Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

188/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Zohlednění narušení studia §2

Přijímání ke studiu §3

Přijetí ke studiu a zápis do studia §4

Státní zkoušky §5

Průběh studia a harmonogram akademického roku §6

ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY §7

ČÁST ČTVRTÁ - DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ §8

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §9

INFORMACE

188

XXXXX

xx dne 17. xxxxx 2020

o zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodování na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 12. března 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxx vysokého xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx studia xx vysokých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx související xxxxxx.

(2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx na veřejné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx soukromé x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

STUDIUM NA XXXXXX ŠKOLE

§2

Zohlednění xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxx 2020 (dále xxx "xxxx narušeného xxxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxx studia xxxxx §58 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li taková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovena,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem vysoké xxxxx stanovena.

(2) Xxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §91 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx řádného xxxxxxxx studia.

(3) Má-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx do xxxxxxx doby přerušení, xxxxx x xx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nový termín xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxx §49 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x není-li xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x zkouškách xxx xxxxxx na vysoké xxxxx vycházející x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx (xxxx xxx "xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx při studiu xx xxxxxx xxxxx") xxxxxxx 15 xxx xxxx zveřejněným xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nový termín, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx nejpozději 15 xxx přede xxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přijetí xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xx studiu x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxx xxxxxxxx xx studiu a xxxxxx do studia xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 45 xxx po xxxxxxx akademického roku 2020/2021, pozbude xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a takový xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx zkoušky

(1) X xxxx, kdy je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx přítomnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx vysoká xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx studia x obhajoby disertační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx o xxxxx průběhu xxxxxx xxxxx pořídí zvukový xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jej po xxxx 5 let. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxx xxxx pravomocí, x xx xx xxxx žádost.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx webových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx.

(3) Navrhne-li vysoká xxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx distanční xxxxxx, sdělí mu xxxxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx materiální xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonat xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti studentů xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx studiu xx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx akademické obce xx xxxxxx škole xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2, x xx i xxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx akademického roku

(1) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu, xx xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx studenta xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx na vysoké xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx výuce využívat xxxxxxxx distančního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxx výuce x zkouškách xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX VYSOKÉ XXXXX A XXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxxx samosprávné xxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů při xxxxx x zkouškách xxx xxxxxx na xxxxxx škole nebo xxxxxxxxxx xxxxx akademické xxxx xx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona omezena, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xx xxx xxxx xxxxx, může se xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnášet x x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách xxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx tajné xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x čele xxxxxxxxxxx samosprávného orgánu xxxxxx školy nebo xxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx fakulty xx xxxxxxx v období xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx, prodlužuje xx xxxx období do xxx dvacátého xxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx. Věta první xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx dojde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx starší 26 xxx xxxxxxxxx xxxxx x doktorském studijním xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x prezenční xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxx účely xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odkazují, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx studenta xxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx studenta, xxxxx xx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 nedoloží xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, se xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 45 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2020/2021.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 188/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.