Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

265/2020 Sb.

Nařízení vlády

Zrušovací ustanovení §1

Účinnost §2

INFORMACE

265

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020,

kterým xx zrušuje xxxxxxxx xxxxx x. 202/2020 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx cenové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 403/2009 Xx.:

§1

Zrušovací ustanovení

Nařízení xxxxx č. 202/2020 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx cenové moratorium xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx.

§2

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 265/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.