Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

249/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

249

XXXXX

xx dne 13. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 x xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx opatření v xxxxxxx sportu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3d odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxx bude xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx programů xx xxxxxx x xxxxxxx sportu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reprezentace; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 2 xxxxxx x. 178/2019 Xx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.