Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

263/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

263

XXXXX

xx dne 26. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 137/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxx x xxxxxxxxxxx x vyhlášením xxxxxxxxx xxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxx 2020".

2. X §1 odst. 2 xx slova "x období 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx dne 12. xxxxxx 2020" nahrazují xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2020".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. září 2020, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 263/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 3.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.