Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

331/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

331

ZÁKON

ze dne 22. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxx x. 234/2020 Sb., xxxxxx č. 262/2020 Xx. a xxxxxx x. 299/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno c), xxxxx zní:

"c) se xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění.".

2. X §2x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) nevykonává xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění,

4. xxxxxx práce xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané mimo xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. Xx §2a xx vkládá xxxx §2xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2xx

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxx, xxxxx

x) vykonávala x xxxxxxxxx období xxxxx xx základě dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemocenského pojištění xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx zaměstnanec,

b) xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx činnosti, u xxx vzniká účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 12 a 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obdobím xxxxx odstavce 1 xxxx. x) je xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do 31. března 2020.".

4. X §2b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx o provedení xxxxx nebo dohoda x pracovní činnosti xxxxx xxxxxxxx práce.".

5. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxx práce xx xxxxxxx dohody x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nastal xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxx zcela xxxx xxxxxx vykonávána x obvyklém rozsahu x xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření xxxxx §1, x to xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx x dítě xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx vyplácené xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx 2a.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxx dohody x práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterým xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x který xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx započitatelný xxxxxx x xxxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x

x) xx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.".

6. X §4 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

&xxxx;"(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2xx xxxx 350 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx.".

7. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §2aa obsahuje xxxxx náležitostí xxxxx §7 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3x xxxx. 1 písm. x),

x) kopii xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx podle §2xx xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2aa xxxx. 1 písm. x).".

8. X §9x xxxx. 1 se xxxxx "1 200" xxxxxxxxx xxxxxx "1 250".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxx č. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1 xxxxxx č. 159/2020 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí kraji xx 60 dní xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 331/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.8.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.