Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 04.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

202/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

202

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 23. xxxxx 2020,

xxxxxx xx stanoví cenové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě §69 odst. 1, §69 xxxx. 2 x §80 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x rozšíření onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

c) xxxxxxxxx opatření vydané x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění COVID-19 xxxxxxxxxxx novým koronavirem XXXX CoV-2.

§2

Nájemné z xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministryně financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 202/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.