Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

301/2020 Sb.

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020 §2

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven §3

Účinnost §4

INFORMACE

301

ZÁKON

ze dne 16. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zohledňujících xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx mají xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x výpadky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxx XXXXX-19") v xxxx 2020 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") poskytnutých x xxxx 2020 xxxx xxxxxx xxxxx xx kompenzaci před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x roce 2020, xx xxxxxxx došlo x souvislosti x xxxxxxxx COVID-19, x xxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 x důsledku xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojištěné xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19; způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxx hodnot bodu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx záloh xx kompenzaci.

(3) Poskytovatel x xxxxxxxxx pojišťovna xx xxxxx xx 31. března 2021 xxxxxxxxx xxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxxxx podle odstavce 2 (xxxx jen "xxxxxx"). Xxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda xx xxx postupu xxxxx §2 použije xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2021.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") podle

a) xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x

x) tohoto xxxxxx, přičemž ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při výpočtu xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx toho x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx kompenzace xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x finančním xxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Výjimky z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem xxxx provizoriem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 301/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.