Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 452)

194/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

194

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxx 2020 x. 452

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxx 2020

X. xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti, xxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účasti na xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x místě xxxxxx prodeje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxx k bezprostřední xxxxxxxxx, x x xxxxxxx případě xx xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx okénka xxxx. xxxxxxx 10 xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sportovištích, x xxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) nošení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx brání šíření xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy jsou xxxxxxxxxx xxxxx, popř. xxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx xx jiných xxxx zachovávají odstup xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostory sportoviště, xxxxxxx společné xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx by nebyly xxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepotkávalo xxxxxx osob; x xxxxxx případech je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména dezinfekce xxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx;

XXX. xxxxxxxx

x) xxx trénink xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx veřejnosti,

ii. xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 10 osob, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx z realizačního xxxx,

xxx. mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

iv. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ochranný prostředek xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx kapének,

v. xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředkem xx xxxxxxxxxx xxxxx,

xx. nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, umývárny, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx režim xxx, xxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx také xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

xxx. xx skončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxxx pomůcek;

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

i. xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, osoba jednající xx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx orgán xxxxxxxxx církve, xxxxxxxx x xxxxxxx čtyři xxxxx xxxxx,

xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx sňatečného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržují xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx domácnosti a xxxxxxxxx,

xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx pravidla xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:*)

i. xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx,

xx. x xxxxxxxxxxxxx prostoru (xxxxxxx, sboru xxxx.) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx mezi xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx,

xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx před xxxxxxx xx bohoslužebného xxxxxxxx xxxxxxx dezinfikují xxxx,

xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxx Xxxx,

x. x rámci xxxxxxxxxx xx vynechá xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xx. xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxx bohoslužby, xxxx xxxxxxxxx Eucharistie/Večeře Xxxx x po něm,

vii. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx kontaktní plochy (xxxxx, lavice apod.),

ix. xx omezen xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx x xxxxxxx/xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxx pravidla xx xxxxxxx x pro xxxxxx x xxxx; xxxxxxx/xxxxx xxxx bohoslužeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- xxxxxxxx orgánu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx setkání se xxxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxx 10 xxxx,

- xxxx účastníky xx dodržují xxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

- xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dezinfekci xxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 194/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

221/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 492)

x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.