Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 462)

204/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

204

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 24. dubna 2020 č. 462

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě X./3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, xxxxxxxxxxx pod č. 97/2020 Sb., xx x xxxxxxxxx xx 27. dubna 2020 xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §62 x 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, sociálně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x dětmi), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytují xx xxxxx terénní xxxxx §33 xxxx. 4 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 204/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 204/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 235/2020 Sb. x účinností od 11.5.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.