Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 422)

179/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

179

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 17. dubna 2020 č. 422

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x děti xx xxxx xx 3 xx 10 xxx stanovené x xxxx 1 usnesení xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., se xxxxxxxx x xx děti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Finanční správy Xxxxx republiky nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 179/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.