Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 493)

224/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

224

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 493

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 11. xxxxxx 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních služeb, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x sebou xxx xxxxxx xx provozovny),

- xxxxxxxxxx prostor provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx taxislužby xxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxx a saunách,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hradech x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ubytování x ubytovnách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

- cizincům xx xxxx opuštění xxxxx České republiky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxx, xxxxxx nařídil xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx ohroženým domácím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx kterých xx porušována xxxxxxxxx xxxx;

XX. xxxxxxxx, xxx

x) x provozovnách, v xxxxx není zakázán xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zdržovali x kratších xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, x xx xxx uvnitř, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a umístění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx zákazníky,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx vozíky) tak, xxx xxxx k xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x zákazníky provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxx xxx kontaktu xx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx plateb xx zákazníků,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků o xxxx uvedených xxxxxxxxxx, x to zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nebaleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

- xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob,

- xxxxxxxx xxxxx xx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provozující maloobchodní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxx (např. xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- neprodávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stánky, xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxx nejméně 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx,

- xxxxxxx nádoby x dezinfekčními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx zboží bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx zkoušení xxxxxxxx na místě,

e) xxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxx, botanických zahrad, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, do kterých xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dodržována následující xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem, (xx-xxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx nepřesáhl 150 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x kontroly dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kde xxx xxxxxxxx akumulaci xxxx, xxxx. dětská hřiště, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, atrakce, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- x vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rukou, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxx a xxxxx byla dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxx dezinfekci xxxxx xxxxxxxxxx osobou,

- xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx. xx xxxxx xxxxx xx xxxx 24 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xx xxx znovu nabízet xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- holič xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx") při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu dýchacích xxxx, vedle xxxxxx xxxx. také xxxxxxxx xxxx,

- xxxx zákazníky xxxx dodrženy xxxxxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dodrženy xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- v xxxxxxx, xx holič xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 37 °C x vyšší xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx holičství xxxx xxxxxxxxxxx,

- x provozovně xxxxxxxxx nebo kadeřnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxx dostupná antibakteriální xxxxx, dezinfekční prostředky xxx xxxxxxxxxx rukou x jednorázové xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxx přechodu k xxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxx xxxx dezinfikuje xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx rukavice, xxxxxx xx rukavice x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx kadeřnických xxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx činnost xxxxxxxx, xxxxxxxx, masáží, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zdvojenou xxxxxxx dýchacích xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx. xxxx ochranný štít,

- xxxx zákazníky xxxx xxxxxxxx odstupy alespoň 2 xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx od ostatních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dodrženy odstupy xxxxxxx 2 metry,

- x xxxxxxx, xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx teplotu 37 °X a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provozovny,

- x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx xxx dezinfekci xxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rukou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx), xxxxx vymění x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx prostředkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx povinná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plochy u xxxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxx, galerií x xxxxxxx podobných zařízení xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- v xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx 100 xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 10 m2 xxxxxxx přístupných návštěvníkům,

- xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odstupy alespoň 2 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

- xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dezinfekci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx provoz xxxxxxx, xxx, koncertních síní, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působí xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx dodržovali,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a dalším xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.,

- x hledišti xx xxxxxxx 100 xxxxxx,

- x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x pevně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v každé xxxxx řadě a x xxxxxx xxxx xxxxxx sedí xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx nejvýše xxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx sedadlo,

- xxxx xxxxxxxx je zamezeno xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- x případě xxxx xxx xxxxxx xxx pevně umístěných xxxxxxx diváci xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx osob je xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 1,5 xxxxx,

- mezi xxxxxxxxxx místy xxxxxxxxx xx odstup xxxxxxx 2 xxxxx,

- x xxxx osob čekajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 metry a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx odstupu x x tomu, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx rukou,

- xxxxxxxxxxx x nekonzumují se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx xxxx xxxxxxx určený xxx xxxxxx dezinfikován, xxxxxxxx se provádí xxxxx x xxx xxxxxxx (dezinfekce klik, xxxxx, xxxxx atd.), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravky x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb byla xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebyli xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 1,5 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxx xx xxxxx dělí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx menší xxx 1,5 xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i venkovních xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

- zákazníkům xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx při pohybu xx vnitřních prostorech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx židlí x xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxx výdejové xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okénka xxxxxxx xxxxxxx každé 2 xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxx,

- x případě, xx xxxxxxxxx provozovny xx xxxxxxxx xxxxxxx 37 °X x xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x dodržování všech xxxxxxxx,

x) pro provoz xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx apod.,

- provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx osobami na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. formou xxxxxxxxxxx, xxxxx x rádiu xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

- xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úklidu, xxxxxx xxxx upraven xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společných xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

- xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxxx místech, xxx xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

- x každého vstupu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx každé xxxxxxxx nebo pokladní xxxx,

- xxxxxxxx terminály xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx míst určených x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx apod.) xx omezeno xxx, xxx nebyla místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx umístěno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odstupu osob 2 xxxxx xx xxxx v prostoru xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovníků x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x nákupním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, rukavice xxxx.) xx xxxxxxxx odpadu,

- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx služby nejsou xxxxxxxxxxx,

x) xxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxx, aby xxxx xxxx xxxx rozestupy xxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

- xxxxx používat xxxxx x xxxxxx,

- xxxxx a cvičení xx xxxxx xxxx xxxxx s ochrannými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx po použití xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa, kde xx klienti xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx dezinfekci rukou xxx personál i xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením a xx celkovém xxxxxxxx xxxxxxx,

- prodávat pouze xxxxxx nápoje x xxxxxx xxxxxxxxx,

- upravit xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a dezinfekce xxxxxxx;

XXX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxx 2020 č. 453, vyhlášené xxx č. 195/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 224/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.