Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

212/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

212

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracím x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 odst. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx za xxxxx "služeb" vkládají xxxxx "x v xxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxx vnitra:

Hamáček x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 212/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.