Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

380/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

380

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 21. xxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 68/2015 Xx., x stanovení xxxxxxx speciálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx sil x Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §70b xxxx. 6 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 332/2014 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 68/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx speciálních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx policie a xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 428/2016 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 101/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx připravenosti x xxx,

2. x přípravě x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, xxxx

4. v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,".

2. V §3 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx ve speciální xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xx x) x k) xx x), §2 xxxx. p) xxxx 2 až 4 x §2 písm. x), x) nebo x) náleží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 10 000 Xx xxxxxxx.".

3. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx "odbornosti" xxxxxxxx slova "nebo xxx xxxxxx některé x činností".

4. V §3 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xx speciální odbornosti xxxx při výkonu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) bodu 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx 15 000 Xx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

5. V §3 xxxx. 8 xx číslo "6" xxxxxxxxx číslem "7".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. října 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 380/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.