Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.08.2020.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

350/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Právo volit §3

Evidence osob v karanténě a izolaci §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

ČÁST DRUHÁ - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

ČÁST TŘETÍ - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

ČÁST ČTVRTÁ - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

ČÁST PÁTÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání evidencí krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

ČÁST SEDMÁ - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

350

ZÁKON

ze dne 20. xxxxx 2020

x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x xx Xxxxxx x roce 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xx Senátu, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx 2. x 3. xxxxx 2020 x 9. x 10. xxxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxx") x v místním xxxx krajském xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu volebního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) karanténou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx covid-19,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které umožňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasování xxx pobytovém xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx upravujícího xxxxx xx Xxxxxx (xxxx xxx "volební xxxxx") x

2. xx dni, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx hlasování,

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx hlasování,

i) prvním xxxx xxxxx první xxx xxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx do Senátu.

§3

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx pro osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx volbách xxxxx xxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Evidence xxxx x xxxxxxxxx a izolaci

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 16 hodin xxx xxxxx xxxx, xxx xxx hlasovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem hlasování, x elektronické xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nařízené xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxx osoby xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 16 xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx lze xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxx, které eviduje xxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx; x seznamu x xxxxx osoby xxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx, xxx xxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování. Krajský xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Za osobu xxxxxxxxxx x karanténě xxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx je v xxxxxxxxx xxxx izolaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx.

§5

Komise xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9. Po xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxx, x xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx plní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx také zajišťuje xxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx techniku, xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výkonu její xxxxxxxx; pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxx svěřit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Sčítací xxxxxx

(1) Sčítací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předsedovi okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x daném xxxxx, může ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx.

(4) Xxxxxxx členů xxxxxxx komise ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro činnost xxxxxxx komise, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, věk x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložením xxxxxxxxxx průkazu.

(3) Xxxxxx xxx hlasování dále xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx je evidován x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Prokáže-li oprávněný xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x doklad xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx volič, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxx oprávněných xxxxxx, kteří xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx, xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(7) Při využití xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx neumožní hlasovat xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

HLASOVÁNÍ X XXXXXXXXX STANOVIŠTĚ

§8

Podmínky hlasování x xxxxxxxxx stanoviště

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx volič, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy může x xxxxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx s Armádou Xxxxx republiky a x Policií Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx každého xxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx stanoviště. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Senátu; xxx xxx určí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volební stanoviště xxxx být zřízeno xx xxxxx x xxxxxxxx dostupností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx patnáctého xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx voleb xx Xxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Armáda Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx druhé kolo xxxxx do Senátu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxx území xxxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx 7 xx 15 xxxxx, x xx xxxxxxx z motorového xxxxxxx, xxxxxx xx x volebnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx xxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 15 hodin xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx volebním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovišti x xxxxxxx xx něj xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxx xxxxx, x xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx voleb xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu. Požádá-li x xx oprávněný xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky.

§11

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, pro xxx oprávněnému voliči xxxxxx úřední obálku.

(2) Xxxxxx pro hlasování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hlasování. X xxxxxxx uvede xxxx xxxx voleb, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxx který xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§12

Podmínky xxxxxxxxx xxx pobytovém zařízení

Oprávněný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxx tomto pobytovém xxxxxxxx

x) ve xxxxxxx xx zastupitelstva kraje, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x xxxx se xxxxxxxx zařízení xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhý xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x době xxxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uzavření pobytového xxxxxxxx, x němuž xxxxx xx dni xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. X vyrozuměním xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad si xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo uzavřeno, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové služby. Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx v elektronické xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Senátu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

§14

Způsob xxxxxxxxx při xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx x době xx 7 xx 22 hodin dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xx 7 do 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Čas xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. O této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx určí xxxxx xxx hlasování xxx pobytovém xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 12 pro xxxxx, x nichž je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx označenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx oprávněný xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx lístky.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxx pro hlasování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 věty xxxxx x osobě, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a důvod, xxx který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX XXXXXXXX VOLEBNÍ XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx hlasování do xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx komise xxx hlasování xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

x) xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kraje, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zřízena,

b) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx komise xxx hlasování xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§17

Sestavení seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx dvacáté xxxxxx xxx před xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx kraje, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čísle xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx x požádání nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Seznam xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x dále xxxxxxxx xxx vyznačení xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx, x xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlasování do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od 7 xx 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a od 7 xx 14 xxxxx druhého dne xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební schránky xx druhém xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx o 3 xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxxxxx x xx Ministerstvo xxxxxx x Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, kde pobývá xxxxxxxxx volič, x xxxxx xxxxxxxxxxx voliče x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x této xxxx, xxxxx, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx voliči xx xxxxxxxxx podmínek xxxxx §7 x 16 xxx volby, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, úřední obálku xxxxxxxxx úředním razítkem xxxxxxxxx xxxxx x x případě voleb xx Xxxxxx xxx xxxxxx volebního obvodu. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytne xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 údaj x xxx, pro jaký xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx a adrese xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, které neumožnila xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno, x xxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘEDÁVÁNÍ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem předá xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, 15 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 12 xxxxx dne xxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx voliče.

(2) Xxxxxxx xxxx nejpozději ve 22 xxxxx prvního xxx xxxxx předá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obecním úřadům xxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x 10 xxxxx prvního dne xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x hlasování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 poskytne xxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxx. Přenesení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx volební komise xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx voleb xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx neumožní hlasování xxxx xxxxxx, který xxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx dokumentace x volebních xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů. X xxxxxxx xxxxxxxx komise xxx hlasování x xxxxxxx xxxx protokol. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xx počátku xxxxxxxxx v následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxx sčítací komisi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volebních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx volebních xxxxxxxx x xxxx xxx roztřídí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx voleb x xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx komisí a xxxxxxx výsledků hlasování Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx účasti xxxxx sčítací xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(4) Český xxxxxxxxxxx xxxx započte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komisí do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x okrskové xxxxxxx komise.

(5) Volební xxxxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX SEDMÁ

FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxxx zapisovatelů xxxxxx xxx hlasování, xxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx a činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.

(2) Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx komise, xxxxx xx x pracovním xxxx xxxxxxxxx poměru, xx nárok na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, platu, služebního xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zapisovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, má x xxxxxxx ušlého xxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 340 Xx xx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Kč za xxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx funkci x xxxxxxx se xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx, která xx navyšuje x 5 000 Xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém xxxx xxxxx xx Senátu.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxx xx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 500 Xx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx

x) náklady xx xxxxxx zapisovatelů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24,

x) náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxx xxxxx x druhé,

c) xxxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x náklady xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3 věty xxxxxx a §9 xxxx. 4 xx xxxxx x rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X SOUBĚHU XXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx zákony upravujícími xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx nevztahuje na xxxxx xxxxxxxxx hlasovat x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx při hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) x volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xx nachází xxxx, ve xxxxx xx oprávněný volič xxxxxx místa trvalého xxxxxx x xxx xxxxx území xx xxxxxxxxxx vyhlášeno,

b) x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx nachází xx xxxxx xxxx, ve xxxxx xx oprávněný xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhlášeno,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx místní xxxxxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx vhodnou zvláštní xxxxxxxxx schránku x xxxxxxx "Referendum" doplněným xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx x oprávněný xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neprobíhá, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx. Xx ukončení xxxxxxxxx předá xxxxxx xxx hlasování zvláštní xxxxxxxxx schránku krajskému xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které se xxxx xxxxxx referendum, xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx starosta obce. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okrsek. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx odstavců 2 xx 5 přiměřeně x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x referendu.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady postavení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy.

(4) Xxxxxxx úřad xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

d) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxx odstavce 5 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx volebních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx onemocněním xxxxx-19 xx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx statistický xxxx stanoví a xxxxx krajským úřadům

a) xxxxxx xxxxxxx údajů x volební účasti x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 3.

(11) Xxxxx zákon se xxxxxxx použije xxxx x xxxxxxx, že xx x návaznosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volby.

(12) Xxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona nebo xxxxxxxx-xx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx počet, xxxxxxx xx nejnižší xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx na 5 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx vyhlášení xxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, x x §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx republiky x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) X xxxxxxx nezbytných x xxxxxx volebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

v z. Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 350/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.8.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.