Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 538)

236/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

236

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 11. května 2020 x. 538

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zrušuje x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xxxx XX. xxx 1 písm. x) x xxx 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb.;

XX. xxxxxxxx

1. xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatněná xxxxx xxxxx XX. bodu 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, vyhlášeného xxx č. 127/2020 Sb., xxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx nebyly xx smyslu části XX. bodu 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx právních předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxx xx základě

a) vstupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx periodických prohlídek xxxx

x) pracovnělékařských mimořádných xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx písm. x) bodu 3 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 236/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.5.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.