Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

234/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

234

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon č. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "zaměstnanec" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnostech xxx x činnosti xxxxxxxxxxx".

2. X §5 xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx".

3. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx bonusovým xxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vláda xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx 9. xxxxxx do 31. xxxxx 2020, a xx pro dny, xxx xxxxxx krizová xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §7 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

5. V §8 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 5.

6. X §8 xxxx. 4 se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 234/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.