Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

249/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

249

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x oblasti xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2.

§2

Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3d xxxx. 1 xxxx. c) x x) xxxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou podpory, x níž xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozvoj a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 2 xxxxxx x. 178/2019 Xx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 249/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.