Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 04.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

202/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

202

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 23. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nájemného z xxxx

&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o cenách, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. x) krizového zákona xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx stavu,

b) mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx §69 xxxx. 1, §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 a §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxx z xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxx skončení mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 202/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 265/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 5.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.