Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020 do 30.06.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2

318/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

318

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2020

o xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx a prevenci xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X záchranným pracím xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xx účelem xxxxxx Ministerstvu zdravotnictví, xxxxxxxx hygienickým xxxxxxxx x zdravotním xxxxxxx xxx zvládání epidemie xxxxxxxx nejvýše 68 xxxxxx v činné xxxxxx.

§2

Ministr obrany xxxx xxxxxx v činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x plnění xxxxx xxxxx §1.

§3

(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2021.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

x x. XxXx. Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 318/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.7.2020 x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx dne 30.6.2021.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

555/2020 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 318/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x období xx 31. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xx 31.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.