Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

247/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na kulturní akci §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 448/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

247

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přehlídek x xxxxxxxxx kulturních akcí (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx na kulturní xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 30. xxxx 2021.

§3

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §2 (xxxx jen "xxxxxxxxx") k xxxxxxx xxxxxxxxx za kulturní xxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx zákazníkem nebo x jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 31. xxxxx 2022, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx na kulturní xxxx

§4

(1) Zákazník může xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx akci (xxxx xxx "poukaz"). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx poukaz xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uhrazeného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby.

(3) Poukaz xxxxxxxx zejména

a) peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhrazeného vstupného x

x) xxxxxxxx firmu xxxx název xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx identifikační xxxxx osoby x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx nebo x tím zákazník xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akci. Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xx zákazníka nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxx smlouvě.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx

x) xxxxxxx zákazníkovi xxxxxx do 1 xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2022.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kulturní akce xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním postižením1), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dovolenou xxxx osoba starší 65 xxx nebo xxxxxxx rodič2) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx3), xxxxxxxx doba rovněž xxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxx xxx peněžní xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x).

(5) Pořadatel xxxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zřetelným způsobem xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x práva a xxxxxxxxxx z nich xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Zákon x. 247/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxx §2 zákona x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uhrazeno xxxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 448/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 247/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

448/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 247/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS Xxx-2 xx oblast xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 2.11.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §7 odst. 7 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §11 odst. 1 zákona x. 117/1995 Sb., ve xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.