Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2020.


Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

161/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §6

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7

INFORMACE

161

XXXXX

xx dne 9. xxxxx 2020

o některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při epidemii xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx nouzového xxxxx x xxxx 2020 x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ x mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného zdraví x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx do x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx akcí, opatření x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx následující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámci cíleného xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx doby xxxxxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx.

§2

Xx xxxx xxxxxxxx x §1 odst. 2 xx xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") §78a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Po xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 se xxx xxxxx poskytnutí příspěvku §78a odst. 4 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládou xx xx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 splnění xxxxxxxx podle §118 xxxx. 3 zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx schváleného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření se xxx xxxxxxx xxxxxx x registru smluv xxxxxxxx xx smlouvu xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zdraví x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x zaměstnanosti

§6

Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx č. 505/2012 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., zákona x. 101/2014 Sb., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 93/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx č. 327/2017 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Sb., xxxxxx č. 277/2019 Xx., zákona x. 365/2019 Xx. x xxxxxx č. 33/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 za xxxxx "České republiky" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx území Xxxxx republiky obvykle xxxxxxx".

2. X §24 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxx.

3. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx, xxx xx xxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.