Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

299/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. II

Přechodná ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. VIII

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu Čl. XI

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XII

INFORMACE

299

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2020,

kterým se xxxx některé daňové xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxx č. 159/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 23/2015 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Sb., zákona x. 225/2017 Sb. x xxxxxx x. 364/2019 Sb., se xxxx takto:

1. X §17x xx vkládá xxxxxx, který zní: "Xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx události".

2. V §17x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx, xxxxxxx živelní xxxxxxxx" x xxxxx "živelní xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "mimořádnou xxxxxxxx".

3. X §17a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx události".

4. X §17x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Obec xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx pro

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo všechny xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimořádnou událostí, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádnou xxxxxxxx vymezené v xxxxxxx

1. pozemku xxxxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxx katastrálního xxxxx, xx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx číslem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx, xxxx xxxxxxxx vymezeným xxxxx xxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2.".

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., zákona x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 289/2009 Xx., zákona č. 303/2009 Sb., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona č. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona č. 403/2012 Sb., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Sb., xxxxxx č. 215/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., zákona č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona č. 84/2015 Sb., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 246/2017 Xx., zákona x. 254/2017 Xx., xxxxxx č. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 303/2019 Xx., x zákona x. 364/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. X §23x xxxx. 5 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

3. X §23c xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "vyměřenou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. V §24 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx xxxxx xx neuplatní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovací období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxxx daňové xxxxxx".

5. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx základu xxxx xxx odečíst pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, x to xx 2 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx v 5 xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po období, xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, oznámením xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx má xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxx xxxx zpět. Xx xxxxxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx daňová xxxxxx xxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx souhrnné xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 000 000 Xx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx upraví x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dílem. X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx komanditní společnosti, xx daňová xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poměru, x jakém je xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. X poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ztrátu odečíst xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx dílčích xxxxxxx xxxx podle §7 xx 10. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém přiznání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx období nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx, x xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx.".

6. X §35x xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X §38x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx a vyměřená" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".

8. V §38xx xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxxx xxxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "nebo xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", x xxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxx zjištění, xxx xxxxx x podstatné xxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, ke xxxxxx xxxxx xxxx posledním xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovena, x xxxxxxxxx xxxx období, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx.".

9. V §38na xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx majitele x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxx xxxxxx uplatněna, se xx xx to, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x období, ve xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období, xx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, nejméně 80 % xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxxx 1.".

10. X §38xx odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" zrušuje, slova "x xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změnou" xx xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

11. X §38xx odst. 4 xx 6 xx xxxxx "vyměřena" xxxxxxxxx xxxxxx "stanovena".

12. X §38xx se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Daňovou xxxxxx stanovenou xx xxxxxxx obchodní korporace xxxxx odčítat xx xxxxxxx daně právního xxxxxxxxxx poplatníka v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx období, xx které xx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx stanovená xxxxxx xxxxxx odčítána xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx za podmínek xxxxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8 až 12.

13. X §38xx xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx číslo "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

14. X §38na xxxx. 8 písm. x) se slova "xxxxxxxx, nebo ve xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

15. X §38xx xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xx provozování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x v xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxx, xx považuje x případ, xxx

x) x xxxxxx, za xxxxx xxxx daňová xxxxxx stanovena, xxxxx x xxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xx x xxxxxx, xx kterém xx xxx daňová xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, ve kterém xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx byly vykázány xx v xxxxxx, xx které xxxx xxxxxx ztráta stanovena.".

16. X §38xx xxxx. 11 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx číslem "7".

17. V §38xx xxxx. 12 se xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "7" x xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "10".

18. X §38x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Bylo-li xxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxx xxxx její xxxx xxxx položku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx stanovena, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období, ve xxxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx, končí současně xx lhůtou xxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, končí xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx. Vzdal-li xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx daňové ztráty xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xx xxxx daňová xxxxxx xxxxxxx, lhůta pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovena, a xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx současně xx xxxxxx pro stanovení xxxx xx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stanovena. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx daňové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, fúzi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §38xx xx xx xxxxx "daňové xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání" x za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx".

20. Xx §38xx xx xxxxxx xxxx §38xx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§38xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x daňovým přiznáním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ztrátu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx se na xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxx, xxx byla xxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx xxxx přípustné a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání se xxxxxxx xxx stanovení xxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx ode xxx 30. xxxxxx 2020; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňová xxxxxx stanoví.

2. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxx xxxx 30. xxxxxx 2020, xx xxxxxxx zákon č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Za xxxxxxx ztrátu pravomocně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka, xxxxx xxxxxx xxx xxx 30. xxxxxx 2020, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx daňové ztráty xx toto zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 000 000 Kč. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxx xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxx, xx xxxxx xx poplatník xxxx. Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx ztrátu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základu xxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx přiznání za xxxxxxxxx období, xx xxxxx daňovou xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x dani xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxxxx č. 16/1993 Sb., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 302/1993 Xx., zákona č. 243/1994 Sb., xxxxxx x. 143/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1998 Xx., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., zákona x. 102/2004 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 246/2008 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb. a xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxxxx 2 xxx:

&xxxx;"(2) Xxxxx xxxxx xxxx xx základu xxxx xxxxx §5 xxxx. x) x x) xxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Xx

xxx 1 x do 2 x

2 700 Xx

xxx 2 x do 3,5 x

3 900 Xx

xxx 3,5 x xx 5 x

4 500 Xx

xxx 5 x do 6,5 x

5 200 Kč

nad 6,5 x xx 8 x

6 300 Xx

xxx 8 x

7 200 Xx

2 xxxxxxx

xx 1 xxxx

1 800 Xx

xxx 1 t xx 2 t

2 400 Xx

xxx 2 x do 3,5 x

3 600 Xx

xxx 3,5 x xx 5 t

4 100 Xx

xxx 5 x xx 6,5 t

4 500 Kč

nad 6,5 x xx 8 x

5 400 Xx

xxx 8 x xx 9,5 t

6 300 Xx

xxx 9,5 x xx 11 x

7 200 Kč

nad 11 x do 12 x

8 100 Xx

xxx 12 x xx 13 t

9 500 Xx

xxx 13 x xx 14 t

11 000 Xx

xxx 14 x xx 15 x

12 400 Xx

xxx 15 x xx 18 x

17 800 Xx

xxx 18 x xx 21 x

21 800 Xx

xxx 21 x do 24 x

26 300 Kč

nad 24 x xx 27 x

30 400 Xx

xxx 27 x

34 700 Xx

3 xxxxxxx

xx 1

1 800 Kč

nad 1 x do 3,5 x

2 400 Xx

xxx 3,5 x xx 6 t

2 700 Xx

xxx 6 x xx 8,5 x

4 500 Kč

nad 8,5 t do 11 t

5 400 Xx

xxx 11 x xx 13 x

6 300 Kč

nad 13 x xx 15 x

7 900 Xx

xxx 15 x xx 17 t

9 900 Xx

xxx 17 t xx 19 x

11 900 Xx

xxx 19 x xx 21

13 100 Kč

nad 21 x xx 23 x

16 000 Xx

xxx 23 x xx 26 t

20 500 Xx

xxx 26x xx 31 x

27 500 Xx

xxx 31 x xx 36 x

32 600 Xx

xxx 36 x

37 800 Kč

4 xxxxxxx x xxxx xxxxxx

xx 18 x

6 300 Xx

xxx 18 x do 21 x

7 900 Xx

xxx 21 x do 23 x

10 600 Xx

xxx 23 t xx 25 x

13 300 Xx

xxx 25 x do 27 x

16 700 Kč

nad 27 x xx 29 t

21 200 Xx

xxx 29 x xx 32 t

28 000 Xx

xxx 32 x do 36 x

29 500 Xx

xxx 36 t

33 100 Xx".

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx silniční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020, jakož x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxx zákon č. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx silniční xx xxxxxxxxx období xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx použijí xxxxx xxxx silniční xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 16/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx vypočtené x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 16/1993 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použije xxxxxxxx xx úhradu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 splatných xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x daně silniční xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2020.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §57 zákona č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxxxx 21 xxx:

"(21) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx daně osobě, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx xx

x) 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 40 xxx xxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyměření nebo xxxxxxxx neoznamuje.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku, xxxxx xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §57 xxxx. 21 xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Sb., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 196/2014 Xx., zákona č. 262/2014 Xx., zákona x. 360/2014 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 40/2017 Xx., zákona x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Sb., zákona x. 283/2018 Sb., xxxxxx x. 6/2019 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Sb. x xxxxxx x. 256/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

&xxxx;1. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx "49.39.2 Osobní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxx xxxx.", "55 Ubytovací xxxxxx.", "59.14 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx představení.", "90, 91, 93 Poskytnutí xxxxxxxxx xx vstupu xx muzeí a xxxxxx kulturních zařízení (xx kulturní akce x xxxxxxx, výstavy, xx zoologických x xxxxxxxxxxx xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajímavostí).", "93.11, 93.12 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na sportovní xxxxxxxx; použití xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.", "93.13 Xxxxxx xxxxxxxxx x fitcenter.", "93.29.11 Služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.", "93.29.21 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ohňostroje, xxxxxxxx x zvuková xxxxxxxxxxx." x "96.04 Xxxxxx tureckých lázní, xxxx, xxxxxxx xxxxx x solných jeskyní." xxxxxxx.

2. X xxxxxxx x. 2x xxxxxxx "49 Pozemní hromadná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxx vleky" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.", xx xxxxxxx "50 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx." xx xx samostatný xxxxx xxxxxx xxxxxxx 55, xxxxx zní:

"55

Ubytovací xxxxxx.",

xx xxxxxxx "56 Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx služby osvobozeny xx xxxx xxxxx §57 xx 59, xx xxxxxxx x xxxxxx alkoholických xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku 2203 00 10, xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitoly 24." xx na samostatný xxxxx xxxxxx xxxxxxx 59.14, 90, 91, 93, která xxx:

"59.14, 90, 91, 93

Poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xx představení, xx xxxxxxx, xx cirkusů, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, do xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxx, xx xxxxxxx x xx podobné kulturní xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx kulturních xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přírodních rezervací x xxxxxxxxx xxxxx.",

xx xxxxxxx "88.10, 88.91 Xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx." xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, která xxx:

"93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx krytých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sportovním xxxxxxxxx; xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.",

x xx položku "96.02 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx." se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 96.04, xxxxx xxx:

"96.04

Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, parních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní

Čl. X

X xxxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx., zákona x. 305/2017 Xx. x xxxxxx č. 80/2019 Sb., xx xx §12x xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bonusu

Čl. XX

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx s krizovými xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxx č. 234/2020 Sb. x xxxxxx č. 262/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Na konci xxxxx §1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx rozpočtů xxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx".

2. Xx xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXXXXXX DOPADY XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX PRAHY

§9a

Jednorázový nenávratný xxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxx") xx zavádí jednorázový xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

§9x

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx příspěvku činí xxxxxx xxxxxx 1 200 Kč a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky zpracované Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x 1. xxxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem.

§9c

Společná xxxxxxxxxx x příspěvku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož správním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (dále jen "xxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx podřízený Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxx čtvrtá x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 299/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.