Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

255/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §2

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §3

Přechodné ustanovení §4

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §5

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. §6

Přechodné ustanovení §7

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §8

INFORMACE

255

XXXXX

xx dne 20. xxxxxx 2020

o snížení xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 a x změně některých xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020

§1

(1) Pokud zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2020 xx xxxxx stanovené xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx") nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dluh xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 20. xxxxx 2020, xxxxxxx xx xxxxxx stanovené xxxxx §20 zákona o xxxxxxxxx x tohoto xxxxx x 80 %; xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxxxxxxxx xxx toto snížení xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxx a xx výši xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx.

(2) Platba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období xx 1. června 2020 xx 20. xxxxx 2020 se xxxxxxx, xxxxx je splněna xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou povinni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) běžná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 20. xxxxx 2020,

d) xxxxx §22a xxxxxx x pojistném.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx vzniklý xxxxx odstavce 1 xx v xxxxxx xx 21. xxxxxx 2020 xx 20. xxxxx 2020 nepovažuje xx xxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §22d xxxxxx x pojistném x xx nezaplacené xxxxxxxx xxx účely §20a xxxx. 6 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx §20 xxxxxx x pojistném.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxx úhrnu xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, odepíše xx xxxxxx dluh x xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§2

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona č. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., zákona č. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 251/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 213/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., zákona x. 203/2017 Sb., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., zákona č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. xxxxxx č. 164/2019 Sb., zákona x. 228/2019 Sb. x xxxxxx č. 315/2019 Sb., xx xxxx takto:

1. X §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. V §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "způsobem xxxxxxxx x §123x xxxx. 2".

4. V §39 xxxx. 6 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2" xxxxxxx.

5. X §39 xx doplňuje odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; přitom xx povinen uvést xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x předáním xxxxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx důvody xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.".

6. V §54 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx x §39" xxxxxxxx xxxxx "x způsobem xxxxxxxxxx x §39" x xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 7 části xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

§3

Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Sb., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., zákona x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona č. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., zákona x. 310/2017 Xx., zákona x. 92/2018 Sb., xxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Sb., xx mění takto:

1. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx77).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 77 xxx:

"77) §123x xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxx zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 větě xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu určenou xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx uvést důvod xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je splněna x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.".

3. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx text "x x)" zrušuje.

4. X §19 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.".

5. X §19 odst. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

6. X §25x odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §9 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přehledu v xxxxxxx xxxxxx".

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přehled xxxxx §9 zákona č. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 xx xxxx zákonem č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

§5

Zákon č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx., zákona x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. a xxxxxx č. 315/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §94 xxxx. 1 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx, které xx založilo xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx následující xx xxx nástupu xx xxxxxxxxxx, x xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x pracovní den xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx doby zaměstnání.".

2. X §94 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni".

3. X §97 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. §165 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx v roce 2020, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2020 Xx.

§6

X §2 zákona č. 133/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxxx zákona x. 230/2020 Sb., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxx o dítě x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného obdobného xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, jejímž xx žákem, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx považuje v xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX CoV-2 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxx důvod xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2. Důvod xxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx zaměstnanec xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx tiskopisu. Xxxx xxxxx x druhá xxxxx obdobně x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x jiné xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x x §3 xxxx. 1.".

§7

Přechodné ustanovení

Podmínka xxxx x xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxx, se xxx xxxxx §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx za splněnou xxx tehdy, pokud xxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx neumístil x xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x zařízeních x xxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x v §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§8

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx ustanovení §3, 4 x §5 xxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 xx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2020.

x z. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 255/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.5.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx §3, 4 x §5 xxxx 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2020, x xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 xx 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.