxxxxxx xx 22.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 391/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/2021 Sb. x účinností od 15.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.