Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 416)

174/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

174

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. dubna 2020 x. 416

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 let xxxxxxxxx x bodě 1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., xx xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 174/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.