Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2025.


Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

328/2020 Sb.

Vyhláška

§1

Zrušovací ustanovení §2 §3

Příloha - Územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

INFORMACE

328

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxxxx č. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx celních úřadů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich sídlech. Xxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 285/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§3

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 328/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxx se xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx,

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx,

Xxxxxx pracoviště v Xxxxxx,

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxxxxx,

Xxxxxx pracoviště x Xxxxx Xxxx,

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx,

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Rudné,

Územní pracoviště x Říčanech x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Jihočeský xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx Lužnicí.

III. Územní xxxxxxxxxx Celního xxxxx xxx Xxxxxxx kraj:

Územní xxxxxxxxxx x Chomutově.

IV. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

X. Územní xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx kraj:

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxxxxx Celního xxxxx xxx Kraj Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx nad Xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx pro Jihomoravský xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx,

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Znojmě.

VIII. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx kraj:

Územní xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x

Xxxxxx pracoviště x Xxxxxxxx.

XX. Xxxxxx pracoviště Xxxxxxx úřadu xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx pracoviště xx Xxxxxx-Xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx,

Xxxxxx pracoviště x Opavě x

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Paskově.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x

Xxxxxx pracoviště x Uherském Hradišti.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 328/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

311/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 328/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nenacházejí x xxxxxx sídlech

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

304/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 328/2020 Xx., o územních xxxxxxxxxxxx celních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 311/2022 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxx xxxxxxx x. 328/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 349/2023 Sb. x účinností od 1.7.2025.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.