Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

249/2020 Sb.

Zákon

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

249

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020

o některých xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 v xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sportu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného jako XXXX XxX-2.

§2

Národní sportovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnost xxxxx §3d xxxx. 1 xxxx. x) a x) zákona x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx sportu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxx bude xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reprezentace; xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx čl. II xxxx 2 xxxxxx x. 178/2019 Xx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 249/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.