Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

301/2020 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

301

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020

x kompenzacích xxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zohledňujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v roce 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Kompenzace osobám poskytujícím xxxxxxx zdravotní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (dále jen "xxxxxxxx XXXXX-19") v xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") poskytnutých x roce 2020 xxxx xxxxxx záloh xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx za hrazené xxxxxx poskytnuté x xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxx 2020, xx kterému xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX-19, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v roce 2020 v xxxxxxxx xxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx COVID-19; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot bodu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx hrazené xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxx 2021 xxxxxxxxx ohledně způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavce 2 (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx podle §17 xxxx. 9 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx dnem tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda xx při postupu xxxxx §2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxx ambulantní xxxxxxx služby nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xx 30. června 2021 x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2021.

(2) X xxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx hrazené xxxxxx poskytnuté v xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 podle toho x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x), xx kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx nárokem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx výši xxxxxxxxxx se nepřihlíží.

§3

Výjimky x xxxxxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem xxxx provizoriem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 301/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.