Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

230/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

230

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 133/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2020".

2. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxx od 1. xxxxx 2020 do 30. xxxxxx 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.".

3. Xx §4x se xxxxxx xxxx §4b, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. b) xxxx 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx vznikla v xxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 do 30. června 2020, xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx uzavřena xxxx 11. xxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx náleží xxx, xxxxxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx 2020 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž tento xxxxxxxxxxx xxxx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zaměstnavatel xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činných xx základě dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx x na základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx trvá jen xx xxxx trvání xxxxxx dohod.".

4. V §5 xxxx. 3 xx za slova "xxx epidemii" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx 2020".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx ode xxx 1. dubna 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx, xxx xx výše xxxxxxxxxxx stanovená xxxxx §4x zákona x. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx žádosti xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4x xxxxxx x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx den xxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 230/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.