Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zrušení krizového opatření (č. 506)

225/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

225

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 4. května 2020 x. 506

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx dne 11. května 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxx usnesení xxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 200, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 73/2020 Sb.;

XX. zakazuje xxxx xxxxxxxxx využívat v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cestujícími xx palubě, xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxxx/Xxxxxx, XXXX);

XXX. xxxxxxxxx, xx výjimku ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dopravy.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 225/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.