Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 491)

220/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

220

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxx 2020 x. 491

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 11. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a studentů xx základním, středním x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bodu xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

x) žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x posledním xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx povinná x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 žáků,

b) xxxx 9. xxxxxxx základní xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx 15 xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx ve školách xxxxxxxxx xxx diagnostických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx školou x xxxxxxxxxx ústavech x x xxxxxxxxxxxxxx třídách xxxxx xxxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x přehlídkách xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx času xx xxxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxx 15 xxxxxxxxx xx skupině;

II. xxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx omezení se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

2. osobní přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx škole x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxx 15 žáků xx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích jazyků x xxxxx výukou x institucích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxxx;

XXX. nařizuje, xxx

1. xxxx, žák, xxxxxxx, účastník a xxxxx xxxxxxx x xxxx X. nebo XX. nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx škole xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx virového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx, kašel, dušnost, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx apod.); xxxx se xxxxxx xxxx a xxxx xxxx při zdravotnickém xxxxxxxx,

2. xxxx, xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená x xxxx X. xxxx XX., xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx virovému infekčnímu xxxxxxxxxx.

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxx 2020 č. 455, xxxxxxxxx xxx č. 197/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 220/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.