Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

217/2020 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Čl. XIX

Přechodné ustanovení Čl. XX

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXI

Přechodné ustanovení Čl. XXII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXIII

Přechodné ustanovení Čl. XXIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními Čl. XXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Čl. XXIX

Přechodné ustanovení Čl. XXX

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Čl. XXXI

Přechodné ustanovení Čl. XXXII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Účinnost Čl. XXXIII

INFORMACE

217

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády v xxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 x §2c xxxx. 5 xxxxxx x. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx. a xxxxxx x. 179/2014 Sb., x xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x xxxxxx x. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení xxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemědělské půdy x xx založení xxxxxxx xxxxxx rostoucích xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §16 xxxxxxxx xxxxx č. 308/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx rychle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v odstavci 3, použije xx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 308/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 308/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx xx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zalesňování zemědělské xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 148/2008 Sb., nařízení xxxxx x. 83/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 298/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Xx., nařízení vlády x. 49/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx za §10 xxxxxx nový §10x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za ukončení xxxxxxxxxx výroby v xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 239/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna nařízení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přímým podporám

Čl. X

X xxxxxxxx vlády č. 112/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek poskytování xxxxxxxxx doplňkových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 86/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 87/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 107/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 332/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 298/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 185/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 61/2016 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 426/2017 Xx., xx za §12 xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §12 xxxx. 1 xxxxxxx.".

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 112/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x lesích

Čl. VII

V xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 51/2009 Sb., nařízení xxxxx x. 83/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Sb., nařízení xxxxx x. 106/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 76/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 400/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx vlády č. 308/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 113/2015 Xx., nařízení vlády x. 29/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení vlády x. 314/2017 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx za §10x xxxxxx xxxx §10b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx rok 2020 lze žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx se §4 xxxx. 2 xxxxxxx.

(3) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7x xxxx. 9 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 147/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o stanovení xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx na xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. IX

V nařízení xxxxx č. 53/2009 Sb., x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx., nařízení xxxxx č. 369/2010 Xx., xxxxxxxx vlády x. 108/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 75/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 314/2017 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Xx., xx xx §11x vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§11b

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 2 xxxxxxx.".

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zemědělcům x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015, xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx vlády č. 236/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 423/2016 Xx., nařízení vlády x. 48/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 427/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 293/2018 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 350/2019 Sb., se xx §34 xxxxxx xxxx §34x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemědělcům x xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx platby xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx se §8 xxxx. 4 xxxxxxx.".

Čl. XII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Natura 2000 xx zemědělské půdě

Čl. XXXX

X nařízení xxxxx č. 73/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx zemědělské půdě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 64/2016 Xx., xxxxxxxx vlády č. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx. x nařízení xxxxx x. 64/2020 Xx., xx za §12x vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§12b

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx doručena xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 73/2015 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX OSMÁ

Změna nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 62/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 17/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Xx., nařízení xxxxx č. 34/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 58/2019 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 332/2019 Xx., xx xx §20 xxxxxx xxxx §20a, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx pro rok 2020

(1) Xxx rok 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §5 xxxx. 1 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xx §5 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx vlády x. 74/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2015 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxxx vlády č. 75/2015 Sb., x podmínkách provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 113/2015 Xx., nařízení xxxxx x. 63/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 47/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení vlády x. 315/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 28/2018 Xx., nařízení xxxxx x. 43/2018 Xx., nařízení vlády x. 59/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 351/2019 Xx., xx xx §33 xxxxxxxx nové §33x xx 33c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§33a

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx x roce 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx žádost x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020, xxxxxxx-xx se x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x) xxxx b).

(5) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(6) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx §9 xxxx. 4 xxxxxxx.

(7) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o změnu xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx 2020.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020

Xxxxxxxx žadatel x roce 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústředním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §12 xxxx. 5 písm. x) nebo x §13 xxxx. 5 xxxx. x).

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat za xxx 2020

X případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §17 vedoucí x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ekologické xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb., x xxxxxxxxxx provádění opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 64/2016 Xx., nařízení xxxxx x. 236/2016 Xx., nařízení vlády x. 18/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017, xxxxxxxx vlády x. 43/2018 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 57/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 332/2019 Sb., xx xx §27a vkládají xxxx §27x x 27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§27x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx zařazené xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. b) xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(3) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(4) Xx-xx pro rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx se §6 xxxx. 5 xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) vedoucí x xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nesplnění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. června xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 76/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 76/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx vlády

Čl. XXX

X xxxxxxxx vlády č. 185/2015 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 19/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 234/2019 Xx. x nařízení xxxxx x. 64/2020 Xx., xx za §12 xxxxxx nový §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na založení xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx porost x roce 2020

(1) Xxxxxxx, který v xxxx 2020 xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, doručí Xxxxx xxxxxxxx podle §4 do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na péči x xxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 doručit Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx porost xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx se §6 odst. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 185/2015 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x klimatické xxxxxx x xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §15 xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o zařazení xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(3) Je-li pro xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 xxxx podle §11 xxxx. 9 xxxxxxx Fondu do 15. xxxxxx 2020.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 29/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády x. 29/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx oblasti x xxxx oblasti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezeními x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 43/2018 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx oblasti x xxxx oblasti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zvláštními xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 197/2018 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §14x xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 se při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx chovaných hospodářských xxxxxx xx každému xxx kontrolního xxxxxx xx 1. června xx 30. září xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxx, xxx x období xx 1. xxxxxx xx 15. června xx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

2. Za §14x xx vkládá nový §14x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§14b

Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx platby xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 doručit Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 4 obdobně.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 43/2018 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přírodními xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X nařízení xxxxx č. 44/2018 Sb., o podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přírodními xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 57/2019 Xx. x nařízení xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §14 xxxxxxxx nové §14x a 14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxx Fondu xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx se §4 odst. 3 xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx chovu hospodářských xxxxxx xx rok 2020

X xxxxxxx žádosti x poskytnutí xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §6 odst. 2 xxxxxxx x postupu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx §9 xxxx. 1 nepovažuje, xxxxx x nesplnění xxxxxxxx dojde x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 44/2018 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 44/2018 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 330/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazujících agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. Za §31 xx vkládají xxxx §31x xx 31c, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§31x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x žádostí o xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx rok 2020 lze žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(3) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 4 xxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx produkci xxx xxx 2020

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 absolvuje xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2020 školení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. h) nebo x §11 odst. 5 xxxx. i).

§31c

Posuzování xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020 se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx části čtvrté xxxxxxxxxx, pokud k xxxxxxxxx podmínky xxxxx x xxxxxx od 1. června do 15. xxxxxx 2020.".

2. X příloze č. 10 xxxxx A. xxxxx 27. xx xxxxx "0,9" nahrazuje xxxxxx "0,09" x x xxxxx X. xxxxx 3. xx xxxxx "0,03" xxxxxxxxx xxxxxx "0,027".

Xx. XXX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení vlády x. 330/2019 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2019 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb., x podmínkách provádění xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xx §24 vkládají nové §24x a 24x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o zařazení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 5 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §5 xxxx. 5 xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxx rok 2020 xx xx nesplnění xxxxxxxx uvedené v §9 odst. 1 xxxx. e) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí nepovažuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 331/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 331/2019 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXXXX

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxxx 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

x x. XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 217/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.