Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

248/2020 Sb.

Zákon

§1

Zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců §2

Účinnost §3

INFORMACE

248

ZÁKON

ze dne 13. xxxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona č. 191/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx soudního xxxx.

§2

Zvláštní opatření xx xxxxxx xx mzdovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele") xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx, x xx xxxx, kdy Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/2020 Xx.

(2) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. a) xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xx jehož xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx odvedl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu, x xx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx.

§3

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 248/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.