Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

172/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

172

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 14. xxxxx 2020

x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx x souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx pomocných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx&xxxx;x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lůžkovou xxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 se povolává xxxxxxx 900 xxxxxx x xxxxx službě.

(2) X záchranným xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odběrových xxxx x xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx povolává nejvýše 150 xxxxxx x xxxxx službě.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx dne 30. xxxxxx 2022.
 

§2

Ministr xxxxxx xxxx xxxxxx v činné xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx, k plnění xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 a 2.

§3

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 172/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

212/2020 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 172/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx XX x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x účinností xx 27.4.2020

453/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx ČR x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxx vlády x. 212/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.11.2020

76/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxx xx 17.2.2021

502/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx České republiky x záchranným pracím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 24.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.