Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

331/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

331

XXXXX

xx dne 22. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx zákona x. 234/2020 Xx., xxxxxx x. 262/2020 Xx. a zákona x. 299/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 se xx konci xxxxxxxx 1 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xx xxxxx x výkon xxxxx xx základě xxxxxx x práci xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.".

2. X §2a xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) nevykonává xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. zaměstnání x oblasti xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 písm. x) xxxxxx 12 x 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. Xx §2x xx vkládá xxxx §2xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě dohody x práci konané xxxx xxxxxxxx poměr x x xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec x xxxxxxxx nevykonávala jinou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxx xxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(2) Rozhodným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do 31. xxxxxx 2020.".

4. X §2x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx práce.".

5. Xx §3 se xxxxxx xxxx §3x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato práce xxxxxxx být xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření podle §1, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření xxxxx §1, x to xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx nebo

2. xxxx o xxxx xxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx započitatelným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx obdržel xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx, xx který xxxxxxx

1. xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. kompenzační xxxxx xxxxx §2 xxxx 2x.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xx kompenzační xxxxx vzniknout za xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx jedné dohody x práci konané xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx subjekt kompenzačního xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x který mu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx dohodu x xxxxx konané xxxx pracovní xxxxx.".

6. X §4 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:

&xxxx;"(2) Xxxx kompenzačního xxxxxx podle §2aa xxxx 350 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7a, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§7x

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx období xxxxx §2xx xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 xxxx. x).".

8. V §9x xxxx. 1 se xxxxx "1 200" xxxxxxxxx xxxxxx "1 250".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx §9x odst. 1 zákona x. 159/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx kraji přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 331/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.8.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.