Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

188/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Působnost zákona §1

ČÁST DRUHÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE

Zohlednění narušení studia §2

Přijímání ke studiu §3

Přijetí ke studiu a zápis do studia §4

Státní zkoušky §5

Průběh studia a harmonogram akademického roku §6

ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY §7

ČÁST ČTVRTÁ - DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ §8

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §9

INFORMACE

188

XXXXX

xx dne 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx školách v xxxx 2020 a x xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Působnost xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxx xxxxxx vysokého xxxxxxxx xxx kalendářní rok 2020 zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xx studia xx xxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx související xxxxxx.

(2) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx na veřejné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoké xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX NA XXXXXX ŠKOLE

§2

Zohlednění narušení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 do 31. xxxxx 2020 (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxx studia xxxxx §58 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx školách xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx stanovena.

(2) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §91 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, se prodlužuje x dobu xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxx narušeného xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nezapočítává xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx přerušení, xxxxx x to xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxxx nový xxxxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx školách (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověřování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx využít pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx") xxxxxxx 15 xxx xxxx zveřejněným xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx termín, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx patnáctý xxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuce x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx je nejpozději 15 dnů přede xxxx xxxxxxxxx.

§4

Přijetí ke xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, xxx-xx o xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxx

x) xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xx xxxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx studia xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podmíněně xxxxxxx student xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejpozději do 45 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2020/2021, xxxxxxx xx xxxxxxxx této lhůty xxxxxxx xx xxxxxx x zápis do xxxxxx platnosti a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx považuje xx osobu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxx, xxx je xxxxxx přítomnost studentů xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a obhajoba xxxxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx veřejná za xxxxxxxxxxx, xx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx záznam x xxxxxx jej xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx žádost.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx konání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx distanční xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonat xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku prezenčně xx obnovení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xx x jiného xxxxx.

§6

Průběh studia x xxxxxxxxxxx akademického roku

(1) Xxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které musí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx studenta při xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx přijatého xxxxx xxxxxx xxxxxx omezena, xxxxx a ověřovat xxxxxxxxx.

(2) Vysoká škola xxxx v době, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx při studiu xx xxxxxx škole, xxx výuce využívat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxxxxx rok může xxx x xxxxxx xxxxxxx vycházejících x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY XXXXXX XXXXX X FAKULTY

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasování, xxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x zkouškách xxx xxxxxx na xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx omezena, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx-xx se xx tom daný xxxxx, může xx xxxxxxxx hlasováním xxxxxxx x o xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx osoba, která xxxxx x čele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx funkční období xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v období xxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxx stavu a xxx dvacátým xxxx xx ukončení nouzového xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx. Xxxx první xx nepoužije v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx nebo děkana xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

DOBA XXXXXX XXX ÚČELY XXXXXXX XXXXXX

§8

(1) Doba, xx xxxxxx je stát xxxxx xxxxxx xxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx starší 26 xxx studující prvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx studia.

(2) Xxx xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x pro xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx podmíněně zapsaného xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle §61 zákona o xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx studenta, xxxxx xx lhůtě xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx do 45 dnů xx xxxxxxx akademického xxxx 2020/2021.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§9

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 188/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.