Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.04.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 455)

197/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

197

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 455

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x školských zařízeních xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x při akcích xxxxxxxxxx těmito xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx studiu na xxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi; xxxxx xxxxxx přítomnosti studentů xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxx návštěvy knihoven x studoven xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx literatury x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- na xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx,

- xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 5 xxxx,

- xx xxxxxxxx a praktické xxxxx x xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx x xxxxx výukou v xxxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. osobní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx na zájmovém xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x přehlídkách xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx a studenty xxxx x školských xxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx výuky, xxxxxxx xxxx xxxx činnosti xx vysoké xxxxx xxxxxxxxx x čl. X./2. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxx akutních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. horečka, kašel, xxxxxxx, náhlá ztráta xxxxx a xxxxx xxxx.),

- u vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola,

- xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení o xxxxxxxxxxx příznaků virového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 197/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.4.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 197/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 11.5.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.