Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.05.2020.


Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR

243/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě §2

Účinnost §3

INFORMACE

243

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky x obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krizových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 na xxxxx České republiky.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x strážník obecní xxxxxxx může příkazem xx xxxxx uložit xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §92n odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nesplněním xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx obecní policie xxxx příkazem xx xxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx podle §34 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX XxX-2 na xxxxx České xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 243/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 13.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.