Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

299/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. II

Přechodná ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu Čl. XI

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

299

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX XxX-2 a xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x dani x xxxxxxxxxx věcí

Čl. I

Zákon č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Sb., xxxxxx x. 576/2002 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 30/2011 Xx., zákona č. 212/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 23/2015 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxx č. 364/2019 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §17x xx vkládá xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "živelních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxx živelní xxxxxxxx" x xxxxx "živelní xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "mimořádnou xxxxxxxx".

3. X §17a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

4. X §17x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxx pro

a) všechny xxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zdanitelné stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastrálním území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jednotlivé nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx parcelním xxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx katastrálního území, xx xxxxxx xxxx, xxxx pozemkem xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xxxx číslo xxxxxxx,

3. zdanitelné xxxxxxxx xxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxx stavbou, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nachází, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.".

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. II

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., zákona x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Sb., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., zákona x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Xx., zákona x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 353/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Xx., zákona č. 84/2015 Sb., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 271/2016 Sb., xxxxxx x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Xx., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 303/2019 Xx., a xxxxxx x. 364/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

2. X §23x odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "vyměřenou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "stanovena".

3. X §23c odst. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "stanovenou" x xxxxx "vyměřena" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §24 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx) doplňují xxxxx "; jako xxxxx se neuplatní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxxxxx po období xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

5. V §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxx xxx odečíst pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx xx 2 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxxx, xxxx v 5 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx může xxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxxx; xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx. Vzdání xx xxxxx má xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx na uplatnění xxxxxx ztráty xxxxx xxxx zpět. Xx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odečíst xx xxxxxxx daně xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 000 000 Kč. X xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxx ztráta xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo daňové xxxxxx se stanoví xx xxxxxxx xxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx dílem. U xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx daňová xxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx daňové ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určené xx xxxxxxx poměru, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxx xxxxx dílčích základů xxxx podle §7 xx 10. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, za které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx která xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, stanovena, x xxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx.".

6. X §35a xxxx. 2 písm. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxx uplatněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §38x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. X §38xx xxxx. 1 xxxx xxxxx se slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx se slova "xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivu", xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Rozhodným xxx zjištění, zda xxxxx x podstatné xxxxx, je úhrn xxxx ve xxxxxxx xxxx, ke xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx stanovena, a xxxxxxxxx xxxx období, xx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §38xx xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, za které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx uplatněna, se xx xx to, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx svého předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatník x období, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovena, xxxxxxx 80 % xxxxx xx xxxxxxx výkony x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x podstatné změně xxxxx odstavce 1.".

10. X §38na xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "x xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnou" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §38xx xxxx. 4 xx 6 xx xxxxx "vyměřena" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

12. X §38xx se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Daňovou xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předcházejícím xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx daně poplatníka x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 12.

13. X §38xx xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

14. V §38na xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx, nebo ve xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §38xx xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 7 x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xx považuje x případ, xxx

x) x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x vynakládání výdajů xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx daňová ztráta xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, ale tyto xxxxxx byly xxxxxxxx xx v xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

16. X §38xx xxxx. 11 xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "7".

17. V §38na xxxx. 12 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7" x xxxxx "9" xx xxxxxxxxx číslem "10".

18. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacích xxxxxxxx následujících xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx která xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx stanovení daně xx období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx všechna následující xxxxxxxxx období, ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx bylo xxxxx daňovou ztrátu xxxx xxxx část xxxxxxxx; xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx položka xxxxxxxxxxx xx základu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byla daňová xxxxxx xxxxxxxxx, končí xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx současně xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, a xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx současně xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx období, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fúzi obchodních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx korporace.".

19. X §38xx xx za xxxxx "daňové xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání" x za slova "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

20. Xx §38zg xx xxxxxx xxxx §38zh, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxx odčitatelné xx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx daňová xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základu daně, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx, xxx byla tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období xxxx xxxxx dnem xxxx přípustné a xxxxxxxxxx další xxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxx podaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xx daňovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ode dne 30. června 2020; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uplatnit i xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx stanoví.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxx dnem 30. xxxxxx 2020, se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx 30. xxxxxx 2020, se do xxxxxxxxxxxx stanovení xxxx xxxx xxxxxx ztráty xx toto zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši očekávané xxxxxx xxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 000 000 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx poplatník xxxx. Xxxxxxxxx, který tuto xxxxxxx ztrátu uplatnil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx daňovou xxxxxx xxxxx; xx neplatí xxx zanikající nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporaci xx období xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., zákona č. 243/1994 Xx., zákona x. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx č. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., zákona x. 102/2004 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 246/2008 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. x xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxxxx 2 xxx:

&xxxx;"(2) Xxxxx xxxxx xxxx xx základu xxxx xxxxx §5 xxxx. x) a x) xxxx xxx xxxxx náprav hmotnosti

1 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Kč

nad 1 x xx 2 x

2 700 Xx

xxx 2 t xx 3,5 x

3 900 Xx

xxx 3,5 x xx 5 x

4 500 Xx

xxx 5 x xx 6,5 x

5 200 Xx

xxx 6,5 x do 8 x

6 300 Xx

xxx 8 x

7 200 Kč

2 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Xx

xxx 1 t xx 2 x

2 400 Xx

xxx 2 x xx 3,5 x

3 600 Xx

xxx 3,5 x do 5 x

4 100 Xx

xxx 5 x xx 6,5 x

4 500 Kč

nad 6,5 x xx 8 x

5 400 Xx

xxx 8 t xx 9,5 x

6 300 Xx

xxx 9,5 x xx 11 t

7 200 Kč

nad 11 x do 12 x

8 100 Kč

nad 12 x do 13 x

9 500 Xx

xxx 13 t xx 14 x

11 000 Xx

xxx 14 x xx 15 x

12 400 Xx

xxx 15 x xx 18 t

17 800 Xx

xxx 18 t xx 21 x

21 800 Xx

xxx 21 x xx 24 x

26 300 Xx

xxx 24 t xx 27 x

30 400 Xx

xxx 27 x

34 700 Kč

3 xxxxxxx

xx 1

1 800 Kč

nad 1 x xx 3,5 x

2 400 Xx

xxx 3,5 t xx 6 x

2 700 Xx

xxx 6 x xx 8,5 x

4 500 Xx

xxx 8,5 x do 11 t

5 400 Xx

xxx 11 x xx 13 x

6 300 Xx

xxx 13 x xx 15 x

7 900 Xx

xxx 15 x do 17 x

9 900 Xx

xxx 17 x xx 19 t

11 900 Kč

nad 19 x xx 21

13 100 Xx

xxx 21 x xx 23 x

16 000 Xx

xxx 23 x xx 26 x

20 500 Xx

xxx 26x do 31 x

27 500 Xx

xxx 31 x xx 36 x

32 600 Kč

nad 36 x

37 800 Xx

4 xxxxxxx a xxxx xxxxxx

xx 18 t

6 300 Xx

xxx 18 x xx 21 x

7 900 Xx

xxx 21 t xx 23 t

10 600 Xx

xxx 23 t xx 25 x

13 300 Xx

xxx 25 x do 27 x

16 700 Xx

xxx 27 x do 29 x

21 200 Xx

xxx 29 x xx 32 x

28 000 Xx

xxx 32 x xx 36 x

29 500 Xx

xxx 36 t

33 100 Xx".

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx zákon č. 16/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxx výpočtu záloh xx xxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx zaplacených xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a výší xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x spotřebních xxxxxx

Xx. XX

X §57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxxxx 21 xxx:

"(21) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx, xxx žádosti xx

x) 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx

x) 40 xxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx §57 odst. 21 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty

Čl. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx č. 120/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., zákona x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Sb., zákona x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx., zákona č. 80/2019 Sb. x xxxxxx x. 256/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

&xxxx;1. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "49.39.2 Osobní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx dráhami x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx nejedná o xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxx xxxx.", "55 Xxxxxxxxx xxxxxx.", "59.14 Poskytnutí xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.", "90, 91, 93 Poskytnutí xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx kulturních zařízení (xx xxxxxxxx akce x památky, xxxxxxx, xx zoologických a xxxxxxxxxxx zahrad, přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx zajímavostí).", "93.11, 93.12 Xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx krytých x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx ke sportovním xxxxxxxxx.", "93.13 Xxxxxx xxxxxxxxx a fitcenter.", "93.29.11 Služby xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.", "93.29.21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ohňostroje, xxxxxxxx a zvuková xxxxxxxxxxx." a "96.04 Xxxxxx tureckých lázní, xxxx, xxxxxxx lázní x xxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.

2. V xxxxxxx x. 2x xxxxxxx "49 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleky" xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleky" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.", xx položku "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujících x xxxxxx zavazadel." se xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxx xxxxxxx 55, xxxxx xxx:

"55

Xxxxxxxxx xxxxxx.",

xx xxxxxxx "56 Stravovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle §57 xx 59, xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx 2203 00 10, xxxx xx x rámci xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx kapitoly 24." xx na samostatný xxxxx xxxxxx xxxxxxx 59.14, 90, 91, 93, xxxxx xxx:

"59.14, 90, 91, 93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx, xx cirkusů, xx zábavních parků, xx xxxxxxxx, do xxxxx, do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx botanických xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx parků.",

za xxxxxxx "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." xx xx xxxxxxxxxx řádek vkládá xxxxxxx 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, xxxxx xxx:

"93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11

Xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xx sportovní xxxxxxxx; použití xxxxxxx x xxxxxxxxx sportovních xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.",

x xx xxxxxxx "96.02 Xxxxxxxxxx x holičské xxxxxx." xx na xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxxxxx 96.04, xxxxx xxx:

"96.04

Xxxxxx tureckých lázní, xxxx, xxxxxxx lázní x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx vzniklé přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 164/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě daní x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxx x. 80/2019 Sb., xx xx §12x xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§12e

Mimořádné xxxxxxxxxxx lhůty

Vláda xxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 159/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, ve xxxxx zákona x. 234/2020 Sb. a xxxxxx č. 262/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxx §1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx zmírňující xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozpočtů xxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx".

2. Xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX DOPADY TOHOTO XXXXXX XX ROZPOČTŮ XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx nenávratný xxxxxxxxx

Xx xxxxxx zmírnění xxxxxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

§9x

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx příspěvku činí xxxxxx částky 1 200 Kč a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracované Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1. lednu 2020.

(2) Příspěvek xxxx xxxxxxx určen a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, x jehož správním xxxxxx se xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx vedený x Xxxxx národní xxxxx podřízený Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx čtvrtá a xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 299/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.