Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 452)

194/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

194

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 452

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode dne 24. dubna 2020

X. xxxxxxxx

x) pobývat na xxxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxx x xxxxx xxxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nejméně 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx potraviny xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxxx pouze x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občerstvení, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx případě xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konzumace xx xxxxxxxx, výdejového xxxxxx xxxx. xxxxxxx 10 xxxxx;

XX. xxxxxxx sportování xx venkovních xxxxxxxxxxxxx, x parcích, v xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx za splnění xxxxxx podmínek:

a) nošení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) společně sportuje xxxxxxx deset xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxx využívány související xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, sprchy x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxx, kterých xx xxxxx dotýkají xxxx;

XXX. xxxxxxxx

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx sport xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

i. xxxxxxx probíhá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejnosti,

ii. xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xx stejném xxxx 10 xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxx. xxxx sportovci x ostatními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

xx. xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ochranný prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x. xx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

xx. nejsou xxxxxxxxx související xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podobná xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx záchodů xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx režim xxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx případech xx xxxx xxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx, kterých xx xxxxx dotýkají xxxx,

xxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděna pravidelná xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

i. xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, jejich dva xxxxxx, xxxxx jednající xx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxx xx orgán xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx osoby,

ii. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx kapének,

iii. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx domácnosti x xxxxxxxxx,

xx. xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx pomůcek;

tato pravidla xx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:*)

i. xxxxxxxxxx xx x xxxxxx čas účastní xxxxxxx 15 xxxx,

xx. x xxxxxxxxxxxxx prostoru (xxxxxxx, xxxxx xxxx.) xxxxxxxxx bohoslužby dodržují xxxxxxxxx rozestupy dva xxxxx xxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vstupem xx bohoslužebného prostoru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (nos, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Eucharistie/Večeře Páně,

v. x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pozdravení xxxxxx x žehnání xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx alespoň před xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxx Xxxx x xx xxx,

xxx. xxxxx xxxxxxxxxx se xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plochy (xxxxx, xxxxxx xxxx.),

xx. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx x kostele/sboru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxx/xxxxx xxxx bohoslužeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx duchovní xxxx;

x) xxx účast na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- zasedání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxx nejvýše 10 xxxx,

- xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 194/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

221/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 492)

x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.