Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

229/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

229

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

Xx. I

Zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx č. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., zákona x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 59/2010 Sb., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx č. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 201/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., zákona č. 157/2015 Xx., zákona x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 453/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 364/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. V §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxx pivo xx xxxxxxx daňového oběhu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 xx 8 x xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16.".

2. X §118x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

3. V §122a xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".

4. X §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

5. V §122a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pátého".

6. X §89 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

7. V §118x xxxx. 2 xx xxxxx "třetího" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

8. X §122a odst. 1 xxxx. x) xx slovo "třetího" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. X §122x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "pátého" xxxxxxxxx xxxxxx "čtvrtého".

10. X §122a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xx 31. března 2020 xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §57 odst. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. března 2020, xxxx xxxxx xxxxx uplatnit x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx došlo x ukončení řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 19 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx od 1. xxxxx 2020 xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x)  ustanovení čl. I xxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

b) ustanovení čl. I bodu 6, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 229/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020, x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.