Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

255/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §2

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §3

Přechodné ustanovení §4

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §5

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. §6

Přechodné ustanovení §7

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §8

INFORMACE

255

XXXXX

xx xxx 20. xxxxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx epidemii x xxxx 2020 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x roce 2020

§1

(1) Xxxxx zaměstnavatel xxxx poplatník nezaplatil xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") za xxxxxxxxxx xxxxxx květen 2020 xx xxxxxxxx 2020 xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (dále xxx "zákon o xxxxxxxxx") xxxx pojistné xxxxxxxx v nižší xxxxxx x dluh xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 2020, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx podle §20 zákona x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx o 80 %; xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podmínkou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx za všechny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx lhůtě a xx výši xxxxxxx xx přehledu xxxxx §9 zákona o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx xx 1. června 2020 xx 20. xxxxx 2020 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x tomto pořadí:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, xxxxx byl povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 do 20. xxxxx 2020,

x) xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xx 21. xxxxxx 2020 xx 20. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §22d xxxxxx o pojistném x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxx splněny podmínky xxx snížení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x pojistném.

(5) Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§2

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Sb., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., zákona x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona č. 220/2011 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 136/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 251/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 148/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., zákona x. 335/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx. zákona č. 164/2019 Sb., xxxxxx x. 228/2019 Xx. x xxxxxx č. 315/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelé Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx formou datové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §39 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.

3. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2".

4. V §39 xxxx. 6 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx uvedeným v §123x odst. 2" xxxxxxx.

5. V §39 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx objektivních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx způsobem uvedeným x §123x odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx útvar xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx evidence mezd. Xxxxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. V §54 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx x §39" xxxxxxxx slova "x způsobem xxxxxxxxxx x §39" a xx konci xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx č. 306/1997 Xx., zákona č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Sb., zákona x. 153/2007 Sb., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 303/2009 Sb., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx č. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx77).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 77 xxx:

"77) §123x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemůže x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx učinit v xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx uvést důvod xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx je splněna x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxxxx důvody podle xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.".

3. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx text "x x)" zrušuje.

4. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xx platí x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §19 xxxx. 2 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno b).

6. X §25x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §9 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx".

§4

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx přehled xxxxx §9 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx předcházející 1. xxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§5

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona č. 169/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 204/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona č. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 315/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §94 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxx xxxxxxx zaměstnance xx zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxx účast xx pojištění, a xx nejpozději v xxxxxxxx xxx následující xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxx zaměstnání.".

2. X §94 xxxx. 1 xxxx druhé xx slova "do 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx dni".

3. X §97 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zasílá x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určenou xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. §165 včetně xxxxxxx se zrušuje.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, ve znění xxxxxx x. 230/2020 Xx.

§6

X §2 zákona č. 133/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2020 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, se xxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x dítětem v xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx vážný xxxxx xx považuje zejména xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného jako XXXX CoV-2. Důvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx podle věty xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věty xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 a x §3 xxxx. 1.".

§7

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, se xxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona x nemocenském pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §2 odst. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x x §3 odst. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, 4 a §5 xxxx 4, která xxxxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 xx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2020.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 255/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.5.2020, x výjimkou ustanovení §3, 4 x §5 xxxx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2020, x ustanovení §2 x §5 xxxx 1 xx 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.