Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 415)

173/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

173

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. dubna 2020 č. 415

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxx. f) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

zrušuje bod X. xxxx. 4 xx 6 usnesení xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2020 č. 369, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 144/2020 Sb.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 173/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.