Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

255/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §2

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §3

Přechodné ustanovení §4

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §5

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. §6

Přechodné ustanovení §7

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §8

INFORMACE

255

XXXXX

xx xxx 20. xxxxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Snížení penále x pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020

§1

(1) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2020 xx xxxxx stanovené xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (dále xxx "zákon o xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nižší xxxxxx x xxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxx uhradí nejpozději xx 20. xxxxx 2020, snižuje se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x 80 %; xxxxx xxxxxx xxxxxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podmínkou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxx první xxxxxx pojistné, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci, xx xxxxxxxxx xxxxx x xx výši xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 zákona o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx příslušné okresní xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 20. října 2020 se použije, xxxxx xx splněna xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx neurčí xxxxx, x tomto pořadí:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou povinni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx,

x) xxxxx platba xxxxxxxxxx, které je xxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní měsíc,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel jako xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 20. srpna 2020,

x) xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Dluh xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xx 21. června 2020 xx 20. xxxxx 2020 nepovažuje xx xxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §22d xxxxxx x pojistném x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx penále xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dlužného xxxxxxxxxx penále stanovené xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx snížené podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxx xx xxxxxx dluh x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§2

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 177/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., zákona x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 251/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Sb., zákona x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. xxxxxx x. 164/2019 Sb., xxxxxx x. 228/2019 Xx. x zákona č. 315/2019 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §39 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelé Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §39 odst. 1 xx věta xxxxx xxxxxxx.

3. X §39 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "evidenční list" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx v §123e xxxx. 2".

4. X §39 odst. 6 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx uvedeným x §123x xxxx. 2" xxxxxxx.

5. V §39 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemůže x prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §123e xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x předáním xxxxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxx sociálního zabezpečení, x xxxxxx xxxxxx xx útvar xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx evidence mezd. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. X §54 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx x §39" vkládají slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39" a xx xxxxx písmene x) se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7 části xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., zákona č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx. x zákona x. 315/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje věta "Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx77).".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 77 xxx:

"77) §123x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §9 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx zaměstnavatel nemůže x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, může xxx učinit x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx adresu určenou xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxx "x x)" zrušuje.

4. X §19 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Pojistné xx platí x xxxxx měně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.".

5. X §19 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx b).

6. X §25d xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 nebo 3 xxxx nesplní xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx".

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost zaměstnavatele xxxxx přehled xxxxx §9 zákona x. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 xx xxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x nemocenském xxxxxxxxx

§5

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Sb., xxxxxx x. 166/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona č. 263/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 14/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx č. 315/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §94 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx se zaměstnancem, x to xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx následující xx xxx".

3. V §97 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx".

4. §165 xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020, xx znění xxxxxx x. 230/2020 Xx.

§6

X §2 zákona č. 133/2020 Sb., o některých xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxxx zákona x. 230/2020 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxx o xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx xx xxxxx neumístí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů; xx xxxx xxxxx důvod xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věty xxxxx x xxxxx xxxxx obdobně v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a x §3 xxxx. 1.".

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti, x xxxxx denní nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, nebo xxxxx, jejímž xx xxxxx, se xxx xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx za splněnou xxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxxx x. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x v §3 odst. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§8

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, 4 x §5 xxxx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 až 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

v x. Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 255/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.5.2020, x výjimkou ustanovení §3, 4 x §5 bodu 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2020, x xxxxxxxxxx §2 a §5 xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.