Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zrušení krizového opatření (č. 506)

225/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

225

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 4. května 2020 x. 506

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 11. května 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 200, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 73/2020 Sb.;

XX. zakazuje všem xxxxxxxxx využívat v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx palubě, při xxx xx překračována xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx Xxxxxxx Havla Xxxxx (Xxxxx/Xxxxxx, XXXX);

XXX. xxxxxxxxx, xx výjimku xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx II. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 225/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 11.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.