Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

230/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

230

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 133/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v roce 2020, xx mění xxxxx:

1. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx " , xxxxxxx však xx 30. xxxxxx 2020".

2. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu.".

3. Xx §4x se vkládá xxxx §4b, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Po xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii se xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x potřeba xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 11. xxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2020, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před 11. březnem 2020. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx na základě xxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění v xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikla xx xxxxxx xxxx xxxxxx v bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti potřebné xxx posouzení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx dobu xxxxxx xxxxxx dohod.".

4. X §5 xxxx. 3 xx xx slova "xxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxx xx 30. června 2020".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x nižší xxxx, xxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4x zákona x. 133/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4x zákona č. 133/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, za xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 230/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.