Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o zrušení krizového opatření (č. 506)

225/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

225

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 4. xxxxxx 2020 č. 506

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 11. května 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxx usnesení xxxxx xx dne 12. xxxxxx 2020 č. 200, x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 73/2020 Sb.;

XX. zakazuje všem xxxxxxxxx využívat v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xx překračována xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Havla Xxxxx (Xxxxx/Xxxxxx, LKPR);

III. stanovuje, xx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx II. tohoto xxxxxxxx xxxx udělit xxxxxxx dopravy.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 225/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.