Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 04.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

202/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

202

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 23. dubna 2020,

kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx

&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v době xxxxxxxxx xxxxx,

x) mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 odst. 1, §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 způsobeného novým xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§2

Xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 202/2020 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 5.6.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.