Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.04.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 27.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 454)

196/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

196

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. dubna 2020 č. 454

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 24. dubna 2020 xx 00:00 xxx. xx 27. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. zakazuje

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx,

- prodeje xxxxxxxxx xxxx,

- prodeje paliv,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- lékárny, xxxxxxx x prodejny xxxxxxxxxxxxxx prostředků,

- prodeje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx krmiv x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

- prodeje xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxx a časopisů,

- xxxxxxx tabákových výrobků,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx prádelnu x xxxxxxxx,

- oprav xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxx,

- xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologiím,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásilky xx xxxxx strany,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx, geologické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

- prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

- xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

- xxxxxxxxxxx, oprav, údržby x xxxxxxxxx xxxxxx x dalších výrobků xxx xxxxxxxxx,

- provozování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxx ostatků, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze x provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, rouška, ústenka, xxxxx, xxx xxxx xxxx prostředky, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebnin x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx x xxxxxxx jízdních xxx,

- sběru x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- řemeslných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých dochází xx kontaktu poskytovatele xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx, kadeřnictví, pedikúra, xxxxxxxx),

- xxxxxxxxxxxx informačních xxxxxx,

xxxxx prodej xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dané provozovny,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx služeb, ve xxxxxxxxxx zařízeních); xxxxx xxxxx se nevztahuje xx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo prodej xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx center s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

x) xxxxxx heren x xxxxx,

x) xxxxxx taxislužby, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx x oprávněním xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přítomnost xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx sportovišť xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx:

- osobám za xxxxxx výkonu povolání, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

- cizincům xx doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx povolením na xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxx, kterým nařídil xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx ohroženým xxxxxxx xxxxxxx;

XX. nařizuje, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx xx. X. xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) prodej xxxxxxxx x provozovnách, pro xxxxx xxxxxx potravin xxxx nepředstavuje převážnou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak část xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx potraviny, xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- neprodávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, stolky neb xxxxxx prodejními místy xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx x dezinfekčními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

- prodávat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx;

XXX. xxxxxxxx, aby

a) x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx. X. xxxx. x) x xx. II. xxxx. a) a x) xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry,

- xxxxxxxx řízení front xxxxxxxxxx zákazníků, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx provozovnou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx zákazníky,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedených pravidlech, x to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob,

- prodejní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hygieny;

c) xxxxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potravin se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovali xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ruce (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 196/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx 27.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.