Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 521)

235/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

235

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxx 2020 x. 521

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx X./3. usnesení xxxxx ze dne 16. března 2020 č. 239, xxxxxxxxxx pod č. 97/2020 Sb., xx s xxxxxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §62 x 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny s xxxxx);

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xx dne 24. dubna 2020 č. 462, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 204/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.