Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

380/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

380

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 21. xxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 68/2015 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil x Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx stabilizačního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §70b xxxx. 6 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx zákona č. 332/2014 Xx.:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 68/2015 Sb., x stanovení xxxxxxx speciálních xxxxxxxxxx x činností nezbytných xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx a Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 428/2016 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 101/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx spočívající

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxx x soustavném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxx,

2. x xxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxx bodu 1,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, xxxx

4. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx 1, v xxxxx operačně xxxxxxxxxxxx xxxxx,".

2. X §3 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx xx speciální xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) až x) x k) xx x), §2 xxxx. x) xxxx 2 xx 4 x §2 písm. x), x) xxxx x) náleží stabilizační xxxxxxxxx xx xxxx 10 000 Xx xxxxxxx.".

3. X §3 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxx výkonu xxxxxxx x xxxxxxxx".

4. X §3 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxx xx speciální xxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxx z činností xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 15 000 Xx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

5. X §3 xxxx. 8 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 380/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.