Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020 do 30.06.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2

318/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

318

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů:

§1

K xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 68 xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx vojenské xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2021.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

x x. XxXx. Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxx kultury

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 318/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 16.7.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30.6.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

555/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 318/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x období xx 31. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx od 31.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.