Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

212/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

212

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 xxxx. 3 a §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Čl. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x použití Armády Xxxxx republiky k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx vnitra:

Hamáček v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 212/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.