Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 7. xxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 299/2020 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Toto nařízení xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx oznámení

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx předpisů Evropské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxx učiněn první xxxx x období xxx xxx

x) 25. xxxxxx 2018 do xxx 30. června 2020, xxxxxx xxx 28. února 2021,

b) 1. července 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2020, skončí dne 30. xxxxx 2021.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §14n xxxx. 3 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatel sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxx podporu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §14n xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx změny xxxxxxxxx o typizovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx pro xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx §14s xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Xx., xxxxx xxxx oznámeno xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxx vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 367/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.9.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx (XX) 2020/876 ze xxx 24. xxxxxx 2020, kterou se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxxxx lhůt xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx XXXXX-19.