Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 454)

196/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

196

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxx 2020 x. 454

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. xxxxx 2020 do 00:00 xxx.

X. zakazuje

a) maloobchodní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x výjimkou:

- prodeje xxxxxxxx,

- prodeje xxxxxxxxx xxxx,

- prodeje paliv,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží,

- xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

- xxxxxxx brýlí, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx zboží,

- xxxxxxx xxxxx x časopisů,

- xxxxxxx tabákových xxxxxxx,

- xxxxxx prádelen x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx než 30 xxxx,

- odtahů x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

- prodeje xxxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx strany,

- prodeje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, testování, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, audio x xxxxx xxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx zprostředkování x činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx evidence,

- xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x dalších výrobků xxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx balzamací x konzervací, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx lidských xxxxxxx xx xxxx,

- myčky xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx domácích xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxx, ústenka, xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebnin x xxxxxxxxxx xxxxxxx x železářství,

- xxxxxxx x xxxxxxx jízdních xxx,

- xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx nových x ojetých xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx oborů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pedikúra, xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx provozoven, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx); tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxx s xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx taxislužby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx taxislužby,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytovnách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- osobám za xxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- cizincům xx doby xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx ohroženým xxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X. xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx

x) činnosti, xxxxx xxxxxx živností xxxxx živnostenského xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pro xxxxx prodej xxxxxxxx xxxx nepředstavuje převážnou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx potraviny, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a xxxxxxx venkovní trhy x xxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konzumaci,

- xxxxxxxx odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx s dezinfekčními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxx xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokrmů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx;

XXX. xxxxxxxx, aby

a) x provozovnách, xxxx xx xxxxx xx. X. xxxx. a) x xx. II. xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a umístění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx zákazníky,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx kontaktu xx zbožím x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákazníků,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x x provozovně, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pečiva xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

- xx xxxxxxxxx, xx x místě odběru xxxxxx nedochází xx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx vchodu xx xxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxx (např. xxxxxxxxxxx sáček).

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 196/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.