Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

247/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na kulturní akci §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 448/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

247

XXXXX

xx dne 13. xxxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx kulturních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "kulturní xxxx") x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2.

§2

Působnost

Tento zákon xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 2021.

§3

Xxxxxxxx xxxx

(1) Ochranná xxxx xx xxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořadatele xxxxxxxx xxxx podle §2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx podle §2 xxxxxxxxxx zákazníkem xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx akce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x končí dnem 31. xxxxx 2022, xxxxxxxx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

Poukaz xx xxxxxxxx xxxx

§4

(1) Zákazník xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 požádat xxxxxxxxxx x poukaz xx xxxxxxxx akci (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxxxxx xx povinen poukaz xxxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x elektronické podobě xx xxxxx poukaz xxxxxxxxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx původní smlouva xxxxxxxx prostředky komunikace xx xxxxx xxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx dobu xxxxxx ochranné doby xxxxxxx na základě xxxxxxx pořadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní akci. Xxxxxxxxx nesmí požadovat xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx doplacení xxxxxxxxxx rozdílu v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvě.

(2) Xxxxxxxx xxxx končí, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xx jeho xxxxxxx nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx 2022.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením1), xxxxx vedená v xxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx čerpající xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx starší 65 let xxxx xxxxxxx xxxxx2) pečující x xxxxxxxxxxxx xxxx3), xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vstupného.

(4) Xxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx, xxxxx plnění xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx využitím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx než peněžní xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x).

(5) Pořadatel xxxxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx ochranné xxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zřetelným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zákona č. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxxxx č. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx dne 19. xxxxxx 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 448/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.11.2020

Informace

Právní předpis č. 247/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

448/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 247/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX Xxx-2 xx oblast kulturních xxxx

x xxxxxxxxx xx 2.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §34 xxxxxx x. 329/2011 Sb., x poskytování dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §7 xxxx. 7 zákona x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.