Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

211/2020 Sb.

Vyhláška

Hodnocení žáků §1

Zkoušky a komisionální zkoušky §2

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku §3

Informování o způsobu hodnocení §4

Účinnost §5

INFORMACE

211

VYHLÁŠKA

ze dne 27. xxxxx 2020

o hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx druhém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020

Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx stanoví podle §56, 71 x 112 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx):

§1

Xxxxxxxxx žáků

(1) X xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020

x) x podkladů xxx hodnocení získaných x xxxxxx xxxxxxxx x době, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx v xxxx, xxx xxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx školy, a

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx pololetí školního xxxx 2019/2020.

(2) Pravidla xx xxxxxxx xxxx xxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školskou xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx druhé xxxxxxxx školního xxxx 2019/2020 xxxxx odstavce 1, se xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxx xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020 xxxxxxxx také x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomoci, xxxxx se vztahují x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx škole.

§2

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx pro xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx nebo zkouška xxxxxxxxxxx x individuálního xxxxxxxxxxxx plánu, není xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žáka xx xxxxxx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx konající závěrečnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx vysvědčení za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx roku 2020 k maturitní xxxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnotit stupněm "5 - xxxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxx "nehodnocen(a)", xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx předměty xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx "xxxxxxx(x)", nebo xxxx xxxxxxxxxxxx slovní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2 se xxxxxxxxxx na žáka xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx období xxxx 2020 k maturitní xxxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx hodnocen xxxxx §1, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx jednotlivé předměty xxxx celkové xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komisionální xxxxxxxxxxx x hodnocení xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx školy informuje xxxx x xxxxxx xxxxxxx zástupce o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pololetí xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

§5

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 211/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.