Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 462)

204/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

204

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 24. xxxxx 2020 x. 462

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx pozastavení činnosti xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx v bodě X./3. usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, xxxxxxxxxxx xxx č. 97/2020 Sb., xx x xxxxxxxxx xx 27. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sociálních služeb, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 a 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (nízkoprahová xxxxxxxx xxx xxxx x mládež, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxx), xxxxx xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 4 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 204/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Právní xxxxxxx č. 204/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpsiem č. 235/2020 Sb. x účinností od 11.5.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.