Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 7. xxxx 2020

x xxxxxxxxxx prodloužení lhůt x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 299/2020 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxx při automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x období xxx xxx

x) 25. xxxxxx 2018 do xxx 30. června 2020, xxxxxx xxx 28. xxxxx 2021,

b) 1. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Lhůta xxx xxxxxx oznámení xxxxx §14n xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x xxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx xxx učiněn xxxxx krok xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. ledna 2021.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 3 zákona x. 164/2013 Sb., xx znění xxxxxx x. 343/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poradenství xx xxx 31. prosince 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx znění xxxxxx x. 343/2020 Sb., x xxxxxxx změny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx došlo xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. dubna 2021.

§3

Prodloužení xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx §14s xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 367/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady (XX) 2020/876 ze xxx 24. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx COVID-19.