Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

211/2020 Sb.

Vyhláška

Hodnocení žáků §1

Zkoušky a komisionální zkoušky §2

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku §3

Informování o způsobu hodnocení §4

Účinnost §5

INFORMACE

211

XXXXXXXX

xx dne 27. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx):

§1

Xxxxxxxxx xxxx

(1) V xxxxxxxxx vzdělávání, středním xxxxxxxxxx a vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020

x) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x době, kdy xxx xx povinnost xxxxx docházet xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx žák xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx žák xxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx pololetí xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

(2) Pravidla xx xxxxxxx xxxx xxxx pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx schválená školskou xxxxx, která xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx školního xxxx 2019/2020 xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx.

(3) Xx středním xxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xx xxxxx xxxxxxxx školního xxxx 2019/2020 xxxxxxxx také x podkladů o xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx krizového zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x oboru vzdělání.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx umělecké škole.

§2

Xxxxxxx x komisionální xxxxxxx

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx žáka koná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu, není xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušku

(1) Xx vysvědčení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx jarní xxxxxxxx období xxxx 2020 k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo koná xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxx stupněm "5 - xxxxxxxxxxxx" xxxx slovem "xxxxxxxxxx(x)", xxxx xxxxxxxxxxxxx slovním xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xx uvede xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období roku 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx být hodnocen xxxxx §1, se xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx uvede xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komisionální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Informování x způsobu xxxxxxxxx

Xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Plaga, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 211/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.