Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

248/2020 Sb.

Zákon

§1

Zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým nárokům dlužníkových zaměstnanců §2

Účinnost §3

INFORMACE

248

XXXXX

xx dne 13. xxxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 v xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona č. 191/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické osoby x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§2

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxx xxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele") xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxx, kdy Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 2 zákona x. 191/2020 Xx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 písm. x) xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx považuje xxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx platebně xxxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Zaměstnavatel je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x ochraně zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odvedl podle xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 191/2020 Xx. nepřihlíží k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx vyzván x xxxxxx úhradě. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky xxxxx xxxxx nejdříve 3 xxxxxx xx skončení xxxx stanovené v §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 191/2020 Xx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 248/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.