Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.04.2020.


Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

177/2020 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Působnost §3

Ochranná doba §4

Účinky ochranné doby §5

Oznámení o využití ochranné doby §6

Předávání informací o využití ochranné doby třetím osobám §7

Úplata §8

Zákaz plateb souvisejících s prodlením úvěrovaného §9

Společná ustanovení §10

Účinnost §11

INFORMACE

177

XXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx splácení xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx platba, peněžitá xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx převzal xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr xxxxxxxxxxx xxxx kdo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx použije na xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx 26. xxxxxxx 2020, xxx-xx x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci,

b) účelově xxxxxx x

1. xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zachování xxxx k xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. výstavbě xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu x xxxxxxx družstvu xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx získání xxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxx domu,

4. xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sítím,

5. xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4, nebo

6. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x účelů xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 6, xxxx

x) xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx

x) xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x 26. xxxxxx 2020 v xxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, u kterého xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech,

c) xxxx určený x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx závazek, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rámec, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx úplném xxxxxxxx xxxxxxxxx čerpat,

f) odloženou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx není zpoplatněno x délka xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx obchodní xxxxx,

x) xxxxx věci xxxx leasing, u xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx nabytí vlastnického xxxxx xx uplynutí xxxxxx doby,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, při xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx movitá xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) finanční xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx prvního xxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, x němž xxxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx využít xxxxxxxxx dobu,

a) xx 31. října 2020, xxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2020, jestliže xxxxxxxxx v oznámení xxxxx, že xx x xxxxxx využít xxxxx zkrácenou xxxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx peněžitých xxxxx úvěrovaného xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění xxxxx.

(3) Xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxxx úvěrovaného, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxx určenému xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 8 procentních xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx úrok xxxxx,

x) podnikatelem, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx všech peněžitých xxxxx, xxxxxxx čas xxxxxx xxx odložen xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx plnění úvěrovaného xx na tento xxxx xxxxxxx až xx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xx-xx sjednáno xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx splátek xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx úvěrovaný x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, během xxxxxxxx doby v xxxx, xxxxx byl xxxxxxx.

(5) Za dobu xxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx úrok; xx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx placené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Bylo-li xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx úvěrovaného, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxx spojeny x xxxxx je xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx doby xxxxx.

(7) X xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx sjednána pevná xxxxxxxx xxxxxxx sazba.

§6

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Úvěrovaný xxxxxx úvěrujícímu, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovanému, lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterém xx úvěrovaný xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo.

(2) Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prohlášení, xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Neobsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx úvěru, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx mezi úvěrovaným x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, úvěrující xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxx a xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, úvěrovanému xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx a konce xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ochranné xxxx, x xxxxxxx částce, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx úvěrující xxxxxxx xxxxxxxx, nemá xx xxxx xx xxx ochranné doby.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx úvěrujícímu xxxxx, xxxxxxxxxxx písemně nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx informací x xxxxxxx ochranné xxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Předá-li xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx ochranné doby x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx připojit xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Posuzuje-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu ze xxxxxx úvěrovaného, x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x prodlením úvěrovaného

Od xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. října 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo stanovené xxx xxxxxx prodlení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxx xxx prodlení úvěrovaného, xxxxx je právnickou xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 12. xxxxxx 2020 mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvním dnem xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné xxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx využít xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xx během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx nikoli zanedbatelné xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 177/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.