Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2020.


Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

255/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 §1

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §2

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §3

Přechodné ustanovení §4

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §5

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb. §6

Přechodné ustanovení §7

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §8

INFORMACE

255

XXXXX

xx xxx 20. xxxxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

§1

(1) Xxxxx zaměstnavatel xxxx poplatník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2020 xx lhůtě stanovené xxxxx §9 xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxx uhradí xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 2020, snižuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 zákona o xxxxxxxxx x tohoto xxxxx o 80 %; xxxxx platba xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx nahoru. Xxxxxxxxx xxx toto snížení xxxxxx je, xx xxxxxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx větě xxxxx xxxxxx pojistné, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci, ve xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 zákona x xxxxxxxxx.

(2) Platba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxxx 2020 xx 20. xxxxx 2020 xx xxxxxxx, xxxxx xx splněna xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, x tomto pořadí:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poplatník za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx pojistného za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx povinen xxxxxx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 20. srpna 2020,

d) xxxxx §22a xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xx 21. xxxxxx 2020 do 20. xxxxx 2020 nepovažuje xx xxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx závazků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §22d xxxxxx x pojistném x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. a) zákona x pojistném.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 zákona x pojistném.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§2

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., zákona č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 251/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx č. 213/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Sb., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., zákona č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. zákona x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx. x zákona č. 315/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §39 odst. 1 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelé Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny.".

2. V §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

3. X §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx list" xxxxxxxx slova "způsobem xxxxxxxx x §123x xxxx. 2".

4. X §39 xxxx. 6 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x §123x xxxx. 2" xxxxxxx.

5. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může tak xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §123x xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xx útvar xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x nemocenském pojištění xxxxxxx.".

6. X §54 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx x §39" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx stanoveným x §39" a xx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxx podle §39 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx. a zákona x. 315/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §9 se xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx77).".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 77 zní:

"77) §123x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §9 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx zaměstnavatel nemůže x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasláním xx adresu určenou xxxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx uvést důvod xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx je xxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx.".

3. V §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxx "x x)" xxxxxxx.

4. X §19 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xx platí x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §19 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

6. X §25x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx".

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 se xxxx zákonem x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§5

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx č. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 14/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 164/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Sb. a xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §94 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx správou xx předepsaném xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den následující xx dni xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx skončení xxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnancem, x xx xxxxxxxxxx x pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xx 8 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx xxx".

3. V §97 xxxx. 1 xx na konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. §165 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020, ve znění xxxxxx x. 230/2020 Xx.

§6

X §2 zákona č. 133/2020 Sb., x některých xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2020 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx uzavření xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, jejímž xx xxxxx, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 za xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x dítětem x xxxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx xxxx xxxx školy xxxx xxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2. Xxxxx xxx neumístění dítěte x xxxxxxxx xxxx xxxxx podle věty xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věty xxxxx x druhá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x x §3 xxxx. 1.".

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxxx školského xxxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, v xxxxx denní xxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxxx č. 133/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x období xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x v §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/2020 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§8

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, 4 x §5 xxxx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 až 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2020.

x x. Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 255/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.5.2020, x xxxxxxxx ustanovení §3, 4 x §5 bodu 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2020, a xxxxxxxxxx §2 x §5 xxxx 1 až 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.9.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.