Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 415)

173/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

173

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2020 č. 415

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxxx bod X. xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. dubna 2020 č. 369, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 144/2020 Sb.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 173/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.