Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

234/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

234

ZÁKON

ze dne 5. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 159/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 159/2020 Sb., x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx pedagogické".

2. X §5 se xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx bonusovým".

3. X §5 se xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 x 3, které znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od 1. května xx 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx období, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 9. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020, x xx pro xxx, xxx xxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx výkon samostatné xxxxxxxxx činnosti.".

4. X §7 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx období.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 5.

5. X §8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanoví za xxxxxxxx období.".

Dosavadní odstavce 1 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 5.

6. V §8 xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 234/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.