Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

248/2020 Sb.

Zákon

§1

Zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců §2

Účinnost §3

INFORMACE

248

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx epidemie koronaviru XXXX CoV-2 v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx činů x právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§2

Zvláštní xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxxxxxx, a xx xxxx, xxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 191/2020 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období podle §3 písm. x) xxxxx věty xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx za insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za platebně xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit Úřadu xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx odvedl podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxx žádosti xxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx. nepřihlíží x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx takto xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx skončení xxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 191/2020 Xx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 248/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.