Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

229/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

229

XXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 201/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx č. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 453/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. x zákona x. 364/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §89 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxx xxxxxx piva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx vrácení daně xx uplatňuje xxxxx §14 xxxx. 5 xx 8 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16.".

2. X §118x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

3. V §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

4. V §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

5. X §122a xxxx. 2 xx xxxxx "čtvrtého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

6. X §89 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

7. V §118x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

8. X §122a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "třetího" xxxxxxxxx xxxxxx "druhého".

9. X §122a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §122a xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, která xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, u nějž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2020, xxxx tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx vydáno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kterým došlo x xxxxxxxx řízení x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx

x) &xxxx;xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. I bodu 6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 229/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020 x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020, x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.