Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 521)

235/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

235

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxx 2020 x. 521

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx, xx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx I./3. usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, xxxxxxxxxx xxx č. 97/2020 Sb., xx x xxxxxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx poskytovatele sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx sociální služby xxxxx §62 x 65 zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx);

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 usnesení xxxxx ze xxx 24. xxxxx 2020 č. 462, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 204/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.