Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

299/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. II

Přechodná ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu Čl. XI

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

299

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx některé daňové xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., o kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx

Xx. I

Zákon č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 65/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Sb., xxxxxx č. 576/2002 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 23/2015 Xx., zákona č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x zákona x. 364/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §17x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx události" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx událostí".

3. X §17x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mimořádné xxxxxxxx".

4. X §17x se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx pro

a) všechny xxxxxxxx xxxx, všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x zdanitelné jednotky x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jednotlivé xxxxxxxx xxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx parcelním xxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží,

2. xxxxxxxxxx stavby číslem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xxxx číslo xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Sb., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 80/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx č. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 162/2014 Xx., zákona č. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 271/2016 Sb., zákona x. 321/2016 Sb., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 246/2017 Sb., zákona x. 254/2017 Sb., xxxxxx č. 293/2017 Xx., zákona x. 306/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 125/2019 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 303/2019 Xx., a xxxxxx x. 364/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §5 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "stanovenou" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §23x xxxx. 8 xxxx. x) xx slovo "vyměřenou" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §24 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx ch) xxxxxxxx xxxxx "; jako xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx týkající xx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx odčitatelná od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, která xxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx ovlivněna xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxx".

5. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, x to xx 2 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx xxxxx se xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po období, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta stanoví. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx. Vzdání se xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx období xxxxxxxxxxx po období, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxx xxxx xxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za které xx daňová xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx xxxxx xx souhrnné xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 000 000 Xx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxx x část základu xxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx část xxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x jakém je xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, jinak xxxxxx dílem. U xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xx daňová xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx komanditní společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxx xxxxx dílčích xxxxxxx xxxx xxxxx §7 xx 10. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém přiznání xxxxxxxxx také uvede xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, za které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx která xxxx xxxxxx ztráta, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, x xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.".

6. X §35a xxxx. 2 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §38x xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x vyměřená" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §38na xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx", xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx podílu xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a získání xxxxxxxxxxxxx vlivu", xx xxxx třetí se xxxxx "xxxx změny" xxxxxxxxx slovy ", x xxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, je úhrn xxxx xx složení xxxx, xx kterým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx stanovena, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx.".

9. X §38na xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx majitele v xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, ve kterém xx xxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx došlo k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prokáže, že x xxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx svého předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 80 % tržeb xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaúčtovaných xx výnosů xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxx odstavce 1.".

10. X §38na xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "x xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §38xx odst. 4 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. V §38xx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Daňovou xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odčítat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx poplatníka x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 až 12.

13. X §38xx odst. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se číslo "6" xxxxxxxxx číslem "7".

14. X §38xx xxxx. 8 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §38xx odstavec 10 xxx:

"(10) Za provozování xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 7 x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx daňová ztráta xxxxxxxxx, x v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xx považuje x xxxxxx, xxx

x) x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx byly vykázány xx v xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx, xx kterém xx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, došlo x vynakládání výdajů xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

16. X §38xx xxxx. 11 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

17. X §38xx xxxx. 12 se xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "7" x xxxxx "9" se xxxxxxxxx číslem "10".

18. X §38r xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Bylo-li xxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx stanovení daně xx období, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx možné xxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxx část xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém bylo xxxxx daňovou ztrátu xxxx její xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odčitatelná xx xxxxxxx daně xx zdaňovacím období xxxxxxxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovena, končí xxxxx xxx stanovení xxxx xx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xx lhůtou pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Vzdal-li xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx stanovena, x xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. V §38xx xx xx xxxxx "daňové přiznání" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

20. Xx §38xx se xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odčitatelné xx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodatečným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo období, xx které se xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx daňová ztráta, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx zdaňovací období, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základu xxxx, xxxxx xx xx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx x den, xxx byla tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejné období xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx řízení xxxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx ode xxx 30. xxxxxx 2020; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx i xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxx xxxxxx stanoví.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020, se xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx první xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka, xxxxx xxxxxx xxx xxx 30. června 2020, se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje pro xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx poplatník xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xx xxxx xxxxxxxxx období, xxxxxxx xxxx 30 000 000 Xx. Xxxx daňovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx určí. Xxxxxxxxx, který tuto xxxxxxx xxxxxx uplatnil xxxx položku odčitatelnou xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xx xxx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 zákona č. 16/1993 Sb., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 493/2001 Xx., xxxxxx č. 207/2002 Xx., xxxxxx x. 102/2004 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 246/2008 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx. x xxxxxx č. 63/2017 Xx., odstavec 2 xxx:

&xxxx;"(2) Roční xxxxx xxxx ze základu xxxx xxxxx §5 xxxx. b) a x) xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1 xxxxxxx

xx 1 tuny

1 800 Kč

nad 1 x xx 2 x

2 700 Xx

xxx 2 t do 3,5 x

3 900 Xx

xxx 3,5 x xx 5 x

4 500 Kč

nad 5 x xx 6,5 x

5 200 Xx

xxx 6,5 x xx 8 t

6 300 Xx

xxx 8 t

7 200 Xx

2 xxxxxxx

xx 1 tuny

1 800 Xx

xxx 1 t xx 2 t

2 400 Kč

nad 2 x do 3,5 x

3 600 Kč

nad 3,5 x do 5 x

4 100 Xx

xxx 5 t xx 6,5 t

4 500 Xx

xxx 6,5 x xx 8 x

5 400 Xx

xxx 8 x do 9,5 x

6 300 Xx

xxx 9,5 t xx 11 t

7 200 Xx

xxx 11 x xx 12 x

8 100 Xx

xxx 12 x xx 13 x

9 500 Xx

xxx 13 t xx 14 x

11 000 Xx

xxx 14 x xx 15 x

12 400 Xx

xxx 15 t xx 18 x

17 800 Xx

xxx 18 x xx 21 x

21 800 Xx

xxx 21 x do 24 x

26 300 Xx

xxx 24 x xx 27 x

30 400 Xx

xxx 27 x

34 700 Xx

3 xxxxxxx

xx 1

1 800 Kč

nad 1 t xx 3,5 x

2 400 Xx

xxx 3,5 x xx 6 x

2 700 Kč

nad 6 x do 8,5 x

4 500 Kč

nad 8,5 x xx 11 t

5 400 Xx

xxx 11 x xx 13 x

6 300 Xx

xxx 13 x xx 15 x

7 900 Xx

xxx 15 x do 17 t

9 900 Xx

xxx 17 t xx 19 t

11 900 Xx

xxx 19 x xx 21

13 100 Kč

nad 21 x xx 23 x

16 000 Kč

nad 23 x xx 26 x

20 500 Xx

xxx 26t xx 31 t

27 500 Xx

xxx 31 x xx 36 x

32 600 Kč

nad 36 x

37 800 Xx

4 xxxxxxx a xxxx xxxxxx

xx 18 x

6 300 Kč

nad 18 x xx 21 x

7 900 Xx

xxx 21 x xx 23 x

10 600 Xx

xxx 23 x xx 25 x

13 300 Xx

xxx 25 x do 27 x

16 700 Xx

xxx 27 x xx 29 x

21 200 Xx

xxx 29 t xx 32 x

28 000 Xx

xxx 32 x do 36 x

29 500 Kč

nad 36 x

33 100 Xx".

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx silniční xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 16/1993 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxx záloh xx xxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx č. 16/1993 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Část xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výší xxxxxx vypočtené x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2020 splatných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x daně silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

Čl. XX

X §57 zákona č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 4/2019 Xx., odstavec 21 xxx:

"(21) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx žádosti xx

x) 15 xxx xxx dne oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx

x) 40 xxx xxx dne, xxxxx xx považuje xx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx neoznamuje.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §57 xxxx. 21 zákona x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty

Čl. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., zákona x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx č. 6/2019 Xx., zákona č. 80/2019 Xx. x xxxxxx x. 256/2019 Xx., xx mění xxxxx:

&xxxx;1. V xxxxxxx x. 2 se xxxxxxx "49.39.2 Osobní xxxxxxx lanovými x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxx.", "55 Ubytovací xxxxxx.", "59.14 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.", "90, 91, 93 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx kulturních zařízení (xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, historických xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).", "93.11, 93.12 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na sportovní xxxxxxxx; xxxxxxx krytých x nekrytých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sportovním xxxxxxxxx.", "93.13 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.", "93.29.11 Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.", "93.29.21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx." a "96.04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.

2. V xxxxxxx x. 2x položce "49 Pozemní xxxxxxxx xxxxxxxxxx doprava cestujících x xxxxxx zavazadel x xxxxxxxx osobní xxxxxxx lyžařskými vleky" xx xxxxx "x xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x osobní xxxxxxx lyžařskými xxxxx.", xx xxxxxxx "50 Xxxxx hromadná pravidelná xxxxxxx cestujících x xxxxxx zavazadel." se xx samostatný xxxxx xxxxxx xxxxxxx 55, xxxxx zní:

"55

Ubytovací xxxxxx.",

xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nápojů, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, nebo xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tabákových xxxxxxx uvedených pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24." xx xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá položka 59.14, 90, 91, 93, xxxxx zní:

"59.14, 90, 91, 93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx, xx cirkusů, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx koncerty, do xxxxx, do zoologických xxxxxx, xx kin, xx výstavy x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx parků.",

za xxxxxxx "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, staré, xxxxxxx x zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx." xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, která xxx:

"93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx sportovní xxxxxxxx; xxxxxxx krytých x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx xx sportovním xxxxxxxxx; xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pláží.",

a xx xxxxxxx "96.02 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx." se na xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxxxxx 96.04, xxxxx xxx:

"96.04

Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx. X

X zákoně č. 164/2013 Sb., x mezinárodní spolupráci xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx. x zákona č. 80/2019 Sb., xx xx §12d xxxxxx xxxx §12e, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx může x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bonusu

Čl. XX

Xxxxx č. 159/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxx č. 234/2020 Xx. x xxxxxx x. 262/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxx §1 xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".

2. Za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXX ČTVRTÁ

JEDNORÁZOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxx") xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

§9x

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 200 Xx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určen x xxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příspěvku

(1) Příspěvek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se obec xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxx účet xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 299/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.