Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.05.2020.


Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR

243/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě §2

Účinnost §3

INFORMACE

243

XXXXX

xx dne 10. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krizových xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 na xxxxx Xxxxx republiky

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x strážníka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx vybrané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krizového xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx Xxxxx republiky.

§2

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pokuty xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx uložit xxxxxx xx přestupek xxxxx §92n xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx SARS XxX-2 xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Policie Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxx policie xxxx příkazem xx xxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxx České xxxxxxxxx.

§3

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 243/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.