Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

212/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

212

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020,

kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x použití Armády Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx pracím v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx za xxxxx "služeb" vkládají xxxxx "a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb poskytujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 212/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.