Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 538)

236/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

236

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 11. května 2020 č. 538

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx ustanovení §5 písm. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 xxxx II. xxx 1 xxxx. b) x bod 2 xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, vyhlášeného xxx č. 127/2020 Sb.;

II. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x zaměstnání podle xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. bodu 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. jestliže nebyly xx xxxxxx xxxxx XX. bodu 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2020 č. 280, xxxxxxxxxxx xxx č. 127/2020 Sb., xx xxxx trvání nouzového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx lékařských xxxxxxx x zdravotní způsobilosti x xxxxx xxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlídek xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.,

xxxxxxx xxxxxxxx končí x xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx stavu, xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 236/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.5.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.