Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 456)

198/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

198

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 456

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 24. dubna 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. dubna 2020 xx 00:00 xxx.

X. zakazuje

1. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výuky x xxxxxxx xxx studiu xx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a praxi; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx a na xxxxxx přítomnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ročníku xxxxxx:

- xx konzultaci xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zejména xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- na xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuce x praxi,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x základní umělecké xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, žáky x studenty škol x školských xxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx účastnil forem xxxxx, xxxxxxx nebo xxxx činnosti na xxxxxx škole xxxxxxxxx x xx. X./2. xxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx ztráta chuti x xxxxx xxxx.),

- x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- xxxx x daném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 198/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020.

Xx dni uzávěrky xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.