Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

301/2020 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

301

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020

o kompenzacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zohledňujících xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x nimiž mají xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní smlouvu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, (xxxx xxx "poskytovatel") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx COVID-19") x xxxx 2020 (dále xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx služby") poskytnutých x xxxx 2020 xxxx formou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxx 2020, xx kterému došlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojištěné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot bodu, xxxxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x výše xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda xx xxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2020

(1) Xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x u ostatních xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2021.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x

x) tohoto xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx toho x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a b), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x záporné výši xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§3

Výjimky z pravidel xxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx povinnost zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xx jeho vyhlášení.

Vondráček x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 301/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.