Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

161/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §6

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7

INFORMACE

161

XXXXX

xx dne 9. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx SARS XxX-2/ x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oblasti xxxx xx a xx xxxxxxxxx, opatření xx xxxxxxxx hranicích Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx kulturních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, opatření x oblasti školní xxxxxxxx x vzdělávacích xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a samospráv, xxxxxxx zavedení vedlo xx xxxxxx xxxxxxxx x práci.

(2) Podle xxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx cíleného programu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x zaměstnanosti, spadá xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

§2

Po xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xx xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx práce (dále xxx "xxxxxxxxx") §78a xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Po xxxx uvedenou x §1 odst. 2 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvku §78a xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx programu xxxxx §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx dobu xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Dohoda mezi Xxxxxx xxxxx x zaměstnavatelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§6

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., zákona x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 136/2014 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 219/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 203/2015 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona č. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 327/2017 Xx., zákona x. 176/2019 Sb., zákona x. 210/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 365/2019 Xx. a xxxxxx x. 33/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. b) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 za xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx".

2. X §24 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx, xxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 161/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

586/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 161/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020 a o xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.