Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

277/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

277

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 15. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 400/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 117/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 235/2016 Sb., xxxxxxxx vlády č. 351/2016 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 27/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §7x x §8 xxxx. 1 xx vztahují xxxx xx zemědělské xxxxxxx v písmeni x) neuvedené x

x) xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxx obchodní xxxxx.".

2. V §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xx zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx o zemědělství, xx xxx xxxxxxx xxxxx nacházející xx xxxxxxx větší xxx 2 xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx nacházející xx xx zranitelné oblasti.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx 2 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zemědělský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx hnojiva použitá x xxxxxx plodinám x aplikační xxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 5 xx X/xx,".

4. V §6 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Výjimka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx možná u xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dusíkem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 stupňů, a xx v xxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx začátku období xxxxxx x xx xxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx teplota vzduchu xx xxxxx než 5 °X. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doloží xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zkušebnímu xxxxxx zemědělskému.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

5. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx", xxxxx "xxxxxxx jednotlivých xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" a xx větu druhou xx xxxxxx věta "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba x ohledem na xxxxxxxxx §7a přívod xxxxxx xxxxxxx snížit.".

6. X §7 odst. 2 xx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 5 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/1998 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů" se xxxxxxxxx slovy "stanovených xxxxx xxxxxxxx x. 227/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x aktualizaci".

7. X §7 xxxx. 5 se za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx následující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy x. 4 k xxxxxx xxxxxxxx pěstované xxxx hlavní xxxxxxx, x xx

1. 50 xx N/ha z xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čistých xxxxxxx jetelovin a xxxxxxxxxxx porostů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zapravenou xxxxxx, xxxx

2. 25 xx X/xx z posklizňových x kořenových xxxxxx xxxxxxxxx plodin vázajících xxxxxxx dusík, xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

8. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx slova "xxxxxxx č. 1 x příloze x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují textem "§6".

9. X §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx "x. 327/1998 Sb." xxxxxxxxx xxxxxx "x. 227/2018 Xx.".

10. V §7 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx hnojivech xxxxx xxxxxx X a X nejvýše 30 xx N/ha xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 20 xx X/xx ke hnojení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

11. X §7 odstavec 9 xxx:

"(9) Xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §6 na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ponechanou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 40 xx se považuje xx slámu. Za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x meziplodině se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx kratší než 2 xxxxx xxxx xxxxxxx meziplodiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zelené xxxxxxx.".

12. X §7 odst. 11 xx xxxxx "80" nahrazuje xxxxxx "120" a xxxxx "40" xx xxxxxxxxx xxxxxx "60".

13. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxxxx bilanci xxxxxx xx 31. prosince xx xxxxxx od 1. xxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "hospodářský xxx"). Xxxxxx výpočtu bilance xxxxxx je xxxxxx x příloze x. 5 x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí 3 xx sobě následující xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 70 xx X/xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu. Xx xxxxxxx dusíku xx xxxxxxxxxxxxxx plochy, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, rychle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Bilance xxxxxx xx nepočítá xxx obchodní xxxxx, xxxxx xx odečtení xxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 ha xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bilanci dusíku xx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxx xxxxxxx v §7 xxxx. 13.".

14. X §8 xxxx. 1 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "v xxxxxxxxxxxx xxxx".

15. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na 1 xx se provádí xx základě xxxxx x přívodu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hospodářskými xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx z evidence xxxxxxx.".

16. X §9 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "a xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxx x separát xxxxxxxxx" x xx xxxxx "Xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx".

17. X §9 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vrstvě x xxxxxxxxx xxxxx 1,7 m a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 20 x při xxxxxxxxx xxxxxxxx delší stranou xx xxxxxxxx.".

18. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx ve xxxxxx aplikačním xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 4 x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxx xx xxxx.".

19. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "erozně xxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují x slova "x xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

20. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "80" xxxxxxxxx číslem "120" x xxxxx "40" xx xxxxxxxxx xxxxxx "60".

21. Příloha x. 1 xxx:

"Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx vlády č. 262/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

606812

Xxxxxxxxxxxx

702919

Xxxxxxxxxx

601179

Xxxxxxx

600172

Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxx

601209

Xxxxxx

600300

Xxxxxxxxxxxx

601217

Xxxxxxxx

655821

Xxxxxxxxx

601225

Xxxx

774707

Xxxxxxx x Prostějova

691267

Bečice nad Xxxxxxx

757900

Xxxxxxxxx Důl

601292

Bečváry

600407

Archlebov

601331

Bedihošť

600415

Arneštovice

601357

Bednáreček

600423

Arnolec

659878

Bedřichov x Xxxxxxx

X

792934

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

630551

Xxxxxxx

601381

Xxxxxxxxxxxx

600636

Xxxxxx x Lesonic

649082

Bedřichovice u Xxxxxxxx

655244

Xxxxxx u Netolic

601420

Běhařovice

709620

Babice x Xxxxxxxxxx

601462

Xxxxxxx

744930

Xxxxxx x Xxxxxxx

601471

Xxxxxxx

641871

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

601527

Xxxxxxxxx

721506

Xxxxxx

601594

Xxxx

600725

Xxxxxxxx

601683

Xxxx xxx Xxxxxxxx

600741

Xxxxxxx

601586

Xxxx u Xxxxx Cerekve

600768

Bačice

682501

Bělá x Xxxxxxx

600784

Xxxxxx

655074

Xxxxxxxxx

600814

Xxxxxxxxx

601934

Xxxxx nad Xxxxxx

600822

Xxxxx

685232

Xxxxx x Litně

620254

Bahno

601896

Běleč u Xxxxx Vožice

600831

Bakov nad Xxxxxxx

601942

Xxxxxxx

600849

Xxxxxx

750468

Xxxxxxxxxx

737925

Xxxxxxx Xxxxx

710881

Xxxxxxx

628336

Xxxxxxx

601993

Xxxxxx

600857

Xxxxx

602027

Xxxxxxxx

600873

Xxxxxxxx

602060

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

600881

Xxxxxxx

646300

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

600911

Xxxxxxxxxx

602094

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

651389

Xxxxxxxx

604976

Xxxxxxx Xxxxxx

600971

Xxxxxxxxxxx

602191

Xxxxxxx x Xxxxx

695734

Xxxxxxxxx

609871

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx

601047

Xxxxxx

735728

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

601128

Xxxx’

602566

Xxxxxxxx

601144

Xxxxxxx

602582

Xxxxxx

757454

Xxxxxx x Xxxxxxx

604445

Xxxxxxx-Xxxxx Předměstí

602604

Beňov

604470

Bílovec-Horní Předměstí

658049

Beranova Xxxxx

604429

Xxxxxxx-xxxxx

758990

Xxxxxxxxx

604534

Xxxxxxxx

602647

Xxxxxxxxx

604585

Xxxxxx

602850

Xxxxxxxxxx xxx Odrou

604569

Bílsko x Vodňan

602655

Bernartice x Xxxxxxx Xxxxxxxx

692417

Xxxxxx

602825

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

604615

Xxxx Xxxxx

602663

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

604712

Xxxx Xxxxx u Xxxxxxxx

603104

Xxxxxxxx

675822

Xxxxxx

603112

Xxxxxxxxx

746347

Xxxxxxxxx

603236

Xxxxxxxxx

604755

Xxxxxxxxx na Moravě

627577

Běstviny

604801

Biskupice xx Hané

603317

Běšiny

604810

Biskupice x Xxxxxxxx

603368

Xxxxxx

741132

Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx Doubravou

795810

Bezděčín

684040

Bitětice

603431

Bezděčín xx Xxxxxx

604861

Xxxxx

696579

Xxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxxxx

604879

Xxxxx x Bílovce

708691

Bezděčín x Xxxxxxxx

669024

Xxxxx x Xxxxxxxx

645877

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

737500

Xxxxx x Radenína

624705

Bezděkov x Xxxxxxx

795976

Xxxxxxxxx

786993

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

604895

Xxxxxxxx

603481

Xxxxxxxx x Xxxxxx

604941

Xxxxxxxx

603554

Xxxxxxxx x Krásné Hory

604968

Blahutovice

603635

Bezděkov x Libice xxx Xxxxxxxxx

636657

Xxxxxxx

718408

Xxxxxxxx x Xxxxxx

604984

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

725293

Xxxxxxxx x Úsova

724718

Blanička

603791

Bezkov

605000

Blanné

603805

Bezměrov

648281

Blansko x Xxxxxxxx Xxxxx

603821

Xxxxx

605204

Xxxxxx

654604

Xxxxxxxxxxxx

605328

Xxxxxxxx

798401

Xxxxxxxx II

605310

Blatnice xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

603953

Xxxx Xxxxx

605344

Xxxxxxxxx

604003

Xxxx Xxxxxxxx

605433

Xxxxxx x Xxxxxxxx

603881

Xxxx x Českého Xxxx

694363

Xxxxx

604038

Xxxxxx

773191

Xxxxx

604062

Xxxx Podolí

605514

Blažejovice

604135

Bílé Xxxxxxxx

716022

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

604143

Xxxx Vchynice

605573

Blažovice

604186

Bílenice

792837

Blehov

780821

Bílina

605581

Blešno

604283

Bílina-Újezd

605590

Blevice

602671

Bilinka

605603

Blízkov

604372

Bílkov

605620

Blížejov

604402

Bílov

605662

Blíževedly

618322

Blížňovice

633186

Borčice

605735

Blovice

607495

Boreč x Xxxxxxx

651745

Xxxxxx u Xxxx

607584

Xxxxx

605808

Xxxxxxx

607517

Xxxxx xxx Labem

620840

Bludov x Xxxxxxx

607533

Xxxxx x Xxxxx

605841

Xxxxxxx

607592

Xxxxxxxxx

605930

Xxxxxxx

607606

Xxxxxxxxx

606031

Xxxxxxxxx

607614

Xxxxxxxxxx

606081

Xxxxxxxx

607657

Xxxxxxxx nad Jevišovkou

730556

Bohnice

607789

Borovany x Milevska

606260

Bohostice

661279

Borovice

606294

Bohouňovice X

747327

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

643190

Xxxxxxxxxxx XX

607801

Xxxxxxxxx

606359

Xxxxxxxxx

702056

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

606383

Xxxxxxxxxx

607894

Xxxxxxxx

772054

Xxxxxxxx x Xxxxxx

607932

Xxxxxxxx

606421

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

607941

Xxxxxx

606481

Xxxxxxxxxxx

607975

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

606464

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

608009

Xxxxxx

606537

Xxxxxxxxxxx xxx Moravou

608025

Boršov xxx Xxxxxxx

606499

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxx

678520

Xxxxxx x Xxxxxx

606596

Xxxxxxxxxx

607991

Xxxxxx x Xxxxxxxx Třebové

606600

Bohušice

608041

Borušov

606618

Bohušov

608076

Bořanovice

606669

Bohušovice xxx Xxxx

608131

Xxxxxxxxxx

606677

Xxxxxxxx

608149

Xxxxxxxx

606821

Xxxxxxxxx

608157

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

737097

Xxxxxxxxxx xxx Rabím

606308

Bořetice x Xxxxxx

606880

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

608173

Xxxxxxx

602680

Xxxxxxxx

608165

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

606898

Xxxxxxxx

608181

Xxxxxx x Xxxxxxxx

606936

Xxxxxxx

608190

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

795747

Xxxxxxx

756822

Xxxxxx x Xxxxxxx

607045

Xxxxxxxx

608262

Xxxxxxx

607061

Xxxxxxxx

683434

Xxxxxxxxx

607118

Xxxxxxxxxx

608327

Xxxxxxxxx

607126

Xxxxxxxx

608491

Xxxxxxxxxxx

600644

Xxxxxxxxxx

608505

Xxxxxxxx

607207

Xxxxxx

608572

Xxxxxxx

741884

Xxxxxx x Roupova

676284

Bošín

638285

Boňkov

748510

Bošín x Xxxxxx

607231

Xxxxx

608599

Xxxxxxxx

757993

Xxx u Božejova

624161

Bošovice x Xxxxxx

607240

Xxx x Xxxxxxxx

780332

Xxxxxx

761761

Xxx x Chroustovic

695483

Boudy

608661

Bousov

612600

Brocná

608696

Bouzov

650781

Brocno

770060

Bozdíš

638498

Brod xxx Labem

608769

Božanov

612634

Brod x Xxxxxxxx

672343

Xxxxx

666998

Xxxxxx

608777

Xxxxxxx

612685

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

794503

Xxxxxxx x Xxxxxx Hradů

612693

Brodec

608882

Božice

612758

Brodek x Xxxxxxx

697532

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

658278

Xxxxxxxxx Xxxxx

608963

Xxxxxxxx

612839

Xxxxxxxx Xxxxx

779466

Xxxxxx

612847

Xxxxxxxxxx

604071

Xxxxxxxx

645320

Xxxxxxxx

609005

Xxxxxxx

754340

Xxxxxxx xxx Labem

771180

Brandlín u Xxxxx

612898

Xxxxxxx nad Xxxx

609048

Xxxxxxx xxx Xxxxx

612936

Xxxxx

609277

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

612944

Xxxxx

609285

Xxxxxxxxx

612952

Xxxxxxx

609307

Xxxxxxx

623750

Xxxxxxxx Xxxxxx

794066

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

612979

Xxxxxxxx

609358

Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx

613002

Xxxxx x Xxxxx Hory

609366

Branišov x Xxxxxxx

613045

Xxxxxx

609374

Xxxxxxxxxxx

613096

Xxxxxxxxx

745642

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

636720

Xxxxxxxx

609471

Xxxxxxxxx

613371

Xxxxx

609536

Xxxxxxx

613380

Xxxxxxxx

609561

Xxxxxxxx

678732

Xxxxxxx

609625

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

613436

Xxxxxx

673447

Xxxxxxxxx

613487

Xxxxxx

609692

Xxxxxxxx

613495

Xxxxxxxx

609731

Xxxxxxxxxx

613584

Xxxxxxx

609749

Xxxxxxxx

631671

Xxxxxxxxx

609773

Xxxxxxx

794147

Xxxxxx

760129

Xxxxxx

613771

Xxxxx

761770

Xxxxxxxx

633569

Xxxxxxx Xxxxx

691453

Xxxx x Manětína

613797

Břest

617814

Brloh

613843

Břevnice

632406

Brloh x Drhovle

763411

Březce

609889

Brloh u Xxxxxxxx

613860

Xxxxxxx

609897

Xxxx

613878

Xxxxxxxx

609919

Xxxxxx

613932

Xxxxx xxx Oslavou

774596

Brníčko

671398

Březí x Xxxxxxxx

710148

Xxxxx

692352

Xxxxx u Xxxxxxx

723339

Xxxx xxx

613908

Xxxxx x Xxxxxxxx

609951

Xxxxxxx

762148

Xxxxx x Šebestěnic

792390

Brnky

688665

Březina

614050

Březina x Xxxxxx

615587

Xxxxxx

645061

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

758094

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

614131

Xxxxxxxxxx

615595

Xxxxxxxxx

723410

Xxxxxxxx x Havlíčkova Xxxxx

663719

Xxxxxxx

646130

Xxxxxxxx x Hošťalovic

615609

Budyně

614271

Březnice

615617

Budyně xxx Xxxx

777684

Xxxxxx

615731

Xxx

614572

Xxxxxx u Xxxx

660647

Xxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

614467

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

615749

Xxxxx

614670

Xxxxxxx x Broumova

626325

Buková u Xxxxxx

774227

Xxxxxxx x Xxxxxxx

693162

Xxxxxx x Merklína

614718

Březová x Xxxxxxx

704717

Xxxxxx u Nížkova

787116

Březová x Xxxxxxxx

615781

Xxxxxx x Xxxxxxxx

794023

Xxxxxxx u Xxxxx

615790

Xxxxxx x Xxxxxx

735515

Xxxxxxx Xxxx

615838

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

614815

Xxxxxxx

615919

Xxxxxxxx u Xxxxxx

614891

Xxxxxxx

615927

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

614955

Xxxxxxx XX

615820

Xxxxxxxx u Xxxxx xxx Xxxxxxx

614971

Xxxxxxx xxx Xxxx

615935

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx

614874

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

616010

Xxxxxxxx x Rohožce

614921

Břežany x Xxxxxx

616052

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740233

Xxxxxxx

616044

Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

615056

Xxxxxxx

616036

Xxxxxxxx x Mladotic

615081

Bříza

616061

Bukovina x Xxxxxxxx

787400

Xxxxx x Xxxxxxx

616125

Xxxxxxx

675628

Xxxxxxxxx

616133

Xxxxxxxx

615111

Xxxxxx

768201

Xxxxxxx x Trhových Xxxxx

615137

Xxxxxxxx

616168

Xxxxxxx

784800

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

771571

Xxxxxxxx

632961

Xxxxx

668401

Xxxxxxx

615153

Xxxxxx

616214

Xxxxxxxx

615188

Xxxxxxxx

616257

Xxx

615218

Xxxxx

616273

Xxxxxxxxxx

640077

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

616397

Xxxxxxxxx

623628

Xxxxx u Číhané

758442

Butovice

615226

Budeč x Žďáru nad Xxxxxxx

616427

Xxxxxxxxx

615234

Xxxxxxx

616443

Xxxxxxx

615307

Xxxxxxxx

676004

Xxxxx

615323

Xxxxxxxx

616460

Xxxxx

615358

Xxxxxxx

616494

Xxxxx

615382

Xxxxxxxxxx

616524

Xxxxxxxx

615404

Xxxxxxxxxx

687367

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

615421

Xxxxxxxx

695963

Xxxxxx x Xxxxx Hory

615455

Budíškovice

616621

Bystrá

615463

Budišov

667609

Bystré x Klatov

616672

Bystročice

705403

Čakovičky

616699

Bystrovany

711934

Čánka

616770

Bystřice x Xxxxxxxx

618331

Xxxxxxxxx

617172

Xxxxxx

618501

Xxxxxxxxx

703656

Xxxxxxxxx

628409

Xxxxxxxx

617237

Xxxx

618527

Xxxxxxxxx

617261

Xxxxxxxxx

618616

Xxxxxxxxxx

617300

Xxx

780448

Xxxxxxxxxxxx

618624

Xxxxxxxxxxx

X

618675

Xxxxxxxx

604593

Xxxxx

790214

Xxxxxxxxx

617407

Xxxxx

618705

Xxxxxxx

617474

Xxxxxxxxx nad Bystřicí

653004

Časy

617491

Cerekvice xxx Xxxxxxx

618756

Xxxxxxx

617521

Xxxxxxxxxx

618772

Xxxxxxxx

617547

Xxxxxxxxx

618781

Xxxxxxxxxx

617571

Xxxxxxxxx

708933

Xxxxxx

617555

Xxxxxxxx

658537

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

617636

Xxxxxxx

618799

Xxxxxxxx

617679

Xxxxxxx

615943

Xxxxxxxx x Bukovce

617687

Cetyně

618829

Čehovice

621234

Cibotín

618837

Čechočovice

617733

Cidlina xx Xxxxxx

618845

Xxxxxxxxx

749184

Xxxxxxxx x Xxxxxx

618853

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

617750

Xxxxxxxx x Kutné Hory

618870

Čechovice-Záhoří

617784

Císařov

618888

Čechtice

617822

Cítoliby

618918

Čechtín

617831

Citonice

785229

Čechůvky

617857

Citov

630837

Čechy

617849

Cítov

618926

Čechy xxx Xxxxxxx

617865

Xxxxxxxxx

618942

Xxxx

617920

Xxxxx x Xxxxxxxx

618985

Xxxxxx

618004

Xxxxxx

619001

Xxxxxxxxx

618691

Xxx xxx u Xxxxxxxx

792012

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

618047

Xxxxxxxxxx

619019

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

618055

Xxxxxxxxx

619027

Xxxxxxx

618063

Xxxxxxxx

619043

Xxxxx

618128

Xxxxxxxxx

619086

Xxxxxxxx u Xxxxxx

618152

Xxxxxxxxx u Pohořelic

775801

Čekanov

Č

673455

Čekánov

618187

Čachotín

619108

Čekyně

618195

Čachovice

619159

Čelákovice

618276

Čakov

619311

Čelčice

731561

Čakovice

619345

Čelechovice xx Xxxx

618314

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

619337

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx

738646

Xxxxxxxx x Radouně

619370

Čelina

710571

Černovír

619388

Čelistná

620629

Černožice xxx Xxxxx

619400

Xxxxxx

620700

Xxxxxxx Xxxxx

619418

Xxxxxxxxx

745596

Xxxxxxx Lhota x Xxxxx

676543

Xxxxxxxx

620718

Xxxxxxx Xxxxxx

708976

Xxxxxx

620858

Xxxxxxx Xxxxxxxx

619485

Xxxxxx x Malšic

620947

Červené Xxxxx

619469

Xxxxxx x Xxxxxx

620980

Xxxxxxx Xxxxxx

623385

Xxxxxxxx

653403

Xxxxxxx Xxxxxx

619531

Xxxxxxxx

750913

Xxxxxxxxxx

619558

Xxxxxxx

621030

Xxxxxxxx

737101

Xxxxxx

601306

Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx

619612

Xxxxxxxxx

621064

Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx

619655

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

621200

Xxxxxxx Xxxxx

619663

Xxxxxxx

621153

Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

619698

Xxxxxxxxxxx

700380

Xxxxxxx Újezd x Mu xxxx

619701

Xxxxxx x Staňkova

621242

Česká Bělá

619809

Černá

614734

Česká Xxxxxx

697133

Xxxxx Hať

691461

Česká Xxxxxxxxxx

619825

Xxxxx Xxxx

621277

Xxxxx Xxxxxxxx

634239

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxx

662798

Xxxxx Kamenná Xxxxx

743844

Xxxxx x Xxxxxxxx

746231

Xxxxx Xxx

619965

Xxxxx xx Xxxx

621650

Xxxxx Xxxxxx

620068

Xxxxxxxx

621668

Xxxxx Xxxxx

620041

Xxxxxxxx x Xxxx

621684

Xxxxx Xxxxxxx

704628

Xxxxxxxxx

622486

Xxxxx Xxxxxxxxxx 7

620092

Xxxxxxxx

622567

Xxxxx Heřmanice

625345

Černice x Xxxxxxxxxx Xxxxx

622583

Xxxxx Xxxxxxx

620131

Xxxxxx

608904

Xxxxx Xxxxxxxxxx

647411

Xxxxxx u Hradešic

622656

České Xxxxxxxx

620165

Xxxxxxx

708739

Xxxxx Zlatníky

620190

Černíkov

622737

Český Brod

632562

Černíkov x Strakonic

622842

Český Xxx

620203

Xxxxxxxxxxx

667196

Xxxxx Xxxx

620220

Xxxxxxx

622931

Xxxxx Xxxxxxx

620238

Xxxxxxxx

623296

Xxxxxxx

620246

Xxxxxx

623351

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

792420

Xxxxxx u Zdic

623393

Češtín

620262

Černíny

623377

Češtín x Xxxxxxx

620335

Xxxxxx

623440

Xxxxxxx

620343

Xxxxxxxxx

721093

Xxxxxxxxx

620386

Xxxxxxxxx

747921

Xxxxx

618071

Xxxxxxxxx

623482

Xxxxxxxx

620521

Xxxxxx

623539

Xxxxxx

620530

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

623563

Xxxxxxx

623717

Xxxxxxxx

624861

Xxxxxxx

655511

Xxxxxxxxx

628310

Xxxxxx

623776

Xxxxxxxx

624896

Xxxxxx

623792

Xxxxx

625329

Xxxxxx

623806

Xxx

703290

Xxxxxx u Xxxxxxx

623822

Xxxxxxxx

792039

Xxxxxx x Xxxxxxx

623890

Xxxxx nad Xxxxxxxx

768642

Xxxxxxx

730394

Xxxxxx

605611

Xxxxxx

623911

Xxxxxx x Xxxxxx

625337

Xxxxxx

623920

Xxxxxxx

625353

Xxxxxxxx Xxxxxx

623946

Xxxxxxxx

658481

Xxxxxxx

624004

Xxxxx x Litomyšle

625370

Dehtáře

623962

Čistá x Rakovníka

794155

Dehtáře x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

624039

Xxxxxx

767646

Xxxxxx

624063

Xxxxxx

625426

Xxxxxxxxxx

624071

Xxxxxx x Xxxxxx

632805

Xxxxxxx

624101

Xxxxxxxxx

625540

Xxxxxxxx

642606

Xxxxx

625558

Xxxxx

781835

Xxxxx x Xxxxxxx

625639

Xxxxx x Xxxxxxxxx

624217

Xxxxx

612715

Xxxxx

761648

Xxxxxxx

625698

Xxxxx u Xxxxx

761001

Xxxxxxxx Xxxx

625744

Xxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

624331

Xxxxxxxx

740136

Xxxxxxxxx

624381

Xxxxx

625990

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

X

626074

Xxxxxxxxx x Moravské Xxxxxxx

730629

Xxxxxxx

626031

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

624403

Xxxxxx

626139

Xxxxxx

672165

Xxxxxxx

626252

Xxxxx

624527

Xxxxxxxx

782301

Xxxxxx

771627

Xxxxxxxxxx

742201

Xxxxxxx

624578

Xxxxxxxx x Mladé Boleslavi

626317

Dlažkovice

624624

Dalovy

626333

Dlažov

624632

Dambořice

704024

Dlouhá

624641

Daměnice

626376

Dlouhá Xxxxxxx

795941

Xxxxxxxx

626414

Xxxxxx Lhota

624659

Damíč

626384

Dlouhá Xxxxx x Mladé Xxxxxxxxx

616478

Xxxxxxxxx

626406

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxx

792021

Xxxxxxx

626431

Xxxxxx Xxxxxx

624675

Xxxxxxx

689173

Xxxxxx Xxxxx u Xxxxx

624713

Xxxxxx

626571

Xxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Brodu

625680

Dančovice

626589

Dlouhá Xxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

754731

Xxxxxxx

626627

Xxxxxx Dvory

624799

Dašice

626619

Dlouhé na Xxxxxx

624811

Xxxxx

626651

Xxxxxxxxxxxx

624853

Xxxxxx

626608

Xxxxxxxxx

626732

Xxxxxxxx

628042

Xxxxxxx u Xxxxxx

626821

Xxxxxxxx

628182

Xxxxxxx

626830

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

628247

Xxxxxxx xxx Xxxx

723045

Xxxxxx

620963

Xxxxxx u Červených Xxxxx

626961

Xxxxx

624225

Xxxxxx x Čkyně

671363

Dobrá Xxxx x Xxxxxxxx

628417

Xxxxxx x Xxxxxxxx

627062

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxx

628301

Xxxxxx u Xxxxxx

712108

Xxxxx Voda u Xxxxxxxxx Xxxxxxx

628344

Xxxxxx u Xxxxxx

627119

Xxxxx Xxxx x Xxxxxx

628450

Xxxxxx x Xxxxxxxx

626996

Xxxxx Xxxx u Pelhřimova

628328

Dolany x Xxxxx

627186

Xxxxxxxx

722812

Xxxxxx u Xxxxxxx

748684

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

784125

Xxxxxxx Xxxxxxx

627259

Xxxxx Xxxx

628492

Xxxxxxxx

782785

Xxxxx Xxxx x Vitic

708984

Dolínek

627267

Dobrkov

628654

Dolní Xxxxxxxxx

680532

Xxxxxxxx

628697

Xxxxx Xxxxxxxx

627321

Xxxxxxxxxxx

604917

Xxxxx Bítovčice

604381

Dobrohošť

760471

Dolní Bohušice

627356

Dobroměřice

628701

Dolní Xxxxxxxxxx

765236

Xxxxxxxxx

617873

Xxxxx Bolíkov

627372

Dobronice u Xxxxxxx

623113

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxx Ves

627399

Dobronice x Xxxxxxx

798827

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

627402

Xxxxxxxx

660949

Xxxxx Xxxxx

709026

Xxxxxxx

628719

Xxxxx Xxxx

647918

Xxxxxxxx x Xxxxxx

628751

Xxxxx Xxxxxxxx

627453

Xxxxxxxxx

628778

Xxxxx Xxxxxxxx

650617

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

628824

Xxxxx Xxxxxxxx

627461

Xxxxxxxxx

674486

Xxxxx Xxxxxxx

627470

Xxxxxxxxx

628875

Xxxxx Cerekev

792047

Dobrovítov

626449

Dolní Xxxxxx Xxxxxx

627488

Xxxxxxxx

626716

Xxxxx Xxxxxxx

632261

Xxxxx

628956

Xxxxx Xxxxxxx

627496

Xxxxxxxx

628964

Xxxxx Xxxxxxxxxx

627615

Xxxxxxx

634182

Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx

619493

Xxxxxxxxx

629057

Xxxxx Hbitý

627640

Dobřejovice

629081

Dolní Heřmanice

759058

Dobřeň x Kutné Hory

641120

Dolní Xxxxxxx

627747

Xxxxxxxxx

629103

Xxxxx Hořice

627763

Dobříč x Xxxxx

730599

Xxxxx Chabry

627801

Dobřichov

651931

Dolní Chobolice

627810

Dobřichovice

642959

Dolní Xxxxxxxxx

627861

Xxxxxxxx

629197

Xxxxx Xxxxxxxx

627887

Xxxxxx

629219

Xxxxx Xxxxx

627917

Xxxxxxxxx

642975

Xxxxx Xxxxxx

628123

Xxxxxxx x Znojma

643068

Dolní Xxxxxxxx x Holýšova

629286

Dolní Xxxxxxx

630438

Xxxxx Xxxx u Xxxxxxxx

629332

Xxxxx Královice

630501

Doloplazy x Xxxxxxxx

629405

Xxxxx Křupá x Xxxxxxxxxx Xxxxx

701190

Xxxxxx

643203

Xxxxx Xxxxx

630527

Xxxx

629430

Xxxxx Xxxxxx

630543

Xxxxxxx

629529

Xxxxx Xxxxx

618861

Xxxxxxxxxxx

629481

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx

630560

Xxxxxxxx

629545

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

738204

Xxxxxxxx

752371

Xxxxx Xxxxxxx

709191

Xxxxxxxxxx

677213

Xxxxx Xxxxxxx u Xxxxx

620211

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

629669

Xxxxx Loučky

630748

Domašín x Xxxxxxxx

629740

Xxxxx Xxxxx

791776

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

644935

Xxxxx Xxxxxxxx

630799

Xxxxxxx x Brna

616281

Dolní Xxxxxxxxxxx

630853

Xxxxxxxxx

702226

Xxxxx Xxxxxxxxx

700720

Xxxxxxxxxx

629839

Xxxxx Němčí

642851

Domčice

629847

Dolní Xxxxxxx

733911

Xxxxxx

703699

Xxxxx Xxxxxxxx

630942

Xxxxxxxxxx

716138

Xxxxx Xxxxxxxx

630977

Xxxxxxx

643653

Xxxxx Xxxx

631019

Xxxxxxxxx

725994

Xxxxx Xxxxxx

767891

Xxxxx

630021

Xxxxx Xxxxxxxx

631027

Xxxxx

630039

Xxxxx Xxxx

670804

Xxxxx xxx Lužnicí

630071

Dolní Xxxxxx

670618

Xxxxxxxx x Kostomlat nad Xxxxx

681482

Xxxxx Xxxxxxxxxx

631141

Xxxxxxxx x Xxxxx

762415

Xxxxx Xxxxxxxx

736678

Xxxxxxxx x Xxxxxx

740241

Xxxxx Xxxxx

670821

Xxxxxxxxxx

630080

Xxxxx Xxxxx

791067

Xxxxxxxxxxx

630128

Xxxxx Xxxxxxx

631205

Xxxxxxxxxxx

630136

Xxxxx Xxxxxx

631302

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

630144

Xxxxx Xxxxxxxx

631329

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

630179

Xxxxx Xxxxxxxxx

744379

Xxxxxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

630187

Xxxxx Xxxxxx

702064

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovic

745651

Dolní Xxxxxxxxx

631272

Xxxxxxxxxx x Dvora Xxxxxxx

630225

Xxxxx Xxxxxxx

680486

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

630241

Xxxxx Xxxxxx

701963

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

630250

Xxxxx Xxxxxxxx

631345

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

770558

Xxxxx Xxxxx

631400

Xxxxxxxx

630322

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

631426

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

630292

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

631469

Xxxxxx

750123

Xxxxx Xxxxxx

631477

Xxxxxxxxxxx

781398

Xxxxx Xxxxxxx

631531

Xxxxxxxxxx

630349

Xxxxx Xxxxxxxxxx

708381

Xxxxxxxxx

630357

Xxxxx Xxxxxxx

631540

Xxxxxxxxx

783862

Xxxxx Xxxxxxxxx

631582

Xxxxxxx

631647

Xxxxxxxxxxx

633267

Xxx x Xxxxxx Jičína

631680

Drahobuz

633194

Dub u Xxxxxxxxx

631833

Xxxxxxxxxxx

633259

Xxx u Xxxxxxxxxxxx Xxx

631876

Xxxxxxxxx

633321

Xxxxxx

631884

Xxxxxxxx

785806

Xxxxxx xx Xxxx

631965

Xxxxxxx

652342

Xxxxxxx x Choliny

726923

Drachkov x Xxxxxxxxx

633330

Xxxxx

632104

Xxxxxx

633348

Xxxxxxxxxx

666017

Xxxxxx

633372

Xxxxxxx

755940

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

792586

Xxxx

632121

Xxxxxxxxx XX

665169

Xxxx x Xxxxxx

632147

Xxxxxxx

633526

Xxxxxxx

632163

Xxxxxxx x Xxxxxx

633577

Xxxxxxxxx

632198

Xxxxxx

633585

Xxxxxxx

632236

Xxxxxxxx

633691

Xxxxxxxx

760145

Xxxxxxx

633208

Xxxxxx Xxxxx

632244

Xxxxxxx xxx Labem

633704

Dudín

632252

Dražkovice

726290

Důl

632279

Drážov

633836

Dunice

632368

Dražůvky

633852

Dušejov

632376

Drevníky

633861

Dušníky

632171

Drhovice

787442

Dušníky nad Xxxxxxx

632414

Xxxxxxx

743313

Xxxxxxx u Xxxxx

632571

Xxxxxxxxxx

777617

Xxxxxxxxxxx

619973

Xxxxxxxx

617415

Xxxxxx x Xxxxxxx

632635

Xxxxxxx

629464

Xxxxxx x Xxxxxx nad Xxxxxxxx

771503

Xxxxxxxxx x Tupadel

771198

Dvorce x Xxxxx

632651

Xxxxxx

633216

Xxxxxx x Dubu

632660

Druhanov

633895

Dvorská

632686

Drunče

633909

Dvory x Xxxxxxxx

776823

Xxxxxxxxxx

633933

Xxxxxxxx

735213

Xxxxxxxxx

633968

Xxxx Králové xxx Labem

632783

Držovice na Xxxxxx

634140

Xxxxxxxxxx

632813

Xxxxxxxx

634166

Xxxxxxxxxxx

632864

Xxxxxx

634174

Xxxx

632872

Xxxxxxxx

634191

Xxxxxx

632929

Xxxxxxxxx

634212

Xxxxxxx

754072

Xxxxxx

634247

Xxxxxxxx

632937

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxx

634255

Xxxxx

787868

Xxxxxxxx

634310

Xxxxx ice

633089

Dřínov

634328

Džbánov x Litomyšle

633119

Dřísy

634336

Džbánov x Xxxxxxxx Mýta

633127

Dříteč

E

633275

Dub xxx Xxxxxxx

634379

Xxxxxxxx

668966

Xxx x Xxxxxxxx

634433

Xx

634441

Xxxx

637963

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

X

637823

Xxxxxxxxx Xxxx

703133

Xxxxxxx u Xxxxxxx

637980

Xxxxxxxxx u Domažlic

630969

Filipovice

638056

Havraníky

778451

Fojtova Xxxx

632996

Xxxxxxx

756075

Xxxxxxx Xxxxxx

710644

Xxxxxx

693928

Xxxxxxxx

638161

Xxxxx

634808

Xxxxxxxxx

638226

Xxxxxxxxxxxxx

635090

Xxxxxxxx

659827

Xxxxxxx

635197

Xxxxxxxx

638269

Xxxxx

795950

Xxxxxxxx x Xxxxxx

638277

Xxxxxxx

635448

Xxxxxx

648680

Xxxxxx

X

638293

Xxxxxxx

716529

Xxxxxx

638366

Xxxxxxxxx

636215

Xxxxxxxx Xxxx

627666

Xxxxxx

636223

Xxxxxxxxx

638421

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

681971

Xxxxxx

702072

Xxxxxx x Českých Xxxxxxxxx

636266

Xxxxxx

722979

Xxxxxxxx u Počátek

638501

Heřmanice xxx Xxxxx

X

626007

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

711101

Xxxxxxx

638561

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

789321

Xxxxxxxxxxx

638536

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

640085

Xxxxxxxxxxx

781924

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

636479

Xxxxxx

638587

Xxxxxxxxxx

636487

Xxxxxxxx

620271

Xxxxxx

606502

Xxxxxx

638781

Xxxxxx

636541

Xxxxxxx

638790

Xxxxxx Xxxxxxxx

636550

Xxxx x Xxxxxxxx

638811

Xxxxxx

636665

Xxxxx x Bavorova

638838

Hlasivo

636711

Hájek x Tišnova

682519

Hláska

773395

Hájek x Xxxxxxxxx

638901

Xxxxxx Xxxxxx

636673

Xxxxx u Xxxxxx

638951

Xxxxxxxxx

636738

Xxxxxxx

638960

Xxxxxxxx

697753

Xxxxxx

638978

Xxxxxxx

637106

Xxxxx xxx Sázavou

639028

Hlávkov

791393

Hanov

639044

Hlavňov x Budislavi

637131

Haňovice

639184

Hlína x Xxxxxxx

613479

Xxxxxx

639206

Xxxxxxx Xxxxx

797031

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

639231

Xxxxxxx

708585

Xxxxxxxxx

639290

Xxxxxx

637459

Xxxxxxxxxxxx

672564

Xxxxxxx

720518

Xxxxx

706051

Xxxxxx

739588

Xxxxxxxxxx Xxxxx

639427

Xxxxxxx

763837

Xxxxx

752908

Xxxxxxxxxx

631655

Xxxx

639443

Xxxxxxxxx

637513

Xxxxx

639451

Xxxxxxxxxx

761591

Xxxx x Xxxxxxx

639486

Xxxxxxxxx

617881

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

639508

Xxxxxxxx

640964

Xxxxxxx

607754

Xxxxxxx x Xxxxxxx

640972

Xxxxxxx

639532

Xxxxxxx x Xxxxx

641111

Xxxxxxxxxx x Chroustovic

664669

Hluboká x Xxxxx

641138

Xxxxxxx

639559

Xxxxxxx x Xxxxxx

641227

Xxxxxx x Olomouce

639656

Hluboké Xxxxx

641146

Xxxxxx x Xxxxxxx

639664

Xxxxxxx Xxxxxxx

650625

Xxxxxxxxx

639702

Xxxxxxx

641294

Xxxxxxxxx

639893

Xxxxxxx

720194

Xxxxxxxx

639907

Xxxx

755575

Xxxxxxx

639915

Xxxxxx

641367

Xxxxxxxx

639923

Xxxxxxx

641383

Xxxxxxx

639931

Xxxxxxxx

777871

Xxxxxxxx

639940

Xxxxxxxxx

641456

Xxxxxxxx x Čechách

640000

Hnanice

641537

Holušice

640034

Hněvětice

615846

Holušice x Kozárovic

737321

Hněvice

700495

Holušice u Xxxxxxx

640069

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

641588

Xxxxxx

640093

Xxxxxxxxxx x Ledče xxx Xxxxxxx

641723

Xxxxxxx

640158

Xxxxxxxx

631892

Xxxx Xxxxxxx Václava

653284

Hněvšín

641847

Horákov

764558

Hnidousy

641855

Horažďovice

640166

Hnojíce

770213

Horažďovická Xxxxx

737879

Xxxxxx Lhotka

641944

Horčápsko

640174

Hnojnice

642061

Horka xxx Xxxxxxx

710377

Xxxxxxx

642037

Xxxxx xxx Xxxxxxx

645541

Xxxxxxx

641987

Xxxxx x Xxxxxxxx

640247

Xxxxxxxxxx

634450

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

640255

Xxxxxxxxxx

795763

Xxxxx u Xxxxxxx

640280

Xxxxxxxx

642118

Xxxxx

640298

Xxxxxx

642126

Xxxxx xxx Xxxxxxx

710873

Xxxxxxxx

642096

Xxxxx u Xxxxxx

640395

Xxxxxxxx

795984

Xxxxx x Xxxxxxxx

691151

Xxxxxxxx x Xxxxxx

642363

Xxxxx Xxxxxxxxx

640417

Xxxxxxx

604909

Xxxxx Xxxxxxxxx

640611

Xxxxx

605867

Xxxxx Xxxxxxx

748994

Xxxxxx x Xxxxxxxx

760480

Xxxxx Bohušice

640638

Hojanovice

621161

Horní Xxxxx

640697

Xxxxxx

642479

Xxxxx Xxxx

640719

Xxxxxxxx

642592

Xxxxx Xxxxxxxx

760153

Xxxxxx

642614

Xxxxx Xxxxxxx

640778

Xxxxxxxx

786225

Xxxxx Xxxxxx

656763

Xxxxxxxxxx

642665

Xxxxx Bukovina

642673

Horní Xxxxxxxx

643955

Xxxxx Xxxxxxxxxx

642681

Xxxxx Xxxxxxx

643963

Xxxxx Rápotice

642754

Horní Xxxxxx

740250

Xxxxx Xxxxx

626457

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

643971

Xxxxx Xxxxx

626724

Xxxxx Xxxxxxx

643998

Xxxxx Xxxxxxx

790664

Xxxxx Xxxxx

644013

Xxxxx Xxxxxx

642843

Xxxxx Xxxxxxx

644021

Xxxxx Řepčice

642860

Horní Xxxxxxxxxx

740322

Xxxxx Xxxxxxxx

656178

Xxxxx Xxxxx

644030

Xxxxx Slatina

642932

Horní Xxxxxxxxx

644111

Xxxxx Xxxxxx

602841

Xxxxx Xxxxxxxxx x Bernartic

644129

Horní Xxxxxxxxx

642941

Xxxxx Xxxxxxxx

738506

Xxxxx Xxxxxx

724696

Xxxxx Hrachovice

682713

Horní Xxxxxxxxx

651940

Xxxxx Xxxxxxxxx

705900

Xxxxx Střítež

642967

Horní Xxxxxxxxx

644358

Xxxxx Xxxxxxxx

631663

Xxxxx Jelčany

644412

Horní Xxxxxxx

642983

Xxxxx Xxxxxx

608971

Xxxxx Světlá x Bradáčova

658600

Horní Xxxxxxx

770566

Xxxxx Xxxxx

688932

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx

644501

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

643076

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

644528

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

643084

Xxxxx Xxxxx

644552

Xxxxx Xxx

643106

Xxxxx Xxxxxxx

781401

Xxxxx Xxxxxxx

643157

Xxxxx Křupá x Xxxxxxxxxx Xxxxx

644587

Xxxxx Xxxxxxxxxx

643211

Xxxxx Xxxxx

722987

Xxxxx Vilímeč

680222

Horní Xxxxxx x Lesonic

783871

Horní Xxxxxxxxx

643262

Xxxxx Lhota

789992

Horní Xxxxxx x Xxxxx

643271

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

660701

Xxxxx Xxxx x Jindřichova Hradce

772275

Horní Xxxxx x Klatov

644757

Hornice

630446

Horní Xxxxx x Xxxxxxxx

644773

Xxxxxxxxxx

643297

Xxxxx Xxxxx x Ostravy

644781

Horosedly

643416

Horní Xxxxxx

624241

Xxxxxxxxx x Xxxxx

644927

Xxxxx Xxxxxxxx

644803

Xxxxxxxxx

643572

Xxxxx Xxxxxxxxx

645931

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

616290

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

644960

Xxxxxx

643599

Xxxxx Němčí

644871

Horšovský Xxx

703702

Xxxxx Xxxxxxxx

644978

Xxxxxxxx

751634

Xxxxx Xxxxx

795771

Xxxxxxxx

643629

Xxxxx Xxxxxx

734250

Xxxx u Xxxxxxx

716146

Xxxxx Xxxxxxxx

615242

Xxxx x Xxxxx

790192

Xxxxx Xxxxxx

603325

Xxxxxxx

643661

Xxxxx Pěna

695971

Hořany x Xxxxx Xxxx

643751

Xxxxx Xxxxxxx

645001

Xxxxxx x Xxxxxxx

726001

Xxxxx Xxxxxx

791903

Xxxxxx x Zbrašína

643866

Horní Xxxx

645028

Xxxxxxx

643912

Xxxxx Xxxxxx

767701

Xxxxxxxx

743321

Xxxxxxxx

646563

Xxxxxx

681741

Xxxxxxx

646580

Xxxxxxxx

638510

Xxxxxxxx

646644

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

645079

Xxxxxxxx

646687

Xxxxxxxx x Tišnova

645109

Hořesedly

646628

Hradčany x Xxxxxx

645125

Xxxxxxxxxxx

646873

Xxxxxx Xxxxxxx

645150

Xxxxxx x Xxxxxxxx

647233

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

645281

Xxxxxxx

647241

Xxxxxxxx

769339

Xxxxxxxxxx

603970

Xxxxxxxx x Bílé Xxxxx

645338

Xxxxx

647250

Xxxxxxxx

645494

Xxxxxxxxx

642045

Xxxxxx nad Xxxxxxxx

645559

Xxxxxxxxx

739235

Xxxxxx x Xxxx

643092

Xxxxx

691470

Xxxxxx x Xxxxxxxx

783226

Xxxxxxxx

647322

Xxxxxx u Xxxxxxxx

612901

Xxxxxx xxx x Xxxxxx

647331

Xxxxxx x Xxxxxxxx

645672

Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

647349

Xxxxxx u Xxxxxx

645702

Xxxxxxxxxx

647420

Xxxxxxxxx

645745

Xxxxxx

736287

Xxxxxxxx

645737

Xxxxxx x Xxxxxxx

703788

Xxxxxxxx

645761

Xxxxxx x Xxxxxxxx

608238

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

615251

Xxxxxxxx

647454

Xxxxxxxx x Domažlic

645834

Hostivice

647560

Hradišťko I

759252

Hostkovice

797430

Hradišťko XX

629855

Xxxxxxxxxx x Dolních Xxxxxx

651770

Xxxxxxxxx u Xxxxx

645869

Xxxxxxxxxx

647519

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

645885

Xxxxxxxxx pod Xxxx

757675

Xxxxxxx Střimelice

645940

Hostouň x Xxxxxxxxxxx Xxxx

647608

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

645923

Xxxxxxx x Xxxxx

760161

Xxxxxxx

645991

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

617245

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

781932

Xxxxxxxxxx

690635

Xxxxxxx x Malče

646148

Hošťalovice

647926

Hrazánky

698075

Hoštice x Xxxxxxxx

647934

Xxxxxxx

646199

Xxxxxxx u Xxxxxxx

630659

Xxxxxxx Xxxxx

784354

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

647951

Xxxxx

646164

Xxxxxxx u Xxxxxx

647969

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

646261

Xxxxxx

648027

Xxxxxxxxxx

768332

Xxxxxxxxxx

648035

Xxxxxx

646318

Xxxxxxxxxx

648086

Xxxxx

646377

Xxxxxxxx

648094

Xxxxxxxxxx

646385

Xxxxxxxxxxx

648159

Xxxxxx

646423

Xxxxxxxx

648230

Xxxxxxx

646431

Xxxxxxxxx

746312

Xxxxxxxxx

658944

Xxxxxxxxx xxx Odrou

708704

Hrobská Xxxxxxxx

603961

Xxxxx

648256

Xxxxx

646547

Xxxxxxx x Xxxxxxx

684597

Xxxxxxx

648299

Xxxxxxx Xxxxx

649236

Xxxxxxx

648353

Xxxxxxxxx

644366

Xxxxx

604721

Xxxxxx

649279

Xxxxxxxx

648469

Xxxxxxxxx

778460

Xxxxxxxx x Xxxxx Kraše

648477

Hroubovice

649287

Hulice

743259

Hroznatín

649309

Hulín

648493

Hroznětice

649317

Humburky

623687

Hroznětín x Xxxxxxx

649325

Xxxxxxxx

648540

Xxxxxxxx Lhota

649562

Hůrka

648604

Hrubá Xxxxx

723444

Xxxxxxx Lhota

648612

Hrubčice

649678

Husinec x Xxxx

648639

Xxxxxxxx

649856

Xxxxxxxxx

648647

Xxxxx Xxxxxxx

617423

Xxxx

638986

Xxxxx Xxxxxx

649007

Xxxxxx

648655

Xxxxxxx

650188

Xxxxxxxxxxxx

648671

Xxxxxx

650242

Xxxxx x Konice

648698

Hruškové Dvory

793914

Hvozdec x Lišova

648701

Hrušky

608718

Hvozdečko

648728

Hrušky x Xxxx

681717

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

648736

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

650358

Xxxxxxxx x Bechyně

648752

Hrušová

697451

Hvožďany x Xxxxxxxxx

725188

Xxxxxxxxx

650366

Xxxxxxxx

648809

Xxxxxxxxx nad Jevišovkou

785792

Hynčice x Xxxxxxxx

648833

Xxxxxxxxx x Xxxx

735990

Xxxxxx

648876

Xxxxxx

650421

Xxxxxx

600920

Xxxxxxx

XX

778061

Xxxxx

695297

Xxxxxxxxxxx

648884

Xxxxxx

650552

Xxxxxxxxxx

648949

Xxxxxx

650561

Xxxxxxxxxx

648981

Xxxxxxx

650439

Xxxxxxx

618632

Xxxxxxx

650641

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

648990

Xxxxxxxxx

650668

Xxxxxxxxx x Xxxx

649023

Xxxxxxx

692018

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

649031

Xxxxxxxxxx

650684

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx

649058

Xxxxxxxxxx

650714

Xxxxxxxx

649074

Xxxxxxx

723631

Xxxxxxxxx

649091

Xxxxxxx

650790

Xxxxxxx

649121

Xxxxxx

674435

Xxxxxxx

649139

Xxxxxxxx

651133

Xxxxxxxxxx

649147

Xxxxxxx

751804

Xxxxxxx

649198

Xxxxxxxx

651184

Xxxxxx

649210

Xxxxxxx

651320

Xxxxxxxx

607649

Xxxxxxx x Borotic

651273

Chlístov x Xxxxxxxx

770167

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

776149

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

751251

Xxxxxxx

645290

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

709638

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

627674

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

651338

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

652784

Xxxxxxxxx

651346

Xxxxxxxxxxx

652792

Xxxxxxxx

651397

Xxxxxxxx

652814

Xxxxxxxx

651371

Xxxxxxxx x Mladé Xxxxxxxxx

652831

Xxxxxxxx

711349

Xxxxxx

652946

Xxxxxxxxxxx

651591

Xxxxx xxx Jihlavou

653012

Choteč x Xxxxx

760218

Xxxxx xxx Malší

652989

Choteč x Xxxxx

651516

Xxxxx u Xxxxxx

653021

Xxxxxxxxx

706922

Xxxxx u Novosedel

640107

Chotěměřice

651427

Chlum x Vlašimi

653047

Chotěnov

792055

Chlum x Xxxxxxx

653101

Xxxxxxxxx

651753

Xxxxxxxxx x Loun

653161

Chotěšov

651737

Chlumčany x Přeštic

653225

Chotěšov x Xxxxxxx

790796

Xxxxxxx

653233

Xxxxxxxx

651800

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

653276

Xxxxxxxx

651788

Xxxxxxx x Dačic

678601

Chotíkov x Xxxxxxxxx nad Xxxx

651826

Xxxxxxx

653292

Xxxxxxxxx

651842

Xxxxxxx

605646

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

659517

Xxxxxxxx

653365

Xxxxxxxxxx

651851

Xxxxxx

669717

Xxxxxxxxxx

645681

Xxxxxxxx

653993

Xxxxxxx

651869

Xxxxxxxxx

653390

Xxxxxxxxx

651877

Xxxxxxx

795721

Xxxxxxxxx

777200

Xxxxxxxxx

653411

Xxxxxxxxx

651893

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx

653489

Xxxxxxxxx

651885

Xxxxxxx x Xxxxxxx

653497

Xxxxxxxxx

672491

Xxxxxxxxxx

782807

Xxxxxx

651974

Xxxxxx

648175

Xxxxx

651982

Xxxxxxxxx

653594

Xxxxxxxxx

652008

Xxxxxxxxxx Xxxxx

654949

Xxxxxxxx

652016

Xxxxxxxxxx Xxxxx

653659

Xxxxxx

652024

Xxxxxxxxx

701891

Xxxxxxxxx

652083

Xxxxxxxxxxxx

748692

Xxxxxxx

652105

Xxxxxxxxx

632139

Xxxxxxxxx

777838

Xxxxxx

689289

Xxxxxxxxxx

704067

Xxxxxx-Xxxxxx

653667

Xxxxxxxxx

652113

Xxxxxxx

653799

Xxxxxx

652121

Xxxxxxxx

676021

Xxxxxx u Xxxxxxxx

652245

Xxxxxxxxxx

653748

Xxxxxx x Poříčan

652334

Cholenice

767344

Chrást x Xxxxx

652351

Xxxxxxx

653756

Xxxxxx u Xxxxxxxx

652369

Xxxxxxxx

789852

Xxxxxx x Xxxxxxx

797146

Xxxxxxxx

653900

Xxxxxxxxxxx

652415

Xxxxxxxxx

653942

Xxxxxxxx x Horní Xxxxxxx

653969

Xxxxxxxxx x Benešova

655384

Chvojenec

654001

Chrášťany x Xxxxxxx Xxxxx

655392

Xxxxxxxx

632821

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

716189

Xxxxxxx

654019

Xxxxxxxxx x Prahy

655449

Chyňava

654027

Chrášťany x Rakovníka

655465

Chýně

654078

Chraštice

652997

Chýnice

654108

Chrášťovice

681814

Chýnov

697141

Chrášťovice u Xxxxxxxx

655473

Xxxxxx x Xxxxxx

654124

Xxxxxxxx

655490

Xxxxxxxxxx

654132

Xxxxxxx

655538

Xxxxx

654230

Xxxxxxxx

655627

Xxxxxx

651354

Xxxxxxxxxx

692131

Xxxxxx

606090

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

655686

Xxxxx

769614

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

X

654264

Xxxxxxxxxxxx

655708

Xxxx

654272

Xxxxxxx

655716

Xxxx na Hané

652377

Chrtníky

655724

Ivančice

654299

Chrudim

J

654400

Chrustenice

655864

Jabkenice

781622

Chřebřany

681750

Jablonec x Libčevsi

654612

Chudenice

656186

Jablonná

654787

Chudeřice

656259

Jabloňov u Xxxxxxx Xxxxxxxx

654795

Xxxxxx

656429

Xxxxxx

637157

Xxxxxxxx

742031

Xxxxxxx

707198

Xxxxxxxxx

617768

Xxxxx

654817

Xxxxxxxxxxxx

618713

Xxxxxxx

654884

Xxxxxxxxxx

656551

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

654957

Xxxxxxxxxx

693936

Xxxx

654981

Xxxxxxxxxxxx

656615

Xxxxx u Xxxxxxx

655015

Xxxxxxxxxx

656607

Xxxxx u Tišnova

655023

Chvaletín

656631

Jamnice

706124

Chvalín

656674

Jamolice

627330

Chválkov

656682

Jámy

655066

Chválkov x Kamenice xxx Xxxxx

626597

Xxxx u Rychnova xxx Xxxxxxx

655171

Xxxxxxxxxxx

656691

Xxxxx

710911

Xxxxxxxxxxx

656704

Xxxxxx

655082

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

656798

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

655104

Xxxxxxxxxxx x Čechách

656801

Jankovice x Xxxxxxxx

620866

Xxxxxxx x Červených Xxxxxxx

656852

Xxxxxxxxxxx

710211

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

656879

Xxxxx

655287

Xxxxxxxxxx

656950

Xxxxx x Xxxxxxxxx

655252

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

656909

Xxxxx u Xxxxx Xxxxxx

671339

Xxxxxxxxxx u Nymburka

646326

Janovice x Houserovky

632899

Chvalšovice

657069

Janovice x Xxxxx

655368

Xxxxxxxxxx

782157

Xxxxxxxx x Xxxxx

773204

Xxxxxxxxx Xxxxx

658316

Xxxxxxx x Vlašimi

790931

Janovičky x Zámrsku

690643

Jeníkovec

657336

Jaroměř

770078

Jeníkovice x Xxxxxxxxxxx Xxxx

657506

Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

658367

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

705471

Xxxxxxx

658448

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

657522

Xxxxxxxx

616486

Xxxxxxxxxx x Mělníka

657531

Jaroslavice

658499

Jenštejn

756831

Jarotice

635456

Jerlochovice

657603

Jarov u Xxxxxx

621072

Xxxxxxx

657646

Xxxxxxx

658502

Xxxxxx

657671

Xxxxxxx

669067

Xxxxxxxxx

657697

Xxxxxxx

658511

Xxxxxx

772283

Xxxxx

658529

Xxxxxxx

657816

Xxxxxxxxx

658553

Xxxxxxx

633224

Xxxxxxxxx x Dubu

658596

Jesenec

681849

Javorníček

658693

Jesenice x Xxxxxxxxx

657867

Xxxxxxxx x Xxxxxx

658952

Xxxxxxx nad Xxxxx

657832

Xxxxxxxx x Vlašimi

659011

Jestřábí Lhota

657883

Javorník x Vysokého Xxxx

659002

Xxxxxxxx x Fulneku

724220

Javoří u Xxxxxx

738891

Xxxxxxxx

688673

Xxxxxxxxx

612961

Xxxxxxxx x Brtnice

657972

Javůrek

659118

Jestřebí x Xxxxxxx

755109

Xxxxxxxx

791407

Xxxxxxxxxx

745537

Xxxxxxxxx

659126

Xxxxxxxxxxx

779474

Xxxxxx

659134

Xxxxxxxx

798835

Xxxxxxxxxx

750000

Xxxxx

723347

Xxxxxxxx

681911

Xxxxxxxx

658057

Xxxxxxx

752410

Xxxxxxxxx

658111

Xxxxxxxxx

779521

Xxxxxxxxxx

658120

Xxxxxxxx

659185

Xxxxxxxx

658154

Xxxxxxxxx

774111

Xxxxxxx

658197

Xxxxxxx

693871

Xxxxxxxx

756920

Xxxxxxx Xxxxxx

659193

Xxxxxxxxx

701688

Xxxxxxx

659207

Xxxxxxxxxxx

658219

Xxxxxxx

659347

Xxxxxxxxx

781134

Xxxxxxxx

659355

Xxxxxxxxxx

691429

Xxxxxxxx x Mělníka

659363

Jevišovka

658227

Jemnice

657441

Jezbiny

712892

Jemnice x Xxxxx

659398

Xxxxxxxxx

767204

Xxxxxxx x Xxxxxx

608106

Xxxxxx

658243

Xxxxxxx

659428

Xxxxxxxx

658251

Xxxxxxx

659461

Xxxxxx

613011

Xxxxx

659479

Xxxxxxxxx

658260

Xxxxx x Xxxxx

659495

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

658286

Xxxxxxxxx Xxxxx

716901

Xxxxxxxx

659525

Xxxxxx

734454

Xxxxxxxx x Xxxxxx

676900

Xxxxxxxxx

665983

Xxx u Xxxxxx

659673

Xxxxxxx

662151

Xxxxxxxx

659932

Xxxxx

738239

Xxxxxxxx

746843

Xxxxx x Xxxxxxxxx

662160

Xxxxxx

660019

Xxxxxxxx

662241

Xxxxxxx

660132

Xxxxxxx

621005

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Poříčí

660167

Jílovice x Xxxxxxx Meziříčí

662208

Kaliště u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

660141

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

746363

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

660191

Xxxxxx

662275

Xxxxxxxx

660299

Xxxxxxx

662321

Xxxx

660493

Xxxxxxxxxxxxx xx Moravě

793124

Kamberk

660523

Jindřichův Xxxxxx

662381

Xxxxx x Habrů

660710

Jinín

675831

Kámen x Xxxxxx

620998

Xxxx

662348

Xxxxx x Xxxxxx

725277

Xxxxxxxx

640794

Xxxxxxx

616826

Xxxxxxxx

719161

Xxxxxx

660973

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

662542

Xxxxxxxx x Herálce

660965

Jiřetice x Xxxxxxxxxx

662551

Xxxxxxxx x Jihlavy

602078

Jiřice

662658

Kamenička

661040

Jiřice x Xxxxxxxx

662780

Xxxxxxx

661031

Xxxxxx u Xxxxxxxx nad Labem

662810

Kamenná Xxxxx

661058

Xxxxxx x Miroslavi

662763

Kamenná xxx Xxxxxxx

645753

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

606278

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675644

Xxxxxxx

662747

Xxxxxxx x Xxxxxxx

662372

Xxxxxxx x Kamene

662691

Kamenná x Xxxxxxxx

661091

Xxxxxxxxxx

662712

Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

661104

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

662828

Xxxxxxx Xxxxx

661112

Xxxxx

678619

Xxxxxxx Xxxx

661236

Xxxxxxxxx

704181

Xxxxxxx Most

653373

Jištěrpy

662925

Kamenný Xxxxx

717061

Xxxxxx

750689

Xxxxxxx

661287

Xxxxxx

662984

Xxxxx xxx Vltavou

661422

Jizbice x Xxxxxxxx

764574

Xxxxx u Xxxxxxx

661457

Xxxxxxx Vtelno

779351

Kamýk u Xxxxxxx Xxxxxx

661490

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

662992

Xxxxxx x Domažlic

657425

Josefov x Xxxxxxxx

720119

Xxxxxx u Xxxxxxxx

X

663018

Xxxxxxx

661619

Xxxxx

711977

Xxxxx

661635

Xxxxx

678015

Xxxx

702927

Xxxxxxx

609013

Xxxxxx

672025

Xxxxxxx

784044

Xxxxxxxx

661961

Xxxxx

663069

Xxxxxxx

653608

Xxxxxxx

738581

Xxxxxxx Lhota

696170

Kakovice

663182

Káránice

708020

Káraný

665428

Klamoš

663247

Karle

723452

Klanečná

627828

Karlík

665452

Klapý

663263

Karlín xx Xxxxxx

665517

Xxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxx

663271

Xxxxxx

679658

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

606626

Xxxxxx x Xxxxxxxx

781959

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

718149

Xxxxxx x Xxxxxx

710555

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

663751

Xxxxxxx

665797

Xxxxxxx

759473

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

666009

Xxxx

664260

Xxxxxxxx

666033

Xxxxxxx

664278

Xxxxxxxxx

790702

Xxxxxxx

623407

Xxxxxxxx

712060

Xxxxxxxx

656658

Xxxxxx Xxxx

662771

Xxxxxxxxxx

664359

Xxxxxxx

666084

Xxxxxx

677001

Xxxxx

666122

Xxxxxxxxx xx Xxxx

664481

Xxxxxxxxxx

693944

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

676519

Xxxxx

666106

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

615439

Xxxxx x Budislavi

666149

Klentnice

664529

Katovice

733873

Kleny

664561

Kbel

666181

Kletečná x Humpolce

664588

Kbel x Xxxxxxx

761311

Xxxxxxx

739685

Xxxx x Ratboře

666190

Kletné

664626

Kbelnice

680702

Klevetov

680583

Kbelnice x Letin

666203

Klíčany

731641

Kbely

666238

Klíčov x Xxxxxxx

664651

Xxxxxxx

666319

Xxxxxxxxxx

664677

Xxxxx

666343

Xxxxxx

664693

Xxxxxxx

654116

Xxxxxxxxx

664707

Xxxxxx

722774

Xxxxxx

664723

Xxxxxxx

647942

Xxxxxxxx

675105

Xxxxxxxxx

666408

Xxxxxxxx x Xxxx

664731

Xxxxxxxx

666424

Xxxxxxx

664774

Xxxxxxx

666467

Xxxxxxxx

664910

Xxxxxxx

735370

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

664928

Xxxxxx

666513

Xxxxxxx

623075

Xxxxxx-Xxxxxxxxxx

666548

Xxxxxxx

665061

Xxxxxx

666564

Xxxxxxxxxxx

665266

Xxxxxx u Xxxxxxx

693171

Xxxxxxx

665291

Xxxxxxxxx

702684

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

629120

Xxxxxxxx

666572

Xxxxxxxxxx

665410

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

792063

Xxxxxx Chvalovice

667692

Kladruby x Kohoutova

666602

Klučenice

603643

Kladruby u Xxxxxx

666661

Xxxxxx

665321

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

666670

Xxxx

665312

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

647225

Xxxxx

666688

Xxxxx x Xxxxxxx

646270

Xxxxxxxxx

650251

Xxxxxxxx

667803

Xxxxxxxx

666777

Xxx

751219

Xxxxxxx

767042

Xxxx

667838

Xxxxxxx

623415

Xxxx x Xxxxxxx

638315

Xxxxxxx

666840

Xxxxxxx

660981

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666904

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

667862

Xxxxxxxx na Xxxxxx

666858

Xxxxxxxx x Xxxxx

667854

Xxxxxxxx u Xxxxx

666866

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

667897

Xxxxxxx

789224

Xxxxxxxxxx

667871

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

666921

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

719854

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666971

Xxxxxxx u Xxxxxx

667901

Xxxxxx

667005

Xxxxxxx x Třebíče

673463

Kojkovice

603121

Kněžičky

673471

Kojkovičky

771350

Kněžívka

667978

Kokory

762806

Kněžská

666441

Kokovice

774197

Kníje

764582

Kokšín

667137

Knínice

668010

Kolaje

667145

Knínice x Xxxxxxxx

668036

Xxxxxx

792438

Xxxxxxxxxx

668044

Xxxxx

667153

Xxxxxxx

706981

Xxxxxxx

667188

Xxxxxx

668079

Xxxxxx

667200

Xxxx

668125

Xxxxxxxxxx

667242

Xxxxxxxxxx

668141

Xxxxxxx

667331

Xxxxxxxx x Xxxx

668150

Xxxxx

667455

Xxxxxx xx Xxxxxx

791415

Xxxxxxx

732869

Xxxxxxxx

668478

Xxxxx

667463

Xxxxxxxxx

668508

Xxxxxxxx

789330

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

769584

Xxxxxxx

667471

Xxxxxxxxx u Xxxx

654060

Xxxxxxxxxx

667498

Xxxxxx

668575

Xxxxxxx

667595

Xxxxxxxx

668591

Xxxxxxxxx

706892

Xxxxxx

668613

Xxxxxx

667617

Xxxxxxxx

782769

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx

644943

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

668699

Xxxxxxx x Xxxxx

750140

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

668702

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

667633

Xxxx

668729

Xxxxxxxxxx x Jihlavy

613967

Kočín

668737

Komárovice x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

667676

Xxxxx

668842

Xxxxxxx

667706

Xxxxxxxx

668851

Xxxxxxxxxx

667731

Xxxxxxxx

668923

Xxxxxxx

667749

Xxxxxxxx

668958

Xxxxxxxxxx

684210

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

797448

Xxxxxxx

696234

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

668974

Xxxxxxx

756083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx

669032

Xxxxxxxxx

669041

Xxxxxxx

757683

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

669059

Xxxxxxxx

670553

Xxxxxxxx Xxxxx

722758

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

670570

Xxxxxxxxx

669083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

670588

Xxxxxxx

669091

Xxxxxx

670596

Xxxxxxxx

669113

Xxxxxx x Znojma

670600

Kostomlátky

703991

Kopeč

670626

Kostomlaty xxx Xxxxx

740152

Xxxxxxx

670677

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

669512

Xxxxxxx

670723

Xxxxxxx xxx Xxxxx

669521

Xxxxxx

670758

Xxxxxxxx

693006

Xxxxx

703419

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

669539

Xxxxxxxx

670812

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

774243

Xxxxxxxx

670839

Xxxxx

669610

Xxxxxxxxx

670910

Xxxxx

669644

Xxxxxxxx

670987

Xxxxxxx

603490

Xxxxxx u Bezděkova

712761

Kotel

669679

Koryta x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

770574

Xxxxxxxx

721417

Xxxxxxx

671061

Xxxxxxx

669725

Xxxxxxxx

713023

Xxxxxx

669831

Xxxxxx

651991

Xxxxxxxx

669849

Xxxxxxx

671126

Xxxxxxxxxxx

665967

Xxxxxxxx

671134

Xxxxxxxxx Xxxxx

658707

Xxxxxxxx

671142

Xxxxxxx

669954

Xxxxxxxx

655741

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

669971

Xxxxx

671151

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

669989

Xxxxxxxx

671215

Xxxxxx

790737

Xxxxxxx

671231

Xxxx xx Xxxxxx

691372

Xxxxx x Jihlavy

606944

Kouty x Xxxxxxx

711381

Xxxxx u Xxxxxx

671266

Xxxxx x Xxxxxxxx

670154

Xxxxxxxx xx Xxxx

671274

Xxxxx u Třebíče

670162

Kostelec xxx Xxxxxxx lesy

671282

Kovalovice

670171

Kostelec xxx Labem

671347

Kovanice

741795

Kostelec xxx Xxxx

671355

Xxxxxxxx

670197

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

790443

Xxxxxx

670201

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

671380

Xxxxxxx

670260

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

671487

Xxxxxxx x Xxxxxxx

670294

Xxxxxxxx u Holešova

737038

Kovářovice

670120

Kostelec x Xxxxxxx

671541

Xxxxxx

670332

Xxxxxxxxxx Xxxxx

671517

Xxxxxxx

670359

Xxxxxxxxxx Xxxxx

671525

Xxxxxxxxxx

617431

Xxxxxxxxxx Dvůr

656810

Kozašice

670511

Kostelní Xxxxxx

603333

Xxxx

670529

Xxxxxxxx Xxxxx

641464

Xxxxxxx

670537

Xxxxxxxx Xxxxxxx

671592

Xxxxxxx

670545

Xxxxxxxx Radouň

671606

Kozlany x Xxxxxxx

671614

Xxxxxx xxx Xxxxxx

768910

Xxxxxxxx

671711

Xxxxxx x Xxxxxxx

706086

Xxxxx

671738

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

673111

Xxxxxxxxxx

920673

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx

673145

Xxxxxxxx

929930

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx X

673188

Xxxxxxxxx

767352

Xxxxx x Xxxxx

733695

Xxxxxxx

671851

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

673218

Xxxxxxxxxxx

648264

Xxxxxxx x Xxxxxxx

673480

Xxxxxx Xxxx

661295

Xxxxxxx x Jiviny

673528

Krásná Xxxx xxx Xxxxxxx

671894

Xxxxxxxx

673722

Xxxxxx Xxxx

671886

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx

673773

Xxxxxxxxx

797677

Xxxxxxxx x Xxxxxx

746916

Xxxxxxxx

671959

Xxxxxxxxx

673960

Xxxxxx Xxx x Frýdlantu

782165

Kozojídky u Xxxxx

674010

Xxxxxxxxx

671967

Xxxxxxxx

674028

Xxxxxxxx

671983

Xxxxxxxx x Xxxxx

674044

Xxxxxxx

672009

Xxxxxxx

674087

Xxxxxxxxx

788490

Xxxxxxxx

624187

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

672050

Xxxxxxxxxxx

674125

Xxxxxx Ves

672068

Kožlany

674133

Kratochvilka

672084

Kožlí

674141

Kratonohy

724408

Kožlí x Čížové

674176

Krátošice

700835

Kožlí x Xxxxxx

674257

Xxxxxxx

712230

Xxxxx x Xxxxxx

674303

Xxx x Xxxxxxxxx

672106

Xxxxxxxx

706434

Xxxxx

628425

Xxxxxxxx

674338

Xxxxxx

672131

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Labem

674346

Krejnice

672181

Kraborovice

674397

Krhov x Hrotovic

755257

Kracovice

674419

Krhovice

672220

Krahulov

792071

Krchlebská Lhota

672319

Krajníčko

674494

Krchleby xx Xxxxxx

672351

Xxxxxxxxx

674443

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

679194

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

651222

Xxxxxxxx x Kostelce xxx Xxxxxx

672386

Xxxxxxx

674478

Xxxxxxxx u Nymburka

672441

Kralice xx Xxxx

753556

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

672505

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

604992

Xxxxxxx Xxxxx

672572

Xxxxxxx

626015

Xxxxxxxxxx

672581

Xxxxxxx Lhota

706779

Krnčice

672611

Králova Xxxxx u Českého Xxxxxxxx

683264

Xxxxx

672637

Xxxxxxxxx

769410

Xxxxxxxx

672629

Xxxxxxxxx

665126

Xxxxxxxxxx

672645

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

700738

Xxxxxxxxxx

672718

Xxxxxxx xxx Vltavou

675067

Kroučová

676136

Kramolín x Xxxxxxx

675075

Xxxxxx

623831

Xxxxxx

716031

Xxxxx

679593

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675113

Xxxx

676080

Xxxxxxx x Litoměřic

675156

Krtov

676144

Křešín x Xxxxxx

675164

Xxxx

751341

Xxxxxx

675181

Xxxx u Strakonic

676187

Křičeň

676624

Krucemburk

750921

Křičov

675202

Krumsín

753203

Křída x Xxxxxxx

675211

Xxxxxxx

705951

Xxxxxx

675253

Xxxxx

776734

Xxxxxxxxx

675229

Xxxxx u Xxxxxxxx nad Xxxxxxx Xxxx

676195

Xxxxxxx

676039

Xxxxx u Křesetic

676292

Křinec

675407

Krusičany

676314

Křinice

701165

Krušlov

757594

Křištín

675415

Krušovice

626465

Křivá

774804

Krutěnice

643769

Křivenice

710172

Krym xxx

676365

Xxxxxxx

747335

Xxxxxx

784516

Xxxxxxxx

675491

Xxxx

676411

Xxxxxxxxxx

675539

Xxxxxxx

609315

Xxxxxxxx u Bránic

763748

Křečov

683141

Křižanovice

675547

Křečovice x Xxxxxxxxx

676616

Xxxxxx

711306

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

676594

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

792349

Xxxxxxxxx

627542

Xxxxxxx

675580

Xxxxxxxxx x Vyšetic

676691

Křtěnov x Xxxxxxxx

675636

Xxxxxx

705918

Xxxxxxxxxx

675652

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

676888

Xxxxxxx

675725

Xxxxxxxx

676896

Xxxxxxx

624390

Xxxxxxxx

676918

Xxxxx

675768

Xxxxxx

676942

Xxxxxx

675806

Xxxxxx

676951

Xxxxxxxxxxx

675849

Xxxxxxx

676969

Xxxxxx

675814

Xxxxxxx x Xxxxx

694169

Xxxxx

675873

Xxxxxx

647209

Xxxxxxx

724343

Xxxxxxxxx

677019

Xxxx

675881

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

749788

Xxxxx

675903

Xxxxxxx

677141

Xxxxxxx

700525

Xxxxxxxx

677159

Xxxxxxx Xxx

675938

Xxxxxxxxx

742422

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

675954

Xxxxxxx

760897

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

675946

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

797456

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

755729

Xxxxxxx x Xxxxxx

746274

Xxxxxxx

744867

Xxxxxxx

737178

Xxxxxxxx

676047

Xxxxxxxxx

677205

Xxxx

676055

Xxxxxx

677230

Xxxxxx x Xxxxx

724416

Xxxxxxx u Xxxxxx

677272

Xxxxxxx

677281

Xxxxx

763233

Xxxxxx x Xxxxx

677329

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

614823

Xxxxx

677337

Xxxxxxxx

678872

Xxxxx

677418

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

729248

Xxxxxxxx

677531

Xxxxxx

681768

Xxxxxxxx x Libčevsi

677582

Kupařovice

678899

Lančov

677647

Kuří u Xxxxx

679071

Xxxx xx Xxxxx

677680

Xxxxxxxx Xxxx Xxx

679101

Xxxx u Xxxxx

677698

Xxxxxxxx Jestřábí

670634

Lány u Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

681491

Xxxxx

682721

Xxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

677710

Xxxxx Hora

685682

Lány x Xxxxxxxxx

773115

Xxxxxxx

679119

Xxxxxxx

678252

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

679127

Xxxxxx

678180

Xxxxxxx

679160

Xxxxxxxx

678198

Xxxxxxx

679208

Xxxxxx

632287

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

679232

Xxxxxxx

678228

Xxxxxxxxxx

679259

Xxxxxxx

678244

Xxxxxx

706787

Xxx x Xxxxxx Syrovic

678261

Květinov

740586

Láz x Xxxxxxxxx

678279

Xxxxxx

710598

Xxxxx

689017

Xxxxxx u Xxxxxx

768651

Xxxxx x Trou xxxxx

758949

Xxxxxxx

672599

Xxxxxxx

678317

Xxxxxx

606171

Xxxxx Xxxxxxxx

749532

Xxxx

767859

Xxxxx Toušeň

678333

Kvíčovice

679399

Lazničky

678392

Kydliny

679411

Lazníky

636746

Kyje u Xxxxxxx

679429

Xxxxxx

678431

Xxxxx

679453

Xxxxxxx u Blanska

616231

Kyjov x Xxxxxxx

679496

Xxxxxx

678546

Xxxxx x Xxxxx

648272

Xxxxxx x Xxxxxxx

678422

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

698393

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

678554

Xxxxxxxx

693821

Xxxxxx x Xxxxx

678562

Xxxxxxxx ve Slezsku

679488

Lažany x Xxxxxx

678571

Xxxxxx

761672

Xxxxxx x Xxxxxxxx

678627

Xxxxxxxx xxx Xxxx

780456

Xxxxxxx

678708

Xxxxxxxxxx

701696

Xxxxxxxx

749982

Xxxxxx

679577

Xxxxxxxx

678716

Xxxxxx

679607

Xxxxxx

678741

Xxxxxxxxx

624250

Xxxxxxx

X

679666

Xxxxx

744778

Xxxxxxx

679615

Xxxxx x Xxxxxx

678821

Xxxxxx Xxxxxxx

679623

Xxxxx x Xxxxx Boleslavi

905038

Labuť x Bílovce

679631

Ledce x Xxxxx

759112

Xxxxxxxx

679682

Xxxxx x Židlochovic

683442

Laby

679691

Ledčice

679704

Ledec

631493

Lhota xxx Kosířem

679798

Ledenice

782505

Lhota xxx Xxxxxxx

679828

Xxxxxxx xx Moravě

681105

Lhota xxx Libčany

679861

Lechovice

681113

Lhota xxx Xxxxxxxx

629138

Xxxxxxx

723380

Xxxxx x Xxxxxxxx

679887

Xxxxxxxx

680940

Xxxxx x Dobřan

679925

Lenešice

628808

Lhota x Xxxxxxx Xxxxxx

754081

Xxxxx

680931

Xxxxx x Xxxx

722995

Xxxxxxxx

634271

Xxxxx x Xxxxxx

679992

Xxxxxxxx x Vítkova

681164

Lhota x Xxxxxxxxxxx

680036

Xxxxxxxxx

612723

Xxxxx x Xxxxxx

738212

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

680729

Xxxxx u Xxxxxxx

778362

Xxxxx x Xxxxx Xxxxxx

681199

Xxxxx x Xxxxx

680176

Xxxxx x Xxxxxx

692689

Xxxxx x Xxxxxxxx

680168

Xxxxx x Xxxxxxxx

701211

Xxxxx x Xxxxxxx

680214

Xxxxxxx

705438

Xxxxx x Xxxxxxxxx

680231

Xxxxxxxx

791695

Xxxxx x Skutče

680249

Lesonice x Moravského Xxxxxxxx

715964

Xxxxx x Tachova

680362

Lesůňky

681270

Lhotice

680419

Lešany

681296

Lhotice x Xxxxxxx

702781

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx

681431

Xxxxxx xxx Xxxxx

680427

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

796034

Xxxxxx u Berouna

680435

Lešetice

681342

Lhotka x Xxxxxxxx

680443

Xxxxxxxxx

681415

Xxxxxx x Xxxxxxx

680460

Xxxxx

769380

Xxxxxx x Xxxxxx

702005

Xxxxxxxx

743186

Xxxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

680508

Leština

706809

Lhotka x Vítkova

680478

Leština x Xxxxxxx

681393

Xxxxxx u Xxxxx xxx Xxxxxxx

680541

Xxxxxxx x Xxxxxx

768928

Xxxxxx

680524

Xxxxxxx x Xxxxxxx

691178

Xxxxxx x Xxxxxxx

680575

Xxxxxxxx

681466

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

680605

Xxxxxx

681504

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

655830

Xxxxxxxxx

764591

Xxxxxxx

681822

Xxxxx

682730

Xxxxx

731439

Xxxxxxx

667625

Xxxxx u Xxxxxx

695815

Xxxxxx

681580

Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

680770

Xxxx

791342

Xxxxx

680761

Xxxx x Xxxxxxxxxxx

641731

Xxxxxxxx

710342

Xxxxx xxx Cidlinou

681725

Libčany

680796

Levín x Xxxxxxx

681776

Xxxxxxxx

676063

Xxxxxxx

681806

Xxxxxxx

680826

Xxxxxx

681831

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

701386

Xxxxx xxx Xxxxxxx

629341

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

700410

Xxxxx pod Xxxxxxx

681857

Xxxxxxxx

681059

Xxxxx xxx Hořičkami

681881

Libečov

737887

Libějice

767158

Limuzy

769665

Libel

683949

Lípa xxx Orlicí

681989

Libenice

683906

Lípa x Xxxxxxxxxx Xxxxx

682578

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

789275

Xxxxxxxxxx

795925

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

668605

Xxxxxx

752495

Xxxxxxxx

738760

Xxxxx

682667

Xxxxxxxxx

750476

Xxxxx x Xxxxxxxx

682675

Xxxxx

683973

Xxxxxxx

682683

Xxxxxxx

683981

Xxxxxxx

682691

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

684058

Xxxxxx

682748

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

684104

Xxxxxxx

682756

Xxxxxxx Xxxxxx

701912

Xxxxxx

682781

Xxxxx

684121

Xxxxxxx

682799

Xxxxxxxx

748846

Xxxxxxx x Xxxxxx

682861

Xxxxxxx

684198

Xxxxxxx xxx Sázavou

703621

Libiš

684171

Lipnice u Xxxxx Xxxxxxx

682918

Xxxxxxxx

684139

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Poříčí

682926

Líbivá

684228

Lipnička

682951

Libkova Xxxx

684244

Xxxxxx

682977

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

684252

Xxxxxx x Xxxxxxxx

617199

Xxxxxxx

684295

Xxxxx

683078

Xxxxxxxxxxx

684325

Xxxxxxx

683124

Xxxxxxxxxxx

684333

Xxxxxxxxx

683132

Xxxxxxxxxxxx

684368

Xxxxx

683159

Xxxxxxxxxx

615315

Xxxxxx Xxxxx

683205

Xxxxxxxx

684686

Xxxxxxx

781631

Xxxxxxxxx

684694

Xxxxxxx x Xxxxxxx

683272

Xxxxx

684716

Xxxxxxx

683370

Xxxxxxxxxx

684724

Xxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

683388

Xxxxxxx

684830

Xxxxxxx

683451

Xxxxxx

684848

Xxxx

683485

Xxxxxxxxxx

782840

Xxxxxxxxx

683493

Xxxxxxx

641545

Xxxxx u Xxxxxxx

683582

Xxxxxxx

684929

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

683167

Xxxxxxxxxx

612405

Xxxxx

701033

Xxxxxxxxxx

684970

Xxxxxx

684678

Xxxxxxxxxx

759546

Xxxxxx x Xxxxxxx

683591

Xxxxx

618802

Xxxxxx

653420

Xxxxxxxxxx

685119

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

718718

Xxxxxxxxxx

685054

Xxxxxxx x Prahy

683701

Lidice

747599

Líšnice x Xxxxxxxx

683728

Xxxxxx

616834

Xxxxx

683736

Xxxxxxxx

685224

Xxxxxxx u Xxxxxxx

683795

Xxxxxxxxxx

685267

Xxxxx

683825

Xxxxxxx

685275

Xxxxxxxxx

685283

Xxxxxxxx

772305

Xxxxxxx

685305

Xxxxxx xxx Orlicí

686921

Loučany xx Hané

722740

Litice u Xxxxx

686930

Xxxxxx

685313

Xxxxx

687014

Xxxxxx

685356

Xxxxxxxxxxxx

604607

Xxxxxx x Xxxxxx

685364

Xxxxxxxxx

687031

Xxxxxx

685372

Xxxxxxx

781843

Xxxxxx x Xxxxxxx

775584

Xxxxxxxx

750930

Xxxxxx Xxxx

684732

Xxxxxxxxx

687189

Xxxxx

685411

Xxxxxxxxxxx xxx Labem

687197

Louka x Xxxxxxx

685381

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxx

687201

Xxxxx x Ostrohu

689556

Litol

797464

Loukonosy

685674

Litomyšl

687235

Loukov x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

685852

Xxxxxxxx

687278

Xxxxxxxx

685895

Xxxxxxxx

687286

Xxxxxxxxx

685909

Xxxxxxx

622877

Xxxxxxxxxx

645842

Xxxxxxxx

767611

Xxxxxx

686204

Xxxxxxxxxxx

687332

Xxxxxx

686239

Xxxx

687375

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

672912

Xxxxx

687391

Xxxxx

672866

Xxxxxxx

700657

Xxxxxx

703664

Xxxxxxxxx

604097

Xxxxxxx

686298

Xxxxxxxx

687634

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

686301

Xxxxxxxx

687651

Xxxxxxxx

640808

Xxxxxxxx

693031

Xxxxxxxxx

686328

Xxxxxxxx x Berouna

687693

Lovětín x Xxxxxx

686344

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

687707

Xxxxxxxx

686387

Xxxxx

687847

Xxxxxx

686395

Xxxxxxxx

624357

Xxxxxx

686409

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

687855

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

686425

Xxxxxxx

687871

Xxxx

779318

Xxxxxxxx

687952

Xxxxxxxx

686492

Xxxxx x Dolních Královic

688011

Lubná x Xxxxxxx

737895

Xxx

688002

Xxxxx x Xxxxxxxxx

686549

Xxx x Xxxxxx

688037

Xxxxx

756571

Xxxxx

688045

Xxxxxxx

629499

Xxxxx x Xxxxxx

600792

Xxxxx u Xxxxxxx

774251

Xxxxx u Xxxxxxx

702463

Xxxxx x Xxxxxxxx

721514

Xxxxxxxx x Xxxx

688096

Xxxxxxxx

686816

Xxxx x Jemnice

665975

Luby

653179

Losina

688282

Lučice

686841

Losiná x Plzně

688304

Lučice xx Xxxxxx

720267

Xxxxxx

688291

Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

686883

Xxxxxxx

654621

Xxxxxx u Xxxxxxxx

620645

Xxxxxx

695491

Xxxxxxxxx

631507

Xxxxxxx

726931

Xxxxxxx

688461

Xxxxxxxx

791539

Xxxxxxxxx

688606

Xxxx

689947

Xxxxxxxxx

688681

Xxxx

689963

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

688703

Xxxx xxx Xxxxxxxx

690007

Xxxxx u Xxxxxxxxx

688801

Xxxxxxx x Xxxxxxx

734411

Xxxxx x Xxxxxxxxx

688797

Xxxxxxx u Xxxxxxx

655121

Xxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

688771

Xxxxxxx u Pacova

619787

Malá Xxxxxx nad Xxxxxx

688908

Xxxxxxxx

690112

Xxxx Xxxxx

688878

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

690147

Xxxx Xxxxxxxx

756768

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

712906

Xxxx Xxxxx

624900

Xxxxxxxxxx

786250

Xxxx Xxxxx x Xxxxxx

688941

Xxxxx

690422

Xxxx Xxxxx

688991

Xxxxx xxx Xxxx

603228

Xxxxx

688983

Xxxxx x Moravských Xxxxxxxxx

695301

Xxxxxxx

689009

Xxxxxx nad Xxxxxxxx

724424

Xxxxxxx x Xxxxxxx

693570

Xxxxxx x Xxxxxxxx

787132

Xxxxxxx u Všelibic

689033

Luková x Xxxxxxx

690431

Xxxxxx

689076

Xxxxxxx

623547

Xxxx Číčovice

703117

Lupěné

639214

Malé Xxxxxxx

689092

Xxxxxxxx

690538

Xxxx Xxxxxxx

689106

Xxxxxxxxx

690554

Xxxx Xxxxxxxx

689122

Xxxxx

655694

Xxxx Xxxxxxx

604542

Xxxxxxx

690589

Xxxx Xxxxxxxxx

689220

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

690597

Xxxxx

689181

Xxxxxx x Přeštic

690651

Maleč x Xxxxxxxxx

689246

Xxxxx

628352

Xxxxxxxx

689254

Xxxx

690724

Xxxxxxxx

689271

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

759066

Xxxxxxxxxx u Kutné Xxxx

689297

Xxxxx xxx Xxxxxxx

756539

Xxxxxx

689301

Xxxxxxxx

690821

Xxxxxxxx

689319

Xxxxxxxxx

744972

Xxxxxxx

689343

Xxxxxx x Hodonína

784265

Malešín x Xxxxxx

689327

Xxxxxx x Xxxxx

690830

Xxxxxxx

689351

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

646288

Xxxxxxx x Xxxxxx

689505

Xxxx nad Xxxxx

690872

Xxxxxxxxxx

689661

Xxxxxx

690911

Xxxxxxxxxxxx

729931

Xxxxxxxx

643670

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

689670

Xxxxxxxx

678023

Xxxxx

772330

Xxxxxxx

664596

Xxxxxxx

X

690970

Xxxxxxx

689718

Xxxxxxxxx

690996

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

797570

Xxxxxxxx

749125

Xxxxxxx

616141

Xxxxxx

603651

Xxxxxxxxx

689921

Xxxxxxx

687863

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

691186

Xxxxxxxx

692361

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

694843

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

692247

Xxxxxxxx x Xxxxxx

691275

Xxxxxxx

692298

Xxxxxxx

691305

Xxxxxxx Xxxxx

657581

Xxxxxxxxx xxx Nežárkou

691348

Malšovice

624870

Matná

646997

Malšovice x Xxxxxx Xxxxxxx

762440

Xxxxxxx

691381

Xxxx Xxxxxxx

790711

Xxxxxx

691399

Xxxx Xxx

692344

Xxxxx

625736

Xxxx Xxxxx

692379

Xxxxxx

779610

Xxxx Xxxxx

692395

Xxxxxxx

736686

Xxxx Malahov

692409

Mečichov

691411

Malý Xxxxx

692441

Xxxxx

691437

Xxxx Xxxxx

692514

Xxxxx

739529

Xxxxxxx x Xxxxxxx

692573

Xxxxxxxxx

769681

Xxxxxxxxxx

692581

Xxxxxxx

691496

Xxxxxxx

692590

Xxxxxx

691534

Xxxxxxxxx

692611

Xxxxxx x Uničova

717282

Maňovice x Xxxxxxxx

753009

Xxxxx

653187

Xxxxxx

692697

Xxxxxxxxx

734462

Xxxxxxxxx

692719

Xxxxxxxxx

691704

Xxxxxxx

734420

Xxxxxxxxx x Předslavi

649155

Markvarec x Hřivic

604577

Měkynec

691771

Markvarec x Xxxx Cerekve

692778

Melč

691879

Markvartice

627551

Mělčany x Xxxxxxxx

691887

Xxxxxxxxxxx x Třebíče

692786

Mělčany x Xxxxxxx

691917

Xxxxxx x Xxxxxx

692794

Xxxxxx

659436

Xxxxxxxxx

641391

Xxxxxxx

706400

Xxxxxxxxx x Nového Xxxxx xx Xxxxxx

775827

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

692026

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

693014

Xxxxxx

692085

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

693049

Xxxxxxxxxx

692123

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

745600

Xxxxx

692140

Xxxxxxxxx x Onšova

693073

Měník x Xxxxxx Bydžova

692115

Martinice x Xxxxxxx Xxxxxxxx

693090

Xxxxx

656569

Xxxxxxxxx

693103

Xxxxxxx

692166

Xxxxxxxxxxxx

618811

Xxxxxx

791008

Xxxxxxxx

693201

Xxxxxxxxxx

692221

Xxxxxxxxx

696846

Xxxxxxx

631213

Xxxxxxxx

693219

Xxxxxxxx nad Xxxxx

785920

Xxxxxxxxxxx

693227

Xxxxxxxx

692239

Xxxxxxx

693243

Xxxxx

604739

Xxxxx

693278

Xxxxxx

724823

Xxxxxxxxx

693286

Xxxxxx Xxxxxxx

719871

Xxxxx

708895

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

652822

Xxxxxxxx

701220

Xxxxxx u Xxxxxxx

775568

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

795232

Xxxxx Xxxx

605697

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

681288

Xxxxxxx u Humpolce

693448

Měšice x Prahy

711314

Miletín x Xxxxxxxx

693456

Xxxxxx x Xxxxxx

694673

Xxxxxxxx

693481

Xxxxx

694851

Xxxxxxx

693529

Xxxxx

762601

Xxxxxxx

785571

Xxxxxxxx

694894

Xxxxxxx x Xxxxxxx

618721

Xxxxxxx

694908

Xxxxxxxxxx

693553

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

619817

Xxxxxxx

693561

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx

759937

Xxxxxxxxxx

695980

Xxxxxxxxx u Xxxxx Xxxx

694975

Xxxxx

693588

Xxxx

688479

Xxxxxx xx Moravě

701394

Mezice

780791

Milokošť

764604

Mezihoří x Xxxxxxx

695076

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

772232

Xxxxxxxx u Xxxxxx

695092

Xxxxxxxxxx

693634

Xxxxxxxx

695122

Xxxxxxxx

693669

Xxxxxxxx

625388

Xxxxxxxx

624144

Xxxxxxxx x Trhových Xxxxx

695157

Xxxxxxxx x Xxxxxx

632180

Xxxxxxxx

600733

Xxxxxxxxx

693758

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

695190

Xxxxxxxx nad Labem

693766

Meziříčko x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

672751

Xxxxxx x Xxxxxx nad Xxxxxxx

693774

Xxxxx u Xxxxxxxxxx

696188

Xxxxxx x Xxxxxxx

693863

Xxxxxx

686557

Xxxxx

755877

Xxxxxxxxx

695319

Xxxxxxxxx

693952

Xxxxxxxx

645958

Xxxxxxxxx

720208

Xxxxxxxxxxx

695378

Xxxxxxxx

693979

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

695394

Xxxxxxxxxxx Knínice

674150

Michnovka

695459

Mirošov x Jihlavy

694045

Míchov u Xxxxxxxx

648191

Xxxxxxxxxx

672742

Xxxxxxxx x Xxxxxx xxx Vltavou

739669

Mirošovice x Xxxxx xxx Sázavou

694118

Mikulášov

695475

Mirošovice x Říčan

694142

Mikulčice

695505

Mirotice

694177

Mikuleč

697419

Mirotín

694193

Mikulov na Xxxxxx

695726

Xxxxxxxx

694380

Xxxxxxxxxx

695769

Xxxxxxx

694371

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

780031

Xxxxxxx

694398

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

695823

Xxxxxxxx

601241

Xxxx

695858

Xxxxxxxx

762237

Xxxxxxxx

695947

Xxxxxxx

694509

Xxxxxxx

695955

Xxxxxx

671550

Xxxxxxx

655139

Xxxxxxxxx

694533

Xxxxxxx x Xxxxx

695998

Xxxxxxxxx

638676

Xxxxxxx

760081

Xxxxxxx

694622

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

731552

Xxxxxxxxx

694657

Xxxxxxxxxx

696196

Xxxxxxxx

703427

Xxxxxxxx x Nepoměřic

645699

Míšovice

696251

Mitrov u Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

780413

Xxxxx x Xxxxxxxxx

693847

Xxxxxxxxx

698211

Xxxxx

696722

Xxxxx Vožice

745707

Mokrý Lom

651966

Mladé

779326

Mokřany x Velkých Xxxxxxx

696765

Xxxxx Xxxxxx

674095

Xxxxxxx

696854

Xxxxxx

698466

Xxxxxxxx

696927

Xxxxxxxx na Xxxxxx

698407

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

697117

Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

792233

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx

697150

Xxxxxxxxx

698474

Xxxxxxxxxx

632457

Xxxxxxxxx x Drhovle

698482

Moravany xxx Loučnou

673170

Mladotice u Xxxxxxxxx

698504

Xxxxxxxx x Xxxx

697290

Xxxxxxx

666980

Xxxxxxxx x Xxxxxx

703672

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

698580

Xxxxxxx

697311

Xxxxxxxxx

749567

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

697346

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

698601

Xxxxxxxx

725137

Xxxxxx

698610

Xxxxxxxxxx

697389

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

614742

Xxxxxxxx Xxxxxx

697397

Xxxxxx

698750

Xxxxxxxx Xxxxxx

619981

Xxxxxxx

662801

Xxxxxxxx Xxxxxxx Horka

697427

Mnich

606448

Moravská Xxxxxxxx

663212

Xxxxx u Kardašovy Xxxxxx

698792

Xxxxxxxx Xxxx Xxx

697443

Xxxxxxx

698806

Xxxxxxxx Xxxxxxx

650676

Xxxxxxx x Loun

698890

Moravské Xxxxxxx

697460

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

698903

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

697524

Xxxxxxxxxx

784133

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

697541

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

699128

Xxxxxxxx Krumlov

771155

Mnichovský Xxxxx

760994

Xxxxxxxx Xxxxxx

697672

Xxxxxxxx

699233

Xxxxxxxx Xxxxx

706931

Xxxxxxxx

699250

Xxxxxxxx Žižkov

674451

Močovice

699284

Morkůvky

697761

Modlešovice

699292

Mořice

691712

Modletice

699306

Mořina

627682

Modletice x Xxxxxxxxxx

699322

Xxxxxxx

697826

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

699837

Xxxxxx nad Orlicí

697931

Modřice

724726

Mostek x Xxxxxxxxxxxx Xxx

697966

Xxxxxxxxx

699853

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

698032

Xxxxxxxxx

699870

Xxxxxxxxxx

661309

Xxxxxxxxx xxx Jizerou

663166

Mostky

698067

Mochov

709042

Mostov

698091

Mochtín

699934

Mošnov

698148

Mojné

764540

Motyčín

777846

Mojné-Skřidla

782386

Moudrov

698181

Mokošín

699985

Moutnice

706299

Mokrá Xxxxx

673498

Xxxxxxx x Krásné Xxxx

698199

Xxxxx x Xxxx

787876

Xxxxxxxxx

700002

Xxxx

X

692387

Xxxxxxxx

693260

Xx Pouštích

700011

Mradice

700983

Nabočany

700029

Mrákotín x Xxxxxx

700991

Xxxxxxxxx

700070

Xxxxxx

701025

Xxxxxxxxxx

700100

Xxxxxxxxx

701041

Xxxxxxxx

700118

Xxxxxx

631906

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

763322

Xxxxxx

701106

Xxxxxxx

770086

Xxxxxxxxx

918440

Xxxxxx

692701

Xxxxxxxx

756253

Xxxxxxxxx

767166

Xxxxx

701238

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

648205

Xxxxxxx

701173

Xxxxxxxx x Xxxxx

792764

Xxxxxxxx

740284

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

606952

Xxxxxxxxxxx

694517

Xxxxxxxx

700258

Xxxxx-xxxxx

631264

Xxxxxxx

661317

Xxxxxxx x Xxxxxx

701254

Xxxxxx x Tábora

700428

Mutějovice

637114

Najdek xx Xxxxxx

700444

Xxxxxxxx

686361

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

700436

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

701408

Xxxxx

700461

Xxxxxxx

701432

Xxxxxxxxxxx

705926

Xxxxxx

701491

Xxxxxxxxx

750352

Xxxxxxx

701505

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

617890

Xxxxx

701521

Xxxxxxxxx Xxxx

614751

Xxxxxx

701548

Xxxxxx xx Xxxx

700509

Xxxxxxxx

701599

Xxxxxxx

637165

Xxxxxxxxxxxx

701629

Xxxxxxx

700541

Xxxxxxxxx

635502

Xxxxxxxx x Golčova Xxxxxxxx

700576

Xxxxxxxx

701645

Xxxxxxxx u Xxxxxx

700584

Xxxxxxxx

719820

Xxxxxxxx x Miličína

700592

Myslibořice

761516

Nasavrky u Xxxxxx

757055

Xxxxxx

701653

Xxxxxxxxxxx

700631

Xxxxxx

637173

Xxxxxxxxx

671991

Xxxxxxxx

701661

Xxxxxxxxxx

700665

Xxxxxx

701700

Xxxxxxxx

787353

Xxxxxx u Xxxxxx

701742

Xxxxxxxx

700690

Xxxxxxxxxx

624047

Xxxxxxxxxx Xxxxx

700711

Xxxxxxxx

704075

Xxxxxxxx

651907

Xxxxxx

701823

Xxxxxxxx

700746

Xxxxxxxxx

701831

Xxxxxxxx u Xxxx

620149

Xxxxxxxx

701840

Xxxxxxxxxxx

697559

Xxxxxx

721522

Xxxxxxxxx

785270

Xxxxxxxxx

729876

Xxxxxxxx

700801

Xxxxxxxx

615196

Xxxxx

700932

Xxxx x Čechách

747548

Nečice

701904

Nečichy

701921

Nečiň

702013

Nečtiny

703354

Nenačovice

702102

Nedabyle

703362

Nenkovice

702145

Nedakonice

703371

Nepasice

692450

Nedanice

703389

Neplachov

692468

Nedaničky

640816

Neplachovice

717100

Nedomice

626911

Nepodřice

685747

Nedošín

703397

Nepolisy

780421

Nedvědice u Xxxxxxxxx

703435

Xxxxxxxxxx

702358

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

753882

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

702323

Xxxxxxx x Xxxxx

703524

Xxxxxxxxxx

702404

Xxxxxxxx

703541

Xxxxxxxx

702595

Xxxxxxxxx

703559

Xxxxxxxxxx

679836

Xxxxxx u Lednice

797308

Nerad

702692

Nejepín

797316

Neratov

702757

Nekvasový

703567

Neratovice

702790

Nelahozeves

710687

Neředín

702838

Nelešovice

703729

Neslovice

723894

Němčí

791075

Nesměň x Xxxxxx

703028

Xxxxxxx

793647

Xxxxxxxxx

703044

Xxxxxxx xxx Xxxxx

703770

Xxxxxxx

737186

Xxxxxxx xxx Xxxxx

703800

Xxxxxxxxx Xxxxx

703001

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx

778079

Xxxxxxx

702935

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

761320

Xxxxxxxxxxxx

703036

Xxxxxxx x Holešova

703826

Nesuchyně

655813

Němčice x Xxxxxxx

703834

Xxxxxxxxxx

702960

Xxxxxxx u Xxxxx

703842

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

702986

Xxxxxxx x Xxxxxx

735744

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

616451

Xxxxxxx u Xxxxxx

636762

Xxxxxx

702943

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

677922

Xxxxxxxxxxx

689777

Xxxxxxx x Xxxxxxx

703915

Xxxxx

746886

Xxxxxxx x Sedlice

703974

Netonice

770094

Němčice x Xxxxxxx

749524

Xxxxxxxx

702951

Xxxxxxx x Xxxxxx

704008

Xxxxxxx

703052

Xxxxxxxx

704041

Xxxxxxxxx

703079

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

704016

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

703061

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

704199

Xxxxxxxxx

704521

Xxxxxxxx

704202

Xxxxxxxxx

703109

Xxxxxxxx

685399

Xxxxxxxxxx

703125

Xxxxxx

704245

Xxxxxxxxx

703168

Xxxxx

704261

Xxxxxxxx

615960

Xxxxxxxxx

750191

Xxxxxx

703176

Xxxxxxxxxxx

704288

Xxxxxxxx

703192

Xxxxxxx

661325

Xxxxxxxxxxx

703249

Xxxxxxxx

704318

Xxxxxxxx

703311

Xxxxxx

704342

Xxxxxxxx

704385

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

705896

Xxxx Xxx u Leštiny

607959

Nezdíce xxx Úhlavou

724742

Nová Ves x Litomyšle

742911

Neznášov

637181

Nová Xxx x Litovle

786268

Neznašovy

705934

Nová Ves x Xxxxx Xxxxxx

626759

Xxxxxxxx

705641

Xxxx Xxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

704539

Xxxxxxxxxx

705969

Xxxx Xxx x Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx

704547

Xxxxx

705659

Xxxx Xxx u Xxxxxxx

704555

Xxxxxxxxx

705667

Xxxx Xxx u Xxxxxxxxx

704571

Xxxxxxxx

705411

Xxxx Xxx u Xxxxx

704610

Xxxxxxx

795097

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

704636

Xxxxxxxx

705446

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

704652

Xxxxxxxxx

749141

Xxxx Ves u Xxxxxx

662356

Xxxxx Lhota

705535

Nová Xxx x Xxxxxxxxx

704709

Xxxxxxxx

705985

Xxxx Ves x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

704725

Xxxxxx

705683

Xxxx Ves u Xxxxxxx

704768

Xxxxxxxxx

705675

Xxxx Xxx x Xxxxxx

633941

Xxxxx

705624

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

708941

Xxxxxxx

756091

Xxxx Xxxx

704865

Xxxxxxxx

629502

Xxxxxxxxxx

704881

Xxxxxx

602108

Xxxx Xxxxxxx

683809

Xxxxxxxxx

706043

Xxxx Xxxxxxx

747513

Xxxxxx x Senomat

706116

Nové Xxxxx

791172

Xxxx Xxxxxxx

706132

Xxxx Xxxxx x Xxxxxx

704954

Xxxx Xxxxxx

662755

Xxxx Xxxxx x Xxxxxxx

705012

Xxxx Xxxxxxx

706078

Xxxx Xxxxx x Xxxxx Xxxx

705039

Xxxx Xxxxxx

697681

Xxxx Xxxxx x Xxxxxxx

705047

Xxxx Xxxxxx x Xxxxxx

748757

Xxxx Xxxxx x Opařan

644421

Nová Xxxxxx x Xxxxxxx

726079

Xxxx Xxxxx u Pořína

600318

Nová Xxxxx

778559

Xxxx Dvory x Xxxxx Xxxxxxxx

705071

Xxxx Xxxxx

754315

Xxxx Xxxxx

756954

Xxxx Xxxxxx

706302

Xxxx Hrady x Skutče

705268

Nová Říše

650145

Nové Xxxxxxxxx

698415

Xxxx Xxxxx

718084

Xxxx Xxxxxxxxx

705276

Xxxx Xxxxx

706337

Xxxx Xxxxxxx

710717

Xxxx Xxxxx

706353

Xxxx Xxxx

741434

Xxxx Ves XX

706418

Xxxx Xxxxx xx Moravě

600199

Nová Xxx u Xxxxxxxxxx

706396

Xxxx Xxxxx nad Cidlinou

606651

Nová Xxx u Bohušova

736325

Nové Xxxxx

705497

Xxxx Xxx x Xxxxxx

706582

Xxxx Xxxxxxxx

702111

Xxxx Xxx x Českých Xxxxxxxxx

798762

Xxxx Xxxxxxxxx

624195

Xxxx Xxx x Xxxxxx

710814

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

649112

Xxxx Xxx x Xxxxxxxx

720712

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxxx

705845

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

755923

Xxxx Strakonice

705870

Nová Ves x Chýnova

706795

Nové Syrovice

705543

Nová Xxx x Kdyně

706833

Nové Xxxxxx

781142

Xxxx Vrbno

708801

Obruby

706973

Novosedly xx Xxxxxx

724483

Xxxxxx

707007

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

708828

Xxxxxxxx

706906

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

708844

Xxxxxxx

706949

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

708861

Xxxxxx

707163

Xxxx Xxxxxx

708909

Xxxxxxx

700681

Xxxx Xxxx x Xxxxxxx

708950

Xxxxxxxxxxx

707287

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxxx

708992

Xxxxxxx Voda

747220

Nový Xxxx x Xxxxx

602051

Xxxxxxx

647187

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

709069

Xxxxxx

707465

Xxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx

747467

Xxxxxxx

703222

Xxxx Nemojov

709077

Odrovice

755117

Nový Xxxxxx

709174

Xxxxxxx

707848

Xxxx Xxxx

709182

Xxxxxx

707856

Xxxx Xxxxxxxxx

606901

Xxxx

707864

Xxxx Xxxxxx

709204

Xxxxx

707881

Xxxx Xxxxxxx

709263

Xxxxxxx

644374

Xxxx Xxxxxxxx

707767

Xxxxxxxxxxx

710920

Xxxx Svět x Xxxxxxxx

791628

Xxxxxxxx

707988

Xxxx Šaldorf

605336

Ohrazenice xx Xxxxxx

708003

Xxxx Xxxxxxxx

765261

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

708038

Xxxx Xxxxxx

709336

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

708101

Xxxxxx

709352

Xxxxxxx

708062

Xxxxxx u Xxxxx

709361

Xxxxxxx

676098

Xxxxxxx

753564

Xxxxxx

768031

Xxxxxxxx

709417

Xxxxx x Konice

623458

Nupaky

709450

Okarec

708143

Nuzice

725196

Okna x Xxxxx

623318

Xxxxx

683817

Xxxx

690929

Xxxxxxx

750093

Xxxxxxxxxx

708232

Xxxxxxx

643939

Xxxxxxxx Xxxxxx

708411

Xxxxx

609323

Xxxxxxxx x Xxxxxx

X

709654

Xxxxxxxxxx

724289

Xxxxxxx

709697

Xxxxxxxxxxx

708577

Xxxxxxxxxx

709719

Xxxxxxxx

674168

Xxxxxxxxx

615391

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

708607

Xxxxxxxxxx

709751

Xxxxxxx

708615

Xxxxxxxxxx

709778

Xxxxxxx

602116

Xxxxx

709808

Xxxxxxxxx

708623

Xxxxx u Xxxxxxxxx

781991

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

620050

Xxxxx x Xxxx

709816

Xxxxxxxxxxxx

691925

Xxxxx u Maršova

709930

Olbramovice x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

708658

Xxxxx

709948

Xxxxxxxxx

708712

Xxxxxxx

709956

Xxxxxxxxx x Mladé Vožice

708798

Obrubce

626902

Oldřichov x Xxxxx

605506

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

711471

Xxxxxx na Moravě

710075

Oldřiš x Xxxxxxx

711462

Xxxxxx x Xxxxxxx

710121

Xxxxxxxxxx

711454

Xxxxxx x Xxxxxxx

750778

Xxxxxxxxxxx

711501

Xxxxxxxx

710130

Xxxxxxxx

606316

Xxxxxxxxx

794074

Xxxxxxxx

620882

Xxxxxxxxx X

710181

Xxxxxx

696269

Xxxxxxxxx XX

740365

Xxxxxx x Xxxxxxx

711551

Xxxxxxxxx nad Xxxxx

737470

Xxxxxx

711527

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

710326

Xxxxxx na Xxxxxx

792080

Xxxxxxxxx u Zbýšova

724351

Olešná xxx Xxxxxxx

711918

Xxxxxxxx

710296

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

781649

Xxxxxxx

710199

Xxxxxx x Xxxxxxx

679089

Xxxxxxxx

701009

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

711926

Xxxxxxxx

704482

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

768995

Xxxxxx nad Xxxxxxx

710229

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

711951

Xxxxxx xxx Orlickými horami

710202

Olešná x Rakovníka

660205

Opočno x Xxxx

710415

Xxxxxxxx na Xxxxxx

711985

Xxxxxxxx

710351

Xxxxxxxx xxx Cidlinou

711993

Opolany

709662

Olešnice x Xxxxxxxxxx

712019

Xxxxxxxxx

710385

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Kněžnou

712027

Oprechtice xx Xxxxxx

710334

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

712078

Xxxxxx

775614

Xxxxxxxxx

723096

Xxxxxxx

710504

Xxxxxxx-xxxxx

712086

Xxxx

710954

Xxxxxxxxx

694614

Xxxxxxx Zlákovice

711039

Olovnice

712248

Orlík xxx Xxxxxxx

711047

Xxxxxx x Xxxxxxx

712591

Xxxxxxxx

653055

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

712604

Xxxxx

678236

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

712612

Xxxxxxx

711110

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

657701

Xxxxxxx x Xxxxxxx

711080

Xxxxxx x Xxxxx

712647

Xxxxxxx x Xxxxx

711161

Xxxx xxx Xxxxxxx

646571

Xxxxxx

745154

Xxxxxx

712701

Xxxxxxx

711195

Xxxxx

713015

Xxxx nad Xxxxxx

721425

Xxxxxxxx nad Xxxxxxx

712884

Xxxx x Milevska

711292

Ondřejov x Xxxxxxxxxx

712914

Xxxx u Xxxxxxxxx

711276

Xxxxxxxx x Xxxxx

713040

Xxxxxx

711322

Xxxxxxx

713058

Xxxxx

711357

Xxxxx

713091

Xxxxxx

711373

Xxxxx xx Xxxxxx

713104

Xxxx

624268

Xxxxxxxx x Xxxxx

713163

Xxxxxxxxx

625396

Xxxxxxxx x Dehtářů

629090

Oslava

711390

Opalice

713180

Oslavany

711411

Oparno

713198

Oslavice

711438

Opařany

708011

Oslavička

792845

Osletín

716570

Otnice

653772

Oslí

707775

Otov u Xxxxxx Xxxxxxxxx

713201

Xxxxxxxxx

716626

Xxxxxxx

713228

Xxxxx

748366

Xxxxxxxxxx

713279

Xxxxxx

716634

Xxxxxxxx

713325

Xxxx

716987

Xxxxxxxx

713368

Xxxxx

717053

Xxxxxxxxx

713376

Xxxxxxx na Xxxxxx

717070

Xxxxxxx

683604

Xxxxxxxxxx

717118

Xxxxxx x Xxxx

713384

Xxxxxxxxxxx

717096

Xxxxxx x Kolína

713392

Ostopovice

717126

Ovesná Xxxxx

713406

Xxxxx

X

779652

Xxxxxxxx

720216

Xxxxxxxx

715981

Xxxxxx

761681

Xxxxxxxx

716006

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

717193

Xxxxxxxxx

609234

Xxxxxx u Xxxxxxxx nad Labem

717215

Pacov

716065

Ostrov x Xxxxxxx

717207

Xxxxx x Xxxxx

774286

Xxxxxx x Xxxxxxxx

717304

Xxxxxxx

715972

Xxxxxx x Xxxxxxx

717371

Xxxxxxxx

715743

Xxxxxx u Xxxxxxxx

717398

Xxxxx x Zlonic

778087

Ostrov x Veliše

717479

Palonín

716103

Ostrovačice

717487

Pálovice

716111

Ostrověnky

717509

Palupín

646334

Ostrovec u Xxxxxxxxxx

717525

Xxxxxxxx na Xxxxxx

716171

Xxxxxxxxx Xxxxx

632473

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

716201

Xxxxxxxxx Xxxx Ves

717533

Pamětník

773123

Ostrožské Xxxxxxxxx

659835

Xxxxxxx

663255

Xxxxx Xxxxx

717495

Xxxxxxxx

716294

Xxxxxxxx

717541

Xxxxxxxx Rozsíčka

716324

Ostřešany

717550

Panenské Břežany

607134

Ostřetice

717568

Panenský Xxxxx

716332

Xxxxxxxx

717614

Xxxxxx Xxxxx

716391

Xxxxxxxx

717657

Xxxxxxxxx

712001

Xxxxxxx

717835

Xxxxxxxxxx

716472

Xxxxxxx

718165

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

695840

Xxxxxx

765007

Xxxxxx x Xxxxx

795062

Xxxxxxx

739707

Xxxxxxx

761460

Xxxxx x Xxxxxxxxx

668761

Xxxxxxxxxx

688711

Xxxx xxx Xxxxxxxx

718271

Xxxxx x Xxxx

716537

Xxxx x Měřína

718262

Pátek x Xxxxxxxx

716511

Xxxx x Xxxxxxxxx

603988

Xxxxxxx

767654

Xxxx x Točníku

718301

Patokryje

673137

Otmanka

686948

Patřín

738948

Otmarov

718319

Pavlice

716561

Otmíče

718335

Pavlínov

718432

Pavlov

719951

Petrovice x Xxxxxxxx

718491

Xxxxxx x Xxxxxxx

719943

Xxxxxxxxx x Humpolce

718360

Pavlov u Xxxxxxx

736759

Xxxxxxxxx u Jihlavy

718416

Pavlov x Xxxxxxxxx

692484

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

718351

Xxxxxx u Xxxxxxx

719846

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

606057

Xxxxxxxxx

720178

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

718521

Xxxxxxxxx xxx Xxx

720127

Xxxxxxxxx u Nového Xxxxxxx

718505

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

720186

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

710938

Xxxxxxxxxx

712922

Xxxxxxxxx u Xxxxx

659916

Xxxxx

719927

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

718611

Xxxxxxx

719889

Xxxxxxxxx x Sedlčan

718661

Pecerady

720101

Petrovice x Xxxxx

718726

Xxx

720160

Xxxxxxxxx u Třebíče

700754

Pečetín

772747

Petrovice x Xxxxxx Příbramě

718769

Pečíce

734438

Petrovičky x Xxxxxxxxx

718742

Xxxxxx

720402

Xxxxxxxx

718785

Xxxxxxx

720411

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxx

768235

Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

697079

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

718823

Xxxxx

720500

Xxxxxxxx x Nového Xxxxxx

718831

Xxxxxxx Xxxxx

720526

Xxxxxxxxxx

684066

Xxxxxxx

720542

Xxxxxx

617504

Xxxxx

656739

Xxxxx x Xxxxxxx

718874

Xxxxx nad Xxxxxxxx

607690

Xxxxx

628841

Xxxxxxxxxx

726541

Xxxxxxxx

718912

Xxxxxxxxx

720721

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

719056

Xxxxxxx

720917

Xxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxxx

719064

Xxxxxxxx

720950

Xxxxxx

719170

Xxxxxx

720968

Xxxxxxx Xxxxx

719200

Xxxxxx xx Xxxxxx

720976

Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

719226

Xxxxxxx

721000

Xxxxx x x Xxxxxxx

637955

Xxxxxxx

721042

Xxxxx

719242

Xxxxx

721026

Xxxxx x Xxxxxxxx

637971

Xxxxxxxx

721051

Xxxx x Xxxxxxxx

677906

Xxxxxxxxxx

721115

Xxxxxx

719480

Xxxxxxxxxx x Zruče xxx Xxxxxxx

773417

Xxxxxxxxx

719528

Xxxxx

697478

Xxxxx

745219

Xxxxxx

721204

Xxxxxx

747491

Xxxx hosty

721212

Plačíce

719609

Pětkový

721221

Plačkov

719668

Petráveč

625701

Plačovice

683914

Petrkov

716057

Pláň

719706

Petroupim

721336

Planá xxx Xxxxxxx

720224

Xxxxxxxxx X

641618

Xxxxx x Xxxxxxx Budějovic

720135

Petrovice xxx Xxxxxx

666629

Xxxxx x Xxxxxxxx

720151

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

721409

Xxxxxxx

723363

Xxxxxxx

650447

Xxxxx xx Šumavě

723398

Podbřezí

721531

Plasy

723479

Poděbaby

698491

Platěnice

723495

Poděbrady

721549

Plav

723622

Poděčely

721557

Plaveč

723649

Podělusy

721565

Plavsko

723657

Poděšín

674265

Plenkovice

619710

Poděvousy

769622

Plešice

735752

Podhora x Xxxxxxx

673536

Xxxxxxxx

702803

Xxxxxxxxx

721735

Xxxxxxxx

680516

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

721743

Xxxxxxxx

723703

Xxxxxxxxx x Ronova

721751

Pletený Xxxxx

723789

Xxxxxxxx xxx Dyjí

710237

Plevnice

723801

Podhůří x Xxxxxxxx

721808

Xxxx

723819

Xxxxxxxx

721824

Xxxxxxxxx

723835

Xxxxxxx

721859

Xxxxxxxx

769916

Xxxxxxxxxxx

626473

Xxxxxxxx

900125

Xxxxxxxx

721875

Xxxxxxxxxx

723860

Xxxxxxxxx

721905

Xxxxxxxxxx

723983

Xxxxxxxx

721930

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

755401

Xxxxxxxx x Xxxxxx

721964

Xxxxxxx

741779

Xxxxxxxx

722766

Xxxxxxxx

644382

Xxxxxxxxxx

724491

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

724092

Xxxxxxx

722804

Xxxxxxx

724084

Xxx moky x Xxxxxx Králové

722855

Pňovice

724114

Podmolí

722839

Pňovice xxx Xxxxxxxxx

724122

Xxx xxxx

722863

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

724149

Xxxxxxxxx

722898

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

724360

Xxxxxx X

722901

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

724432

Xxxxxx II

673226

Pobistrýce

724271

Podolí nad Xxxxxxxxx

722910

Xxxxxx

724254

Xxxxxx u Xxxx

615978

Xxxxxxxxxx x Semněvic

724238

Podolí u Xxxxxx

722944

Xxxxxxxx

694053

Xxxxxx x Xxxxxxx

747661

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

724327

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

722952

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

724319

Xxxxxx x Xxxxxxx

622591

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

724211

Xxxxxx x Ratibořských Xxx

723002

Xxxxxxx

632589

Xxxxxx u Strakonic

723053

Počátky x Xxxxxxxxx

672513

Xxxxxxxx

631353

Xxxxxxx x Xxxxxx

673196

Xxxxxx

723100

Xxxxxxxxxx

601314

Xxxxxxx

763675

Xxxxxxxxx

644951

Xxxxxxxxxx

723193

Xxxxxxx

724505

Xxxxxxxxx

711446

Xxxxxxx

798436

Xxxxxxxx

723355

Xxxxxxxxx

655571

Xxxxxxxx

724513

Xxxxxxxxx

725480

Xxxxxxxxx

716928

Xxxxxxx

725498

Xxxxx

609960

Xxxxxxxx

709212

Xxxxx Chrčíce

724645

Pohled

725501

Polnička

736236

Pohleď

725536

Polom u Xxxxxx

706426

Xxxxxxxx

606511

Xxxxxx

724700

Xxxxxxxx

725544

Xxxxxxxx

724734

Xxxxxxx

637530

Xxxxxx

724751

Xxxxxxx

753017

Xxxxxxx u Horšovského Xxxx

746371

Xxxxxx

725552

Xxxxxx

724815

Xxxxx

650455

Xxxxxx xx Xxxxxx

724831

Xxxxxxxx

725641

Xxxxxxxxxx

724866

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

725650

Xxxxxxx

724939

Xxxxxx x Xxxxxxxx

725722

Xxxxxxx

696200

Xxxxxx x Mirovic

725731

Popelištná

676977

Pohořílky x Xxxxx

725765

Xxxxxx x Xxxxxxx

716545

Xxxxxxxxx x Otína

669121

Popice x Xxxxxx

753068

Xxxxxxxx

725773

Xxxxxx

724947

Xxxxxxxxxx

745227

Xxxxxxx x Xxxxxxx

724955

Xxxxxxxxx

791423

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

724980

Xxxxxxx

657514

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

797278

Xxxxxx

609251

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx

725013

Xxxxxxx

672963

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

638382

Xxxxxxxxxx

725854

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

725021

Xxxxxxxx

627704

Xxxxxxxxx

723541

Xxxxxxx

725871

Xxxxxxx u Xxxx

725081

Xxxxxxx xxx Odrou

715174

Porubá

690856

Polánka x Xxxxxxxx

725927

Xxxxxxxx

725064

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

725943

Xxxxxxx

769436

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

778567

Xxxxxxx

725145

Xxxxx

725986

Xxxxxxxx

725153

Xxxxxxx

726036

Xxxxxx xxx Sázavou

725200

Polepy

607070

Poříčí x Xxxxxxxxx

725170

Xxxxxx x Xxxxxx

726010

Xxxxxx x Přibyslavi

725218

Polerady x Prahy

726087

Pořín

725242

Polesí x Xxxxxxx

693642

Xxxxxxx

725251

Xxxxxxxxxx

726117

Xxxxxxxxxxx

725307

Xxxxxx

726176

Xxxxxxxxxx

725285

Xxxxxx u Xxxxxxx

726206

Xxxxxxxxx

677850

Xxxxxxxx

726320

Xxxxx

630497

Xxxxxxx

726346

Xxxxxxxx

660698

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

726508

Xxxxxxxx

675121

Xxxxxxx

663743

Xxxxxxx

623431

Xxxxxxx

726559

Xxxxxxx

725471

Xxxxxx

710784

Xxxxx

726842

Xxxxxxxx

777820

Xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx

750107

Xxxxxxxx

670561

Xxxxxxxxxx Xxxxx

726907

Xxxxxxxx

723011

Xxxxxx

705381

Xxxxx

757110

Xxxxxxxx

750999

Xxxxxxxx

733831

Xxxxxxxx x Xxxxxx

726915

Xxxxx

724106

Xxxxxxxxxxx

726940

Xxxxxxxxxxx

733881

Xxxxxxxx

726958

Xxxxxxxxxx xxx Labem

776157

Provoz

726966

Práče

733954

Prštice

624802

Prachovice x Dašic

703320

Prudice

732851

Prapořiště

708127

Prusice

732885

Prásek

602612

Prusy

732907

Prasetín

734021

Prušánky

732915

Praskačka

734098

Přáslavice

732940

Praskolesy

734110

Přáslavice x Xxxxxxxx

732958

Xxxxxx Xxxxx

734128

Xxxxxxxx

732974

Xxxxxxxx

665304

Xxxxxxxx

732982

Xxxxxxxxx

734161

Xxxxxxx

732991

Xxxxxxx

734179

Xxxxxx

733016

Xxxxxxx

734209

Xxxxxxx

733032

Xxxxxxxx

688720

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

664286

Xxxxx

653616

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

647101

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

690660

Xxxxxxx u Malče

733067

Prchalov

734225

Předboř x Xxxxx

608050

Xxxxxxxx

620297

Xxxxxxxxxx

733091

Xxxxxxx

789895

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx

672602

Xxxxxxxx

704091

Xxxxxxxxx

733148

Xxxxxxxx

624276

Xxxxxxxxx x Čkyně

613452

Proruby

734241

Předhradí x Xxxxxx

604950

Xxxxxxxx

734268

Xxxxxx

733253

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

734284

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

733156

Xxxxxx x Xxxxxxxx

734292

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

662399

Xxxxxx x Xxxxxx

694631

Xxxxxx Xxxxx

726338

Xxxxxx x Xxxxx

734373

Xxxxxx Xxxxxxxx

733202

Xxxxxx-Xxxxxxxx

734381

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx

733423

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

614319

Xxxxxx Xxxxxx

733393

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

755931

Xxxxxx Xxxxxxxxx

733466

Xxxxxxxxxxx

757161

Xxxxxx Xxxxxxxxx

733474

Xxxxxxxxxx

601497

Xxxxxxxx

733482

Xxxxxxxx

734446

Xxxxxxxx

733491

Xxxxxxxxx

734471

Xxxxxxxxxxx

733709

Xxxxxxxxxxxxx

734519

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

759007

Xxxxxxxxxxxxxx

771376

Xxxxxxxxx

733784

Xxxxxxxxxx Xxxxx

646181

Xxxxxxxxxx

630284

Xxxxxxxxxx Svince

734551

Přelíc

734641

Přelovice

736309

Příšovice

734659

Přemyslovice

736317

Příštpo

792403

Přemyšlení

736333

Přítluky

734683

Přepeře x Xxxxxxx

696005

Xxxxxxx

734691

Xxxxxxxx

736376

Xxxxxxx

734705

Xxxxxxxx x Opočna

605654

Přívozec

735035

Přerov xxx Xxxxx

612146

Xxxxxxxxxx

735051

Xxxxxxxxxxx

736392

Xxxxxx

641405

Xxxx

736554

Xxxxxxx

765244

Xxxxxxxx

736562

Xxxxxx

759261

Xxxxxxxxxx

736589

Xxxxx

735159

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

736601

Xxxxxx

735167

Xxxxxxxxxx x Přerova

736635

Ptice

735141

Přestavlky x Roudnice xxx Xxxxx

736651

Xxxxxx

749605

Xxxxxxxxxx x Xxxx

736694

Xxxxxxx

735205

Xxxxxxxxx

669733

Xxxxxx

735264

Xxxxxxxxxx

711055

Xxxxxx

675857

Xxxxxx

736767

Xxxxxxx

735299

Xxxxxxxx

772755

Xxxxxxx

735302

Xxxxxxxxxx

627534

Xxxxxx

735311

Xxxxxxx

604828

Xxxxxx

735329

Xxxxxx

736830

Xxxxx Xxxxx

735426

Xxxxxxx

736902

Xxxxxxxx

735698

Xxxxxxxxx

736937

Xxxxxxx

735761

Xxxxxxxxxxxx

693251

Xxxxxxx x Xxxxxx

735809

Xxxxxxxxxxxx xxx Jihlavou

725129

Pušperk

735825

Příčina

736996

Putimov

735833

Příčovy

737003

Pyšel

736007

Příkazy

737054

Pyšely

736015

Příkosice

R

670227

Přílepov

737119

Rabí

736040

Přílepy

737194

Ráby

736058

Přílepy u Xxxxxxxx

737291

Xxxxx

736066

Xxxxxxxxx

769479

Xxxxxxxx

736074

Xxxxxxx

737305

Xxxxxxxxxx

758060

Xxxxxxxxx

704644

Xxxx x Nišovic

736121

Přímětice

737356

Račice x Dlouhého

736147

Přísečná

737348

Račice u Xxxxxxxx

623083

Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx

737330

Xxxxxx x Xxxxx

736228

Xxxxxxx

725510

Xxxxx x Xxxxxxxx

736244

Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

737399

Xxxxxxxxx

736261

Xxxxxxxxxx

737411

Xxxxxxx x Xxxxx

736279

Xxxxxxxxxx

737437

Xxxxxxx x Xxxxxx

736295

Xxxxxxxxx

616249

Xxxxxxx x Xxxxxxx

679640

Xxxxxx

737488

Xxxxxxxxxx

737518

Xxxxxxx

738557

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

737534

Xxxxxxx

738590

Xxxxxxxxxx x Strakonic

737569

Radešínská Xxxxxxx

738603

Xxxxxxxx

623326

Xxxxxxx x Čestic

738620

Radotín

737585

Radětice

604453

Radotín x Xxxxxxx

737593

Xxxxxxxx u Bechyně

655597

Radotín x Xxxxx

673234

Xxxxxxx

738654

Xxxxxx u Xxxxx

737640

Xxxxxxx

738689

Xxxxxxxx

737674

Xxxxx

738697

Xxxxxx

737763

Xxxxxxxxxx

738701

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

737798

Xxxxx

738778

Xxxxxxxxxxx XX

737780

Xxxxx x Xxxxxx

738816

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

737852

Xxxxxxx

775843

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

737950

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

738859

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

720429

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx

671401

Xxxxxxxx

737909

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

738875

Xxxxxxxx x Mladé Xxxxxx

786276

Xxxxxxxx

738905

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

754471

Xxxxxxx

738883

Xxxxx u Xxxxxxx

737968

Xxxxxx u Xxxxxx

738913

Xxxxxxx

737984

Xxxxxx x Telče

738921

Rajhrad

738018

Radkov x Xxxxxxx

738956

Xxx xxxxxxx

774120

Xxxxxxxxx

793035

Xxxxx

738034

Xxxxxxxxx x Xxxxx

698130

Xxxxx-Xxxxxxx

738042

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

603341

Xxxxxx

600938

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

739073

Xxxxxx x Xxxxxx

738166

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

623849

Xxxxxxxx

738158

Xxxxxx x Rynárce

739081

Rakovník

738182

Radňovice

739197

Rakůvka

617601

Radobytce

739201

Rakvice

738221

Radomyšl

739260

Raná x Xxxxxxx

718289

Xxxxxxxx xxx Xxxx

739243

Xxxx x Loun

631841

Radonice x Xxxxxxxxxx

739278

Xxxxxxxx

738255

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

739286

Xxxxxxxx

738247

Xxxxxxxx x Prahy

739294

Ran xxx x Xxxxxxxxx

738301

Xxxxxxx

739316

Xxxxxxxx

738310

Xxxxxxxxx u Xxxx

773174

Xxxxxxx

781436

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

739413

Xxxxxxx

738387

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

760820

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

738361

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

638854

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

738379

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Městce

739545

Rašovice x Nymburka

738450

Radostov

739553

Rašovice x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

683612

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

739537

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

684236

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxxx

771589

Xxxxxx

738484

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

739677

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

738514

Xxxxxxx

739600

Xxxxxx x Xxxxxxx

739642

Xxxxxx x Xxxxxxxx

617539

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

739570

Xxxxxx x Xxxxxxx

741191

Xxxxxx x Xxxxxxx

739715

Xxxxxx

746258

Xxxxxxx

739740

Xxxxxxxx

741353

Xxxxxxx u Deštné

693961

Ratiborova Xxxxx

787418

Xxxxxxx x Xxxxxxx

739758

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

741396

Xxxxxxxxx

739871

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

741426

Xxxxxxx

739863

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

741442

Xxxxxxxxxx

739880

Xxxxxxxxxx Xxxx

741485

Xxxxxxx

739901

Xxxxxxxxxxx

741574

Xxxxxxxxxx

601438

Xxxxxxxxxx

741591

Xxxxxx nad Xxxxxxx

739910

Xxxxxxxxx

753025

Xxxxxx u Xxxxxxxxxxx Xxxx

648213

Xxxxxx

741612

Xxxxxx

721883

Xxxxxxx

741639

Xxxxxxxx

740004

Xxxxxxxxxx

741647

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740055

Xxxxxxx

741809

Xxxxxxxxx

740144

Xxxxxx

741825

Xxxxxxxxx

740161

Xxxxxx

741868

Xxxxxxxxxx

740195

Xxxxxx

787761

Xxxxxx

740292

Xxxxx

741973

Xxxxxxxxx

740349

Xxxxxxxx

742040

Xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

740373

Xxxxxxx

742058

Xxxxxxxx

740381

Xxxxxxx

645087

Xxxxx u Xxxxxxxxx

622699

Xxxxxxxx

742112

Xxxxx x Xxxxxxxxx

740420

Xxxxx

672149

Xxxxx xxx Xxxxx

627011

Xxxxxxx

750158

Xxxxx

740446

Xxxxxxxxxxx Xxxx

742228

Xxxxxxxxx

740454

Xxxxxxx x Xxxxxxx

738786

Xxxxxxxxx

694100

Xxxxxxx x Xxxxxxx

649406

Xxxxxx x Humpolce

740497

Rohozná u Xxxxxxx

742287

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

742104

Xxxxxxx x Xxxxx

711331

Xxxxxx x Xxxxxxxx

740527

Xxxxxxxxx

742309

Xxxxxx

740501

Xxxxxxxxx u Xxxxx

742295

Xxxxxx x Třešti

657166

Rohozno

742368

Rozsíčka

740535

Rohy

634204

Rozsíčky x Xxxxx

740560

Xxxxxx

742392

Xxxxxxxxxxx

766879

Xxxxxx x Tetčiněvsi

742431

Rozsochy

740594

Rojíce

742490

Rozstání xxx Xxxxxxx

699225

Xxxxxxx

781592

Xxxxxx

740993

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

762393

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

740896

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

742503

Xxxxxxx u Xxxxx

741078

Xxxxxxx

774332

Xxxxxxxxxxx

735701

Xxxxx xxx Xxxxxxx

742929

Xxxxxx

741183

Xxxxx

743071

Xxxxxxxxx

741221

Xxxxxx x Xxxx

790672

Xxxxx

743194

Xxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

770582

Xxxxxxx

670189

Xxxxx

710946

Xxxxxx

743232

Xxxxxx x Xxxxxxx

745162

Xxxxx

743267

Xxxxxxx

742121

Xxxxxx

743305

Xxxxxxx

745235

Xxxxxxx

743453

Xxxxxxx

745294

Xxxxxx

743496

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

729701

Xxxx

693898

Xxxxx

745316

Xxxxxxx

694762

Xxxxxxx

664324

Xxxxxxxx

743615

Xxxxxxx

745324

Xxxxxxx

743674

Xxxxx

758531

Xxxxxxxx Xxxxx

729710

Xxxxxx

745375

Xxxxxxx

743755

Xxxxxx

745383

Xxxxxxxx

756547

Xxxxx na Moravě

745413

Řevnov

747190

Rvenice

745421

Řeznovice

712141

Rviště

745430

Řeženčice

743828

Rybí

745545

Říčany x Xxxx

743852

Xxxxxxx

745456

Xxxxxx u Xxxxx

743879

Xxxxx nad Xxxxxxxx

745511

Xxxxxx-Xxxxxxxxxx

743887

Xxxxx

630802

Xxxxx x Xxxx

743909

Xxxxxxxx u Xxxxx

617512

Xxxxx

744026

Xxxxxxx xx Xxxxxx

745570

Xxxxxxx

747882

Xxxxxx Xxxxx

621714

Xxxxx

744051

Xxxxx

698423

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

667013

Xxxxxxx x Xxxxxx

745588

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

744093

Xxxxxxx xx Xxxxxx

745626

Xxxxxx

744107

Xxxxxxx xxx Kněžnou

745723

Římov

744387

Rychnovek

745731

Římov na Xxxxxx

744425

Xxxxxxxxx

745758

Xxxxxxxx

697630

Xxxxxx

745766

Xxxxx

744638

Xxxxxx

769886

Xxxxx

744646

Xxxxxxx

749940

Xxxxxxx

671720

Xxxxxxxx

681784

Xxxxxx x Xxxxxxxx

627879

Xxx

X

X

626155

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

628361

Xxxxx

745863

Xxxxx x Xxxxx

744786

Xxxxxx xxx Xxxxx

745928

Xxxxxx

744883

Xxxxxx xxx Bobrůvkou

769991

Saky

744859

Řečice x Xxxxxxxx

745936

Xxxxxxxx Lhota

744905

Ředhošť

745979

Salavice

745049

Řehořov

746037

Samotíšky

710245

Řemenov

746045

Samšín

768502

Řemešín

746126

Sány

745073

Řemíčov

760935

Sasina

745120

Řendějov

659843

Sasov

746134

Satalice

747041

Sedlo x Horažďovic

746142

Savín

739723

Sedlov

746215

Sázava xxx Xxxxxxxxxxx

689793

Xxxxxxxxx

719749

Xxxxxx u Xxxxxxx

747092

Xxxxxxxx

746266

Xxxxxx x Žďáru xxx Xxxxxxx

653314

Xxxxxx Lhota

746282

Sázavka

797685

Sekeřice

777153

Sazomín

670855

Seletice

746321

Sběř

747149

Selmice

746401

Sebranice x Xxxxxxxx

774715

Xxxxxxxx

746380

Xxxxxxxxx u Litomyšle

747165

Semčice

746436

Seč x Xxxxxx

624918

Xxxxx

746487

Xxx x Xxxxxxxx xxx Orlicí

747181

Semechnice

746517

Sedlatice

747211

Semice xxx Labem

760226

Sedlce

747319

Semín

619213

Sedlčánky

747343

Semněvice

730041

Sedlec

747360

Semonice

746665

Sedlec x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

675911

Xxxxxxxx

677973

Xxxxxx x Kutné Xxxx

604101

Xxxxxx x Bílého Xxxxxx

679151

Xxxxxx x Xxxxxxx

747386

Xxxxxx

746673

Xxxxxx x Xxxxxxxx

747394

Xxxxxxxxxx x Kolína

746771

Sedlec x Xxxxxxxxxx

747432

Xxxxxxxxx

789933

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

720232

Xxxxxxx

669628

Xxxxxx u Obrnic

747441

Senice

722871

Sedlec x Poběžovic

747459

Senice na Xxxx

765791

Xxxxxx x Xxxxxxxx

747475

Xxxxxxx

785148

Xxxxxx x Xxxxxxxx

656828

Xxxxx

795691

Xxxxxx x Xxxxxxx

791911

Xxxxxx

653462

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

747505

Xxxxxxxxx

798231

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

747521

Xxxxxxxx

793817

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

747564

Xxxxxxxx

778095

Xxxxxxxx u Xxxxxx

601560

Xxxxxxxx x Bechyně

746835

Sedlejov

747602

Sepekov

707996

Sedlešovice

747645

Sezemice

746851

Sedletín

747670

Sezemice xxx Xxxxxxx

746894

Xxxxxxx x Blatné

631914

Sezemín

746908

Sedlice x Xxxxxxxx

747688

Xxxxxxxx Xxxx

746924

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

771481

Xxxxxxx

746878

Xxxxxxx x Xxxxxx

747769

Xxxxxxx

697770

Xxxxxxxxxxx

747815

Xxxxxxx

628867

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Bukovska

724653

Simtany

786179

Sedliště xxx Xxxxxxx

671835

Xxxxxxx

618683

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

747823

Xxxxxxx

746941

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748811

Xxxxxxxxxx

737658

Xxxxxxxxx

747831

Xxxxxxxxxx

747009

Xxxxxxxx

747840

Xxxxxx

747858

Xxxxx u Xxxxxxxxxx Brodu

749575

Slapsko

747866

Skála u Xxxxxxx

749613

Xxxxx xxx Vltavou

747891

Skalice xxx Lužnicí

737917

Slapy u Xxxxxx

757063

Xxxxxxx u Benešova

612286

Slatina

747874

Skalice x Dobříše

749770

Slatina xxx Xxxxxxxx

754099

Xxxxxxx x Lovosic

749648

Slatina xxx Xxxxxxxxxx

747939

Xxxxxxx x Xxxxxx

749729

Xxxxxxx u Xxxxxxx

747947

Xxxxxxx x Znojma

749630

Slatina x Xxxxxxxxxx

748013

Xxxxxxxx xxx Labem

645966

Slatina x Hostouně

787060

Skalička x Xxxxxxx

749656

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

641413

Xxxxxx

654574

Xxxxxxx u Chříče

748226

Skaštice

654639

Slatina x Xxxxxxxx

697494

Xxxxxx u Xxxxxxxx

749699

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

748269

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

749621

Xxxxxxx x Xxxxxx

748242

Xxxxxx x Xxxxxx

749681

Xxxxxxx x Vysokého Xxxx

748251

Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

749796

Xxxxxxxxx

748323

Xxxxxxx x Xxxxxxx

749818

Xxxxxxxxx xx Xxxx

748331

Xxxxxxxxxx

749826

Xxxxxxxx

748358

Xxxxxxxx

749931

Xxxxxxxxx

692158

Xxxxxxxxxxx

750026

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

748382

Xxxxxxx

749991

Xxxxxxxx xxx Xxxx

748391

Xxxxxxx x Xxxxxxx

750018

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

748404

Xxxxxxxxx

749958

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748528

Xxxxxxxxx

749974

Xxxxxxxx x Slavonic

748561

Skotnice

620157

Slaviboř

772241

Skoupý

750034

Slavice

748587

Skramníky

750115

Slavičky

748617

Skrbeň

750166

Slavíkov x Xxxxxxxxx

748668

Xxxxxxx

750204

Xxxxxxxxxxx

748731

Xxxxxxxx x Xxxxxx

750212

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx

748773

Xxxxxxxx x Xxxxxx

750301

Xxxxxxx x Xxxx

748862

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

750271

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx Xxxxx

657077

Xxxxxxx x Xxxxx

750310

Xxxxxxxxxx

760188

Xxxxxxx u Svatého Xxxx

750328

Xxxxxxx

754927

Xxxxxxx

753211

Xxxxxxxxxx

748919

Xxxxxxx

750387

Xxxxxxxx

748943

Xxxxxxx

688886

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

748960

Xxxxxxxx

750425

Xxxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

749010

Xxxxxxx pod Brdy

607142

Slavošovice x Xxxxxx

749036

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

750441

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

749133

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

761800

Xxxxxxx x Rychnova nad Xxxxxxx

749168

Xxxxxx

750492

Xxxxxxxxx

749176

Xxxxxxxx

646971

Xxxxxxx Předměstí

749192

Skvrnov

784141

Slezské Xxxxxxxx

735272

Xxxxxx

603155

Xxxxxxxxx

630161

Xxxxxxxx

751901

Xxxxxxxx x Xxxxxx

668931

Xxxxxxxxx

716936

Xxxxxxx

638528

Xxxxxx

665959

Xxxxxxxx u Xxxxxx

706914

Xxxxxxx

793256

Xxxxx

750671

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

752029

Xxxxxxx

603660

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

791083

Xxxxxxxx

632384

Xxxxxxxxx Xxxxx

752142

Xxxxxxxxxx

750697

Xxxxxx

752151

Xxxxxxx

750751

Xxxxx

752169

Xxxxxxxx

750786

Xxxx

752177

Xxxxxxx

736252

Xxxxxxxx

752185

Xxxxxx

667846

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

755591

Xxxxxxxxx

755273

Xxxxxx

752193

Xxxxxxxxx

750841

Xxxxxx

752321

Xxxxxx

750867

Xxxxxxxxx Xxxxx

752398

Xxxxxxxx

782173

Xxxxxxxxx Xxxxx

752428

Xxxxxxx

750948

Xxxxxxx

759074

Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

751006

Xxxxxx x Xxxxx

752436

Xxxxxxxxx x Xxxx

751022

Xxxxxxxxx

770043

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

751014

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

752452

Xxxxxx

753602

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

658715

Xxxxx

751065

Xxxxxxx Hory

752487

Souňov

752509

Smiradice

752517

Sousedovice

751081

Smiřice

626368

Soustov

751090

Smolín

752576

Soutice

751111

Smolnice x Loun

752614

Sovenice

751138

Smolotely

752606

Sovenice x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

700088

Xxxxxx u Xxxxxxxx

752665

Xxxxxxx

751197

Xxxxxx na Moravě

684350

Sovoluská Xxxxx

751227

Xxxx xx Xxxxxx

670863

Xxxxxxxxx x Košíku

775851

Smrk x Xxxx

752681

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

647438

Xxxxxxxx x Hradešic

630781

Spáleniště

751243

Smržice

752771

Spáňov

622893

Smržov u Xxxxxxx Xxxx

752801

Xxxxxx

751260

Xxxxxx x Xxxxxx

752819

Xxxxxxx

751359

Xxxxxxxxx

752827

Xxxxxx

751375

Xxxx

717851

Xxxxxx

696862

Xxxxxxx

623091

Xxxxx-Xxxx Xxxxx

670235

Xxxxxxxx

752843

Xxxxxxx

751537

Xxxxxxxx

624284

Xxxxx x Xxxxx

751642

Xxxxxxxx

706485

Xxx

751677

Xxxxxxx

621722

Xxxxx

751707

Xxxxxxxx

793884

Xxxxxxx

751839

Xxxxxxxxxxx

792241

Xxxxxxxxx

724441

Xxxxxxxx x Předotic

752878

Srbce x Xxxx

709760

Xxxxx u Xxxxxxx

720305

Xxxxx Nespeřice

752916

Srbice u Xxxxxxx

753238

Xxxxx Sedlo x Xxxxxxx

698105

Xxxxxx x Mochtína

754781

Staré Xxxxxxx

752983

Xxxxxx x Karlštejna

754790

Starec

753033

Srby x Xxxxxxxxxxx Týna

604119

Starkoč x Bílého Podolí

752991

Srby x Tuchlovic

788384

Starkoč x Xxxxxxxx

753076

Xxxx

619990

Xxxxxxxxxxxx

791431

Xxxxx

754854

Xxxxxxxxxx Xxxxx

753131

Xxxxxx

754862

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx

753165

Xxxxx

784940

Xxxxxx

650463

Xxxxx xx Xxxxxx

754871

Xxxxxxxxx

753220

Xxxxxxx

754943

Xxxxx Bydžov

753246

Stachovice

755052

Starý Xxxxx

753441

Xxxx

700487

Xxxxx Kramolín

718424

Stajiště

612014

Starý Xxxxxxxx

637548

Xxxxxx

755095

Xxxxx Xxxxxxxxx

753475

Xxxxxx

755125

Xxxxx Xxxxxx

753491

Xxxxxxxxx

755133

Xxxxx Ples

753505

Stanětice

755168

Starý Xxxxxxxxx

724840

Xxxxxxxxxx

718441

Xxxxx Telečkov

753611

Staňkovice x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

755231

Xxxxx Vestec

753572

Staňkov-město

755265

Stařeč

798711

Staňkov-ves

755281

Stařechovice

677035

Stanovice x Xxxxx

755290

Xxxxxx

705021

Xxxxxxxxx x Xxxx Cerekve

755320

Stašov

753661

Stará Xxxx

755311

Xxxxxx x Zdic

691364

Stará Xxxxxx

755346

Xxxxxxxxx

609170

Xxxxx Xxxxxxxx

755354

Xxxxxxxxx

626881

Xxxxx Xxxxx

755362

Xxxxxxxxx

753807

Xxxxx Lysá

755371

Stéblová

753891

Stará Xxxx

755419

Xxxxxx x Xxxxx

753947

Xxxxx Xxx xxx Ondřejnicí

755443

Stehelčeves

753963

Stará Xxx x Xxxxxxx

609331

Xxxxxxxxxx

753939

Xxxxx Xxx x Xxxxxxx

755451

Xxxxxxx

754056

Xxxxx Xxxx

755478

Xxxxxxxx

754064

Xxxxx Vožice

755486

Stěžov

754102

Staré

648311

Stíčany

602124

Staré Xxxxxxx

699888

Xxxxxxxxxx

754129

Xxxxx Xxxxxx

755516

Xxxx

754323

Xxxxx Xxxxx

723029

Xxxxxxx

754331

Xxxxx Xxxxxxxxxx

755583

Xxxxxxx

659860

Xxxxx Xxxx

751073

Xxxxxxxxxxx

650153

Xxxxx Xxxxxxxxx

619094

Xxxxxxxxx Lhota

754412

Staré Xxxxxxxxx

755605

Xxxxxxxx

754480

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxx

755648

Xxxxxxxxxxx na Xxxxx

755745

Xxxxxxx

757381

Xxxxxxxxxxx

763683

Xxxxxx

755958

Xxxxxx

718297

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

627429

Xxxxxxxxx

755800

Xxxxxxxx

757438

Xxxxxxxx x Xxxx

755869

Xxxxxxxxxxxxx

757446

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

755885

Xxxxxxxxxxx

757462

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

623971

Xxxxxxxxxxx

757489

Xxxxxxxx Xxxxxxx

755915

Xxxxxxxxxx

747050

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx

756041

Xxxxxxx

757501

Xxxxxxxxxxx

756059

Xxxxxx

629677

Xxxxxxxxxx

756067

Xxxxxxxxx

757527

Xxxxxxxxxx

756105

Xxxxxxxxx Xxxx

701416

Xxxxx

609269

Xxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx

757586

Xxxxxxxxxx

634221

Xxxxxxx u Telče

757608

Střeziměř

756211

Strašíce x Xxxxxxxx

655147

Xxxxxxxxxxxx

756288

Xxxxxxxx

757624

Xxxxxxxxx

756300

Xxxxxxxx

757705

Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx

756318

Xxxxxxx

757748

Xxxxxxxxxx nad Xxxxx

756326

Xxxxxxx

631361

Xxxxxxx

756342

Xxxxx x Xxxxxxxx

789658

Xxxxxxxxx

756849

Xxxxx x Xxxxxxx

750701

Xxxxxxx

756555

Xxxxxxxxx

757985

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

722961

Xxxxxxxxx

758019

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

631701

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

758027

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

661333

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

757918

Xxxxxxx x Jihlavy

697168

Strážiště x Xxxxxxxx

757870

Xxxxxxx x Xxxxxxx

756598

Xxxxxxxxxxx

639575

Xxxxxxx x Skutče

756652

Strážnice xx Xxxxxx

757926

Xxxxxxx x Xxxxxxx

756865

Xxxxxxxxxx

685402

Xxxxxxx x Volyně

756857

Strážovice u Xxxxxxx

608114

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

717312

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

758078

Xxxxxxx

756938

Xxxxxxxx

758035

Xxxxxxx xxx Xxxxx

756962

Xxxxxxxx

758051

Xxxxxxx x Chotěboře

756971

Strojetice

623903

Střížov x Xxxxxxx

621013

Xxxxxxxxx

758132

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

624535

Xxxxxxxxx

751847

Xxxxxxxxxx u Pěnčína

603503

Struhadlo

758124

Střížovice x Xxxxx

757071

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

751367

Xxxxxxxxxx x Snědovic

757098

Struhy

717843

Studánka

796611

Strukov

787337

Studánky x Xxxxxx

757128

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

686956

Xxxxxx

757179

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

619361

Xxxxxxxx

738565

Xxxxxxxx

758299

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

757349

Xxxxxxxxxxx

758396

Xxxxxxxx nad Xxxxx

725528

Xxxxxxxx

764043

Xxxxxxxx u Xxxxx

736775

Xxxxxxxx

760072

Xxxxxxxxxx

758469

Xxxxxxx

760099

Xxxxxxxxxxx

758582

Xxxxxxxx

688738

Xxxxxxxxx xxx Jihlavou

758477

Studnice u Xxxxxxxxx

760111

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

758540

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

760234

Xxxxx Jan xxx Malší

693855

Stupčice

760269

Svatý Xxx xxx Skalou

601446

Stupešice

707601

Svatý Jiří

747785

Stupice

669288

Svatý Xxxxxxx

758671

Xxxxxxx

694096

Xxxxx Xxxxxxx

758736

Xxxxxx x Xxxxxxxx

644293

Xxxxxxx

758761

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

792772

Xxxxxxxxxx

758787

Xxxxxx Xxx

760293

Xxxxxxxxxx

758892

Xxxxxx Hlavno

760307

Svéradice

758906

Sudslava

760315

Svésedlice

759023

Suchá Xxxxx

760323

Xxxxxx

758965

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Brodu

629235

Světec x Dolního Jamného

759015

Suchá x Xxxxxxx

787426

Xxxxx

729981

Xxxxxxx

760391

Xxxxxxx x Xxxxx

759163

Xxxxxxx xxx Xxxxx

760510

Xxxxxx xxx Sázavou

759121

Suchdol x Xxxxxx

687383

Xxxxxx xxx Blaníkem

759082

Suchdol x Xxxxx Hory

760587

Světlice

777251

Suchdol x Xxxxxxxxx krasu

760668

Světnov

759210

Suchohrdly x Xxxxxxxxx

651249

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxx

759228

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

760706

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

759244

Xxxxxxxxxx

760731

Xxxxxxxxx Xxxxx

759279

Xxxxxxxxx

760749

Xxxxxxx

759287

Xxxxxx

760765

Xxxxxxx

759350

Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

760790

Xxxxxxx

716014

Xxxx

760803

Xxxxxxxx x Xxxxxx

759414

Xxxxxxxxxx

760854

Xxxxxxxx

759457

Xxxxxxx

689335

Xxxxxxxx

759481

Xxxxxxx

760862

Xxxxxxxxx

759554

Xxxxxxxx

628441

Xxxxxxxxxx

693901

Xxxxxx

671703

Xxxxxx u České Xxxxxxx

783471

Xxxxx

763845

Xxxxxx x Xxxxxx

680613

Xxxxxxx

760871

Xxxxxx

759899

Xxxxxx x Xxxxxxx

715506

Xxxxxx

759945

Xxxxxxxx

760901

Xxxxx

759953

Xxxxxx

760943

Xxxxxxxx

786641

Xxxxxxxxx

760951

Xxxxxxx-xxxxx

647977

Xxxxxxxx

760960

Xxxxxxx-xxxxxxxxx

694088

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

761125

Xxxxxxxx Xxxxx

620564

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

761231

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

675237

Xxxxxxx

757136

Xxxxxxxx

641910

Xxxxx Xxxx x Horažďovic

761338

Svojšice

761401

Svojšice x Xxxxxxx

762661

Xxxxxx Důl

761478

Svojšovice

707783

Šitboř

761524

Svrabov

762687

Šitbořice

679402

Svrčov

762709

Škrdlovice

628379

Svrčovec

645567

Škrobočov

761605

Svrkyně

749800

Škrovád

645974

Svržno

681121

Škudly

761621

Svučice

762717

Škůdra

761630

Sýčina

762733

Škvorec

634123

Sylvárov

762768

Škvořetice

761788

Synčany

762792

Šlapanice x Xxxx

761818

Xxxxxx

762784

Xxxxxxxxx v Xxxxxxx

747572

Xxxxx

762822

Xxxxxxxx

761826

Xxxxxxxxx

615412

Xxxxxxx

761834

Xxxxxxxx

615986

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

762831

Xxxxxxx u Xxxxx

761907

Xxxxx

693987

Xxxxxxx x Havlíčkova Xxxxx

762814

Xxxxxxxx

762920

Xxxxx u Nového Xxxxx nad Metují

607622

Šachov x Xxxxxxxxxx

762938

Xxxxxxx

724459

Xxxxxxxx

704733

Xxxxxx

762016

Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx

734667

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx

761958

Xxxxx x Xxxxxxxxx

678651

Xxxxxx u Xxxxxxxxx xxx Ohří

762032

Šaplava

618551

Štědrovice

762041

Šaratice

763241

Štěchov

762059

Šardice

763276

Štěchovice

795992

Šašovice

763314

Štemechy

762075

Šatov

640824

Štemplovec

762156

Šebestěnice

763331

Štenec

762181

Šebetov

769444

Štenkov

762211

Šebířov

763349

Štenovice

762245

Šebkovice

624955

Štěnovický Xxxxx

773433

Xxxxxxx

680559

Xxxxxxxx u Leštiny

741876

Šemíkovice

763438

Štěpánov x Xxxxxxxx

707546

Xxxxx x Xxxxxx Jičína

763403

Štěpánov u Xxxxxxxx

754111

Xxxxxxxx

791709

Xxxxxxxx x Xxxxxx

680788

Xxxxxx

763489

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

733890

Xxxxx

787515

Xxxxxxxxxxx x Jaroměřic xxx Xxxxxxxx

762407

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

767662

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

762423

Xxxxxxxxxx

600202

Xxxxxxxxxxx

762458

Xxxxxxx

763519

Xxxxxxx

631922

Xxxxxxx

763691

Xxxxx I

631931

Šidlákov

798843

Štětí XX

762482

Xxxxxxx xx Xxxxxx

785814

Xxxxxxxxx

708721

Xxxxxxx

757144

Xxxxxx

631221

Xxxxxxxx

765538

Xxxxx

678341

Xxxxxxx

765546

Xxxx

763756

Xxxxxxxxxx

765694

Xxxxxxx

620301

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

765767

Xxxxxxx u Xxxx

665436

Xxxx

765813

Xxxxxxxxx

763870

Xxxxxxx xx Moravě

656666

Temešvár

763853

Štítary xxx Xxxxxxxx

765899

Xxxx

736023

Xxxxxx

769592

Xxxxx u Xxxxxxxx

763985

Xxxxxx x Blovic

766429

Teplýšovice

764051

Štoky

766453

Terešov

622818

Štolmíř

766470

Terezín

764116

Štramberk

766542

Terezín x Xxxxx

764248

Xxxxxx

766631

Xxxxxxxxx

764256

Xxxxx

766674

Xxxxxx

764531

Xxxxxx

766682

Xxxxxxx

673544

Xxxxxxxxxx Lhota

766704

Těšetice x Olomouce

774138

Švejcarova Lhota

766691

Těšetice x Xxxxxx

764621

Xxxxxx x Xxxxxx

698113

Xxxxxxxx

764566

Xxxxxx x Rakovníka

674311

Těšínov x Protivína

T

641324

Těškov

764701

Tábor

766780

Těškovice

764825

Tachlovice

711365

Těškovice x Xxxxxx

771511

Xxxxxxx x Tupadel

766798

Těšnovice

765015

Tálín

752924

Těšovice x Xxxxxxx

746011

Xxxxxxxx

766861

Xxxxxxx

763861

Xxxxxxxxx

603511

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

765104

Xxxxx

766917

Xxxxx x Xxxxxxx

765091

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

766968

Xxxxx

765121

Xxxxxxxx nad Xxxx

767051

Xxx x Xxxxx

765171

Xxxxx

733041

Xxxxx

618284

Xxxxxxxxxxx

767131

Xxxxx

765252

Xxxxxxxxxx

767174

Xxxxxxx

672114

Xxxxxx

767221

Xxxxxx x Xxxxxxx

765279

Xxxxxxxx

767263

Xxxxxx u Xxxxxxxx Xxxx

647284

Xxxxxxxxx

767310

Xxxxxxx

765309

Xxxxx u Xxxxx

673552

Xxxxxxxxx

785288

Xxxxxxxxxxx

767361

Xxxxxx

765431

Xxxxxxxxxx u Hradce Xxxxxxx

631981

Xxxxxxx

603627

Xxxxxxxx

771414

Xxxxxxxxxxx

765449

Xxxxxxxx

767620

Xxxx

779636

Xxxxxxxx II

693022

Tobolka

721913

Těchobuzice

767671

Točník x Xxxxxx

765457

Xxxxxxxxx

767719

Xxxxxxxxx

765503

Xxxxxxxx

767727

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

765520

Xxxxxx

667641

Xxxxx

767760

Xxxxxxxx x Olomouce

769398

Třebeč

767786

Tošovice

769452

Třebechovice xxx Xxxxxx

767841

Xxxxxxxxxx

769487

Xxxxxxxxxxx

601195

Xxxxxx

769606

Xxxxxxxxx

767875

Xxxxxxx

769631

Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

767883

Xxxxxxx

769649

Xxxxxxxxxxxx

767913

Xxxxxxxx

647047

Xxxxxx

768014

Xxxxxxx

617776

Xxxxxxxxx

628484

Xxxxx

769673

Xxxxxxxx

768049

Xxxxxxxx

769703

Xxxxxxxxx

766810

Xxxxxxx

769690

Xxxxxxxxx u Xxxxx

713066

Xxxxxxx x Xxxx

769738

Xxxxxx

768057

Xxxxxxxxx

623768

Xxxxxxxxx Číchov

768154

Trhové Xxxxx

770001

Xxxxxxxxxxxx

768251

Xxxxxx Xxxxxxxx

702994

Xxxxxxxx

768286

Xxxxxx x Xxxxxxx

770019

Xxxxxxxx

744794

Xxxxxxx

770027

Xxxxxxxxxx

768316

Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

724467

Xxxxxxx

768308

Xxxxxxx u Xxxxxx Jičína

770116

Třebnice

659533

Trnčí

770108

Třebnice x Xxxxxxxx

768324

Xxxxxx Újezd

770159

Třeboc

790451

Trněný Xxxxx x Zákolan

770175

Třebohostice

768359

Trnov

770221

Třebomyslice u Xxxxxxxxxx

660183

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

770361

Xxxxxxxx

682870

Xxxxxx x Polep

731528

Třeboradice

768413

Trnovany u Xxxxxxxxx

755087

Xxxxxxxxx

768421

Xxxxxx Xxxx

770396

Xxxxxxxx

768511

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

662216

Xxxxxxxxxxx

768529

Xxxxxxxxx

770442

Xxxxxxxxxx

768537

Xxxxxxxx

770451

Xxxxxxxxxxx

768553

Xxxxxxxxxxxx

770469

Xxxxxxxxx

768618

Xxxxxxx

770523

Xxxxxxx

768669

Xxxxxxxxxx

770531

Xxxxxxxxx

768685

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

770591

Xxxxxxxx

768715

Xxxxxxxx

634387

Xxxxxxxxxx

768740

Xxxxx

692506

Xxxxxxxxx

760714

Xxxxxxx

621021

Xxxxxxxxxx

768855

Xxxxxxxxx x Litomyšle

770612

Třemblat

768863

Trstěnice u Xxxxxxxxxx Krumlova

770698

Třemošná

768871

Tršice

770710

Třemošnice

769002

Trusnov

637467

Třesov

724246

Tržek

770761

Třešť

698440

Tržek x Xxxxxxxxx

770795

Xxxxxx xx

769355

Xxxxxxxx

770809

Xxx Xxxxx

769363

Xxxxxxx

621056

Xxx Xxxxx x Xxxxxxx

736406

Xxxxxxxxxxxx

772313

Xxxxx x Janovic xxx Xxxxxxx

771163

Xxxxxx

772411

Xxxxxxx

688614

Xxxx

735248

Xxxxxx

758558

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

772429

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

771210

Xxxxxx x Xxxxxxxx

690864

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

771201

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

772437

Xxxxxxxx

771244

Xxxxx

717321

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

771261

Xxxxx

X

771341

Xxxxxxxxxxx

772551

Xxxx

771384

Xxxxxxxx

600776

Xxxxxxx

781606

Xxxxxxxxx

772763

Xxxxxx Příbram

771422

Tuklaty

772780

Úherce

771431

Tukleky

717576

Úherce x Xxxxxxxxxx Xxxxx

771449

Xxxxxxxx

772810

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

771465

Xxxxxxxxx

772836

Xxxxxxxx x Znojma

771520

Tupadly x Xxxxxx

772976

Xxxxxxx

738573

Xxxxxx

773131

Xxxxxxx Xxxxxx

771546

Xxxxxx x Přelouče

773182

Uhlířská Lhota

711284

Turkovice x Xxxxxxxxx

773212

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

771597

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

773239

Xxxxxxxx

723908

Xxxxx

773247

Xxxxxxx

771732

Xxxxx xxx Xxxxxxx

667757

Xxxxxxxx

705888

Xxxxxxx

672190

Xxxxx

771741

Xxxxxxx

773298

Xxxxxxxx

771759

Xxxxxx

773301

Xxxxxxxxx Lhota

612171

Tuřany

773379

Uhřice x Xxxxxx

771856

Xx xxxx

773387

Xxxxxxxx

761346

Xxxxxxxx

773425

Xxxxxxxxx

771961

Xxxxxxx

773441

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

791326

Xxxxxx

773492

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

771970

Xxxxxxxx

784214

Xxxxxxxxxx x Voděrad

771988

Tvarožná Xxxxx

773778

Xxxxx xxx Xxxx

771996

Xxxxxxxxx

773719

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

772003

Xxxxxxxxx

773905

Xxxxx u Xxxx

648221

Xxxxxx

773913

Xxxxx x Xxxxx Xxxx

772020

Xxxxxxxxx

773573

Xxxxx x Xxxxxxx

772062

Xxxxxxx

773654

Xxxxx x Hradce Xxxxxxx

688789

Xxxxxx Xxx

625361

Xxxxx u Xxxxxxxx

769941

Xxx x Třebíče

773948

Újezd x Xxxxxx

772259

Xxxxxxx

677451

Xxxxx x Kunštátu

772321

Týnec xx Xxxxxx

773581

Xxxxx x Xxxxxxxx

772356

Xxxxx xxx Xxxxx

773646

Xxxxx x Xxxxxxxx

772399

Xxxxx xxx Xxxxxxx

773760

Xxxxx x Mohelnice

772267

Týnec x Xxxxxxxxx

773689

Xxxxx x Xxxxxxxx

639222

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

773662

Xxxxx x Xxxxxxx

773751

Xxxxx x Uničova

775428

Ústín

773727

Újezd u Xxxxx nad Xxxxxxx

775436

Xxxxxxxxx

720241

Xxxxxxx

775444

Xxxxxxxx

643238

Xxxxxxx x Xxxxxxx Krůt

742376

Ústup

681075

Újezdec x Hořiček

775541

Útěchov u Xxxxxxxx Třebové

721701

Újezdec x Xxxxxxxxx Xxxxxx

778371

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

774049

Xxxxxxx x Litomyšle

775576

Útěchovice x Xxxxxxxxx

773590

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775592

Xxxxxxxxxxx

700762

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775622

Xxxxx

774014

Xxxxxxx x Xxxxxxx

672327

Xxxxxx

698121

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

775649

Xxxx

772071

Xxxxxxx u Xxxxxx

775665

Xxxxxxx

774103

Xxxxxxxx

775738

Xxxxx x Xxxxx

774146

Xxxxxx

775771

Xxxxxxx

734489

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

775886

Xxxxx u Xxxxxx xxx Vltavou

774219

Úlice

775860

Úžice u Xxxxx Xxxx

772569

Xxxxxx

X

603350

Xxxx

775924

Xxxxxxxxxx

740268

Xxxxxxx

644536

Xxxxxxxxxx

774278

Xxxxxx

775932

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

774294

Xxxxxxxxxx

775959

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

774308

Xxxxxx

655031

Xxxxxxxx x Chvaletína

774341

Unčovice

776050

Václavy

774359

Únějovice

776092

Vacov

774421

Únětice u Xxxxxx

701181

Xxxxxxxx

774413

Xxxxxxx u Xxxxx

629511

Xxxxxx

774499

Xxxxxx

625400

Xxxxxxx

770183

Xxxxx

709671

Xxxxx

774502

Xxxxxx

776165

Xxx x Dobrušky

774634

Unín

701602

Valdíkov

774642

Unkovice

776599

Valeč x Xxxxxxxx

774669

Xxxxxxxx

776742

Xxxxxxxxxx

708836

Xxxx

776785

Xxxxxxx

718734

Xxxxxxx

776793

Xxxxxx

774685

Xxxxxxxx

776831

Xxxxxxxx

732923

Xxxxxxxx x Praskačky

639010

Vápno

774693

Urbanov

776955

Vápno x Xxxxxxxx

651290

Xxxxxxxx

776963

Xxxxxxxx

774740

Xxxxxx

930571

Xxxxxxx u Xxxxx Xxxxxx

774766

Xxxxx

750883

Xxxxxxxx

774782

Xxxx-xxxxx

777161

Xxxxx

774791

Xxxx-Xxxxxxxx xxxx

777218

Xxxxxxxx

774812

Xxxxxxx

777269

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

667684

Xxxx xxx Xxx

777331

Xxxxxx nad Xxxxxxx

774821

Xxxx x Xxxxxxxx

777285

Xxxxxx x Xxxxxxxx

777382

Xxxxxx

778168

Xxxxx x Xxxxxxxx

771538

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxx

778656

Xxxxx Xxx

778664

Xxxxx Albrechtice

778672

Velké Xxxxxxxx

761192

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

623555

Xxxxx Xxxxxxxx

777501

Xxxxxxx

778770

Xxxxx Heraltice

777510

Vědomice

778800

Velké Xxxxxxxxxx

777536

Xxxxxxxxx

778834

Xxxxx Xxxxxxx

777609

Xxxxxxxx

778842

Xxxxx Chvalovice

777625

Vejvanovice

779041

Velké Koloděje

726583

Věkoše

779091

Velké Xxxxxxxx

777633

Xxxxxxxx

779229

Xxxxx Xxxxxxx

712728

Xxxxxxx

779245

Xxxxx Xxxxxxxxx

666556

Xxxxxxx

779342

Xxxxx Xxxxxxxx

777668

Xxxxxxx

779369

Xxxxx Xxxxxxx

777757

Xxxxx

779377

Xxxxx Přítočno

777765

Velenice

603163

Velké Xxxxxxx

777781

Xxxxxxx

723550

Xxxxx Zboží

777803

Velenovy

779491

Velký Xxxxxxx

746339

Xxxxxxxx

779539

Xxxxx Xxx x Horažďovic

646296

Velešice x Xxxxxx

625728

Xxxxx Xxxxx

717339

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

779598

Xxxxx Xxxxxxx

777854

Xxxxxxx

779628

Xxxxx Xxxxx

781100

Xxxxxxx

634158

Xxxxx Xxxxxx

777897

Xxxxxxxxxx

779687

Xxxxx Osek

777927

Veletov

779695

Velký Xxxxx

777951

Xxxxxxxxxx

779717

Xxxxx Xxxxxx u Xxxxxxxx

606961

Xxxxxx

779776

Xxxxx Xxxxxxxx

777960

Xxxxxx Ves x Xxxxx

779784

Xxxxx Týnec

778036

Velim

779792

Velký Xxxxx

778052

Xxxxxx

667811

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

778109

Xxxxx

616435

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

655155

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

779831

Xxxxx Vřešťov

778281

Velká Bystřice

666581

Velmovice

619795

Velká Xxxxxx nad Xxxxxx

779857

Xxxxxxx

778354

Xxxxx Xxxxxxxxxx

779865

Xxxxxxxx

778389

Xxxxx Chyška

779873

Veltrusy

778419

Velká Xxxxxxxx

779971

Xxxxxxxxx

778486

Xxxxx Xxxx

779989

Xxxxxxx

778494

Xxxxx Xxxxxx

671428

Xxxxxx

618667

Xxxxx Ledská

780049

Vepříkov

778575

Velká Xxxxxxxx

780057

Xxxxxxx

778583

Xxxxx nad Veličkou

780073

Verdek

778150

Velká xxx Xxxxxxx

614688

Xxxxxxxxxxx

778591

Xxxxx Xxxxx

780260

Xxxxxxxx

792942

Xxxxx Xxxxx

712931

Xxxxx Turná

780341

Veřechov

629448

Vícenice x Xxxxxxx Xxxxx

605689

Xxx Blížkovice

767689

Vícenice x Xxxxxx

672157

Xxxxx xxx Xxxxx

781487

Xxxxxxxx u Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

780391

Xxxxx x Xxxxx

620891

Xxxxxxxxx

780464

Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

661341

Xxxxxxxx

723037

Xxxxx x Xxxxxxx

781495

Xxxxx

670243

Xxxxx

781541

Xxxxx

780511

Xxxxxx x Xxxxxxxx

781657

Xxxxxx

746860

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

781614

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

780685

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

781690

Xxxxxxx Xxx

780723

Xxxxxx nad Xxxxxxx

741621

Xxxxx

777277

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

604933

Xxxxxxx

778427

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

781851

Xxxxxxx

723487

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

781878

Xxxxxxxxx

688690

Xxxxxxxxx

781975

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

780839

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

649414

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

780847

Xxxxxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

782009

Vilémov x Xxxxxxx

780731

Xxxxxx-Xxxxxxxxx

620904

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx

780961

Xxxxxx Xxxx

782033

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

780979

Xxxxx

782050

Xxxxxx

638552

Xxxxx u Xxxx

782076

Xxxxx

781011

Xxxxxx nad Xxxxxxx

782181

Xxxxxx x Xxxxxx

681083

Xxxxxx u Xxxxxxx

782190

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

649066

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

782297

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

654361

Xxxxxx x Xxxxxxxx

782271

Xxxxxxxx u Xxxxxx

790681

Xxxxxx x Xxxxxxxx

782319

Xxxxxxxx x Xxxx

798428

Xxxxxx x Xxxxx

782246

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

658570

Xxxxxxxx Lhotka

772364

Vinařice x Xxxxx xxx Xxxxx

602574

Xxxxxxxxxxx

693308

Xxxxxx u Městce Xxxxxxx

781096

Xxxxxxx

782360

Xxxxxxx Šumíce

785938

Vetlá

721921

Vinné

781118

Větrný Xxxxxxx

782378

Xxxxx

752401

Xxxxxx x Solenic

782394

Vintířov

781126

Větrušice u Xxxxxx

698008

Xxxxx

781151

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

782581

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781282

Xxxxxxx

705861

Xxxxx u Xxxxxxxxx

781304

Xxxxxxxx Xxxxxxx

667030

Xxxxx x Xxxxxx

747351

Xxxxxx

637190

Xxxxx x Litovle

781321

Věž

782513

Víska x Xxxxxxxxx

606740

Xxxxx x Xxxxxxx

768545

Xxxxx

781355

Xxxxx

782530

Xxxxx x Letovic

781410

Věžnice

782602

Višňové

781428

Věžnička

753041

Vítání

781444

Vchynice

782637

Vitčice xx Xxxxxx

781452

Xxxxxxxxxx

782670

Xxxxxxxxxx

782831

Xxxxxx

784095

Xxxxx pod Xxxxxxxxx

782858

Xxxxxx u Humpolce

618292

VIkov x Čakova

674079

Vitice x Xxxxxx

784079

Xxxxx x Xxxxxxxx

782998

Xxxxxx

791547

Xxxxxx

672467

Xxxxxxxx xx Hané

793922

Vlkovice

605522

Vítonice x Xxxxxxxxxx

784184

Xxxxxxxxx

783145

Xxxxxxxx x Xxxxxx

745529

Xxxxxxxxx

718530

Xxxxxxxx x Pavlovic

784231

Voděrady x Xxxxxxx Heřmanic

783200

Vižina

689114

Voděrady x Xxxxxxxx

759864

Xxxxx

784222

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

783218

Xxxxxxx

784273

Xxxxxx x Xxxxxx

783234

Xxxxxxxxx

784281

Xxxxxxx

671436

Xxxxxxxx

627623

Xxxxx Xxxxx

688894

Xxxxxxx

756296

Xxxxxxxxx

783307

Xxxxxxxxx

784362

Xxxxxxxxx x Xxxxx

689998

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

674460

Xxxxxxxx

783323

Xxxxxxxxx x Pelhřimova

784427

Vochov

619396

Vlásenice-Drbohlavy

705632

Vojenice

713252

Vlastec

784524

Vojkovice u Xxxxxx xxx Xxxxxxx

783463

Xxxxxxxxxxxx

784567

Xxxxxxxxx x Židlochovic

783480

Vlastislav

674354

Vojnice

750379

Vlastkovec

670995

Vojnice x Xxxxxx

783544

Xxxxxx

784583

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

783617

Xxxxxxx

671002

Xxxxxxxx

783625

Xxxxxxx

784621

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

783641

Xxxxxxx

784656

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

783650

Xxxx

650277

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

783692

Xxxx Xxxxxxx

744654

Xxxxx u Xxxxxxx

651761

Xxxx x Chlumčan

784672

Volárna

783838

Vlčkov

784796

Voleč

732931

Vlčkovice x Xxxxxxxxx

784834

Xxxxxxxx

783897

Xxxxxx

723118

Xxxxxxxx x Počedělic

712094

Vlčnov x Chrudimi

784851

Voletice

755044

Vlčnov x Xxxxxxx Xxxxxx

673501

Xxxxxxxx

783919

Xxxxxxx

778443

Xxxxxxx

673561

Xxxxxxx

666637

Xxxxxxxx

628671

Xxxxxxxx

784958

Xxxxxx

783943

Xxxxxxxxx

784982

Xxxxxxxxx

707791

Xxxxxxx u Xxxxxx Kramolína

764647

Vosí

784010

Vlkava

785041

Votice

784028

Vlkonice

605964

Votuz

626864

Vlkosovice

785164

Vraclav

784036

VIkoš x Xxxxxx

785172

Xxxxxx

784052

Xxxxx x Xxxxxxx

785199

Xxxxxxxxx

603171

XXxxx xxx Xxxx

642622

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Břečkova

701017

Vračkovice

786381

Vrchoslavice

785211

Vračovice

786527

Vrchoviny

785237

Vrahovice

786535

Vrchy

785253

Vraňany

786608

Vršce

785296

Vrančice

791091

Vršíce

785318

Vrané xxx Xxxxxxx

786616

Xxxxxxxx x Xxxx

791555

Xxxxxxx

786632

Xxxxxxx

721069

Xxxxxxx x Humpolce

635553

Vrtěšice

785326

Vranín

786659

Vrutice

675920

Vránov

662569

Vržanov

785415

Vranov xxx Xxxx

786667

Xxxxxx

785431

Xxxxxxx x Letovic

759465

Vřesice

785512

Vranovice xxx Svratkou

786683

Vřesina x Xxxxxxx

785555

Xxxxxxxxx Xxx

607967

Xxxxxxxxxx

785563

Xxxxx

782866

Xxxxxxx

665177

Xxxxxxx

786977

Xxxxxx

785580

Xxxxxxxx

786985

Xxxxx

693782

Xxxxxxxx x Xxxxx

787019

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

767182

Xxxxxxx

787043

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx

785717

Xxxx x Xxxxxxx

681792

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

785733

Xxxx x Xxxxx

787051

Xxxxxxxxx x Nymburka

629375

Vraždovy Xxxxxxx

734497

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

785741

Xxxxxxx

787078

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx

653471

Xxxxxx

787094

Xxxxxxxxx

721441

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

787108

Xxxxxxx

785768

Xxxxxx x Oder

787159

Všelibice

785822

Vrbátky

796581

Všeliby

785865

Vrbatův Xxxxxxxx

787272

Xxxxxxx

651257

Xxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxx

787281

Xxxxxxxx

680567

Xxxxxx x Xxxxxxx

787299

Xxxxxxxxx

700266

Xxxxxx x Mšeného-lázní

787345

Všeruby x Xxxxx

785881

Xxxxxx x Xxxxxxxx

672424

Xxxxxxx

785946

Xxxxxx x Roudnice nad Xxxxx

787434

Xxxxxxxx

776114

Xxxxxx x Xxxxxx

787396

Xxxxxxxx x Říčan

785962

Vrbice x Xxxxxxx Pavlovic

787451

Všestudy x Xxxxxxx

785989

Xxxxxxxx

677256

Xxxxxxx

785997

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

787485

Xxxxxxx

726125

Xxxxx x Postoloprt

704148

Všetice

741817

Vrbka u Xxxxxxxxx

641057

Xxxxxxx

786039

Xxxxx xxx Xxxx

787507

Xxxxxx

645346

Xxxxx x Xxxxxxx

678325

Xxxx

701751

Xxxxxx

787523

Xxxxxx

786101

Xxxxxx Lhota

787531

Vydří

786128

Vrbovec

787540

Vyhnanice x Xxxxxxx

786284

Xxxxxxx x Xxxxxx

631442

Xxxxxxxx

787558

Xxxxx

725633

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

787591

Xxxxxxxxxx

789232

Xxxxxxxx

787604

Xxxxxxx

789241

Xxxxxxx

787671

Xxxxxx

789259

Xxxxxxx Xxxxx

787698

Xxxxx u Xxxxxxxx

789348

Xxxxxx xxx Labem

694525

Výrov x Xxxxxxx

789283

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

787701

Xxxxxxxx

666785

Xxxxxx x Xxx

787752

Xxxxxxxx

674320

Xxxxxx x Protivína

787779

Vyskytná xxx Xxxxxxxx

712795

Xxxxxx u Osečné

691526

Vysočany x Xxxxxxxx

676306

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

790320

Xxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

798754

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

787850

Xxxxxxxx x Xxxxxx

789429

Xxxxxx xx Xxxxxx

788040

Xxxxxx Lhota

768626

Zábřezí

788074

Vysoká Libyně

601322

Zadní Xxxxxx

788082

Xxxxxx nad Labem

669962

Zadní Xxxxx

695785

Xxxxxx x Havlíčkova Xxxxx

745278

Xxxxx Xxxxxxxx

716341

Xxxxxx x Xxxxx

724998

Xxxxx Xxxxx

721018

Xxxxxx u Xxxxxxx

701858

Xxxxx Xxxxxxxxx

788201

Xxxxxx u Xxxxxxxx

725005

Xxxxx Xxxxxxx

723207

Xxxxxx

789593

Xxxxx Xxxxxx

788210

Xxxxxx Xxxxxxx

692620

Xxxxx Xxxxx

788228

Xxxxxx Mýto

700568

Zadní Xxxxx

721301

Xxxxxx Xxxxxxxx

770191

Xxxxx Xxxxxxxxx

788333

Xxxxxx Xxxxxxxx

789607

Xxxxx Zhořec

788392

Vysokov

768367

Zádolí u Xxxxxx

788414

Xxxxxx Xxxxxxx

789666

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

788457

Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx

789674

Xxxxxxxxx

788449

Xxxxxx Újezd x Berouna

789798

Zahorčice u Xxxxxx

688924

Xxxxxxx

785121

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

788465

Xxxxxxxxxxxxx

698156

Xxxxxxxxxxx

671533

Xxxxxxxx

768375

Xxxxxxxxx

668869

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

789828

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

788473

Xxxxxxxxxxx

789909

Xxxxxxxx

685127

Xxxxxxxxx

789925

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

788503

Xxxxxxxxxxxx

789941

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

788546

Xxxxxxxx

697656

Xxxxxxxx x Mníšku pod Xxxx

700908

Xxxxxx

721727

Xxxxxx

788554

Xxxxxx u Xxxxxxx

789950

Xxxxxx x Xxxxxxxx

749737

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

694878

Xxxxxx x Xxxxxxxx

708135

Xxxxxxx

706965

Xxxxxxxx

789038

Xxxxxx

655481

Xxxxxxxxx

X

685704

Xxxxxx’

707210

Xxxxxxx

629383

Xxxxxxxxxx

789054

Xxxxxxxx Xxxxx

738395

Xxxxxxxxxx

789208

Xxxxxxx x Osové Xxxxxxx

624098

Xxxxxxxx x Čížkova

670251

Zahrádka x Xxxxxxxx

791181

Xxxxxxxx

695335

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

760536

Xxxxxxxxxxx

719919

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

791245

Xxxxxxx

775606

Xxxxxxxx x Xxxxx

695084

Xxxxxx

790249

Xxxxxxxx

679241

Xxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

790303

Xxxxxxxx

791261

Xxxxxxxx

790311

Xxxxxxxx

791334

Xxxxxxxx

790338

Xxxxxxxxxxx

641626

Xxxxxxx

790346

Xxxxxx

662704

Xxxxxxxx

737071

Xxxxxxxx

791385

Xxxxxxxx

790362

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

654094

Xxxxxxx

790401

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

606286

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

790419

Xxxxxxxx

602698

Xxxxxxx

790435

Xxxxxxxx

791440

Xxxxxxxx

790486

Xxxxxx

791458

Xxxxxxx

658464

Xxxxxxxx

791466

Xxxxxxx

790575

Xxxxxx u Xxxxxx

791563

Xxxxxxx

632295

Xxxxxx x Xxxxxxx

791571

Xxxxxxxx

631299

Xxxxxx x Xxxxx Králové

680753

Zboněk

790630

Zálezlice

791601

Zbonín

662224

Zaliny

791610

Zborná

790699

Zaloňov

791644

Zborov

790729

Zálší

721484

Zborovy

790745

Zálší x Xxxxxx

600806

Xxxxx

747611

Xxxxx x Xxxxxxxx

667234

Xxxxxxx

790761

Xxxxxxxx

791687

Xxxxxxxx

790851

Xxxxxx x Budislavě

791717

Zbožnov

619230

Záluží u Xxxxxxxxx

791733

Xxxxxxxx

790770

Xxxxxx u Xxxxxxx

791920

Xxxxxxx

627909

Xxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

762164

Xxxxxxxxx

770701

Xxxxxx x Xxxxxxxx

791962

Xxxxxxx

790834

Xxxxxx x Vodňan

619035

Zbynice

795453

Zámek Xxxx

786241

Xxxxxxx

790915

Xxxxx

693910

Xxxxxxxxx

722880

Xxxxxxx

792004

Xxxxxxxxxx

790958

Xxxxxx

792128

Xxxxxx

609226

Xxxx

792110

Xxxxxx x Xxxxxxx

790982

Xxxxxxxx

792098

Xxxxxx x Xxxxxxx

790991

Xxxxxxxxxx Xxxxx

735566

Xxxxxx

791016

Xxxxxx

792187

Xxxxxxxxxx

791024

Xxxxxxx Xxxxx

792250

Xxxxxxxxxx

641928

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

792268

Xxxxxx

604127

Xxxxxxxx

792276

Xxxxxxxxxx

762229

Xxxxxx x Xxxxx Vožice

792284

Zdenice

703923

Záseka

792292

Zdeňkov

661627

Zderadinky

759872

Zliv xxx Xxx

661651

Xxxxxxxxx

624209

Xxxxxxx

719234

Xxxxxx

655376

Xxxxxxxx

668133

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

793345

Xxxxxx

725161

Xxxxxxx

793353

Xxxxxx

792357

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

793388

Xxxxxx

620327

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

725749

Xxxxxxxxx

651362

Xxxxxxxxxx u Chlístovic

793400

Znětínek

792365

Zdešov

793426

Znojmo-Hradiště

792381

Zdětín xx Xxxxxx

793574

Xxxxxx-Xxxxx

792373

Xxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxxx

793418

Xxxxxx-xxxxx

792411

Xxxxx

630675

Xxxxxx

792446

Xxxxx

660736

Xxxxxxxxx

749966

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

793698

Xxxxxxx

689262

Xxxxxxx

793736

Xxxxx u Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

792608

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

793809

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Budějovic

792578

Zdislavice x Vlašimi

793825

Zvěrotice

768634

Zdobín

655279

Zvěřetice

792705

Zduchovice

793833

Zvěřinek

797642

Zehuby

793876

Zvěstov

784966

Zechovice

793892

Zvěstovice

645354

Zelčín

793931

Zvíkov x Xxxxxx

689203

Xxxxxx

793981

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

792781

Xxxxxxx

793990

Xxxxxxxxx

792799

Xxxxxxx u Xxxxxx nad Xxxxxxx

744395

Xxxxx

660213

Xxxxxxx x Loun

794082

Zvole nad Xxxxxxxxxxx

673579

Xxxx xxx Xxxxxxx

794058

Xxxxx x Xxxxx

620912

Xxxx x Xxxxxxxxx Janovic

794091

Zvole x Xxxxxxx

792900

Xxxx x Xxxxx Xxxxxxx

794104

Xxxxxxxxxx

792926

Xxxx x Xxxxxxx

794112

Xxxxxxxxxxx

709981

Xxxx x Mladé Vožice

741400

Zvonovice

792951

Zhoř x Xxxxxx

762725

Xxxxxxx

792918

Xxxx x Xxxxxxx

X

691933

Xxxx x Xxxxxx

794121

Xxxxxxx

781941

Xxxx x Xxxxxxxx

794171

Xxxxxxxxxx nad Xxxx

693596

Xxxxxx x Manětína

794163

Žabovřesky x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

792969

Xxxxxx x Xxxxxx

686891

Xxxxxxxxx

657611

Xxxx

704504

Xxxxxx

738751

Xxxxxxxxx

794295

Xxxx

668583

Xxxxxx

794350

Xxxxxxxxx

792985

Xxxxxxxx

742511

Xxxxx

793043

Xxxxx Koruna

695343

Žaltice

793205

Zlátenka

672432

Žandov

621749

Zlíč

794589

Žár x Čkyně

793264

Zličín

794546

Žár x Xxxxxx Xxxxx

796409

Xxxxxxxx

794597

Xxxxxxxx

796441

Xxxxxxxx

794627

Xxxxxxxx

796450

Xxxxxxxx

794724

Xxxxxxx

796468

Xxxxxxx

794945

Xxxxx na Xxxxxx

701718

Xxxxxxxxx

794953

Xxxxxxx x Kouřimi

796557

Žernovník x Černé Hory

781983

Ždánice x Xxxxxxxx

796603

Xxxxxxxx

795224

Xxxx xxx Xxxxxx

796620

Xxxxxxx

795194

Xxxx u Xxxxxxx

717584

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

739979

Xxxx x Xxxxxxx

796654

Xxxxxxx

765465

Xxxx x Xxxxxxxxxxx Hor

796662

Žerůtky x Xxxxxx

795101

Xxxx x Protivína

616681

Žerůvky

795089

Žďár x Xxxxxxxxx

796689

Xxxxxx

795500

Xxxxxx u Xxxxxx

762431

Xxxxxxxxxxx

795607

Xxxxxx xx Moravě

796701

Židlochovice

795640

Ždírec xxx Doubravou

796794

Židovice xxx Xxxxx

660027

Xxxxxx u Xxxxxxx

640182

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

795682

Xxxxxxx

796905

Xxxxxxx

701939

Xxxxxx u Xxxxxx

693235

Xxxxxx

789917

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

796930

Xxxxxxxxx

795739

Xxxxx

751553

Xxxxxx

795798

Xxxxxxxx

634093

Xxxxxxx Xxxxxxxx

795801

Xxxxxxxxxx

634085

Xxxxx Městys

654965

Želčany

634131

Žireč Xxx

795828

Xxxxx x Tábora

797138

Žirov

774677

Želechovice

797154

Žirovnice

795852

Želechovice x Xxxxxxx

777226

Xxxxx

795917

Xxxxxxxx

797197

Xxxxxxxx

795933

Xxxxxxxx u Mostu

797286

Žitovlice

795968

Želešice

797332

Živanice

796000

Želetava

797367

Životice x Xxxxxxxxx

796018

Xxxxxxxx x Xxxxxx

797481

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

796026

Xxxxxxxx x Xxxxxx

797596

Xxxxxxx Xxxx

671011

Xxxxxxxx

797618

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

796042

Xxxxxxx

797651

Xxxxx

796107

Xxxxxxx

797707

Xxxxxxx

796115

Xxxxxxx Xxxxx

797782

Xxxx

681733

Xxxx

794554

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

796271

Xxxxx

632392

Xxxxxxxxxx

683213

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

655091

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

796361

Xxxxxxxxx x Xxxx

".

22. V xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dusíkatých xxxxxxxxx xxxxx xx orné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxxxxx xxxxxxxx hnojiva

Hnojiva x xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx s xxxxxx

xxxxxxxxxxxx dusíkem ***

0-5

1.11. - 15.2.

(1.11. - 31.1.**)

15.11. - 15.2.

(15.11. - 31.1.**)

15.12. - 15.2.

6-7

1.11. - 28.2.

(1.11. - 15.2.**)

15.11. - 28.2.

(15.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

&xx;8-9

15.10. - 28.2.

(15.10. - 15.2.**)

5.11. - 28.2.

(5.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

Vysvětlivky:

* xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půdně ekologické xxxxxxxx.

** xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

*** xxxxx i xxx upravené xxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ozimých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxx xxxx v období xx 1. června xx 31. xxxxxxxx.".

23. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx č. 6 xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxx x. 6

Maximální xxxxxxx xxxxx dusíku x období xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

X. xxxxxxxxx pásmo

II. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. aplikační xxxxx

x) xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x vysokým xxxxxxx xxxxxxxxxx

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

1. X xxxxx xxxxxxx následující xx xxxxxxxx

60

120

50

100

40

80

40

0

2. X xxxxx plodině xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx

40

80

30

60

15**

0

15**

0

3. X xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx slámy***, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

60

120

50

100

40

80

40

80

4. Xxx následné xxxxx xxxxxxx (použití xxxxxx xx možné xx xx 1. října)****

0

100

0

80

0

80

0

0

Vysvětlivky:

*

A. xxxxxxxxx celková dávka xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivech, v xx X/xx.

X. xxxxxxxxx xxxxxxx dávka xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x rychle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx X/xx.

** x případě xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 40 xx X/xx.

*** použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

**** xxxxxxx xx XXX. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 31. října xxx xxxxxxxxxx regiony 0-7 xxxx do 20. xxxxx pro klimatické xxxxxxx 8-9 je xxxxx x inhibitorem xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx etiketě.".

24. X xxxxxxx přílohy x. 3 xx xxxxx "xxxxxxx jednotlivých xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxx".

25. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx č. 4 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 4

Výnosy plodin x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx hladiny

1

2

3

t/ha

kg X/xx

x/xx

xx X/xx

x/xx

xx X/xx

1.

Xxxxxxx xxxxx potravinářská

do 6,0

170

6,0-8,0

200

xxx 8,0

230

2.

Xxxxxxx ozimá xxxxxxxxxxxxxxx

xx 6,0

150

6,0-8,0

180

xxx 8,0

200

3.

Xxxxxxx xxxxx

xx 4,0

110

4,0-6,0

130

xxx 6,0

145

4.

Žito

do 4,5

115

4,5-6,5

135

xxx 6,5

145

5.

Xxxxxx xxxxx

xx 5,5

135

5,5-7,5

160

nad 7,5

175

6.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xx 4,5

100

4,5-6,8

125

xxx 6,8

135

7.

Xxxxxx jarní xxxxx

xx 4,5

115

4,5-7,0

145

xxx 7,0

160

8.

Xxxx

xx 3,5

110

3,5-5,0

125

xxx 5,0

140

9.

Xxxxxxxxx

xx 4,5

125

4,5-6,5

150

xxx 6,5

165

10.

Xxxxxxxx xx zrno

do 8,0

190

8,0-10,5

220

xxx 10,5

240

11.

Xxxxxxxx na xxxxx

xx 40

190

40-50

220

nad 50

240

12.

Brambory xxxx

xx 20

100

20-30

130

nad 30

160

13.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx 20

100

20-30

125

nad 30

150

14.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx 30

140

30-40

170

xxx 40

190

15.

Xxxxxxxx

xx 65

170

65-80

190

xxx 80

210

16.

Xxxxx xxxx

xx 35

100

35-50

130

xxx 50

150

17.

Xxxxx

xx 3,0

200

3,0-4,0

220

xxx 4,0

230

18.

Xxxxxxxxxx

xx 2,5

100

2,5-3,5

110

xxx 3,5

130

19.

Xxx

xx 0,8

100

0,8-1,2

120

xxx 1,2

140

20.

Hořčice

do 1,0

80

1,0-1,3

85

nad 1,3

90

21.

Xxx

xx 1,5

80

1,5-2,0

85

xxx 2,0

90

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu a xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 k výnosu xx xxxxxx okraji xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xx xxxxx vztahuje x xxxxxx x 30 % xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.".

26. X příloze x. 3 tabulka č. 5 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx plodinám nebo xxxxxxxx x hospodářském xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (kg X/xx)

1. Xxxxxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx

40

2. Xxxx

80

3. Xxxxx, xxxxxxxx*

40

4. Trávy na xxxx xxxx

200

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

160

6. Xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxx:

* Xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxx její xxxxxxx.".

27. X příloze x. 3 xxxxxxx č. 6 se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx přívodu xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu x xxx xxxxxxx xxxxx x výnosu xx xxxxxx okraji xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx vysoký xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx o 20 % xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.".

28. Xx xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxx x. 4 a 5, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx vázající vzdušný xxxxx

1.

Xxx

2.

Xxxxxx

3.

Xxxxxxx

4.

Xxxxx

5.

Xxxxx

6.

Xxxxx (včetně xxxxxxx)

7.

Xxxxxxx

8.

Xxxxxxxxxx

9.

Xxxxx

10.

Xxxxxxxx

11.

Xxxxxxx

12.

Xxxxxx

13.

Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx xxxx

15.

Xxxx

16.

Xxxxxxxxx

17.

Xxxxxx (xxxxxx vojtěšky)

18.

Úročník

19.

Vičenec

20.

Vikev

Příloha x. 5 x xxxxxxxx vlády č. 262/2012 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obchodního xxxxxx xx hospodářský xxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx jsou x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dusíku x xxxxxxxxxx sklizených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx končí. Hodnoty x xxxxxxxxx x. 2 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx rok

Tabulka x. 2 Výpočet xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx X xx obchodní závod)

Vstupy xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

x.

Xxxxxxx

x X

x.

Xxxxxxx

x N

1.

Minerální hnojiva

1.

Hlavní xxxxxxxxx xxxxxxxx*

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx**

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty*

3.

Organická xxxxxxx**

Xxxxxxx výstupy xxxxxx (X) (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 x 2)

4.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx**

5.

Xxxxxxxx xxxx**

6.

Xxxxxx dusíku xxxxxxxxxxxx fixací X***

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X) (xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 xx 6)

Tabulka č. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dusíku (v xxxxxx X za xxxxxxxx závod)

č.

Položka

t X

1.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X) x xxxxxxxxx xxxxxxx dusíku (X) x xxxxxxx x. 2

2.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx****

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(xx xxxxxxx x 1. xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 2. xxxxx)

Xxxxxxx č. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (v xx X/xx obchodního xxxxxx)

x.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§7x) x ha

2.

Výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tabulky x. 3 x xxxxxxxx xx xx N

Výsledek xxxxxxxx bilance xxxxxx x xx N/ha xxxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx xx 2. řádku xx xxxxxx xxxxxxxx x 1. řádku)

Vysvětlivky:

* xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx produktech x xxxxx o průměrném xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nezapočítává xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

** xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 377/2013 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx letáku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nezapočítává se xxxxxx dusíku pasenými xxxxxxx.

*** xxxxxxxx roční xxxxxx dusíku symbiotickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 240 xx N/ha xxxxxxxxxx xxxxxxx porostů xxxxxxxxx xxxx 80 xx X/xx ostatních hlavních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x jinými xxxxxxxxx.

**** v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx xxx uplatnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v průměrném xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxxxxxx x 30 % xxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lze xx každý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve výši 60 kg X/xx.

Xxxxxxx x. 5 Průměrný xxxxx živin xx xxxxxxxxxx produktech

Plodina

Produkt1)

Obsah sušiny (%)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx živin2) (kg/t)

N

P

K

A. Xxxxxxxx

1.

Xxxxxxx ozimá xxxxxxxxxxxxx

xxxx

86

20,4

2,9

3,5

xxxxx

91

4,7

0,6

11,1

xxxxxx

1,0 : 0,9

24,6

3,4

13,5

2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

86

17,8

2,9

3,5

xxxxx

91

4,7

0,6

11,1

xxxxxx

1,0 : 0,9

22,0

3,4

13,5

3.

Xxxxxxx xxxxx

xxxx

86

18,1

3,0

3,7

xxxxx

91

4,5

0,7

11,6

xxxxxx

1,0 : 0,9

22,2

3,6

14,1

4.

Žito

zrno

86

16,2

3,5

5,1

sláma

91

4,5

1,1

10,7

celkem

1,0 : 1,0

20,7

4,6

15,8

5.

Ječmen ozimý

zrno

86

17,2

3,4

5,1

sláma

91

5,9

1,0

11,7

celkem

1,0 : 0,7

21,3

4,1

13,3

6.

Xxxxxx jarní xxxxxxxxxxx

xxxx

86

15,1

2,8

3,9

xxxxx

91

5,9

0,8

13,7

xxxxxx

1,0 : 0,6

18,6

3,3

12,1

7.

Xxxxxx xxxxx krmný

zrno

86

17,2

2,8

3,9

sláma

91

5,9

0,8

13,7

celkem

1,0 : 0,6

20,7

3,3

12,1

8.

Xxxx

xxxx

86

18,6

4,0

5,1

xxxxx

91

6,2

1,6

19,0

xxxxxx

1,0 : 1,1

25,4

5,8

26,0

9.

Tritikále

zrno

86

17,9

3,9

4,6

sláma

91

5,9

1,0

13,4

celkem

1,0 : 0,9

23,2

4,8

16,7

10.

Xxxxxxxx na xxxx

xxxx

86

15,8

3,5

4,6

xxxxx

91

9,5

1,2

17,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

25,3

4,7

21,7

11.

Xxxxx xxxxxx

xxxx

91

17,9

2,8

3,3

xxxxx

92

6,2

0,7

10,3

xxxxxx

1,0 : 0,5

21,0

3,2

8,5

12.

Xxxxxxx

xxxx

86

20,7

3,4

6,5

xxxxx

91

11,4

3,1

20,6

xxxxxx

1,0 : 2,0

43,5

9,6

47,7

13.

Xxxxxxx obilniny xx zrno (průměr)

zrno

86

18,0

3,0

4,0

sláma

91

5,0

1,0

12,0

celkem

1,0 : 1,0

23,0

4,0

16,0

X. Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx

xxxx

86

35,9

3,6

8,4

xxxxx

86

15,1

1,5

15,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

51,0

5,1

23,5

15.

Xxxxxx

xxxx

86

55,6

7,0

13,1

xxxxx

86

12,1

1,6

15,6

xxxxxx

1,0 : 1,0

67,7

8,6

28,7

16.

Xxx

xxxx

86

42,4

4,6

10,2

xxxxx

86

10,5

0,8

11,3

xxxxxx

1,0 : 0,9

51,9

5,3

20,4

17.

Xxxx

xxxx

86

54,6

7,3

18,9

xxxxx

86

10,1

1,3

9,6

xxxxxx

1,0 : 1,0

64,7

8,6

28,5

18.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx (průměr)

zrno

86

40,0

4,0

10,0

sláma

86

10,0

1,0

11,0

celkem

1,0 : 1,0

50,0

5,0

21,0

C. Xxxxxxxx

19.

Xxxxx

xxxxxx

92

34,2

7,2

7,9

xxxxx

86

6,9

1,3

11,6

xxxxxx

1,0 : 2,2

49,4

10,1

33,4

20.

Xxxxxxxxxx

xxxxxx

92

28,0

7,0

19,9

xxxxx

86

9,5

2,1

39,6

xxxxxx

1,0 : 1,8

45,1

10,8

91,2

21.

Xxx

xxxxxx

92

33,2

7,6

8,2

xxxxx

86

8,6

0,9

19,1

xxxxxx

1,0 : 2,8

57,3

10,1

61,7

22.

Xxxxxxx

xxxxxx

92

50,0

7,7

7,7

xxxxx

86

7,1

1,7

21,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

60,7

10,3

39,4

23.

Xxx

xxxxxx

92

33,6

6,6

8,3

xxxxxx

86

5,3

1,4

12,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

41,6

8,7

26,5

24.

Xxxxxx setá

semeno

92

24,9

4,6

5,8

sláma

86

9,5

1,7

14,1

celkem

1,0 : 1,0

34,4

6,3

19,9

24.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx (xxxxxx)

xxxxxx

92

33,0

7,0

8,0

xxxxx

86

6,0

1,5

17,0

xxxxxx

1,0 : 1,5

42,0

9,3

33,5

X. Xxxxxxxxx

25.

Xxxxxxxx xxxx

xxxxx

18

3,0

0,5

4,4

xxx

12

2,3

0,2

2,8

xxxxxx

1,0 : 0,3

3,7

0,6

5,2

26.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx

22

3,5

0,5

4,5

xxx

15

2,8

0,2

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,2

4,1

0,5

5,3

27.

Xxxxxxxx

xxxxx

23

1,8

0,3

2,0

xxxxxx

15

4,0

0,4

4,5

xxxxxx

1,0 : 0,4

3,4

0,5

3,8

28.

Xxxxx řepa

bulvy

17

1,4

0,3

1,3

chrást

15

2,8

0,4

4,0

celkem

1,0 : 0,4

2,5

0,5

2,9

29.

Xxxxxxx okopaniny (xxxxxx)

xxxxx, xxxxx

22

2,5

0,4

3,5

xxx, listy

15

3,0

0,4

4,0

celkem

1,0 : 0,3

3,4

0,5

4,7

X. Jednoleté pícniny

30.

Kukuřice xx xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,7

0,7

4,4

31.

Xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,4

0,7

4,0

32.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,4

0,6

4,7

33.

Xxxxx krmný

zelená xxxxx

17

4,6

0,6

3,7

34.

Xxxxxxxxxxxxxxx směs

zelená xxxxx

17

4,7

0,5

4,2

35.

Xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,0

0,7

4,1

36.

Xxxxx kapusta

zelená xxxxx

17

4,8

0,6

5,7

37.

Xxxxx na krmení

zelená xxxxx

17

5,1

0,7

5,4

38.

Xxxxxxx bílá

zelená xxxxx

17

5,7

0,4

4,0

39.

Xxxxx xxxx

xxxxxx xxxxx

17

3,8

0,5

3,3

40.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx)

xxxxxx xxxxx

17

4,0

0,6

4,5

X. Xxxxxxxx xxxxxxx

41.

Xxxxx

xxxx

85

24,1

2,0

17,9

42.

Xxxxxxxx

xxxx

85

28,3

2,3

18,2

43.

Xxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,8

2,0

19,0

44.

Xxxxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,1

2,8

19,8

45.

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx

xxxx

85

20,4

3,0

23,0

46.

Xxxxx na xxxx xxxx

xxxx

85

21,7

2,6

20,8

47.

Xxxxx a xxxxxxxx

xxxx

85

18,6

2,1

16,2

48.

Xxxxxxxxxx xx semeno

semeno

91

55,0

6,4

5,8

omlatky

91

15,0

1,3

22,8

celkem

1,0 : 8,0

175, 0

16,8

188, 2

49.

Xxxxx xx semeno

semeno

91

23,4

3,6

5,8

omlatky

91

15,8

1,4

22,8

celkem

1,0 : 8,0

149, 8

14,8

188, 2

G. Xxxxxxxx (pouze hlavní xxxxxxx)

50.

Xxxxx

3,0

0,9

5,0

51.

Xxxxxx

2,0

0,4

1,7

52.

Xxxxxxx hlávková

3,5

0,5

3,3

53.

Kedluben

3,0

0,4

3,7

54.

Květák

3,5

0,5

3,3

55.

Mrkev

2,0

0,4

3,7

56.

Okurky

2,0

0,4

4,2

57.

Rajče

1,8

0,3

2,9

58.

Řepa salátová

3,0

0,7

4,2

59.

Špenát

4,0

0,6

5,8

60.

Zelí

3,0

0,4

2,7

61.

Ostatní xxxxxxxx (xxxxxx)

2,5

0,4

4,0

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx odběr xxxxx x hlavním xxxxxxxx (xxxx, semeno, xxxxx, xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxx, xxxxxx), v xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx produktu.

2) Xxxxx živin xxxxxxxxx x prvcích (N = xxxxx, X = xxxxxx, X = xxxxxxx) v xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx standartním xxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7a xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx hospodářský rok 2020/2021.

Xx. III

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., v. r.

Ministr xxxxxxxxx prostředí:

Mgr. Brabec x. r.

Informace

Právní předpis x. 277/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.