Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

263/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

263

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon č. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tržeb x souvislosti x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 137/2020 Sb., x některých úpravách x oblasti xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x vyhlášením nouzového xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 se xxxxx "dne xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxx 2020".

2. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "x období 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dne 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "do 31. xxxxxxxx 2020".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx režimu xxxxx §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx zákona x. 256/2019 Xx., xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxx 2020, se považuje xx podanou xxxx 1. října 2020.

Xx. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 263/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.