Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 492)

221/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

221

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 492

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxx 2020 č. 452, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx č. 194/2020 Sb., x xx x xxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sv. Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx x Praze xxx 5. xxxxxx 2020 x 75. xxxxxx Pražského povstání xxx, že nařizuje, xx xx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 221/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.