Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

217/2020 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Čl. XIX

Přechodné ustanovení Čl. XX

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXI

Přechodné ustanovení Čl. XXII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXIII

Přechodné ustanovení Čl. XXIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními Čl. XXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Čl. XXIX

Přechodné ustanovení Čl. XXX

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Čl. XXXI

Přechodné ustanovení Čl. XXXII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Účinnost Čl. XXXIII

INFORMACE

217

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2020

Xxxxx nařizuje xxxxx §2b odst. 2 x §2c odst. 5 zákona x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., zákona x. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx. x zákona x. 179/2014 Sb., x xxxxx §1 xxxx. 3 zákona x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Sb.:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rostoucích xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §16 xxxxxxxx xxxxx č. 308/2004 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělské xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx využití, se xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxx rok 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Je-li xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx se §5 xxxx. 9 xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx vlády x. 308/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 308/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy

Čl. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 148/2008 Sb., nařízení xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 298/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., nařízení xxxxx č. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Xx., xx xx §10 xxxxxx xxxx §10a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx se §4 odst. 3 xxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxxxx vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podporám, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 86/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 87/2011 Xx., nařízení xxxxx x. 107/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 332/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 298/2013 Xx., nařízení xxxxx č. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 185/2015 Sb., nařízení xxxxx x. 61/2016 Xx. a nařízení xxxxx č. 426/2017 Xx., xx xx §12 xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, použije xx §12 xxxx. 1 xxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x lesích

Čl. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 v xxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx č. 51/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Xx., nařízení xxxxx x. 106/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 76/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx vlády x. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx xx §10x xxxxxx nový §10b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx rok 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, použije xx §4 odst. 2 xxxxxxx.

(3) Xxx xxx 2020 lze žádost x xxxxx zařazení xxxxx §7a xxxx. 9 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 53/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 108/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 75/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx vlády x. 29/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., xxxxxxxx vlády č. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Sb., xx xx §11x vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§11b

Lhůta xxx podání žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx dotace podle §4 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx do 15. června 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx doručena xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 2 xxxxxxx.".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 53/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 53/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Sb., o xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015, xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 423/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 48/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 427/2017 Xx., nařízení vlády x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 293/2018 Sb. a xxxxxxxx xxxxx č. 350/2019 Xx., xx xx §34 xxxxxx xxxx §34a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx přímé xxxxxx zemědělcům v xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx platby xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §8 xxxx. 4 xxxxxxx.".

Čl. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Natura 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxxx vlády č. 73/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 64/2016 Xx., xxxxxxxx vlády č. 49/2017 Xx., nařízení xxxxx č. 43/2018 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §12x vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§12b

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, použije xx §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2015 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 73/2015 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx dotací na xxxxxxxx dobré životní xxxxxxxx zvířat

Čl. XV

V xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 62/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 17/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 34/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 58/2019 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 332/2019 Xx., xx xx §20 xxxxxx nový §20a, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, použije se §5 odst. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxxx vlády č. 75/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 63/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 47/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 315/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 28/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 43/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 59/2019 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 351/2019 Xx., xx xx §33 xxxxxxxx xxxx §33x xx 33x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§33x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxx §8 odst. 2 doručit Fondu xx 15. června 2020, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxx §8 odst. 2 písm. x) xxxx b).

(5) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(6) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx §9 xxxx. 4 xxxxxxx.

(7) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyklučením podle §14 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx Xxxxx nejpozději xx 15. xxxxxx 2020.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020

Jestliže žadatel x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x §13 xxxx. 5 xxxx. x).

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nepovažuje, xxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 75/2015 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx vlády č. 64/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 18/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017, xxxxxxxx vlády x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx vlády x. 57/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 332/2019 Xx., xx xx §27a vkládají xxxx §27b x 27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§27b

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x zvýšení xxxxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(3) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(4) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxxx se §6 xxxx. 5 xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) vedoucí x xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxxxx v období xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 76/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací v rámci xxxxxxxx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXI

V xxxxxxxx xxxxx č. 185/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx vlády, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 19/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 234/2019 Sb. x nařízení vlády x. 64/2020 Sb., xx xx §12 xxxxxx nový §12x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x lesní xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxx 2020 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, doručí Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x lesní xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 nebo xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 doručit Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li xxx rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx se §6 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx opatření xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ochrana xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXIII

V xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x klimatické xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx vlády, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Sb., nařízení xxxxx x. 314/2017 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §15 xxxxxx xxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o zařazení xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 8 xxxx xxxxx §11 xxxx. 9 xxxxxxx Fondu do 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezeními x x změně souvisejících xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXV

Nařízení xxxxx č. 43/2018 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb xxx horské oblasti x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezeními x o změně xxxxxxxxx souvisejících nařízení xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 197/2018 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §14x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx žádosti xxxxxx v roce 2020 xx xxx xxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxx chovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke každému xxx xxxxxxxxxxx období xx 1. xxxxxx xx 30. září xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx dny, kdy x xxxxxx xx 1. června xx 15. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx xxxxx xxx 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

2. Za §14x xx xxxxxx xxxx §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14x

Xxxxx xxx xxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, použije xx §4 xxxx. 4 obdobně.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 43/2018 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přírodními omezeními

Čl. XXXXX

X xxxxxxxx vlády č. 44/2018 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx podporované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 57/2019 Xx. x nařízení xxxxx č. 64/2020 Xx., xx xx §14 xxxxxxxx nové §14x a 14b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§14x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx rok 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx platby xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, použije se §4 xxxx. 3 xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx za xxx 2020

X případě žádosti x poskytnutí platby xxx rok 2020 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxx x postupu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 15. xxxxxx 2020.".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 44/2018 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 44/2018 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx

Xx. XXIX

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. Xx §31 xx xxxxxxxx nové §31x xx 31x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§31x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x zařazení x žádostí o xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(3) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 2, použije xx §7 xxxx. 4 xxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020

Xxxxxxxx xxxxxxx v roce 2020 absolvuje xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx zajišťované Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §10 odst. 5 xxxx. x) xxxx x §11 xxxx. 5 písm. i).

§31c

Posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rok 2020

X xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxxxxx k postupu xxxxx části čtvrté xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 15. xxxxxx 2020.".

2. X xxxxxxx x. 10 xxxxx X. xxxxx 27. se xxxxx "0,9" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09" x x xxxxx X. xxxxx 3. xx xxxxx "0,03" xxxxxxxxx xxxxxx "0,027".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 330/2019 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělství

Čl. XXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx §24 xxxxxxxx xxxx §24x x 24b, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:

"§24x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 5 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §5 xxxx. 1 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx se §5 xxxx. 5 xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx třetí xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 331/2019 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 331/2019 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXXXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. května 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

x x. XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx financí

Ministr xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, CSc., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 217/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.