Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

248/2020 Sb.

Zákon

§1

Zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců §2

Účinnost §3

INFORMACE

248

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie koronaviru XXXX XxX-2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany zaměstnanců xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx mzdovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx") xx zaměstnavatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 zákona x. 191/2020 Sb.

(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. a) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplacené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 191/2020 Xx. nepřihlíží x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxx vyzván k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxx stanovené x §13 odst. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 248/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.