Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2020 do 17.05.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 485)

219/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

219

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 485

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 17. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení xxxxxxxxx stavu pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx od 14.00 xxxxx dne 12. xxxxxx 2020 xx dobu 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 69/2020 Sb., xxxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9. xxxxx 2020 č. 396, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS CoV-2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 156/2020 Sb., x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 2020 x. 1105;

XX. xxxxxxx, že xxxxxxx opatření přijatá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zůstávají xxxxxx x xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 219/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.4.2020 x platnost končí xxxxxxxxx 17.5.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.