Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 462)

204/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

204

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxx 2020 x. 462

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxx x xxxx X./3. xxxxxxxx vlády xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, xxxxxxxxxxx pod č. 97/2020 Sb., xx s xxxxxxxxx xx 27. dubna 2020 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §62 x 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti x mládež, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x dětmi), xxxxx tyto sociální xxxxxx poskytují ve xxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 4 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxxxxxxxx podobě.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 204/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 204/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 235/2020 Sb. x účinností xx 11.5.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.