Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2020.


Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

367/2020 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Prodloužení lhůty pro podání oznámení §2

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace §3

Účinnost §4

INFORMACE

367

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 7. xxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX XxX-2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxxxx x. 164/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 299/2020 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný předpis Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx oznámení

(1) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx čl. VII xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x xxxxx zavedení xxx xxxxxx první xxxx v xxxxxx xxx dne

a) 25. xxxxxx 2018 xx xxx 30. xxxxxx 2020, xxxxxx dne 28. února 2021,

x) 1. července 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 1 zákona č. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 343/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxx zavedení, xxxxxxxxxx k zavedení xxxx x jehož xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 3 zákona x. 164/2013 Sb., xx xxxxx zákona x. 343/2020 Xx., x případě oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx ke kterému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx podporu, pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx dne 30. xxxxx 2021.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14n xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 343/2020 Xx., x případě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním uspořádání, xx xxxxx došlo xx xxx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxx 30. xxxxx 2021.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx §14s xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění zákona x. 343/2020 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020, skončí xxx 30. xxxxx 2021.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho vyhlášení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Schillerová, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 367/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Rady (XX) 2020/876 xx xxx 24. xxxxxx 2020, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19.