Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 458)

203/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

203

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 24. dubna 2020 x. 458

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x), §6 a 7 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x §7 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců x Xxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x.x.x. x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxx modelu automobilu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimky podle xxxx X. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx, rozhodly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 203/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.