Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 7. září 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Sb., x mezinárodní spolupráci xxx správě daní x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 299/2020 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Prodloužení lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Lhůta xxx podání oznámení xxxxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x xxxxx xxxxxxxx xxx učiněn první xxxx x xxxxxx xxx dne

a) 25. xxxxxx 2018 xx xxx 30. xxxxxx 2020, skončí xxx 28. února 2021,

b) 1. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zavedení, xxxxxxxxxx x zavedení xxxx k jehož xxxxxxxx xxx učiněn xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. ledna 2021.

(3) Xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 3 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxx x. 343/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ke kterému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sám xxxx prostřednictvím jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti xxxxxxxxx podporu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx dne 30. ledna 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx znění zákona x. 343/2020 Xx., x případě xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx, xx které xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. dubna 2021.

§3

Prodloužení xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx §14s xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 367/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.9.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/876 xx xxx 24. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxx řešit xxxxxxxxx potřebu odkladu xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19.