Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

249/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

249

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 v xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2.

§2

Národní xxxxxxxxx agentura xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3d xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x výjimkou podpory, x xxx xxxx xxxx bude rozhodnuto Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx programů xx rozvoj x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 2 xxxxxx x. 178/2019 Xx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.