Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

263/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

263

ZÁKON

ze xxx 26. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 137/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx tržeb x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 137/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx 12. března 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxx 2020".

2. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx dne 12. xxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "do 31. xxxxxxxx 2020".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11x xxxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 256/2019 Sb., xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxx 2020, se xxxxxxxx xx podanou xxxx 1. října 2020.

Xx. III

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 263/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.