Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.11.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

247/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na kulturní akci §4 §5 §6

Účinnost §7

č. 448/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

247

XXXXX

xx dne 13. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") v souvislosti x epidemií koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2.

§2

Působnost

Tento zákon xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konání xx 30. září 2021.

§3

Xxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x vrácení xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx podle §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x jeho prospěch.

(2) Xxxxxxxx xxxx počíná xxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx akce prostřednictvím xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 31. října 2022, xxxxxxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Poukaz na xxxxxxxx xxxx

§4

(1) Xxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx x poukaz na xxxxxxxx akci (xxxx xxx "poukaz"). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx platný xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Poukaz xxxxxxxx zejména

a) peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx zákazníkovi poukaz x xxxxxxxx podobě; x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydat, xxxxxxxx xxxx původní xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pořadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvě.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nevydal xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx od xxxx xxxxxxx nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx náhradní kulturní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx 2022.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxxxx pořadatele o xxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx práce xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, xxxxx těhotná, xxxxx xxxxxxxxx mateřskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx 65 let xxxx xxxxxxx xxxxx2) pečující x xxxxxxxxxxxx xxxx3), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení vstupného.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ochranné xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poukazu x xxxxxx vstupného xx náhradní xxxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxx než peněžní xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x).

(5) Xxxxxxxxx zákazníkovi xx základě jeho xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx platby nejpozději xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx, srozumitelným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x práva x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx č. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx x. 247/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx rovněž xx xxxxxxx za xxxxxxxx akci podle §2 xxxxxx x. 247/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxx dne 19. xxxxxx 2020 xx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 448/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.11.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

448/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 247/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění dopadů xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX Xxx-2 xx xxxxxx kulturních xxxx

x xxxxxxxxx xx 2.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §34 zákona x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §7 xxxx. 7 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb.