Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 458)

203/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

203

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 24. xxxxx 2020 č. 458

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e), §6 x 7 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §7 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxx xxxx investice xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Motor Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x.x.x. x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx Xxxxx republiky;

II. xxxxxx

1. 1. místopředsedovi xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x osob, xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výjimky podle xxxx X. tohoto xxxxxxxx, rozhodly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zdravotnictví

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 203/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.