Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

172/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

172

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 14. dubna 2020

x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů:

§1

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxx spočívajícím ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x x xxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následnou xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 900 xxxxxx x činné xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx pracím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odběrových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 150 xxxxxx v xxxxx službě.

(3) Povolání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 končí xxxxxxxxx dne 30. xxxxxx 2022.
&xxxx;

§2

Ministr xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx vojenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x 2.

§3

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 172/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

212/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx XX k xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx od 27.4.2020

453/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx ČR x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 212/2020 Xx.

x účinností xx 9.11.2020

76/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxx xx 17.2.2021

502/2021 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 24.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.