Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

161/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §6

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7

INFORMACE

161

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Mimořádným xxxxxxxxx xxx epidemii xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ x mimořádné xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 písm. x), §69 odst. 2 a §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x podle §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazu kulturních, xxxxxxxxxxx a dalších xxxx, opatření v xxxxxxx maloobchodu, opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxx v xxxxx cíleného xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti xxxxx §120 zákona x zaměstnanosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

§2

Xx xxxx uvedenou x §1 xxxx. 2 xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx práce (xxxx xxx "xxxxxxxxx") §78a xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §78a xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx programu podle §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 splnění xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x zaměstnavatelem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx programu xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx schváleného xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx smlouvu xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zdraví x majetek.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

§6

Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 1/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx č. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 136/2014 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Sb., xxxxxx č. 24/2017 Xx., zákona x. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 327/2017 Xx., zákona x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 210/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 365/2019 Sb. x xxxxxx č. 33/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) se xx konci xxxxx xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxx republiky" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxx, kde xx na území Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx".

2. X §24 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

3. V §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx, xxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3 kalendářních xxx od xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x ošetření xxxx xxxxxxxxx,".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 161/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

586/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.