Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 538)

236/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

236

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 2020 x. 538

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx xx smyslu ustanovení §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zrušuje x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xxxx II. bod 1 xxxx. x) x xxx 2 xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb.;

II. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, uplatněná xxxxx xxxxx XX. xxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., xxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxx,

2. jestliže xxxxxx xx xxxxxx části XX. xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. března 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., po xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky xxxxx §11 vyhlášky č. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx právních předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní způsobilosti x xxxxx xxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 236/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.