Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

234/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

234

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Parlament se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x kompenzačním xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx mění xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x činnosti xxxxxxxxxxx".

2. X §5 xx xxxxx "Bonusovým" xxxxxxxxx xxxxx "Prvním xxxxxxxxx".

3. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx do 8. června 2020.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 9. xxxxxx do 31. xxxxx 2020, x xx pro xxx, xxx trvají xxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.".

4. X §7 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx podává za xxxxxxxx období.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

5. X §8 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx označují jako xxxxxxxx 2 až 5.

6. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "3".

Xx. II

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 234/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.