Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

229/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

229

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Sb., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 453/2016 Xx., zákona č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 364/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §89 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pivo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx piva xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx účelem jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxx xxxx opětovného xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx nárok xx xxxxxxx daně. Xxxxx xx vrácení xxxx xx uplatňuje xxxxx §14 odst. 5 xx 8 a xxxxxx ve lhůtě xxxxxxx v §16.".

2. X §118x xxxx. 2 se slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".

3. X §122a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".

4. X §122x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

5. X §122x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

6. X §89 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

7. X §118x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

8. X §122x xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. X §122x xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "pátého" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §122a xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, která xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle §57 xxxx. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zdaňovací xxxxxx, u xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. března 2020, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podaném xx xxxxx od 1. dubna 2020 xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx správce daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xxxxx §57 odst. 19 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání ve xxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx

x)  ustanovení čl. I xxxx 7 xx 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 229/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodů 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020, x ustanovení čl. I xxxx 6, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.