Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 04.06.2020.


Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

202/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

202

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 23. xxxxx 2020,

xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx nájemného x xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto nařízení xxxxxx

x) krizové opatření xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx zákona xxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané v xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě §69 xxxx. 1, §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané x roce 2020 xxxxxxxx hygienickou stanicí xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2.

§2

Nájemné x xxxx xxxxx po xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Místopředsedkyně xxxxx x ministryně financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 202/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 202/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 5.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.