Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

382/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

INFORMACE

382

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze xxx 21. xxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx 2021

Xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 198/1993 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 220/2011 Xx. a zákona x. 212/2016 Sb., x xxxxx §2 xxxx. 8 xxxxxx x. 357/2005 Xx., x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 až 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 108/2009 Sb., xxxxxx č. 220/2011 Xx. x xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

§1

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 622/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx ke zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 405/2005 Sb. x nařízení xxxxx x. 369/2007 Xx., x xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Československa a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, o zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobám, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníkům národního xxxx za xxxxxxxxxx x letech 1939 xx 1945 x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., zákona x. 108/2009 Xx., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. a xxxxxx x. 212/2016 Xx., (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2021 xx xxxxxxx x 7,1 % xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx 31. prosinci 2020.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Ministryně xxxxx x sociálních xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 382/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.