Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.05.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

247/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na kulturní akci §4 §5 §6

Účinnost §7

INFORMACE

247

XXXXX

xx xxx 13. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx oblast xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx některá opatření x oblasti kulturních xxxxxxxxx, přehlídek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 31. října 2020.

§3

Ochranná xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je doba, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořadatele xxxxxxxx xxxx podle §2 (xxxx jen "xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §2 xxxxxxxxxx zákazníkem xxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Ochranná xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pořadatele x zrušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků a xxxxx xxxx 31. xxxxx 2021, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

§4

(1) Zákazník xxxx xx 31. března 2021 xxxxxxx pořadatele x poukaz xx xxxxxxxx akci (dále xxx "xxxxxx"). Pořadatel xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhrazeného xxxxxxxxx x

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydat, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx xxxx xxxxxx ochranné xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akci. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nevydal zákazníkovi xxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2021.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx pořadatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx úřadu práce xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mateřskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx2) xxxxxxxx x nezaopatřené dítě3), xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vstupného.

(4) Xxxxxxxxx vrácení vstupného, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx poukazu x xxxxxx xxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx peněžní xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x).

(5) Xxxxxxxxx zákazníkovi xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx veškeré xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx xx 14 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zřetelným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx právech podle xxxxxx xxxxxx.

§7

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 247/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §34 zákona x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §7 odst. 7 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.