Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

233/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období §1

Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři §2

Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání §3

Vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele §4

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání §5

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §6

INFORMACE

233

VYHLÁŠKA

ze xxx 6. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64, §81 xxxx. 11, §91 xxxx. 1 x §103 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona x. 217/2007 Sb., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx č. 243/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx č. 378/2009 Xx., xxxxxx č. 331/2011 Xx., zákona x. 472/2011 Sb., xxxxxx č. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x zákona x. 101/2017 Sb.:

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb.

(2) Žák xx 25. července 2020

x) podává přihlášku xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §19a xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 3 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(3) Xxxxxxx školy do 31. xxxxxxxx 2020

x) xxxxx údaje xxxxx §4 odst. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.,

x) jmenuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx §35 xxxx. 4 vyhlášky x. 177/2009 Sb.

(4) Xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx komisaře xxx danou xxxxx xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. X xxxxxxx nesouladu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx zašle xxxxx xx 5 xxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Obhajoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx přípravy xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020; §7 odst. 1 xxxxxxxx č. 47/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx v podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx x xxxx 2020 uznat xxxxxxxxx umělecký výkon, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ročníků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Zvláštní pravidla pro xxxxx xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxx xxxxx odborné xxxxx může x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx ostatních podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5 školského xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx přijímacího xxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx jejím xxxxxxx; §2 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx ředitel školy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program. Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx školního roku 2019/2020 x zimním x letním obdobím xxxxxxxx xxxx 2020/2021, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznámit. Xxxxxxxxxx §3 odst. 1, 2 a 6 xxxxxxxx x. 10/2005 Sb. xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2020 je xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx, odborné xxxxx, xxxxxxxxx vyučování a xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx v době xxxxxxxx prázdnin x xxxx 2020 může xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 4 xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx případech, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do praktické xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx vzdělání.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v roce 2020 v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx studia 3 xxxx 4 xxxx x období od 1. června do 31. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x praxe, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx být x xxxx 2020 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku.

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vychovatele

Asistent xxxxxxxx x vychovatel může xx xxxxxxx xxxx 2019/2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x návyků xxxx základní školy xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x přijímacím řízení xx střednímu vzdělávání

§5

V §1 xxxxxxxx č. 353/2016 Sb., x xxxxxxxxxx řízení xx střednímu vzdělávání, xx znění vyhlášky x. 243/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 244/2018 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx školního xxxx 2019/2020.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 233/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.