Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 422)

179/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

179

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 17. xxxxx 2020 č. 422

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. c) x ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, xx zajištění xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx od 3 do 10 xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., xx xxxxxxxx x na xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci v xxxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 179/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.