Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

161/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §6

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7

INFORMACE

161

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ x xxxxxxxxx opatření xxxxxx Ministerstvem zdravotnictví xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x), §69 odst. 2 a §80 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxx, opatření v xxxxxxx maloobchodu, xxxxxxxx x xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a samospráv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x práci.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx cíleného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §120 zákona x xxxxxxxxxxxxx, spadá xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx.

§2

Xx xxxx uvedenou x §1 xxxx. 2 se při xxxxxxxxx výše příspěvku xx podporu zaměstnávání xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") §78a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxx nepoužije.

§3

Xx xxxx uvedenou x §1 xxxx. 2 xx xxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx §78a xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nepoužije.

§4

Pro účely poskytování xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 zákona x xxxxxxxxxxxxx schváleného vládou xx po dobu xxxxxxxx v §1 xxxx. 2 splnění xxxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxxxxx.

§5

Dohoda xxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx schváleného vládou x době platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx potřeby zákona x registru smluv xxxxxxxx za smlouvu xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxx xxxxx, zdraví x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§6

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 57/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 437/2012 Xx., zákona x. 505/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 327/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 365/2019 Xx. a xxxxxx č. 33/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxx "České xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx".

2. X §24 xx slovo "osobně" xxxxxxx.

3. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxx, xxx mu bylo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx úrazu nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§7

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

586/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020 x x xxxxx zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.