Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

230/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

230

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

kterým se xxxx xxxxx x. 133/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při epidemii x roce 2020

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x roce 2020, xx mění xxxxx:

1. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020".

2. Xx §4 xx xxxxxx nový §4x, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. Xx §4x xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Po xxxx xxxxxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii xx xxxxxxxxx §39 odst. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x nárok xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x potřeba xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 do 30. června 2020, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před 11. xxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx náleží též, xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním měsíci, x xxxx tento xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu vydaném Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě dohody x xxxxxxxx činnosti x xx základě xxxxxx x provedení xxxxx xxxx jen xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx.".

4. V §5 xxxx. 3 xx xx slova "xxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nižší xxxx, xxx xx výše xxxxxxxxxxx stanovená podle §4x zákona č. 133/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx doplatí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx ošetřovného xxxxx §4x xxxxxx č. 133/2020 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx činí xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 230/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.