Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 458)

203/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

203

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 24. dubna 2020 x. 458

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x), §6 x 7 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx situace, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto ve xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 1 xxxx. x) x §7 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxx investice xx xxxxxxxxxxx Hyundai Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx s.r.o. x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx x xxxxx České xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx

1. 1. místopředsedovi xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx I. tohoto xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx výjimky podle xxxx I. xxxxxx xxxxxxxx, rozhodly x xxxxxxxx karanténních opatřeních x xxxxxxx se xxxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zdravotnictví

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 203/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.