Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 521)

235/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

235

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 7. května 2020 x. 521

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X./3. xxxxxxxx xxxxx ze dne 16. xxxxxx 2020 č. 239, vyhlášeném xxx č. 97/2020 Sb., xx x xxxxxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx poskytovatele sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxx §62 x 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiny s xxxxx);

XX. xxxxxxx x xxxxxxxxx od 11. xxxxxx 2020 usnesení xxxxx xx xxx 24. dubna 2020 č. 462, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 204/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 235/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.