Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

185/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na zájezd §4 §5 §6

Odstupné §7 §8

Společné ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

185

XXXXX

xx dne 16. xxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 na odvětví xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx zájezdy1) x xxxxxxxx zahájení xx 20. xxxxx 2020 do 31. xxxxx 2020.

§3

Xxxxxxxx doba

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx, x kterou se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxx dluh xxxxxx xxxxxxxxxx zájezdu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx odstoupení xx smlouvy x xxxxxxx xxxxx §2535 xxxx §2536 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zájezd2) xxxxxxxxxxx x končí xxxx 31. xxxxx 2021, xxxxxxxx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ke dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx3), xxxxx vedená x xxxxxxxx úřadu xxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx starší 65 xxx xxxx xxxxxxx rodič4) xxxxxxxx x nezaopatřené xxxx5), xxxxxxxx doba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx. Ochranná xxxx xxxxx oznámením zákazníka x xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnance, xxxxx ke dni xxxxxxxx oznámení pořadatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemohl xx xxxx nejméně 30 xxx xxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §208 x 209 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx také v xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx6).

Poukaz xx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho prospěch xx zájezd.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxx ochranné doby.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uhrazených xxxxxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pořadatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx poukazu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx původní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro případ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Zákazník, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§6

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stejné xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákazníka nad xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvě x zájezdu. Xx-xx xxxxxxxxxx náhradní zájezd xxxxx jakosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xxxxxxxx xxxx zájezd xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zájezdu.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odloženo xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx splněný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k úhradě xxxx náhradního zájezdu, xxxxx není nižší xxx peněžní částka xxxxx §4 xxxx. 3 písm. a).

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx pořadatele x náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uhrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Zanikla-li xxxxxxx x zájezdu podle §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx v hodnotě xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 14 xxx ode dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X vydání xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx požádat xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx smlouvy x zájezdu podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Poukaz xx xxxxxx vydaný podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) peněžní částku xxxxxxxxxxxx hodnotě odstupného,

b) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxx xxxxx x příjmení pořadatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx x adresu xxxxx a

c) datum xxxxxxx x konce xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx.

(5) Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §3 xx 6 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §4 xxxx. 4 x 5.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Učiní tak xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zániku smlouvy xxxxx §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx zákonem x ochraně xxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

§10

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 185/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1b xxxxxx x. 159/1999 Sb., x některých podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx některých xxxxxxxx x oblasti cestovního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 111/2018 Xx.

2) §4a xxxxxx x. 159/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 341/2015 Xx.

3) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §7 xxxx. 7 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 366/2011 Sb.

6) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.