Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

230/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

230

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2020".

2. Xx §4 xx xxxxxx nový §4a, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxx od 1. xxxxx 2020 do 30. června 2020 80 % denního xxxxxxxxxxxx základu.".

3. Za §4x se xxxxxx xxxx §4b, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx §39 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 x 2 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění xxxx x nárok xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vznikla x xxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxxx-xx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 11. březnem 2020. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx náleží xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, x němž tento xxxxxxxxxxx není účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdit všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení nároku xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxx.".

4. X §5 odst. 3 xx za xxxxx "xxx epidemii" vkládají xxxxx " , xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2020".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x nižší xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4x xxxxxx č. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx podle §4x zákona č. 133/2020 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx dne 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 230/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.