Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

299/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. II

Přechodná ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu Čl. XI

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

299

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx některé daňové xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Sb., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 65/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 576/2002 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 23/2015 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 364/2019 Xx., se xxxx takto:

1. V §17x xx vkládá xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §17x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx pohrom" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx události" x xxxxx "živelní xxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. X §17a xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx události".

4. X §17a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pozemky nebo xxxxxxx zdanitelné stavby x zdanitelné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx území xxxxxxxx mimořádnou událostí, xxxx

x) jednotlivé nemovité xxxx xxxxxxx mimořádnou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

1. xxxxxxx parcelním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. II

Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Sb., zákona x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona č. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 160/2013 Xx., xxxxxx č. 215/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Sb., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx č. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 271/2016 Sb., xxxxxx x. 321/2016 Sb., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Sb., xxxxxx x. 254/2017 Xx., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 306/2018 Xx., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 125/2019 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 303/2019 Xx., x xxxxxx x. 364/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. X §23x xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "stanovenou" x xxxxx "vyměřena" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §23x xxxx. 8 písm. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x slovo "vyměřena" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §24 xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx xx) doplňují xxxxx "; xxxx xxxxx se neuplatní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx je jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx daně uplatněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx ovlivněna xxxx xxxxx uplatňované daňové xxxxxx".

5. V §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx základu xxxx xxx odečíst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx ve 2 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxxx, xxxx x 5 xxxxxxxxxxx obdobích bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx pro xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx x předešlý xxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx období xxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx. Vzdání xx xxxxx na uplatnění xxxxxx ztráty nelze xxxx xxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předcházejících xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxx odečíst xx základu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 000 000 Kč. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx se stanoví xx stejném poměru, x xxxxx je xxxxxxxxxx zisk xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx daňová xxxxxx xxxxxx o část xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném poměru, x jakém xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ztrátu xxxxxxx xx základu daně xxxxx do výše xxxxx xxxxxxx základů xxxx xxxxx §7 xx 10. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx xxxxxxxxx také uvede xxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx, xxxxxx uplatňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, x xxxx, v xxxx ji uplatňuje.".

6. X §35a odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. V §38x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "stanovená" x xx xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. V §38na xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxx", ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx změna xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx větou "Rozhodným xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podstatné xxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xx kterým xxxxx xxxx posledním xxxx období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

9. V §38na xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X akciové xxxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx došlo x xxxxxxxxx změně, xxxxxx xxxxxxxxx prokáže, xx x období, xx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejméně 80 % xxxxx xx vlastní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx výnosů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxx, xx xxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

10. X §38xx odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx, slova "x xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx", xxxxx "vzniklá xx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §38xx xxxx. 4 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "stanovena".

12. V §38xx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx daně právního xxxxxxxxxx poplatníka v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx stanovená xxxxxx xxxxxx odčítána xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx podmínek xxxxxxxxx v §34 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, x xxxxx tato xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 11 se xxxxxxxx jako odstavce 8 xx 12.

13. X §38na xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

14. X §38na xxxx. 8 písm. x) xx slova "xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §38xx xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xx provozování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 v xxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx považuje x xxxxxx, xxx

x) x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxx vykázány xx x xxxxxx, xx kterém xx xxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, ve xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxx uplatněna, xxxxx x xxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ale tyto xxxxxx xxxx vykázány xx v období, xx xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

16. X §38na xxxx. 11 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

17. X §38na xxxx. 12 se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7" x xxxxx "9" se xxxxxxxxx xxxxxx "10".

18. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxx uplatnit daňovou xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx stanovena, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx bylo xxxxx xxxx daňovou ztrátu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, končí xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx kterém bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx; pokud byla xxxxxx ztráta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtou pro xxxxxxxxx daně za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx po období, xx xxxxx se xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, lhůta pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období, které xxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx kterém xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx převodu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozdělení xxxxxxxx korporace.".

19. X §38xx xx xx xxxxx "daňové přiznání" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x xx slova "xxxxxxxx přiznání" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx".

20. Xx §38xx xx xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx položky odčitatelné xx základu xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxx dodatečným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo období, xx xxxxx xx xxxxxx daňové přiznání, xx xxxxxxx xx xxxxxxx daňová xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odčitatelnou položku xx základu xxxx, xxxxx se na xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx jako xx xxxxxx x den, xxx xxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx stanovení xxxx, pokud to xxxx řízení xxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ode dne 30. xxxxxx 2020; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, které skončilo xxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020, xx xxxxxxx zákon x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx první xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka, xxxxx skončí xxx xxx 30. června 2020, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje pro xxxxx zákona x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 000 000 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za které xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, který tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznání za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; to xxxxxxx xxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 243/1994 Xx., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1998 Xx., zákona x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., xxxxxx x. 102/2004 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 246/2008 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. a xxxxxx x. 63/2017 Xx., odstavec 2 xxx:

&xxxx;"(2) Xxxxx sazba xxxx ze xxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. x) a x) xxxx xxx xxxxx náprav xxxxxxxxx

1 xxxxxxx

xx 1 tuny

1 800 Xx

xxx 1 x xx 2 x

2 700 Kč

nad 2 t do 3,5 x

3 900 Xx

xxx 3,5 x xx 5 x

4 500 Xx

xxx 5 x do 6,5 x

5 200 Xx

xxx 6,5 t xx 8 t

6 300 Xx

xxx 8 x

7 200 Kč

2 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Xx

xxx 1 t xx 2 x

2 400 Kč

nad 2 x xx 3,5 x

3 600 Xx

xxx 3,5 x do 5 x

4 100 Xx

xxx 5 t xx 6,5 x

4 500 Xx

xxx 6,5 x xx 8 x

5 400 Xx

xxx 8 x xx 9,5 t

6 300 Xx

xxx 9,5 x xx 11 x

7 200 Kč

nad 11 x xx 12 x

8 100 Xx

xxx 12 x do 13 x

9 500 Xx

xxx 13 t xx 14 t

11 000 Xx

xxx 14 x xx 15 x

12 400 Kč

nad 15 t do 18 x

17 800 Xx

xxx 18 x xx 21 x

21 800 Xx

xxx 21 x do 24 x

26 300 Xx

xxx 24 t xx 27 t

30 400 Xx

xxx 27 t

34 700 Kč

3 xxxxxxx

xx 1

1 800 Kč

nad 1 x xx 3,5 t

2 400 Xx

xxx 3,5 x xx 6 x

2 700 Xx

xxx 6 x do 8,5 x

4 500 Xx

xxx 8,5 t xx 11 x

5 400 Xx

xxx 11 t xx 13 x

6 300 Xx

xxx 13 x do 15 x

7 900 Xx

xxx 15 x do 17 t

9 900 Xx

xxx 17 t xx 19 x

11 900 Xx

xxx 19 x xx 21

13 100 Kč

nad 21 x do 23 x

16 000 Xx

xxx 23 x do 26 t

20 500 Xx

xxx 26x do 31 x

27 500 Xx

xxx 31 x xx 36 t

32 600 Kč

nad 36 x

37 800 Xx

4 xxxxxxx a xxxx xxxxxx

xx 18 x

6 300 Kč

nad 18 x xx 21 x

7 900 Xx

xxx 21 t do 23 x

10 600 Xx

xxx 23 x xx 25 t

13 300 Kč

nad 25 x xx 27 x

16 700 Xx

xxx 27 x xx 29 t

21 200 Xx

xxx 29 x xx 32 x

28 000 Xx

xxx 32 x xx 36 x

29 500 Xx

xxx 36 x

33 100 Xx".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 16/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxx záloh xx xxx silniční xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kladnému xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx úhradu záloh xx xxxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2020.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x spotřebních xxxxxx

Xx. XX

X §57 xxxxxx č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxxxx 21 xxx:

"(21) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx vyměření xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx žádosti xx

x) 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 40 dnů xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyměření nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx pro vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku, jejíž xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §57 xxxx. 21 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx č. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Xx., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx x. 6/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx. a xxxxxx x. 256/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

&xxxx;1. X příloze x. 2 xx xxxxxxx "49.39.2 Xxxxxx xxxxxxx lanovými x xxxxxxxx dráhami a xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx nejedná x xxxxxxxxx pravidelnou dopravu xxxx.", "55 Xxxxxxxxx xxxxxx.", "59.14 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx představení.", "90, 91, 93 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, výstavy, xx zoologických x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).", "93.11, 93.12 Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx sportovní xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.", "93.13 Xxxxxx xxxxxxxxx a fitcenter.", "93.29.11 Xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxx a pláží.", "93.29.21 Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx ohňostroje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx." a "96.04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, parních lázní x xxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.

2. X příloze x. 2x položce "49 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doprava xxxxxxxxxxx x jejich zavazadel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleky" xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxx lyžařskými vleky.", xx xxxxxxx "50 Xxxxx hromadná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx." xx xx samostatný řádek xxxxxx položka 55, xxxxx xxx:

"55

Xxxxxxxxx xxxxxx.",

xx xxxxxxx "56 Stravovací xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59, xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kódem nomenklatury xxxxxxx sazebníku 2203 00 10, nebo xx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx nomenklatury celního xxxxxxxxx xxxxxxxx 24." xx xx samostatný xxxxx xxxxxx položka 59.14, 90, 91, 93, která zní:

"59.14, 90, 91, 93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx představení, xx xxxxxxx, do cirkusů, xx xxxxxxxxx parků, xx koncerty, xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxxxxxx a xx xxxxxxx kulturní xxxxxxxx nebo do xxxxxxxxx kulturních zařízení; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.",

xx xxxxxxx "88.10, 88.91 Xxxxxx péče o xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." xx xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxxxxx 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, xxxxx xxx:

"93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11

Xxxxxxxxxx oprávnění ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx.",

x xx xxxxxxx "96.02 Xxxxxxxxxx x holičské xxxxxx." xx xx xxxxxxxxxx xxxxx vkládá xxxxxxx 96.04, která xxx:

"96.04

Xxxxxx tureckých xxxxx, xxxx, parních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní

Čl. X

X xxxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., zákona x. 305/2017 Sb. x xxxxxx č. 80/2019 Sb., xx xx §12d xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx může x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bonusu

Čl. XX

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxx x. 234/2020 Xx. x xxxxxx x. 262/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxx §1 se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx rozpočtů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".

2. Xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX ČTVRTÁ

JEDNORÁZOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXXX DOPADY XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX VČETNĚ XXXXXXXX XXXXX XXXXX

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

§9x

Xxxx příspěvku

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx částky 1 200 Xx x xxxxx obyvatel xxxx xxxxx bilance xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x 1. lednu 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určen x xxxxxxxxx vypořádání se xxxxxxx rozpočtem.

§9c

Společná ustanovení x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x kapitoly Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx poukáže Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dní na xxxx účet vedený x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx části xxxx x xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 299/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.