Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 456)

198/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

198

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 456

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx dne 24. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků a xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx pořádaných xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hromadných xxxxxxx výuky x xxxxxxx při xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a praktické xxxxx a xxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a studoven xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

- na konzultaci xxxx xx xxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx 5 xxxx,

- xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx práci xxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- xx klinické x praktické xxxxx x praxi,

3. osobní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx umělecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx přítomnost osob xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx přítomnost dětí, xxxx a xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx vzdělávání x na xxxxxxxxx x přehlídkách organizovaných xxx děti, xxxx x xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

II. xxxxxxxx, xxx student xx účastnil xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedených x xx. I./2. xxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxx akutních zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx virovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxx, dušnost, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.),

- x vstupu xx xxxxxxxx místnosti provede xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx virového infekčního xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 198/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.