Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

212/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

212

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020,

kterým xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x záchranným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 odst. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péči xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 212/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.