Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 492)

221/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

221

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 492

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x usnesení xxxxx xx xxx 23. xxxxx 2020 č. 452, o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, vyhlášeného xx č. 194/2020 Sb., a xx x omezení xxxxx osob xxx xxxxx na bohoslužbě, xxx konání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx x Praze xxx 5. xxxxxx 2020 k 75. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 osob.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 221/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.