Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 422)

179/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

179

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxx 2020 x. 422

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, xx zajištění xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, vyhlášeném xxx č. 89/2020 Sb., se xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 179/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.