Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 538)

236/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

236

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 11. května 2020 x. 538

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx od 14. května 2020 xxxx XX. bod 1 písm. x) x bod 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, vyhlášeného xxx č. 127/2020 Sb.;

II. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxx XX. xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného xxx č. 127/2020 Sb., platí xx konce xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx nebyly xx smyslu xxxxx XX. xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx právních předpisů, xxxxxxxx lékařských xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx písm. x) xxxx 3 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.,

xxxxxxx platnost xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxx stavu.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 236/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.