Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 492)

221/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

221

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 492

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx stanoví xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxx 2020 č. 452, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx č. 194/2020 Sb., a xx x omezení xxxxx xxxx xxx xxxxx na bohoslužbě, xxx xxxxxx bohoslužby x katedrále sv. Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx x Xxxxx xxx 5. května 2020 x 75. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xx xx této xxxxxxxxxx zúčastní nejvýše 60 osob.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 221/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.