Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 491)

220/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

220

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 491

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 11. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxxxxxxx těmito školami; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx, xxxxx konají závěrečnou xxxxxxx xxxx xx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxx xxxxxxx, žáků x posledním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v posledním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách, xxxxxxx xxx xxxxx přípravy x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní xxxxxxx xxxx absolutoriu, xxxxxxx docházka není xxx xxxx xxxx x studenty xxxxxxx x xxxx žáci xxxx studenti xxxx xxxxxx skupiny nejvýše 15 xxxx,

x) žáků 9. ročníku xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx přijímací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx povinná a xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx,

x) na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx domovech xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ústavech x x diagnostických xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx děti, xxxx a xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx střediska xxxxxxx času xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 účastníků xx xxxxxxx;

XX. xxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxx klinické x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na základním xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazykovém vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x jednoletých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx x institucích xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 osob xx skupině;

III. nařizuje, xxx

1. dítě, žák, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx I. xxxx XX. nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zástupce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, kašel, dušnost, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx apod.); xxxx xx xxxxxx xxxx a xxxx xxxx při zdravotnickém xxxxxxxx,

2. xxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxx X. xxxx XX., byla xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx virovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. zrušuje usnesení xxxxx xx dne 23. xxxxx 2020 č. 455, xxxxxxxxx pod č. 197/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 220/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.