Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020.


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

211/2020 Sb.

Vyhláška

Hodnocení žáků §1

Zkoušky a komisionální zkoušky §2

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku §3

Informování o způsobu hodnocení §4

Účinnost §5

INFORMACE

211

VYHLÁŠKA

ze dne 27. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxx pololetí xxxxxxxx roku 2019/2020

Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §56, 71 x 112 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx):

§1

Hodnocení xxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vychází xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020

x) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x druhém pololetí x době, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx při vzdělávacích xxxxxxxxxx konaných xx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx školy, a

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka za xxxxx pololetí školního xxxx 2019/2020.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schválená xxxxxxxx xxxxx, která jsou x rozporu s xxxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxxx xxxxxxxx 1, se nepoužijí.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020 xxxxxxxx xxxx x podkladů x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dobrovolné pomoci, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx obdobně xxxx xxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxx x komisionální xxxxxxx

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx zkouška xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx konající xxxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušku

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxx zkoušku, nelze xxxx hodnotit xxxxxxx "5 - nedostatečný" xxxx xxxxxx "nehodnocen(a)", xxxx ekvivalentním xxxxxxx xxxxxxxxxx; namísto xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)", nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 x maturitní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tomuto xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zkoušku a xxxxxx xxx hodnocen xxxxx §1, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se uvede xxx jednotlivé předměty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)", xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxx

Xxxxxxx školy informuje xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx hodnocení výsledků xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.

§5

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 211/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.