Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 416)

174/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

174

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2020 č. 416

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. c) x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx stanovené x xxxx 1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 č. 219, vyhlášeném xxx č. 89/2020 Sb., xx xxxxxxxx i xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 174/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.