Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020 do 30.06.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2

318/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

318

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx při ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x období

Vláda xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 a §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

§1

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xx účelem xxxxxx Ministerstvu zdravotnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvládání epidemie xxxxxxxx xxxxxxx 68 xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§2

Ministr obrany xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx, k plnění xxxxx podle §1.

§3

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2021.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

x z. XxXx. Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxx kultury

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 318/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.7.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30.6.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

555/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 318/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x prevenci šíření xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx od 31.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.