Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 521)

235/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

235

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 7. xxxxxx 2020 x. 521

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) krizového zákona.

Vláda

I. xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx X./3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, vyhlášeném xxx č. 97/2020 Sb., xx s xxxxxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 x 65 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx);

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxx ze xxx 24. xxxxx 2020 č. 462, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 204/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 235/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.