Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 462)

204/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

204

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 24. xxxxx 2020 x. 462

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X./3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxxx 2020 č. 239, xxxxxxxxxxx xxx č. 97/2020 Sb., xx x xxxxxxxxx xx 27. xxxxx 2020 nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 x 65 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (nízkoprahová xxxxxxxx pro xxxx x mládež, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxx), xxxxx xxxx sociální xxxxxx poskytují xx xxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 4 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx pouze x xxxxxxxxxxxx podobě.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 204/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.4.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 204/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 235/2020 Sb. x účinností xx 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.