Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 456)

198/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

198

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. dubna 2020 č. 456

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx 27. dubna 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na základním, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxx,

2. osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hromadných xxxxxxx výuky a xxxxxxx při xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx umožněna xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx účelem vyzvednutí xxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxxxxx xxxx xx zkoušení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 5 xxxx,

- xx klinické x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x při akcích xxxxxxxxxx xxxxxx školami,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx osob xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytujících xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x jiných účastníků xx zájmovém xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na soutěžích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xxx student xx účastnil xxxxx xxxxx, zkoušky nebo xxxx činnosti xx xxxxxx škole xxxxxxxxx x xx. X./2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

- xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, kašel, xxxxxxx, xxxxx ztráta chuti x xxxxx apod.),

- x vstupu do xxxxxxxx místnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- nemá x daném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 198/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020 x xxxxxxx účinnosti 27.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.