Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 491)

220/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

220

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 491

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 11. května 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx

1. osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx základním, xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxx závěrečnou xxxxxxx xxxx si xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v posledním xxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx účely xxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx docházka xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx studenti xxxx xxxxxx skupiny nejvýše 15 xxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx musí xxxxxx xxxxxxx nejvýše 15 xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x diagnostických xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné péči xx školských xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

d) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. osobní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx střediska xxxxxxx času xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 účastníků xx xxxxxxx;

XX. xxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při studiu xx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuky x xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxxx,

3. osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx x institucích zapsaných x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujících jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx výukou xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxx podmínky přítomnosti xxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx, xxx

1. xxxx, žák, xxxxxxx, účastník x xxxxx xxxxxxx x xxxx X. xxxx XX. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřské xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx instituce písemné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx virového xxxxxxxxxx onemocnění (xxxx. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.); xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dítě, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx X. xxxx XX., xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze dne 23. xxxxx 2020 č. 455, xxxxxxxxx xxx č. 197/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 220/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 11.5.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.