Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.08.2020.


Sdělení o sjednání Dohody č. 2 mezi vládou ČR a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

34/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda č. 2

Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4

INFORMACE

34

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 8. xxxxxxxx 2020 byla x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x. 2 xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx konfederace týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x trestné xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx podpisu.

Anglické xxxxx Dohody x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dohoda č. 2 xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx konfederace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x trestné činnosti

Vláda Xxxxx republiky jednající xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxx, dále xxx "Xxxxxx", xxxx samostatně xxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx konfederace",

berouce xx xxxxxx, xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx 24. listopadu 2014 trestním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx. xx. XXX 09 133 WK 3 ("Xxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 23 xxxx. 1, ve spojení x xxxxxxx 3 xxxx b) a x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 241 x xxxxxx soutěži xx xxx 19. xxxxxxxx 1986; a

berouce xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx 80.398,44 XXX x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx, a.s., Xxxxxxxx 1716/2x, Xxxxx 4, xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; x

xxxxxxx xx xxxxxx, že 15. xxxxx 2018 Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x Lucernu xx xxx 22. xxxxxxxx 2014, xx účelem xxxxxx x výkonu xxxxxxxxx příkazu, jež xxxx přijato českým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2018, x souladu x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx xxxxxxxxx ("zákon o justiční spolupráci"); x

xxxxxxx na xxxxxx, xx Xxxxxx soud x Xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxx 2018, sp. xx. 14 Xx 97/2018, x xxxxxxx s §124 xxxxxx o xxxxxxxx spolupráci rozhodl x uznání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; x

xxxxxxx xx xxxxxx že podle §135 zákona x xxxxxxxx spolupráci je Xxxxx republika xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zabraného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

berouce xx vědomí, skutečnost, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxx; x

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx české xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxxxxx věcech

dohodly xx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx určily x xxxxxxx se, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x preambuli sdílený xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx (100 %).

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši 80.398,44 XXX.

Článek 3

Xxxxxx xxxxx Článku 2 xxxx Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů:

Banka

Eidgenössische Xxxxxxxxxxxxxxxx / XX Xxxxxx - xxx Xxxxxxxxxxxxxx

3003 Xxxx

Xxxxxxxx xxxx:

15100.02902

XXXX:

XX71 0011 5001 5100 0290 2

XXXXX/XXX:

XXXXXXXX80 X

Xxx banky:

100

Označení xxxxxx:

X-17-1991-2, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podpisu xxxxx Xxxxxxxx.

Xxxx v Bernu xxx 8. xxxxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce.

Za xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Fialková, x. x.

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Švýcarské xxxxxxxxxxx

Xx xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2020 Sb. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.8.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.