Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 456)

198/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

198

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 456

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. zakazuje

1. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hromadných xxxxxxx výuky x xxxxxxx xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx individuální návštěvy xxxxxxxx x studoven xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- na xxxxxxxxxxx, experimentální xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx v rámci xxxxxx v bakalářském, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuce x praxi,

3. osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx akcích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizovaných xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

II. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx činnosti xx xxxxxx škole xxxxxxxxx x xx. X./2. xxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx ztráta xxxxx x čichu apod.),

- x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxx xxxxx,

- nemá x xxxxx čase xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 198/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020 x pozbývá xxxxxxxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.