Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

262/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

262

XXXXX

xx xxx 27. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 159/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx zákona x. 234/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné" x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx.

2. V §2 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx osoba samostatně xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost, x jejímž důsledku xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec; to xxxx neplatí, xxxxx

x) xx xxxxx x xxxxx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxx x činnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 písm. a) xxxxxx 12 x 13 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. Za §2 se vkládají xxxx §2a x 2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§2x

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx a jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Subjektem xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx pouze xxx, xxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx 12. xxxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx je xxxxxxxxxxx, x

x) xxx xx xxx 12. března 2020 daňovým

1. rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2020 xxxxx §35xx odst. 2 xxxxxx o xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, která v xxxxxxxxx období

a) byla x xxxxxx nebo x likvidaci nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nemůže xxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným,

a) jejíž xxxxx podle §1x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx, anebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx §1x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxx celou xxxxx xxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 180 000 Xx,

x) xxxxx nebyla xx xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjmů xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(5) X xxxxxxx, že je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 ve xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované partnerství.".

4. X §3 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nastal xxx, xx který xx xxxxxxxxx kompenzační bonus, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxx zčásti vykonávána xxx xxxx obvyklou x důsledku ohrožení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx zejména x důvodu

a) xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx provozovny subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho zaměstnance,

c) xxxx x xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxx v práci xxxxxxxxxxx v péči x xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, službách xxxx xxxxxx výstupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §2x xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx, obdržela z xxxxxx zaměstnání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ohrožením zdraví xxxx krizovými opatřeními xxxxx §1.".

6. V §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx může xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxx

x) xxxxx §2, anebo xxxxx §2x,

x) jednou x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným".

8. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx výkon činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §9 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit povinnému xxx ohledu xx xx, xx xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 262/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.