Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

172/2020 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2 §3

INFORMACE

172

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 14. dubna 2020

x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxx spočívajícím ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx&xxxx;x x zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dlouhodobou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxx 900 xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v činnostech xxxxxxxxx x testováním xx státem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x prokázání výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx povolává xxxxxxx 150 vojáků x xxxxx xxxxxx.

(3) Povolání xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxx 2022.
 

§2

Xxxxxxx obrany xxxx xxxxxx v činné xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x 2.

§3

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

&xxxx;

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 172/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

212/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx XX k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

x účinností xx 27.4.2020

453/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., o použití Xxxxxx XX k xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 212/2020 Xx.

x účinností xx 9.11.2020

76/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxx xx 17.2.2021

502/2021 Xx., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx č. 172/2020 Xx., x použití Xxxxxx České xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.