Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 511)

226/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

226

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 4. května 2020 x. 511

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x), §6 xxxx. 1 xxxx. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx ode xxx 11. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx vstupu na xxxxx České republiky xxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx 12. xxxxxx 2020 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad 90 xxx, nebo xxxxxx xxxxx; to neplatí:

a) xxx xxxxxxx příslušníky xx xxxxxx §15a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx občanů Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

b) pro xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx k xxxxxx xxxxx vystavenou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (průjezd x xxxxxxxxxx),

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zájmu České xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překračují xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx testu za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

g) xxx xxxxxxxxx x úředníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vstupují xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx nejdéle 72 xxxxx, a xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx III./1.,

j) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx testu xxxxx bodu III./1.,

k) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzení x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XXX./2.,

x) xxx klíčové xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxx xx 11. xxxxxx 2020, x xxxxxx rodinné příslušníky, xxxxx je doprovází x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx 11. xxxxxx 2020, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx III./2.,

m) xxx pracovníky xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxx od 11. xxxxxx 2020, x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx, kteří je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vydáno xxxxx xx 11. xxxxxx 2020, a předloží xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXX./2.,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx testu podle xxxx XXX./2.,

xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentem;

2. xxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x) xx h), které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x bodě 1

x) xxxx. x), pokud xxxxxxxx lékařské potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu III./1.; xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx, předloží xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXX./2.,

x) xxxx. x) x x), pokud xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx delší než 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XXX./1.,

x) xxxx. x), x), x) x x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx bodu XXX./1.,

x) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x absolvování xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 9; toto xxxxxxxxx xxxxxx předkládat xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx než 14 xxx; xxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodařící x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 hodin;

3. xxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x cizincům s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 dnů nebo xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXX./1., xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxx skutečnost, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doloží, xx

x) xx xxxxxx xxxxxx práce nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx překračují xxxxxx hranici, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení x absolvování testu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 9; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předkládat xxxxxxxxxx xx zdravotních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx předloží xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, sociální xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx výkonu xxxxx xxxx přijata xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vycestování xxxxxx xxxxx než 14 xxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 hodin,

c) xxxxxxxxxxx xxxx pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx doplněn nótou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud doba xxxxxx vycestování xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx,

x) vycestovaly za xxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vycestování nebyla xxxxx xxx 72 xxxxx x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x);

4. krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx u xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, x ani xx 72 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx uvedeného x xxxxxx 2 x 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřeních, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xxxxxxxx x xxxxxxx podle §64 xxxx. a) ve xxxxxxx x §2 xxxx. 6 a 7 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

5. xxxx xxxxxx, xxxxx oznámí xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 a 3, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX-XXX testu xx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x předložit místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lékařské potvrzení x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxx XXX./1. xxxxxxxxxx xx 72 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx pokud orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx zájem Xxxxx xxxxxxxxx, servis kritické xxxxxxxxxxxxxx, diplomati a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx naléhavá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. a x xxxxx těchto xxxxxxxx; nepředloží-li osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx XXX./1., xxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxx xxxx 4;

6. xxxx osobám, xxxxx xx 11. xxxxxx 2020 00:00 hod. xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx teplota, xxxxx, dušnost, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx čichu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx příznaky) neprodleně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx registrujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxx nemají-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoliv xxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx praktické lékařství xxx děti a xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příznaků xxxxxxxxxx onemocnění, x xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxxxx pracovníkům xxx xxxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19;

7. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxx bodu X./1. xxxx. x), xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx ekonomických xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dodržovaly pravidla xxx kritické xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. března 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, vyhlášeného xxx č. 140/2020 Sb.;

8. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx X./1. xxxx. f), xxxxxxxx, xxx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 30. března 2020 č. 332, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 140/2020 Sb.;

9. přeshraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx při xxxxxx překročení státní xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxx bodu X./3. xxxx. x), xxxx při takovém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky, xxxxx nastane xx 72 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxx xxxx X./1. xxxx. x), xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx bodu XXX./1., x poté xxx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxx xx xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx x absolvování testu xxxxx xxxx XXX./1., xxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu, xxxxx není starší xxx 4 xxx, x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx XXX./1.;

10. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bodě X./1. xxxx. x) xx x) xxxxxxxx těmto xxxxxxxx

x) ubytování po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx nebo registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx dopravu xx xxxxxx hranice xx místa ubytování x xx dobu 14 xxx od xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místem ubytování x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x cestě xxxxxxx xx zaměstnání a xx zaměstnání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

11. xx xxxx osobám xxxxx xxxx X./1. xxxx. x) xx x), xxxxxxx vstup je xxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování testu; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx 72 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x předložit xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx III./1. místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

12. xxxxxxxxx přijímání xxxxxxx x víza x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou:

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx pobytu uvedené x xxxx X. xxxx. x), x), x), x), x), x), k) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pracovních xxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x vědecký xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro žádosti x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx prováděná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neumožňují; Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

13. přerušit xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx o oprávnění x pobytu nad 90 dnů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žádostí

a) xxxxxxxxx x xxxx 12 xxxx. a),

b) o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xx xxxxx,

x) x přechodný xxxxx, jsou-li podány xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx ekonomického xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. srpna 2019 x. 581;

xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx opatření xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů x xxxxx xxxxxx; Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxx seznam takových xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

XX. zakazuje x xxxxxxxxx xxx xxx 11. května 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu X./4., x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. x) xx n) xxxxx xxxxx xx území xxxx České republiky xx xxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxx xxxxxxx 14 xxx ode dne xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx x cest x výkonu podnikatelské xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx základních životních xxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx o xxxx, x xxxxxxxxx péče x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

c) cest xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx za xxxxxx xxxxxxxx neodkladných xxxxxxxx záležitostí,

e) xxxx xxxx xx místa xxxxx bydliště,

f) pohřbů;

III. xxxxxxx

1. xx lékařským xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vydané lékařem xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx RT-PCR xx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx než 4 xxx; xxxx si xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx náklady;

2. xx xxxxxxxxxx o absolvování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx laboratoří o xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx než 4 xxx; test xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx náklady; xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xx základě kterých xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x typu xxxxx, xxxx stáří, x laboratoři, která xxxx provedla, x xxxxxxxxxx, xx potvrzení xxxxxxxx vydala;

3. že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx situací xxx bodu X./1. xxxx. x) se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx přejezd xxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) převoz xxxx, xxxxxx dřeně x xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x průvoz xxxxxxxx xxxxx xxxx vozem xxxxxxxx xxxxxx,

x) potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx, cesta na xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních x poštovních služeb,

e) xxxxxxxxxx xx odvoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxx aut xx letištích,

f) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky, kteří xxxxxx schopni xx x xxxx sami xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx,

x) xxxxx xx pohřbech xx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

4. přerušení xxxx, xxxxxx uplynutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxx xx xx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, a to xx dobu trvání xxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doba xxxx;

XX. ukládá

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx X./4.,

2. ministru xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxx I./12. x X./13.,

3. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministru xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provést xxxxxxxx podle xxxx X./12. x X./13.;

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 11. xxxxxx 2020

x) bod X./2. x 4. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx č. 198, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeného xxx č. 71/2020 Sb.,

x) usnesení xxxxx xx xxx 1. xxxxxx 2020 č. 495, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 222/2020 Sb.

Provedou:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 226/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.