Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

234/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

234

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x výskytem koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xx xx xxxxx "zaměstnanec" xxxxxxxx xxxxx ", přičemž xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x činnosti xxxxxxxxxxx".

2. X §5 xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Prvním xxxxxxxxx".

3. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx xx 1. xxxxxx do 8. xxxxxx 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx období, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx 9. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020, x xx xxx dny, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.".

4. V §7 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x kompenzační xxxxx xx podává xx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují jako xxxxxxxx 3 xx 5.

5. X §8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

6. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 234/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.