Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

230/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

230

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 133/2020 Xx., o xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020".

2. Xx §4 xx xxxxxx nový §4a, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx 1. xxxxx 2020 do 30. června 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. Xx §4x se xxxxxx xxxx §4b, který xxx:

"§4x

(1) Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 x 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx od 11. xxxxxx 2020 xx 30. června 2020, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxx xxxx 11. březnem 2020. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xx xxxxxxx xxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2020 a xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla xx xxxxxx xxxx xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Zaměstnavatel xx povinen na xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné xxx posouzení nároku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx ošetřovné x xxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x na základě xxxxxx x provedení xxxxx trvá jen xx xxxx trvání xxxxxx xxxxx.".

4. X §5 odst. 3 xx xx slova "xxx epidemii" vkládají xxxxx " , xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx ode xxx 1. dubna 2020 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4x xxxxxx x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx podle §4x xxxxxx x. 133/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx den činí xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 230/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.