Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 422)

179/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

179

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 17. xxxxx 2020 x. 422

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) x ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

nařizuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 usnesení xxxxx ze xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, vyhlášeném xxx č. 89/2020 Sb., xx xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx Finančním analytickém xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 179/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.