Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

217/2020 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat Čl. XV

Přechodné ustanovení Čl. XVI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Čl. XIX

Přechodné ustanovení Čl. XX

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXI

Přechodné ustanovení Čl. XXII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády Čl. XXIII

Přechodné ustanovení Čl. XXIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády Čl. XXV

Přechodné ustanovení Čl. XXVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními Čl. XXVII

Přechodné ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Čl. XXIX

Přechodné ustanovení Čl. XXX

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství Čl. XXXI

Přechodné ustanovení Čl. XXXII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Účinnost Čl. XXXIII

INFORMACE

217

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020,

kterým xx mění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxx nařizuje podle §2b xxxx. 2 x §2c xxxx. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Sb., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx. a xxxxxx x. 179/2014 Sb., x xxxxx §1 xxxx. 3 zákona x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x xxxxxx č. 179/2014 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §16 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx x xx založení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Pro xxx 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí náhrady xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 308/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 308/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy

Čl. III

V xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx dotací xx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 148/2008 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx vlády č. 369/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 298/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Xx. x nařízení vlády x. 64/2020 Xx., xx xx §10 xxxxxx xxxx §10x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za ukončení xxxxxxxxxx výroby xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx náhrady za xxxxxxxx zemědělské výroby xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx se §4 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 239/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkových plateb x xxxxxx podporám

Čl. X

X xxxxxxxx vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkových xxxxxx x xxxxxx podporám, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 86/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 87/2011 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 107/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 332/2012 Xx., xxxxxxxx vlády č. 298/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., nařízení xxxxx x. 50/2015 Xx., xxxxxxxx vlády x. 185/2015 Sb., nařízení xxxxx x. 61/2016 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 426/2017 Xx., se xx §12 xxxxxx xxxx §12x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx doručena xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §12 odst. 1 xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 112/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx x. 112/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx o stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx

Xx. VII

V xxxxxxxx vlády č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx č. 51/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 106/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 76/2013 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 29/2014 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení vlády x. 314/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx za §10x xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx žádost x poskytnutí dotace xxxxx §4 odst. 1 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 2 xxxxxxx.

(3) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7x odst. 9 doručit Fondu xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 147/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 147/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na lesnicko-environmentální xxxxxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 53/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotací na xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx opatření, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Sb., nařízení xxxxx x. 369/2010 Xx., nařízení vlády x. 108/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 448/2012 Sb., nařízení xxxxx č. 75/2013 Xx., nařízení xxxxx x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx vlády x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Xx., nařízení xxxxx č. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 314/2017 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Sb., se xx §11x xxxxxx xxxx §11b, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§11b

Lhůta xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx doručena xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 2 xxxxxxx.".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 53/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády č. 53/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015, nařízení xxxxx x. 185/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 423/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 48/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Sb., nařízení xxxxx x. 427/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 43/2018 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 293/2018 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 350/2019 Sb., se xx §34 xxxxxx xxxx §34x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§34a

Lhůty xxx xxxxxx žádosti x poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemědělcům xxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Je-li pro xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, použije xx §8 odst. 4 xxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 50/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 50/2015 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx zemědělské půdě

Čl. XXXX

X nařízení xxxxx č. 73/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb v xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx vlády x. 64/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 64/2020 Xx., xx xx §12x xxxxxx xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 odst. 3 xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády x. 73/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dobré životní xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 62/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 17/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 34/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 58/2019 Xx. x nařízení xxxxx x. 332/2019 Xx., xx za §20 xxxxxx xxxx §20x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§20x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 doručit Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx pro xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §5 xxxx. 3 xxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 74/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 74/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx opatření x x změně xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Čl. XVII

V xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., nařízení xxxxx č. 63/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 236/2016 Xx., xxxxxxxx vlády č. 47/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 315/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 28/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx vlády x. 59/2019 Xx. x nařízení xxxxx x. 351/2019 Sb., xx za §33 xxxxxxxx nové §33a xx 33c, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§33x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x roce 2020

(1) Xxx rok 2020 xxx žádost x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(4) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxx zařazené xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020, xxxxxxx-xx se x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(5) Pro xxx 2020 lze xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(6) Je-li xxx rok 2020 xxxxxx o poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx §9 xxxx. 4 xxxxxxx.

(7) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxxx 2020.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 2020

Jestliže xxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským, xx xxx splněna podmínka xxxxxxx x §12 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x §13 xxxx. 5 xxxx. i).

§33c

Posuzování xxxxxxx xxxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat za xxx 2020

X případě xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx k nesplnění xxxxxxxx dojde v xxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 zahájená xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 75/2015 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X nařízení xxxxx č. 76/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 64/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 236/2016 Xx., nařízení xxxxx x. 18/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017, nařízení vlády x. 43/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 57/2019 Sb. x xxxxxxxx vlády č. 332/2019 Sb., xx xx §27a xxxxxxxx xxxx §27x x 27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§27x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx Xxxxx do 15. června 2020.

(3) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxxx Xxxxx do 15. xxxxxx 2020.

(4) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx §6 xxxx. 5 xxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky intenzity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2020 se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx, pokud x nesplnění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení vlády x. 76/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zalesňování zemědělské xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

X xxxxxxxx vlády č. 185/2015 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 61/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 19/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 234/2019 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Sb., xx xx §12 xxxxxx xxxx §12a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx porostu xxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx xx xxxx x lesní xxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxxxxxx, který x xxxx 2020 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lesního porostu xxxxx §5, doručí Xxxxx xxxxxxxx podle §4 xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxx porost xxxxx §6 xxxx. 1 nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §6 xxxx. 2 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li xxx xxx 2020 xxxxxx o poskytnutí xxxxxx na péči x xxxxx porost xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §6 odst. 3 xxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 185/2015 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády č. 185/2015 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx opatření xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x klimatické xxxxxx x ochrana lesů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 36/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Xx., nařízení xxxxx x. 314/2017 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xx xx §15 vkládá xxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15a

Lhůty pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx pro xxx 2020 žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Pro xxx 2020 xxx žádost x změnu zařazení xxxxx §10 xxxx. 8 xxxx xxxxx §11 odst. 9 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.".

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx oblasti a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxxxx vlády

Čl. XXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 43/2018 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování plateb xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti x přírodními xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 197/2018 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Pro xxxxxxx xxxxxx x roce 2020 se xxx xxxxxxx intenzity xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období xx 1. června xx 30. září xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxx, xxx x období od 1. xxxxxx do 15. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxx 0,3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

2. Za §14a xx vkládá xxxx §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx platby xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 doručit Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xx-xx xxx rok 2020 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx doručena xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx §4 xxxx. 4 xxxxxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 43/2018 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 43/2018 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb pro xxxxxxxxx podporované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx č. 44/2018 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 57/2019 Xx. a nařízení xxxxx č. 64/2020 Xx., xx za §14 xxxxxxxx xxxx §14x x 14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 xxx xxxxxx x poskytnutí platby xxxxx §3 xxxx. 3 doručit Fondu xx 15. června 2020.

(2) Xx-xx xxx xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx se §4 odst. 3 xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §6 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 nebo §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx do 15. xxxxxx 2020.".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 44/2018 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 44/2018 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazujících agroenvironmentálně-klimatických xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxx vlády č. 330/2019 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Xx §31 xx xxxxxxxx xxxx §31x xx 31x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§31x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Pro xxx 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(2) Xxx rok 2020 xxx žádost x poskytnutí xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxxxxx Fondu xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Je-li pro xxx 2020 žádost x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §7 xxxx. 4 xxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxx podmínky povinného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 absolvuje nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx zajišťované Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx ústavem xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x §11 xxxx. 5 písm. i).

§31c

Posuzování xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2020 xx xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §14 xxxxxxx k postupu xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde x období xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

2. X xxxxxxx x. 10 části X. xxxxx 27. xx xxxxx "0,9" nahrazuje xxxxxx "0,09" x x části X. xxxxx 3. xx xxxxx "0,03" xxxxxxxxx xxxxxx "0,027".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxx 2020 zahájená xxxxx nařízení xxxxx x. 330/2019 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády x. 330/2019 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navazujícího opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXI

V xxxxxxxx xxxxx č. 331/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx §24 xxxxxxxx xxxx §24x x 24b, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxxx xxx podání xxxxxxx x zařazení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxx xxx 2020

(1) Xxx xxx 2020 lze xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxx Xxxxx xx 15. června 2020.

(2) Xxx rok 2020 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxx Xxxxx xx 15. xxxxxx 2020.

(3) Xx-xx pro xxx 2020 xxxxxx x poskytnutí dotace xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx §5 xxxx. 5 xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za rok 2020

X xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxx xxx 2020 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx x postupu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nesplnění xxxxxxxx dojde x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxx 2020.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech pro xxx 2020 xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 331/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 331/2019 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXIII

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. května 2020.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

x x. XXXx. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. r.

místopředsedkyně vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., x. r.

Informace

Právní předpis č. 217/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.