Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

265/2020 Sb.

Nařízení vlády

Zrušovací ustanovení §1

Účinnost §2

INFORMACE

265

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 1. června 2020,

xxxxxx xx zrušuje nařízení xxxxx x. 202/2020 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx cenové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z bytů

Vláda xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx zákona x. 403/2009 Xx.:

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády č. 202/2020 Sb., xxxxxx se xxxxxxx cenové moratorium xxxxxxxxx x bytů, xx xxxxxxx.

§2

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 265/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.6.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.