Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

301/2020 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

301

XXXXX

xx dne 16. xxxxxx 2020

x kompenzacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx osobám poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pojišťovny vyplatí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výpadky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXX-19") x xxxx 2020 (dále xxx "kompenzace"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxx formou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxx 2020 (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxx 2020, xx kterému xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění s xxxxxxxxxxx XXXXX-19; způsob xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx výše xxxxx xx hrazené xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení x xxxx záloh xx xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda xx xxx xxxxxxx xxxxx §2 použije xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2020

(1) Vyúčtování hrazených xxxxxx poskytnutých x xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxx ambulantní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx poskytované xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2021 x u ostatních xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx vypočítá finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx při výpočtu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, přičemž x záporné xxxx xxxxxxxxxx se nepřihlíží.

§3

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx povinnost zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 301/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.