Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.05.2020.


Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR

243/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě §2

Účinnost §3

INFORMACE

243

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxx 2020

x pravomoci Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policie xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x krizového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízenými x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §92n xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx spáchán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 243/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.5.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.