Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

229/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

229

XXXXX

xx dne 29. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 37/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona č. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 201/2014 Sb., xxxxxx č. 331/2014 Xx., zákona č. 157/2015 Sb., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 453/2016 Xx., zákona x. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., zákona x. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 364/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx skladu, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxx přepracování. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Nárok xx vrácení xxxx xx xxxxxxxxx podle §14 odst. 5 xx 8 a xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §16.".

2. X §118c odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

3. V §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

4. X §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

5. X §122x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "pátého".

6. X §89 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

7. V §118x xxxx. 2 xx xxxxx "třetího" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

8. X §122x xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

9. X §122x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "čtvrtého".

10. X §122a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 odst. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplynula xxxx 31. xxxxxx 2020, xxxx tento xxxxx uplatnit x xxxxxxx přiznání podaném xx xxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx 5 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x kterým došlo x ukončení xxxxxx x důvodu uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx §57 odst. 19 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx zahájeného podáním xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 1. xxxxx 2020 do 5 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1, se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx

x) &xxxx;xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7 xx 10, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020,

x) xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 229/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020 x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodů 7 xx 10, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020, x ustanovení čl. I xxxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.