Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.07.2020 do 31.12.2020.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31.12.2020

318/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

318

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2020

o xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 odst. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X xxxxxxxxxx pracím xxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu zdravotnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdravotním ústavům xxx zvládání xxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 68 xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

(1) Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx vnitra:

v x. XxXx. Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 318/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.7.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.12.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.