Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

211/2020 Sb.

Vyhláška

Hodnocení žáků §1

Zkoušky a komisionální zkoušky §2

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku §3

Informování o způsobu hodnocení §4

Účinnost §5

INFORMACE

211

XXXXXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxx pololetí xxxxxxxx roku 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56, 71 x 112 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx):

§1

Xxxxxxxxx žáků

(1) V xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xx druhé xxxxxxxx školního xxxx 2019/2020

x) x podkladů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhém xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xx pro takové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx podpůrně z xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxx, xxx žák xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

(2) Pravidla xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školskou xxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 podle odstavce 1, xx xxxxxxxxx.

(3) Xx středním xxxxxxxxxx x xx vzdělávání x konzervatoři xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoci, xxxxx xx vztahují x xxxxx vzdělání.

(4) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx se pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo komisionální xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxx konání x xxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx pololetí školního xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx "5 - xxxxxxxxxxxx" xxxx slovem "nehodnocen(a)", xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx toho xx uvede pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx "xxxxxxx(x)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(2) Xxxxxxxxxx §2 xx xxxxxxxxxx na žáka xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jarní xxxxxxxx xxxxxx roku 2020 k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §1, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx uvede xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "prospěl(a)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx slovní xxxxxxxxx. Xx žádost xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vysvědčení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx provede na xxxxxx xxxxxxx.

§4

Informování o xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx hodnocení výsledků xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní předpis č. 211/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.