Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 493)

224/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

224

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 493

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode dne 11. xxxxxx 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx, které neslouží xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x sociálních xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx služeb,

b) prodej x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

x) xxxxxx taxislužby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx s oprávněním xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x saunách,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hradech a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxxxx, lázeňských xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x poskytnutí ubytovacích xxxxxx:

- osobám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

- xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x při kterých xx porušována xxxxxxxxx xxxx;

XX. xxxxxxxx, xxx

x) x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx není xxxxxxx xxxxxx, byla dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- aktivně xxxxxx xxxx, aby xx zákazníci xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenostech xx xxxx, než xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxxx řízení front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry xxxx zákazníky,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx kliky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxx xxx kontaktu xx zbožím x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

- zajistit xxxxxxxxxxx zákazníků o xxxx uvedených xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x provozovně, popřípadě xxxxxxxxxx pravidel prostřednictvím xxxxxxxxxxxx v provozovně,

b) xxxxxx nebaleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx podmínek:

- xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxxx xxxxx je vybaveno xxxxxxxxx osobní hygieny,

c) xxxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx vchodu do xxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ochranný xxxxxxxxxx xx xxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxxxxxxxx konzumaci,

- xxxxxxxx xxxxxxx mezi stánky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- aktivně xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx,

- zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx x při přijímání xxxxxx od xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zboží bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potravin a xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx časové xxxxxxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, (xx-xxxx), bez možnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx nepřesáhl 150 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uzavřeny,

- xxxxxxxxxxxx zajistí zvýšenou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4 metry, xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx x zaměstnanců pečujících x xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kde xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx hřiště, xxxxxxxx xxxx záchody, xxxxxxxxxxx zóny, atrakce, xxxxxxxxxxxxx xxxx apod.,

f) xxx xxxxxx knihoven xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- x vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředek zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx a xxxxx byla dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx dezinfekci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- při xxxxxxx oděvů v xxxxx reklamace xxxx. xx oděvy xxxxx xx dobu 24 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx x kadeřnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- holič xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxxxxx xxx práce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vedle xxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxx,

- mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákazníků dodrženy xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- x xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx 37 °X x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dostupné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- na záchodech xxxx dostupná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx začátkem poskytování xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředkem s xxxxxxxxxx účinkem, a xxxxx používá xxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx x mezitím xx xxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx kadeřnických xxxxxxx,

- podlaha xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích cest, xxxxx roušky xxxx. xxxx xxxxxxxx štít,

- xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 metry, stejně xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx službu x jejím xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxx poskytujících tuto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

- x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 37 °X x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provozovny,

- x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rukou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xx dezinfikována xxxxxxx xxxxxx denně,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx x každého xxxxxxxxx x mezitím provede xxxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxxx x virucidním účinkem,

- xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- před xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- x xxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx čas xxxxxxx 100 osob a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 10 m2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 metry, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dezinfekci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx,

x) xxx provoz xxxxxxx, xxx, koncertních síní, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

- následující xxxxxx jsou sdělovány xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.,

- x xxxxxxxx xx xxxxxxx 100 xxxxxx,

- x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx umístěnými xxxxxxx diváci xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx mohou xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na místech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- v případě xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx společně xxxx nejvýše ve xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 1,5 metru,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- v xxxx xxxx čekajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x xxxx vyzýváni xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dodržování xxxxxx odstupu x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- ve xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx rukou,

- xxxxxxxxxxx x nekonzumují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. je xxxx prostor xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se provádí xxxxx x xxx xxxxxxx (dezinfekce xxxx, xxxxx, pultů xxx.), xxxxx úklid xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx, že xxxx xxxx xx odstup xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve kterékoliv xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1,5 metru od xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx okolí dělí xxxxx xxxxxxx bránící xxxxxx kapének x xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx shromažďování xxxx xx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1,5 xxxxx, včetně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zákazníky,

- zákazníkům xx xxxxxxx přístup xx záchod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx pohybu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržovali xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx židlí x stolů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxxx xxxxxx xx dezinfekce xxxxxxxxxx okénka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx konzumace xxxxxxxx a pokrmů xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

- v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tělesnou xxxxxxx 37 °C a xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx zamezeno xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x dodržování všech xxxxxxxx,

x) pro provoz xxxxxxxxx center s xxxxxxxx plochou přesahující 5 000 m2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x působí xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx informačních xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx k dodržování xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx na xxxxxxx přístupných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod.),

- xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úklidu, xxxxxx xxxx xxxxxxx režim xxxxxx, xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

- x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rukou,

- xx xxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx rukou xxxxxxx x prostoru xxxxx xxxxxxxx nebo pokladní xxxx,

- xxxxxxxx terminály xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, lavice xxxx.) xx omezeno xxx, xxx nebyla místy xxxxxxxxxxxxx osob,

- u xxxxxx xx každé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx odstupu xxxx 2 xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajistit x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovníků,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a další xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx apod.) xx směsného xxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

- nelze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

- xxxxx x cvičení xx celou dobu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nářadí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx dezinfekci xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx jednotlivými xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x dezinfekce xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxx 2020 č. 453, xxxxxxxxx xxx č. 195/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 224/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.