Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

233/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období §1

Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři §2

Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání §3

Vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele §4

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání §5

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §6

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx xxxxx §64, §81 xxxx. 11, §91 xxxx. 1 x §103 zákona x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Sb., zákona x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., zákona x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Xx., xxxxxx x. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., zákona č. 82/2015 Sb., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Sb.:

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování vzdělávání x xxxx 2020

§1

Zvláštní xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(2) Xxx xx 25. července 2020

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,

b) xxxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.,

x) odevzdá xxxxxxx seznam literárních xxx podle §6 xxxx. 3 vyhlášky x. 177/2009 Sb.

(3) Xxxxxxx školy xx 31. července 2020

x) xxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.,

x) jmenuje xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb.

(4) Xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx komisaře xxx xxxxx xxxxx xxx podzimní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

(5) Xxxxx xxxxx žákovi xxxxxxxxx výpis x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx podle §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb. X xxxxxxx nesouladu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žák xxxxx xxxxx xx 5 xxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, teoretická zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zkouška x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx přípravy xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období xx 1. června xx 31. srpna 2020; §7 odst. 1 xxxxxxxx x. 47/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(2) Za absolventský xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx vystoupení xxxx xxxxxxx školy x xxxx 2020 uznat xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pravidla pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx v xxxx 2020 posunout xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx kola přijímací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5 školského xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx přijímací xxxxxxx x roce 2020 x prvním xxxx i x xxxxxxx kolech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; §2 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx školního roku 2019/2020 a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx roku 2020/2021, xxxx-xx zachován celkový xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těmito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznámit. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1, 2 x 6 xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2020 je možné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx praxe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 xxxx xxx xxxxxx činnostmi xxxxxxx na xxxx xxxxxx než 4 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinak. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 10/2005 Xx. xx nepoužije.

(5) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do praktické xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx náhradním, xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx vzdělání.

(6) Xxxxx xxxxxxx absolutoria xx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovuje xxxxxxx xxxxx x xxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx studia 3 xxxx 4 xxxx x xxxxxx xx 1. června do 31. srpna 2020. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx, který vyučuje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mohou být x roce 2020 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx dálku.

§4

Vzdělávací a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pedagoga x vychovatel xxxx xx xxxxxxx roce 2019/2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat vzdělávací x xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x upevňování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna vyhlášky x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx vzdělávání

§5

V §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., x přijímacím řízení xx xxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxx x. 243/2017 Xx. x vyhlášky x. 244/2018 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§6

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy:

Ing. Xxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 233/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.