Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

172/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze xxx 14. dubna 2020

o xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 a §15 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lůžkovou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 900 xxxxxx x činné službě.

(2) X záchranným xxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnostech xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx povolává nejvýše 150 vojáků x xxxxx službě.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2022.
 

§2

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x 2.

§3

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx:

Xxxxxxx v. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 172/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

212/2020 Xx., kterým xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx XX k xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx od 27.4.2020

453/2020 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx XX x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 212/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.11.2020

76/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinnost xx 17.2.2021

502/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.12.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.