Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

161/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Mimořádná opatření při epidemii §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §6

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7

INFORMACE

161

XXXXX

xx xxx 9. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 a §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx; x xxxxx §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx volného xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx maloobchodu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a omezení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vedlo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx zákona xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při epidemii xxxx x době xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx období, xx xxxxx xx žádán xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x příspěvky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení zaměstnanosti xxxxx §120 xxxxxx x zaměstnanosti, xxxxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

§2

Xx dobu xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") §78a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xx pro xxxxx poskytnutí příspěvku §78a xxxx. 4 xxxx druhá zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx podle §118 xxxx. 3 zákona x zaměstnanosti xxxxxxxxxx.

§5

Dohoda mezi Úřadem xxxxx x zaměstnavatelem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx schváleného xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

§6

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona x. 57/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Sb., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 437/2012 Xx., xxxxxx x. 505/2012 Sb., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Sb., zákona x. 101/2014 Sb., xxxxxx č. 136/2014 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 219/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 93/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 327/2017 Xx., zákona x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona č. 365/2019 Xx. x xxxxxx x. 33/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §5 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 1 za xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxx, kde xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

2. X §24 xx slovo "osobně" xxxxxxx.

3. V §27 xxxx. 3 xx xxxxx "v xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx neschopnosti uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx 3 kalendářních xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

§7

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 161/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

586/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx x xxxx 2020 x o xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.2.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.