Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

185/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na zájezd §4 §5 §6

Odstupné §7 §8

Společné ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

185

XXXXX

xx dne 16. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. února 2020 xx 31. xxxxx 2020.

§3

Xxxxxxxx xxxx

(1) Ochranná xxxx xx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkem nebo x xxxx xxxxxxxx xx zájezd, xxxxxxxx xxxxx peněžitý dluh xxxxxx pořadateli zájezdu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx podle §2535 xxxx §2536 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx doručení xxxxxxx xx zájezd2) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 31. xxxxx 2021, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx dříve.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxx oznámení pořadatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx3), xxxxx vedená x xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx, xxxxx čerpající xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 65 let nebo xxxxxxx xxxxx4) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dítě5), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Ochranná xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx dále x xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemohl xx xxxx nejméně 30 xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxx §208 x 209 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx doba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení6).

Xxxxxx na xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrannou dobu, xxxxxx to písemně xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx po xxxx xxxxxx ochranné xxxx.

(3) Xxxxxx xx zájezd xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx odpovídající hodnotě xxxxxxxxx xxxxxx uhrazených xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pořadatele, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx poukazu na xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájezdu xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx nebo x xxx xxxxxxxx vyslovil xxxxxxx.

(5) Xxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx podnikání a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxx §3 odst. 3, může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákazník xx současně povinen xxxxxxxxxx vrátit xxxxxx xxxxxx xx zájezd.

§6

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxx, stejné xxxx vyšší jakosti, xxx xxxx byla xxxxxxxx v původní xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx stejné jakosti, xxxxx pořadatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx poukazu xx xxxxxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvě x zájezdu. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxx v ceně xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídl xxxxxxxx xxxx zájezd xxxxxx jakosti x xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ochranná doba xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx zákazník xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Peněžitý xxxx pořadatele, jehož xxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx náhradního xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx peněžní xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. a).

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx pořadatele x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyužije xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§7

Odstupné

(1) Zanikla-li xxxxxxx x zájezdu xxxxx §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zaplaceno xxxxxxxx, xxxx pořadatel xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x hodnotě xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx do 14 xxx xxx xxx, xxx zákazník xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X xxxxxx poukazu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x zájezdu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx poukazu na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x

x) datum xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx §3 xx 6 xxxxxxxxx, x výjimkou §4 xxxx. 4 a 5.

§8

Xxxxxxxxx zájezdu jasným, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně poučí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na zájezd xx zániku xxxxxxx xxxxx §2533 občanského xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx zákazníka, xx xxxxxxxxxx.

§10

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 185/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1b xxxxxx x. 159/1999 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx některých činností x xxxxxxx cestovního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 111/2018 Xx.

2) §4a xxxxxx x. 159/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 341/2015 Sb.

3) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §7 xxxx. 7 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.

6) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.