Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

255/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §2

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §3

Přechodné ustanovení §4

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §5

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. §6

Přechodné ustanovení §7

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §8

INFORMACE

255

ZÁKON

ze xxx 20. xxxxxx 2020

o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

§1

(1) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník nezaplatil xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx kalendářní xxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2020 xx lhůtě stanovené xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxx") nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dluh xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. října 2020, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxx x tohoto xxxxx x 80 %; každá xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx toto xxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci, ve xxxxxxxxx lhůtě a xx xxxx uvedené xx xxxxxxxx podle §9 xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx na příslušný xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 xx 20. xxxxx 2020 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxx poplatník xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 do 20. xxxxx 2020,

d) xxxxx §22a xxxxxx x pojistném.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx v xxxxxx xx 21. xxxxxx 2020 do 20. xxxxx 2020 nepovažuje xx xxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §22d xxxxxx o pojistném x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely §20a xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z dlužného xxxxxxxxxx penále xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§2

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Sb., zákona x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 251/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 203/2017 Sb., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. V §39 xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxx xxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx podatelny.".

2. X §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx list" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2".

4. X §39 xxxx. 6 xx slova "xxxx xxxxxxxx uvedeným v §123x xxxx. 2" xxxxxxx.

5. V §39 xx doplňuje odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx v elektronické xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §123e odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx na adresu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i předáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. V §54 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx x §39" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39" a xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

§3

Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 153/2007 Sb., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx. x zákona x. 315/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx77).".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 77 xxx:

"77) §123x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §9 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx objektivních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou x xxxxxxxx 2 větě xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx tiskopise zasláním xx adresu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx text "x x)" xxxxxxx.

4. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Pojistné xx xxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedený x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.".

5. X §19 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

6. X §25d odst. 1 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2" nahrazují slovy "x stanoveným způsobem xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podobě".

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx předcházející 1. xxxxxx 2020 xx xxxx zákonem x. 589/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

§5

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 164/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §94 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xx zaměstnání, x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnancem, x to xxxxxxxxxx x pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnání.".

2. X §94 xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx".

3. X §97 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. §165 xxxxxx xxxxxxx xx zrušuje.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2020 Xx.

§6

X §2 zákona č. 133/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2020 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, jejímž xx žákem, se xxx účely §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx zaměstnanec xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx možnost xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxx, které xxxx x dítětem x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů; xx xxxx vážný důvod xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx pro děti xxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 a x §3 xxxx. 1.".

§7

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx obdobného zařízení xxx děti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx je, xxxx xxxxx, jejímž je xxxxx, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx neumístil z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x v §3 odst. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx ustanovení §3, 4 x §5 xxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §2 a §5 xxxx 1 až 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

v x. Xxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 255/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.5.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx §3, 4 x §5 xxxx 4, xxxxx nabývají účinnosti 1.6.2020, x ustanovení §2 x §5 xxxx 1 xx 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.