Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

212/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

212

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 27. xxxxx 2020,

kterým xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 odst. 3 a §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lůžkovou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 212/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.