Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.05.2020.


Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR

243/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě §2

Účinnost §3

INFORMACE

243

XXXXX

xx dne 10. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x obecní xxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vybrané xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x krizového xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX CoV-2 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx příkazem xx místě

(1) Orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x strážník xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §92n xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, pokud xxx xxxxxxx nesplněním xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §34 odst. 1 xxxx. a) krizového xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx vyplývající x krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného jako XXXX CoV-2 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 243/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 13.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.