Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. xxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 299/2020 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Prodloužení lhůty pro xxxxxx oznámení

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx učiněn první xxxx x xxxxxx xxx xxx

x) 25. xxxxxx 2018 xx xxx 30. června 2020, xxxxxx xxx 28. února 2021,

x) 1. července 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx pro zavedení, xxxxxxxxxx k zavedení xxxx x jehož xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx krok xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. ledna 2021.

(3) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 3 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Sb., x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ke kterému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poradenství do xxx 31. prosince 2020, xxxxxx dne 30. xxxxx 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 4 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. dubna 2021.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx přeshraničním uspořádání xxxxx §14s zákona x. 164/2013 Xx., xx znění zákona x. 343/2020 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx jeho vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 367/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady (XX) 2020/876 xx xxx 24. xxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.