Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

185/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Působnost §2

Ochranná doba §3

Poukaz na zájezd §4 §5 §6

Odstupné §7 §8

Společné ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

185

XXXXX

xx dne 16. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx některá xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2.

§2

Působnost

Tento zákon se xxxxxxx na zájezdy1) x xxxxxxxx zahájení xx 20. xxxxx 2020 do 31. xxxxx 2020.

§3

Ochranná xxxx

(1) Ochranná xxxx je xxxx, x kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkem xxxx x jeho prospěch xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluh xxxxxx pořadateli xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §2535 xxxx §2536 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx2) zákazníkovi x xxxxx xxxx 31. xxxxx 2021, xxxxxxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořadatele x využití xxxxxxxx xxxx držitelem průkazu xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx, osoba čerpající xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx4) pečující x xxxxxxxxxxxx dítě5), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxx poukazu na xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx oznámením xxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx xx zájezd xxxx x případě zaměstnance, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x využití ochranné xxxx nemohl po xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx práci xxx jiné překážky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §208 x 209 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx také x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsány xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení6).

Poukaz xx xxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Poukaz xx xxxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxx ochranné xxxx.

(3) Xxxxxx xx zájezd xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pořadatele, xxxx identifikační číslo xxxxx x adresu xxxxx a

c) xxxxx xxxxxxx x konce xxxxxxxxx poukazu xx xxxxxx.

(4) Pořadatel xxxxx xxxxxxxxxxx poukaz na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x elektronické xxxxxx xx možné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouva x xxxxxxx uzavřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx.

§5

Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §3 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pořadateli. Zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

§6

(1) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakosti, xxx jaká byla xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx navrhovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxx xxxxx poukazu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx původní smlouvě x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájezd xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi nabídl xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nabídky xxxxxxxx.

(3) Ochranná xxxx xxxxx, xxxxxxxx pořadatel xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odloženo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poukazu na xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 písm. x).

(5) X xxxxxxx, že xxxxxxxx nepožádá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájezd xxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x zájezdu xxxxx §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx poukaz na xxxxxx v hodnotě xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 14 xxx ode xxx, xxx zákazník xxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx zániku smlouvy x zájezdu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx 12 měsíců xxx dne xxxx xxxxxx.

(4) Poukaz na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxxxx

x) peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx pořadatele, xxxx identifikační číslo xxxxx a adresu xxxxx a

c) xxxxx xxxxxxx x konce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx ustanovení §3 xx 6 xxxxxxxxx, x výjimkou §4 xxxx. 4 a 5.

§8

Pořadatel zájezdu jasným, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poučí xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Učiní xxx xxxxxxxxxx při vystavení xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2533 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx ustanovení

K xxxxxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§10

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš v. x.

Informace

Právní předpis x. 185/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1b zákona x. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 111/2018 Xx.

2) §4a xxxxxx x. 159/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 341/2015 Sb.

3) §34 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §7 odst. 7 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.

6) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.