Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

188/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Zohlednění narušení studia §2

Přijímání ke studiu §3

Přijetí ke studiu a zápis do studia §4

Státní zkoušky §5

Průběh studia a harmonogram akademického roku §6

ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY §7

ČÁST ČTVRTÁ - DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ §8

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §9

INFORMACE

188

XXXXX

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2020 x x posuzování xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Působnost xxxxxx

(1) Tento zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx studia xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx na veřejné xxxxxx školy a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxxxxx narušení xxxxxx

(1) Xxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. března 2020 xx 31. xxxxx 2020 (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xx nezapočítává xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx školách xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx studia pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li taková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy stanovena,

c) xxxxxxxxx doby xxxxxx xxx xxxxx přiznávání xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xx-xx xxxxxx doba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovena.

(2) Doba, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §91 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx prodlužuje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx řádného xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx studium xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, nezapočítává xx xxxx doba xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "ověřování"). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při výuce x zkouškách při xxxxxx na xxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx") xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, xxxxxxxx vysoká xxxxx xxxx termín, xxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx studentů xxx výuce x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, může xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§4

Přijetí xx studiu x xxxxx do xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve studijním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínky

a) xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx ukončení xxxxxx x kterémkoliv xxxx xxxxxxxxxx programu, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xx studiu x doktorském studijním xxxxxxxx,

xxx xxx přijmout xx xxxxxx x xxxxxx xx studia xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx student xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nejpozději xx 45 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020/2021, xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ke studiu x xxxxx xx xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx x takový xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx studiu xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxx, kdy je xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxx výuce x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx škole xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkušební xxxxxx xxx konání xxxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx vysoká škola xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx konání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx distanční xxxxxx, sdělí xx xxxxxxxx též způsob xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx či materiální xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuce x xxxxxxxxx xxx studiu xx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítomnost xxxxx xxxxxxxxxx obce xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a xx x xxxxxx xxxxx.

§6

Průběh xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu, xx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxx v době, xxx xxxx možná xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxx výuce a xxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx využívat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx může xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx při výuce x xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY XXXXXX XXXXX A FAKULTY

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx školy nebo xxxxxxx, x xxxxx xx předpokládá xxxxxxxxx, xxxxx x době, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx omezena, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Usnese-li xx xx xxx xxxx xxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnášet x x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxx vnitřního předpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx podmínky hlasování xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx v čele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx funkční období xxxxxx nebo členů xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx má xxxxxxx x období xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx období xx xxx dvacátého xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rektora xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx funkčního období xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Xxxx, xx xxxxxx xx stát xxxxx xxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx studia, xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx studia, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx studia.

(2) Xxx účely zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx xxxxxx, které na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 nedoloží xxxxxx xxxxx §4 odst. 1, se xxxx xxxxx vztahuje xx 45 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020/2021.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§9

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 188/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.