Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

217/2020 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Čl. XIX

Přechodné ustanovení Čl. XX

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXI

Přechodné ustanovení Čl. XXII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXIII

Přechodné ustanovení Čl. XXIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními Čl. XXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Čl. XXIX

Přechodné ustanovení Čl. XXX

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Čl. XXXI

Přechodné ustanovení Čl. XXXII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Účinnost Čl. XXXIII

INFORMACE

217

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 27. dubna 2020,

xxxxxx xx xxxx některá xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2020

Xxxxx xxxxxxxx podle §2b xxxx. 2 x §2c xxxx. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Sb., x podle §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), xx xxxxx zákona x. 441/2005 Sb., zákona x. 291/2009 Xx. x xxxxxx č. 179/2014 Sb.:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x na založení xxxxxxx rychle rostoucích xxxxxx na zemědělské xxxx určených xxx xxxxxxxxxxx využití

Čl. I

V §16 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxx rok 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(4) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí náhrady xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 308/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 308/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx vlády č. 239/2007 Sb., x stanovení podmínek xxx poskytování xxxxxx xx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 148/2008 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 298/2013 Xx., xxxxxxxx vlády x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 61/2016 Xx., nařízení xxxxx x. 49/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §10 xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby podle §4 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 239/2007 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

X nařízení xxxxx č. 112/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podporám, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 86/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 87/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 107/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 332/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 298/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 185/2015 Sb., nařízení xxxxx č. 61/2016 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 426/2017 Xx., se xx §12 xxxxxx nový §12x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§12a

Lhůta pro xxxxxxxxxx platby v xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, použije xx §12 odst. 1 obdobně.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx vlády č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxx x xxxxx opatření Xxxxxx 2000 x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 51/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx vlády č. 369/2010 Sb., nařízení xxxxx x. 106/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 76/2013 Sb., nařízení xxxxx č. 400/2013 Xx., nařízení vlády x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx xx §10x xxxxxx nový §10b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx žádost x poskytnutí dotace xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 odst. 2 xxxxxxx.

(3) Pro rok 2020 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7x xxxx. 9 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lesnicko-environmentální xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 53/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx vlády x. 108/2012 Sb., xxxxxxxx vlády x. 448/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 75/2013 Xx., xxxxxxxx vlády x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Sb., nařízení xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Sb., xxxxxxxx vlády x. 314/2017 Xx. a xxxxxxxx vlády č. 64/2020 Xx., xx xx §11x vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§11b

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx se §4 xxxx. 2 obdobně.".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 53/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XI

V xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 113/2015, nařízení xxxxx č. 185/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 236/2016 Xx., nařízení xxxxx x. 423/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 48/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 427/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx vlády x. 293/2018 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 350/2019 Sb., se xx §34 xxxxxx xxxx §34x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx přímé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxx zemědělcům xxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1, použije xx §8 xxxx. 4 xxxxxxx.".

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx zemědělské půdě

Čl. XXXX

X nařízení vlády č. 73/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb v xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx vlády x. 64/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx za §12x vkládá xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 doručit Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, použije xx §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2015 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 73/2015 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat

Čl. XV

V xxxxxxxx vlády č. 74/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., nařízení xxxxx x. 62/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 17/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 34/2018 Xx., nařízení xxxxx x. 58/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 332/2019 Sb., xx xx §20 xxxxxx xxxx §20x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §5 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 74/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx vlády č. 79/2007 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Čl. XXXX

X xxxxxxxx vlády č. 75/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 63/2016 Xx., nařízení xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 47/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 315/2017 Sb., xxxxxxxx vlády č. 28/2018 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 59/2019 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 351/2019 Xx., xx xx §33 xxxxxxxx xxxx §33a xx 33x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§33a

Lhůty xxx xxxxxx žádosti x xxxx 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x zvýšení xxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 3 xxxxxxx Fondu do 15. června 2020.

(4) Xxx xxx 2020 xxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b).

(5) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(6) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx doručena po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx §9 xxxx. 4 xxxxxxx.

(7) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x změnu xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyklučením xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx 2020.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020

Jestliže xxxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x §13 odst. 5 xxxx. x).

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

V xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §17 xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X nařízení xxxxx č. 76/2015 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 64/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 18/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017, xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 57/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 332/2019 Sb., se xx §27x xxxxxxxx xxxx §27b x 27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§27x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx do 15. června 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx zařazené výměry xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(3) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu do 15. června 2020.

(4) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxx xx §6 xxxx. 5 xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxx xx rok 2020

V xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 1 písm. x) vedoucí k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nesplnění podmínky xxxxx x xxxxxx xx 1. června xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx vlády x. 76/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 76/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna nařízení xxxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxxxx vlády

Čl. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 185/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 19/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 234/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx za §12 xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx na založení xxxxxxx porostu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx péči x lesní xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxx 2020 hodlá xxxxx žádost o xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxx lesního xxxxxxx xxxxx §5, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o poskytnutí xxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx žádost x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx péči x xxxxx xxxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §6 odst. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení x žádostech pro xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení vlády x. 185/2015 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx opatření xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a ochrana xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 36/2017 Sb., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Xx. x nařízení xxxxx x. 64/2020 Xx., se xx §15 vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxx pro xxxxxx žádosti v xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx o zařazení xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx rok 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 8 xxxx xxxxx §11 odst. 9 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb pro xxxxxx oblasti x xxxx oblasti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády

Čl. XXV

Nařízení xxxxx č. 43/2018 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxx horské xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x přírodními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 197/2018 Xx. a xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §14x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 se při xxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxx chovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

2. Xx §14x xx xxxxxx xxxx §14x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§14b

Lhůty xxx xxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx o poskytnutí xxxxxx doručena po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 4 xxxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 44/2018 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 57/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §14 xxxxxxxx nové §14x x 14x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§14x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 odst. 3 xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx rok 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx §9 xxxx. 1 nepovažuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 44/2018 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 44/2018 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx

Xx. XXIX

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazujících agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Xx §31 xx xxxxxxxx xxxx §31x xx 31c, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:

"§31x

Xxxxx pro podání xxxxxxx x xxxxxxxx x žádostí x xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí dotace xxxxx §7 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx se §7 xxxx. 4 xxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx produkci xxx xxx 2020

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2020 absolvuje nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx zajišťované Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxxxx, xx tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. h) nebo x §11 xxxx. 5 písm. x).

§31x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxx hospodářských xxxxxx xx rok 2020

V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

2. X xxxxxxx x. 10 části X. xxxxx 27. xx xxxxx "0,9" xxxxxxxxx xxxxxx "0,09" a x xxxxx X. xxxxx 3. xx xxxxx "0,03" xxxxxxxxx xxxxxx "0,027".

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělství

Čl. XXXI

V xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx §24 vkládají nové §24x x 24x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxx pro podání xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xx §5 xxxx. 5 xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2020

X xxxxxxx žádosti x poskytnutí dotace xxx rok 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxx x postupu podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 331/2019 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 331/2019 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

v x. XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x ministryně financí

Ministr xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 217/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.