Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 7. xxxx 2020

x xxxxxxxxxx prodloužení lhůt x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Vláda xxxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní spolupráci xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 299/2020 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxxxxx příslušný předpis Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužení xxxx xxx automatické xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. VII zákona x. 343/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxx první xxxx x xxxxxx xxx xxx

x) 25. xxxxxx 2018 xx xxx 30. xxxxxx 2020, xxxxxx dne 28. xxxxx 2021,

x) 1. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx zákona č. 343/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx dne 30. xxxxx 2021.

(3) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 3 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Sb., x xxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx nebo jednotky xxx právní osobnosti xxxxxxxxx podporu, xxxxx xxxx poradenství do xxx 31. prosince 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 4 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x případě xxxxx xxxxxxxxx o typizovaném xxxxxxxxxxx přeshraničním uspořádání, xx které xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14s xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Schillerová, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 367/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/876 xx xxx 24. xxxxxx 2020, kterou se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxx řešit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.