Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 16.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.08.2020 do 16.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

350/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Právo volit §3

Evidence osob v karanténě a izolaci §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

ČÁST DRUHÁ - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

ČÁST TŘETÍ - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

ČÁST ČTVRTÁ - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

ČÁST PÁTÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání evidencí krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

ČÁST SEDMÁ - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

350

ZÁKON

ze xxx 20. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x xx Xxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 2. x 3. října 2020 x 9. a 10. xxxxx 2020, (xxxx jen "xxxxx") x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx nařízená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx voličem xxxxx, xxxxx

1. je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby xx Senátu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x

2. xx dni, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx evidována xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx sčítání xxxxx odevzdaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx první x xxxxx kolo xxxxx do Xxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x omezenou osobní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx volbách xxxxx xxxxxx zákona využije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx osob v xxxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předá

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 16 xxxxx dne xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxx izolaci nařízené xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pobytu,

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do 16 xxxxx xxx xxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx u xxxxx xxxxx uvede xxxxx x příjmení, xxxxx číslo a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v karanténě xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování. Xxxxxxx xxxx poskytne xxxx xxxxxxx komisím pro xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx x karanténě xxxx xxxxxxx xx xxx, k němuž xxx hlasovat xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx na xxxxx xxxxx xx xxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zřizuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxx §9. Xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky lze xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx má 4 xxxxx, x xxxxx 1 xx zapisovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a 3 xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise x oprávněnými voliči xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zajišťuje xx spolupráci s Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx zapisovatele komise xxx hlasování. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a dopravu xxx výkonu xxxx xxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapisovateli. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx zajišťuje Armáda Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx komise

(1) Sčítací xxxxxx zřizuje krajský xxxx pro xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zákony xxxxxxx předsedovi okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x daném xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jmenovat xx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Sčítací xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx.

(4) Školení xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx komise, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise pro xxxxxxxxx. Xxxx pokyny x xxxxxxxxx xxxxxxx x řádného průběhu xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx totožnost, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x doklad voliči xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx průkaz, je xxxxxxx odevzdat jej xxxx xxxxxxxxxx komisi xxx hlasování. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiloží x xxxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči xxxxxxxx po ověření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx volič xxxxxxx xxxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx neumožní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x volebního stanoviště

U xxxxxxxxx stanoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volič, xxxxx má adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx okresu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřízeno. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx volebního xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxxxx stanoviště xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx volebního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxx stanoviště xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx obvodech, v xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Senátu; při xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volební stanoviště xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx dostupností umožňující xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(3) Xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxx stanoviště zveřejní xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx voleb xx Xxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Krajský úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxx republiky zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště.

(5) Xxx druhé xxxx xxxxx xx Senátu xxxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx území okresu, xx kterém xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb x xxxx od 7 do 15 xxxxx, a xx xxxxxxx x motorového xxxxxxx, kterým xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dostavil. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní komise xxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 15 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xx oprávněný volič xxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxx x činné xxxxxx dohlížejících na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 pro xxxxx, x nichž xx xxxxxxxx hlasovat, xxxxxx obálku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx též číslem xxxxxxxxx obvodu. Požádá-li x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx pro hlasování xxxx hlasovací xxxxxx.

§11

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx stanoviště. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx. Xxxx uvede xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx o xxxxx, xxxxx neumožnila xxxxxxxxx. X seznamu uvede xxxx druh xxxxx, x nichž nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno.

ČÁST TŘETÍ

HLASOVÁNÍ XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

Oprávněný xxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xxxx hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx zastupitelstva kraje, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx kraje, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxx do Senátu, xx-xx adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx nejpozději druhý xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx kraje, xxxxx xxxxx v době xxxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx hodině xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zařízení neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Seznam xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx. Krajský úřad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxx komisi pro xxxxxxxxx.

§14

Způsob xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx 7 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni xxxxx x od 7 xx 18 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx. Čas xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po projednání x pobytovým zařízením. Xxxxxxx xxxx může xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx hlasování určí xxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx protiepidemická xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx prokázání xxxxxxxx xxxxx §7 x 12 xxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx xxx číslem volebního xxxxxx. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx lístky.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx §13 xxxx. 2 údaj x xxx, pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx zaznamená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx v xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 věty xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxxx hlasování. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x důvod, xxx který xxxxxx xxxxxxxxx umožněno.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx komise xxx xxxxxxxxx zřízena, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemohli využít xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) ve volbách xx zastupitelstva xxxxx, xx-xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx kraje, xxx xxxxx xxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle místa, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xx telefonním xxxxx zveřejněném krajským xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx dne před xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde xxxxxx na území xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx číslo.

(2) Xxxxxxxxx x telefonním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé zveřejní xxxxxxx xxxx xx xxxxx internetových stránkách xx desátého xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, krajský xxxx x požádání xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx do zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Seznam xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a dále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xx Xxxxxx, x němuž oprávněný xxxxx přísluší.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xx 22 xxxxx prvního xxx xxxxx x od 7 do 14 xxxxx druhého xxx xxxxx. Krajský xxxx xxxx dobu xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky xx druhém xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx uveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx poté, xx xx dostaví xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx volič, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlasování, xxxxx xxxxxxx 10 minut. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx k hlasování x xxxx xxxx, xxxxx, že oprávněný xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odmítnul.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 16 xxx volby, x xxxxx je oprávněn xxxxxxxx, úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx x x případě voleb xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx x xxx, xxx xxxx xxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxx, příjmení, datu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x důvod, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX OPRÁVNĚNÝCH XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx

Xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro hlasování xxxxxxx xxxxx §11, 15 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxxxxxxx ve 12 xxxxx xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušným podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx ve 22 hodin xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx seznamů xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obecním úřadům xxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx x hlasování do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu oprávněného xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx odstavců 2 x 3 poskytne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dostaví-li se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxxx obálku, xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx x xxxxx druhu xxxxx xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výpisu ze xxxxxxx seznamu voličů xxxxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky.

ČÁST ŠESTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schránek

(1) Xxxxxx pro hlasování xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a volební xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též x xxxx xx skončení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Sčítací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx roztřídí xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxx postupem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného Českým xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxx. Údaje x volební účasti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx započte xxxxxxxx xxxxxxxxx předané xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx započtení xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX HLASOVÁNÍ

§24

Nároky xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x činnost xxxxx sčítací xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx služebním poměru, xx nárok na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, xxxxx, služebního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx xx uvolňujícího xxxxxxxxxxxxxx. Zapisovatel xxxxxx xxx hlasování a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo služebním xxxxxx, avšak je xxxxxxxxx xxxxx, xx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx funkce xx výši 340 Xx xx 1 xxx.

(3) Zapisovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx výši 10 000 Xx, která xx xxxxxxxx o 5 000 Xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebních xxxxxx x 500 Kč.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 vět xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx na zajištění xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 věty xxxxxx x §9 xxxx. 4 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxxx v referendu xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x omezenou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx území xxxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx volič xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx zařízení, které xx xxxxxxx xx xxxxx obce, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx adresu místa xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx volič xx xxxxx obce, xx xxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 4 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx budou předány xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, xxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, uschová xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x krajského xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxx xxx hlasování zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx komise xxx xxxxxxxxx vydala xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx starosta obce. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx započte xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x místním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxx.

(6) Xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx referendum sčítá xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadů xxx xx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Při xxxxxx úkolů stanovených xxxxx xxxxxxx mají Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel.

(5) Xxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 4 jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx a

e) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Osoby zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx x zveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx úřadům

a) xxxxxx uvádění xxxxx x volební xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx a výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx předání xxxxxx x průběhu x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisemi xxxxx §23 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xx volby koná xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, snižuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx na 5 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 300 xxxxxx na 4.

(13) Xxx xxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, x x §1 odst. 3 xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx republiky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvnímu dni xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 10 xxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(14) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyloučena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x z. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Informace

Právní předpis x. 350/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.8.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.12.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.