Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 416)

174/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

174

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2020 x. 416

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx věku xx 3 xx 10 let xxxxxxxxx x xxxx 1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. března 2020 č. 219, xxxxxxxxxx xxx č. 89/2020 Sb., xx xxxxxxxx i xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 174/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.